تشخیص خودکار هویت انسان بر اساس ویژگی دندان‏های خلفی و قدامی

فرایین آیینی؛ علیرضا غنودی؛ راشین آیینی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 173-187

چکیده
  دندان‏پزشکی قانونی، شاخه‏ای از پزشکی قانونی است که به تشخیص هویت انسان بر اساس ویژگی‏های دندان می‏پردازد. در این مقاله، سیستم خودکار تشخیص هویت انسان بر اساس ویژگی‏های دندان ارائه ‏شده است. هدف از این سیستم، شناسایی منطبق‏ترین تصاویر رادیوگرافی پایگاه داده با تصویر پرس‏وجوی پس از مرگ فرد مورد نظر می‌باشد. چارچوب ‏کاری ...  بیشتر

پردازش تصاویر پزشکی
یک چارچوب پیشنهادی برای تشخیص هویت بر اساس خط محیطی دندان‏ها

فریبرز محمودی؛ فرایین آیینی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 113-131

چکیده
  با توجه به مقاوم بودن، منحصربه‌فردمنحصربه‌فرد بودن و در دسترس بودن سوابق پزشکی دندان‏ها امروزه شاخه‏ی جدیدی از پژوهش‏ها برای تشخیص هویت افراد بر اساس تصاویر رادیوگرافی دندان‏ها در دست انجام است. این شیوه تشخیص هویت در حوادثی نظیر جنگ، آتش‏سوزی، سونامی و غیره که سایر ویژگی‏های بایومتریک به‌شدتبه‌شدت آسیب می‏بینند ...  بیشتر