بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی
1. بررسی آسیب سلول عصبی در پاسخ به نیروی کششی

سجاد قضاوی؛ بهمن وحیدی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 257-266

چکیده
  با توجه به اهمیت مغز و سلول‌های عصبی و بیماری‌ها و آسیب‌های مربوط به این سلول‌ها، تحقیقات بسیار گسترده‌ای در این حوزه انجام می‌شود؛ اما به‌دلیل تخصصی بودن رفتار این سلول‌ها، هر تحقیقی تنها یک جنبه(الکتروفیزیولوژیکی، شیمیایی و مکانیکی) از این سلول را بررسی کرده ‌است. تحقیقی که بتواند تأثیر این عوامل را بر هم و به‌طور جامع بر رفتار ...  بیشتر

بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی
2. یک مدل الکتروشیمیایی جدید برای مسیر مرکب قلبی بر مبنای جزییات کانالهای یونی غشا

فرهاد طباطبایی قمشه؛ احمدرضا عرشی؛ مسعود محمودیان؛ مهیار جان‌احمدی

دوره -1، شماره 1 ، پاییز 1383، ، صفحه 77-92

چکیده
  در این مقاله، یک مدل جدید برای قلب ارایه شده است که نحوه تولید و گسترش زمانی و مکانی پتانسیل عمل از بخشهای مرکزی و محیطی ضربان ساز تا کل قلب را بر مبنای رفتار کانالهای یونی غشا های تحریک پذیر سلولهای متنوع قلبی مشخص می نماید. این چنین مدلی می تواند بستر و زمینه مناسبی برای پاسخگویی به طیف گسترده تری از ضرورتهای پژوهشی و آموزشی ...  بیشتر