1. طراحی و شبیه سازی پمپ سانتریفوژ کوچک کمک بطنی راست

هانیه نیرومند اسکویی؛ رضا صاحبی کوزه کنان؛ کهیار یزدان پناه اردکانی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 31-360

چکیده
  امروزه با پیشرفت تکنولوژی و زندگی ماشینی، تعداد مبتلایان به بیماری قلبی در حال افزایش است. از طرفی تعداد قلب‌های آماده پیوند در دنیا محدود است. بنابراین استفاده از پمپ‌های قلبی برای کمک به بیمار در طول زمان انتظار و حتی تا آخر عمر، جایگزین مناسبی می‌باشد. پمپ‌های کمکی قلب باید توانایی برآورده کردن نیاز‌های بیولوژیکی مانند فشار ...  بیشتر