موضوعات = سایر موارد مرتبط با بیومتریال
تعداد مقالات: 31
1. رهایش آهسته‌ی پیریدوستیگمین بروماید از هیدروژل قابل ‌تزریق و حساس به دمای کیتوسان در شرایط برون‌تنی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 249-260

فریبا گنجی؛ فاطمه هوبخت؛ فرزانه قاسمی تحریر؛ ابراهیم واشقانی فراهانی


4. بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 133-141

زهره گودرزی؛ بهمن ابراهیمی حسینزاده؛ مرتضی مغربی؛ علیرضا فخاری زواره؛ محمد برشان؛ حسین شکی


5. ساخت بافت مصنوعی به منظور اعتبارسنجی روش الاستوگرافی خطی

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-11

زهرا سقائی نوش‌آبادی؛ عاطفه آقاجانی؛ محمد حق‌پناهی


6. تأثیر کلاژن بر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 249-255

هدا سالمی؛ علی‌اصغر بهنام‌قادر؛ محمدرضا باغبان اسلامی‌نژاد؛ محمد عطایی


7. پیاده‌سازی سیستم هپتیکی به منظور آموزش عملیات لقاح مصنوعی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 299-305

یاسر رضایی مقدم؛ سید مهدی رضاعی؛ مهناز شمشیرساز؛ محمد زارعی‌نژاد؛ محمدرضا دهقان


8. پوشش کامپوزیتی زیست فعال HA/CNTs بر روی کاشتنی NiTi

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 231-238

ویدا خلیلی؛ جعفر خلیل‌علافی؛ حسین ملکی‌قلعه


11. اثر حفاظتی عصارة آبی زعفران بر اختلالات تثبیت حافظه در موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی در معرض تابش میدان‌های مغناطیسی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 99-106

سمانه صدیقی؛ کیوان کرامتی؛ علی صفری واریانی؛ احمد نیک‌پی


12. اثر میدان الکترومغناطیس پالسی کم‌فرکانس بر میزان اضطراب و غلظت کورتیزول خون در موش آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 107-111

سوسن کهزاد؛ بهرام بلوری؛ فرناز نیکبخت؛ زهرا کهزاد


13. القای تولید تاکسول توسط میدان مغناطیسی در کشت سلولی فندق (CorylusavellanaL)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 113-122

آیت‌اله رضایی؛ فائزه قناتی؛ مهرداد بهمنش


14. اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 91-98

مریم صدری؛ پرویز عبدالمالکی؛ سعید آبرون؛ بهاره بیکی؛ فاضل سامانی


15. پوشش زیست فعال هیدروکسی آپاتیت بر روی کاشتنی NiTi

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 9-15

ویدا خلیلی؛ جعفر خلیل‌علافی؛ حسین ملکی‌قلعه


16. بررسی تأثیر نانوذرات زیرکونیا بر خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان‌های گلاس‌آینومر

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-7

معصومه خاقانی؛ زهرا گل‌نیا؛ علی دوست‌محمدی


17. پیش‏‌بینی ساختار مناسب دارو با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی مبتنی بر نقطه‏‌ی مخالف

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 333-351

محمد کوهی‏ مقدم؛ عادل ترکمان‏ رحمانی


18. تاثیر تابش مایکروویو بر سنتز و رفتار کلسیم‌فسفات دوفازی در مایع شبیه‌سازی شده بدن

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 206-213

ارغوان فرزادی؛ مهران صولتی هشجین؛ فرهاد بخشی؛ عالیه امینیان


20. مدلسازی و شبیه‌سازی سازوکار فتوبلیچینگ PpIX به منظور تعیین غلظت دارو درون بافت هدف در فتوداینامیک‌تراپی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 209-218

نادیا نقوی؛ آمنه سازگارنیا؛ محمدحسین میران‌بیگی


21. مدلسازی عملکردی نقش آستروسیت‌ها در همزمانی فعالیت سلول‌های عصبی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 83-96

محمود امیری؛ فریبا بهرامی؛ مهیار جان‌احمدی


22. بررسی سینتیک انحلال کلسیم فسفات های کربناتی بی شکل در محیط شبیه سازی شده استئوکلاستی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 135-149

علی نعمتی؛ عبدالرضا شیخ مهدی مسگر؛ فتح اله مضطرزاده


23. بررسی رفتار خوردگی آلیاژ حافظه دار نیکل- تیتانیم در محیط های فیزیولوژیکی شبیه سازی شده با بدن برای کاربردهای پزشکی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 111-118

مهرنوش زارع؛ جعفر خلیل‌علافی؛ بهنام امین احمدی؛ سید محمد مهدی هادوی


24. بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و پاسخ های سلولی بیوسرامیک ژیپس حاوی غلظت های مختلف استرانسیم

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 99-109

حدیث بندگانی؛ سعید حصارکی؛ مسعود علیزاده


25. سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 89-97

مریم پرویز؛ محمد ربیعی؛ محمدعلی شکرگزار؛ فتح اله مضطرزاده؛ فرزاد یوسفی قره باغی؛ مهدیس شایان؛ محمد رضا تحریری