نویسنده = محمدتقی صادقی
تعداد مقالات: 4
1. آشکارسازی مولفة P300 سیگنال مغزی با استفاده از الگوی زمانی مشترک وزن‌دار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 387-397

فرشته سلیمیان ریزی؛ وحید ابوطالبی؛ محمدتقی صادقی


2. طبقه‌بندی کننده دومرحله‌ای مبتنی بر نمایش تنک و کاربرد آن در تشخیص سرطان

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-56

ملیحه میری؛ محمدتقی صادقی؛ وحید ابوطالبی


3. ترکیب ویژگی‌های مختلف سیگنال EEG تک‌کاناله به‌منظور طراحی یک سیستم تأیید هویت

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 35-47

محمد شهاب شهوازیان؛ وحید ابوطالبی؛ محمدتقی صادقی