نانوبیوتکنولوژی / نانوبیولوژی
1. بررسی شرایط سنتز بهینه نانوذرات اکسید سریم زیست سازگار با تراشه میکروفلوئید

محدثه شهریاری پور؛ ساسان آسیایی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 61-70

چکیده
  نانوذرات سریم اکسید کاربردهای گسترده‌ای در حوزه پزشکی دارند. اندازه ذرات، شکل و غلظت نانوسریا برای استفاده بیولوژیکی و زیست‌سازگاری آن‌ها اهمیت زیادی دارد. روش تولید نانوذرات سریم اکسید نقش مهمی در تعیین شکل، اندازه ذرات و غلظت آن ایفا می‌کند. در این مطالعه، پارامترهای موثر در تعیین غلظت، اندازه و پراکندگی ذرات، کریستالی بودن ...  بیشتر