ابزاردقیق پزشکی
1. طراحی و شبیه‌سازی بخش کنترل‌کننده‌ی دیجیتال یک تراشه‌ی تحریک عصبی برای یک ایمپلنت مغزی

فرناز فهیمی هنزایی؛ محمدمهدی احمدی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 147-159

چکیده
  در این مقاله، طراحی و شبیه­سازی یک کنترل کننده‌ی دیجیتال برای استفاده در یک سیستم تحریک الکتریکی قابل کاشت در مغز ارائه شده است. کنترل کننده‌ی دیجیتال ارائه شده در این مقاله، دارای قابلیت تولید پالس­های تحریک مربعی با امکان برنامه­ریزی مقادیر عرض پالس، دامنه‌ی پالس، تک فازی یا دو فازی بودن و تقدم فاز کاتدی بر آندی یا برعکس ...  بیشتر