نویسنده = ملیحه میری
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی کننده دومرحله‌ای مبتنی بر نمایش تنک و کاربرد آن در تشخیص سرطان

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-56

ملیحه میری؛ محمدتقی صادقی؛ وحید ابوطالبی