بیوالکتریک
تشخیص خودکار خستگی راننده با استفاده از سیگنال‌های EEG بر اساس شبکه‌های یادگیری عمیق

سبحان شیخی‌وند؛ زهره موسوی؛ توحید یوسفی رضایی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 179-193

چکیده
  در سال‌های اخیر خستگی راننده به یکی از دلایل مهم تصادفات جاده­ای تبدیل شده و مطالعات زیادی برای تحلیل خستگی راننده انجام شده است. سیگنال­های EEG به دلیل غیرتهاجمی بودن، مطمئن­ترین روش برای اندازه­گیری خستگی راننده محسوب می­شوند. تفسیر دستی سیگنال­های EEG برای تشخیص خستگی راننده امری دشوار است، بنابراین باید سیستم خودکاری ...  بیشتر

بیوالکتریک
شناسایی خودکار حالت‌های مختلف بیماری صرع از سیگنال EEG بر اساس یادگیری دیکشنری

سبحان شیخی‌وند؛ زهره موسوی؛ توحید یوسفی رضایی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 209-220

چکیده
  استفاده از یک روش هوشمند برای تشخیص خودکار مراحل مختلف بیماری صرع در کاربردهای پزشکی جهت کاهش حجم کار پزشکان در تجزیه و تحلیل داده‌های صرع از طریق بازرسی بصری یکی از چالش‌های مهم در سال‌های اخیر بوده است. یکی از مشکلات شناسایی خودکار مراحل مختلف بیماری صرع، استخراج ویژگی‌های مطلوبی است که بتوانند بیش‌ترین تمایز را میان مراحل مختلف ...  بیشتر

شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم کلونی مورچگان و شبکه‌ی عصبی مبتنی بر طبقهبند RUSBoost

سبحان شیخی‌وند؛ سحرانه قائمی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 209-222

چکیده
  طبقه‌بندی خودکار مراحل خواب به منظور تشخیص به موقع اختلالات و مطالعات مرتبط با خواب امری ضروری است. در این مقاله یک الگوریتم مبتنی بر EEG تک‌کاناله برای شناسایی خودکار مراحل خواب با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم کلونی مورچگان و شبکه‌ی عصبی مبتنی بر طبقه‌بند RUSBoost ارائه شده است. سیگنال با استفاده از تبدیل موجک گسسته ...  بیشتر

بیوالکتریک
شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم تبرید و شبکه‌ی عصبی

سبحان شیخی‌وند؛ توحید یوسفی رضایی؛ زهره موسوی؛ سعید مشگینی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 313-325

چکیده
  در سال‌های اخیر، استفاده از روشی هوشمند برای تشخیص خودکار مراحل خواب در کاربردهای پزشکی، برای کاهش حجم کار پزشکان در تجزیه و تحلیل داده‌های خواب از طریق بازرسی بصری، یکی از چالش‌های مهم به حساب می‌آید. در این مقاله، الگوریتمی مبتنی بر EEG تک‌کاناله برای شناسایی خودکار مراحل خواب، با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم ...  بیشتر