نویسنده = سعید حصارکی
تعداد مقالات: 6
3. بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و پاسخ های سلولی بیوسرامیک ژیپس حاوی غلظت های مختلف استرانسیم

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 99-109

حدیث بندگانی؛ سعید حصارکی؛ مسعود علیزاده


4. سنتز نانوذرات کلسیم فسفات دارای منیزیم در محیط حاوی اسیدهای آمینه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 127-133

روزبه کاظم زاده؛ علی‌اصغر بهنام‌قادر؛ سعید حصارکی؛ فاطمه حضرتی


5. بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف شیشه زیست فعال تهیه شده به روش سل ژل/ سیمان کلسیم فسفات

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 277-283

نادر نظافتی؛ فتح اله مضطرزاده؛ سعید حصارکی؛ نسیم نوسودی


6. اثر غلظت فاز مایع بر مدت زمان گیرش و استحکام فشاری سیمان استخوان هیدروکسی آپاتیت

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 105-110

سید محمود ربیعی؛ فتح اله مضطرزاده؛ مهران صولتی هشجین؛ سعید حصارکی