اولتراسوند در پزشکی / سونوگرافی / اکوگرافی / پژواک‌نگاری / صوت‌نگاری
ارائه‌ی یک روش سریع برای شکل‌دهی پرتوی وفقی چندپرتویی در تصویربرداری اولتراسوند

حنانه کیهانیان؛ سیدمحمود سخایی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 235-248

چکیده
  روش شکل‌دهی پرتو چندپرتویی، یک روش پیاده‌سازی شکل‌دهی پرتو کم‌ترین واریانس، با پیچیدگی محاسباتی اندک است که در آن، به جای محاسبه‌ی ماتریس کوواریانس برای هر یک از نقاط تصویر و معکوس کردن آن، تنها یک ماتریس برای تمام نقاط واقع در فاصله‌ی شعاعی یک‌سان از مرکز آرایه، محاسبه می‌شود. سپس برای کاهش بیش‌تر پیچیدگی، مساله‌ی شکل‌دهی ...  بیشتر

پردازش تصاویر پزشکی
ارائه یک روش شکل دهی پرتو وفقی کارامد برای بهبود همزمان قدرت تفکیک و کنتراست تصاویر اولتراسوند

بابک محمدزاده اصل؛ علی محلوجی‌فر

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 33-46

چکیده
  در سال های اخیر روش های شکل دهی پرتو وفقی به منظور افزایش کیفیت تصاویر اولتراسوند به کار گرفته شده اند. این روش ها به دلیل استفاده از اطلاعات محیط و به روز کردن وزن های اعمالی به اجزای آرایه به صورت لحظه به لحظه، موفقیت زیادی در بهبود قدرت تفکیک تصاویر اولتراسوند داشته اند. ولی این افزایش قدرت تفکیک به بهای کاهش کنتراست تصاویر اولتراسوند ...  بیشتر