مهندسی پزشکی شناختی
تحلیل ردیابی چشم در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و گروه کنترل در تکلیف خیره-شدن به حالات احساسی چهره

زهرا سلطانی فر؛ حمید بهنام؛ آناهیتا خرمی بنارکی؛ مجتبی خدادادی؛ بهنوش حامدعلی؛ علی مهدی پور

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 241-250

چکیده
  تفاوت الگوی خیرگی چشم در اختلالات طیف اتیسم مشاهده می‌شود. مطالعات حرکات چشم در افراد دارای اتیسم، نشان‌دهنده تفاوت در الگوی خیره‌شدن به چشم و دهان نسبت به گروه‌های کنترل است. بااین‌حال، یافته‌ها تا به امروز متناقض بوده است و درحالی‌که مطالعات پیشین در مورد خیره‌شدن چشم در افراد دارای اتیسم در حال گسترش است، هنوز هم به نظر می‌رسد ...  بیشتر