بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی
1. مدلسازی رفتار کانال های کلسیمی سلول های CA1 ناحیه هیپوکامپ در هنگام تنش روانی

سید عابد حسینی؛ محمدعلی خلیل‌زاده؛ سید مهران همام

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 23-31

چکیده
  محرک های تنش زا اثرات متفاوتی بر سلامتی، تصمیم گیری، خلاقیت، حافظه و یادگیری دارند. شناخت حالات روانی انسان نظیر تنش روانی، می تواند در جلوگیری از اثرات طولانی مدت آن بر جسم و روان موثر باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سلول های عصبی هرمی CA1 هیپوکامپ مغز در هنگام تنش روانی انجام شده است. در این تحقیق با کمک نقشه شناختی مغز در حالت ...  بیشتر