موضوعات = بیوالکترومغناطیس
تعداد مقالات: 20
3. بهبود شاخص‏های رشدی گیاه ذرّت (Zea mays L.) تحت آبیاری با آب مغناطیده

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 173-181

سمیه محمد علیخانی؛ فائزه قناتی؛ مریم سلیمانی؛ حسن زارع مایوان؛ اباذر حاج نوروزی


5. مدل‌سازی اجزای محدود-بدون ‌مش مبتنی بر موجک در حل مساله پیشرو مقطع‌نگاری القای مغناطیسی

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-86

محمدرضا یوسفی نجف‌آبادی؛ رضا جعفری؛ حمید ابریشمی مقدم


7. درون‌یابی توابع توزیع جهتی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتشار با قدرت تفکیک زاویه‌ای زیاد

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 57-64

مریم افضلی؛ عمادالدین فاطمی‌زاده؛ حمید سلطانیان‌زاده


8. اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 91-98

مریم صدری؛ پرویز عبدالمالکی؛ سعید آبرون؛ بهاره بیکی؛ فاضل سامانی


9. اثر حفاظتی عصارة آبی زعفران بر اختلالات تثبیت حافظه در موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی در معرض تابش میدان‌های مغناطیسی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 99-106

سمانه صدیقی؛ کیوان کرامتی؛ علی صفری واریانی؛ احمد نیک‌پی


10. اثر میدان الکترومغناطیس پالسی کم‌فرکانس بر میزان اضطراب و غلظت کورتیزول خون در موش آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 107-111

سوسن کهزاد؛ بهرام بلوری؛ فرناز نیکبخت؛ زهرا کهزاد


11. القای تولید تاکسول توسط میدان مغناطیسی در کشت سلولی فندق (CorylusavellanaL)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 113-122

آیت‌اله رضایی؛ فائزه قناتی؛ مهرداد بهمنش


12. تأثیر میدانهای مغناطیسی کم‌فرکانس بر ویژگی‌های غیرخطی سلول عصبی حلزون باغی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 123-131

هدی توکلی؛ علی مطیع نصرآبادی؛ سید محمد فیروزآبادی؛ مهری کاویانی مقدم


13. روشی نوین برای محاسبه میدان‌های الکترومغناطیسی القایی در سلول‌های زیستی بر اساس توالی توابع تبدیل

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 133-140

مهرداد ساویز؛ سینا شیرین‌پور؛ اشکان عابدی؛ رضا فرجی‌دانا


15. مروری بر اطلس‌های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 337-360

حمید ابریشمی مقدم؛ مریم مومنی؛ کامران کاظمی؛ راینهارد گرب؛ فابریس والوا


17. تخمین آسیب بافت با استفاده از ثابت های انتقال در تصویربرداری تشدید مغناطیسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-11

عفت یاحقی؛ یاشار نوحی؛ امیر موافقی؛ حمید سلطانیان‌زاده


19. تعیین ضریب الاستیک دیواره شریان با استفاده از مدلسازی دیواره شریان و جریان خون

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 95-104

مهدی معرفت؛ اصغر خوشکارشلمانی؛ منیژه مختاری دیزجی


20. شناسایی پارامترهای یک مدل غیرخطی از سیستم همودینامیک در تصویربرداری عملکردی تشدید مغناطیسی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 29-37

سید محمد شمس؛ غلامعلی حسین‌زاده؛ محمد مهدی کریمی