مدل‌سازی حرکت انسان
1. معرفی یک مدل جدید چند جاذب برای سیستم پایداری وضعی انسان با هدف دنبال کردن دینامیک‌های خودسازمانده

مهدی یوسفی آذر خانیان؛ سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی؛ مصطفی رستمی

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 41-50

چکیده
  در سالهای اخیر، تحلیل سیستم پایداری وضعی انسان، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. شناخت این سیستم به دلیل فرایند پیچیده خودسازماندهی آن که متناسب با هر الگوی حرکتی فعال می‌شود، ضروری است. استخراج شاخص‌هایی موثر از این سیستم، می تواند به پزشکان در تشخیص ناهنجاری‌های وضعی کمک نماید و راهنمایی در فرایند توانبخشی بیماران باشد. سیگنال‌ مرکز ...  بیشتر

بیوالکتریک
2. مدلسازی بافت اپیتلیوم مری بر مبنای شبکه‌ای از نگاشت‌های کوپله با رویکرد تشخیص ضایعات پیش سرطانی

زهرا السادات حسینی؛ سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 51-60

چکیده
  سرطان مری هشتمین سرطان شایع در جهان و ششمین سرطان منتهی شونده به مرگ است. هشتاد درصد سرطان‌های مری در سلول‌های سنگفرشی رخ می‌دهد. در ایران این نوع سرطان در استان گلستان شیوع بیشتری دارد. قبل از بروز این نوع سرطان، در بافت ا‌پیتلیوم مری، ضایعاتی بوجود می‌آید که پیشرفت و نفوذ آن به لایه‌های زیرین این بافت، منتهی به سرطان می‌شود. این ...  بیشتر

3. شناسایی تغییر الگوی دینامیک EEG در اختلال طیف اوتیسم مبتنی بر فضای قبض و بسط سیگنال

قاسم صادقی بجستانی؛ عباس منزوی؛ سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ فرح اشرف‌زاده

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 167-185

چکیده
   اختلال اوتیسم یا درخودماندگی ذهنی یکی از اختلالات رایج بین کودکان است که با وجود تلاش‌های بسیار، هنوز هم تشخیص دقیق آن با روش‌های پاراکلینیکی ممکن نیست، از طرف دیگر، تشخیص زودهنگام این اختلال قبل از 18 ماهگی نقش به‌سزایی در اثر بخشی روش‌های درمانی بر این کودکان دارد. در این تحقیق، فضای جدیدی برای کمی‌سازی کیفیت تعاملات مغزی ...  بیشتر