پردازش تصاویر پزشکی
بازسازی تصویر در مقطع‌نگاری نوری پخشی با استفاده از روش المان محدود مرتبه بالا

مائده هادی‌نیا؛ رضا جعفری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 317-326

چکیده
  در این مقاله از روش المان محدود مرتبه بالا برای بازسازی تصویر درمقطع‌نگاری نوری پخشی (DOT) استفاده شده است. مقطع‌نگاری نوری پخشی یک روش تصویربرداری غیرتهاجمی برای تجسم و نمایش پیوستة بافت و میزان اکسیژن خون در مغز و سینه است. بازسازی تصویر در این روش به یک مسأله معکوس منجر می‌شود که  شامل یک مسأله پیشرو و یک الگوریتم تکراری است. مسأله ...  بیشتر