شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی
ارائه مدل نورونی جدید مبتنی بر رفتار آشوبگونه شبکه‌های عصبی مصنوعی

حسین بانکی کشکی؛ سیدعلی سیدصالحی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 199-209

چکیده
  ارائه‌ی مدل‌های نورونی جدید به منظور شبیه‌سازی پدیده‌های شناختی در مغز در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهش‌گران قرار گرفته است. در این پژوهش مدل نورونی جدیدی مبتنی بر رفتار آشوب‌گونه‌ی وزن‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی در حین یادگیری با استفاده از الگوریتم پس‌انتشار خطا ارائه شده است. این مدل نخستین مدل نورونی گسسته با قابلیت یادگیری ...  بیشتر

شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی
پیش‌بینی میزان قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک بر اساس یادگیری عمیق

سیده صدف رضوی نژاد؛ امیرمحمد فلاح؛ سیدابوالقاسم میرروشندل

دوره 14، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 307-320

چکیده
  دیابت یک بیماری شایع در سراسر جهان است. این بیماری، سخت، غیر‌قابل علاج و در عین حال قابل کنترل بوده و از این رو کنترل و پیش‌گیری از عوارض آن امری مهم است. به همین دلیل استفاده از روش‌های هوشمند با خطای پایین برای پیش‌بینی میزان قند خون و از همه مهم‌تر جلوگیری از عوارض خطرناک آن یک مساله‌ی مهم در کنترل بهتر این بیماری است. با توجه به ...  بیشتر

شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی
پیش‌بینی مقاومت عروق ریوی و فشار داخلی بطن راست بر مبنای داده‌های اکوکاردیوگرافی و شبکه‌ی عصبی مصنوعی

حامد عباسی؛ شاهرخ شجاعی؛ نسیم نادری

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 105-115

چکیده
  امروزه جهت تصمیم‏گیری در مورد بسیاری از عمل‌های جراحی قلب و بررسی شرایط و آمادگی بیمار برای انجام عمل جراحی، از روش اندازه‌گیری مقاومت عروق ریوی استفاده می‌شود. اگر مقدار این مقاومت از یک حد آستانه بالاتر باشد، بیمار به عنوان غیرقابل عمل در نظر گرفته شده و حتی گاهی درمان‌هایی برای کاهش مقاومت عروق ریوی در مراحل اولیه‌ی بیماریهای ...  بیشتر