موضوعات = مدل سازی رایانه ای زیستی
تعداد مقالات: 73
2. مدل‌سازی سیستم دوتاخیری گلوکز-انسولین بر اساس اندازه‌گیری با سیستم غیرتهاجمی پیوسته

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 291-301

رضا وثوقی؛ آرمین الله‌وردی؛ سجاد شفیع‌خانی؛ امیرهمایون جعفری


4. پیشنهاد روشی جدید برای کند کردن رشد تومور بدون رگ

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-18

سید حجت سبزپوشان؛ فاطمه پورحسن‌زاده


5. تحلیل دینامیکی و دوشاخگی‌های مدل تودة نورونی جانسن-ریت و کاربرد آن در توصیف حملات صرعی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-81

محمد رضا خدابخشی؛ امیر حسین دوائی مرکزی


6. مدل اتوماتای سلولی ترکیبی چند‌مقیاسة رشد تومور بدون رگ: اثر مواد غذایی و اسیدیته بر رشد تومور

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 99-112

فاطمه پورحسن زاده؛ سید حجت سبزپوشان؛ علی محمد علیزاده؛ ابراهیم عصمتی


7. تجزیه و تحلیل دوشاخگی در نوسانات زود هنگام سلول عضله بطنی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 351-360

سید حجت سبزپوشان؛ نیلوفر شهیدی؛ آزاده قجرجزی


8. مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند رشد عروقی تومور

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 143-161

مهدیه روغنی یزدی؛ نادیا نقوی؛ فریده السادات حسینی


9. گزینش ویژگی‌های بهینه در مدل بیولوژیکی بازشناسی اشیا با حداکثرکردن اطلاعات متقابل

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 371-383

محمد جزلائیان؛ هادی شهریار شاه حسینی


10. اندازه‌گیری خواص مکانیکی ورید سافینوس انسان با استفاده از آزمایش تورم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 241-248

فرزاد فروزنده؛ مهدیه حاجی بزرگی؛ بهروز مشکات؛ ناصر فتورائی


13. مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی به منظور بررسی اثر اندازه‌ی نانوذرات مغناطیسیِ حاملِ دارو در سیستم دارورسانی مغناطیسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 125-133

گلاره ولی‌زاده؛ فاطمه فاطمی؛ محمود شاه آبادی؛ محمدعلی عقابیان؛ مجید پولادیان


14. مدل‌سازی اجزای محدود-بدون ‌مش مبتنی بر موجک در حل مساله پیشرو مقطع‌نگاری القای مغناطیسی

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-86

محمدرضا یوسفی نجف‌آبادی؛ رضا جعفری؛ حمید ابریشمی مقدم


15. ارائه الگوریتمی ترکیبی برای شبیه‌سازی برش بافت نرم با استفاده از روش اجزای محدود

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 287-296

مرضیه سعیدی‌راد؛ حیدرعلی طالبی؛ محمد زارعی‌نژاد؛ محمدرضا دهقان


16. بررسی مقایسه‌ای نیروی اصطکاک در محل تماس بین سیم و شیار براکت ارتودنسی به روش اجزای محدود

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 341-349

مصطفی لشگری؛ فرزان قالیچی؛ بهنام میرزاکوچکی


17. مدل‌سازی جذب ذرات میکرونی در نسل دوم مجاری هوایی ریه انسان بر اساس مدل هورسفیلد

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 255-264

حسین قاسمی؛ محمدسعید سعیدی؛ بهار فیروزآبادی


18. مدل محیط پیوسته برای جریان اکتین _ مایسین

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 97-105

محمدرضا نیک منشی؛ بهار فیروزآبادی؛ محمدسعید سعیدی


20. مدلسازی چهار بعدی رشد تومور مغزی GBM با استفاده از اتوماتای سلولی

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 65-73

سید حجت سبزپوشان؛ فاطمه پورحسن‌زاده؛ زهره آگین


21. مطالعة آزمایشگاهی عوامل مؤثر برحرکت دودی‌شکل میزنای در مجرای بیولوژیک

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 169-175

بهزاد سیفی؛ حسین منصوری‌نژاد؛ بهمن وحیدی؛ ناصر فتورائی


22. بررسی پارامترهای فیزیولوژیک دستگاه گردش خون با شبیه‌سازی عددی یک‌بعدی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 279-288

مهدی مولائی؛ محمدسعید سعیدی؛ بهار فیروزآبادی


24. رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیک‌پذیری زمانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 231-244

مریم مومنی؛ حمید ابریشمی مقدم؛ راینهارد گرب؛ کامران کاظمی؛ فابریس والوا


25. بررسی بازسازی دیواره شریان الاستیک تحت تاثیر بارهای استاتیکی و دینامیکی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 143-149

حامد خالصی؛ هانیه نیرومند اسکویی؛ فرزان قالیچی