موضوعات = سایر موارد مرتبط با بیوالکتریک
1. شناسایی تغییر الگوی دینامیک EEG در اختلال طیف اوتیسم مبتنی بر فضای قبض و بسط سیگنال

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-185

قاسم صادقی بجستانی؛ عباس منزوی؛ سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ فرح اشرف‌زاده


5. طبقه‌بندی کننده دومرحله‌ای مبتنی بر نمایش تنک و کاربرد آن در تشخیص سرطان

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-56

ملیحه میری؛ محمدتقی صادقی؛ وحید ابوطالبی


7. استخراج و بررسی سینرجی‌های سنکرون در طول حرکت‌های سریع رسندة دست

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 297-310

ندا کبودوند؛ فرزاد توحیدخواه؛ بهزاد ایروانی؛ شهریار غریب‌زاده


8. ارائه مدلی کمینه با دو متغیر حالت برای پتانسیل عمل سلول بطنی انسان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 187-200

سید حجت سبزپوشان؛ زهرا دانش پرور


9. ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 277-285

زهرا السادات حسینی؛ محدثه عربگری صومعه سفلی؛ علی فرمند؛ لیلی سادات گلدوزیان؛ حمیدرضا مقاری؛ سارا آقاجری؛ ادموند زاهدی


10. پیش‌آگهی اپیزودهای افت فشار خون حاد با استفاده از ویژگی های فیزیولوژیکی و آشوبناک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 163-174

امین جانقربانی؛ محمدحسن مرادی؛ عبدالله آراسته


11. بررسی میزان تعین سیگنالهای مغزی در احساسات مثبت، منفی و خنثی در منابع حاصل از الگوریتم ICA

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 143-153

مهدی عبدالصالحی؛ علی مطیع نصرآبادی؛ سید محمد فیروزآبادی


13. بازشناسی جلوه‌های هیجانی چهره مستقل از فرد مبتنی بر دانش اولیه از شخص جدید

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 207-218

امین محمدیان؛ حسن آقائی‌نیا؛ فرزاد توحیدخواه


14. مدل جعبه سیاهِ دست فلج برای کاربردِ کنترل حرکت رسش به‌کمک FES در افراد با آسیب نخاعی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 214-228

راحله شفائی؛ سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی


17. طبقه‌بندی مستقل از بیمار ضربان قلب با استفاده از روش بازسازی فضای فاز

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 279-292

ایثار نژادقلی؛ محمدحسن مرادی؛ فاطمه عبدالعلی


20. بررسی تجربی استفاده از طیف‌سنجی رامان در تشخیص سرطان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 307-316

زهره دهقانی بیدگلی؛ محمدحسین میران‌بیگی؛ رسول ملک‌فر؛ احسان اله کبیر؛ طاهره خامه‌چیان


22. مروری بر اطلس‌های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 337-360

حمید ابریشمی مقدم؛ مریم مومنی؛ کامران کاظمی؛ راینهارد گرب؛ فابریس والوا


23. تأئید هویت مبتنی بر مدلسازی منحنی سرعت الگوی امضاء

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 219-230

سعید رشیدی؛ علی فلاح؛ فرزاد توحیدخواه


24. تخمین سیگنال اتواکوستیک امیشن بر اساس تابع تبدیل معکوس گوش میانی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 249-256

محمدجواد ابوالحسنی؛ یوسف سلیم‌پور؛ پریسا رنگرز