سیستم‌های واسط مغز-رایانه
1. ارائه‌ی یک الگوریتم ترکیبی برای تشخیص تصور حرکت دست چپ و راست با استفاده از تنها دوکانال سیگنال الکتریکی مغز

فاطمه قمی؛ امین مهنام؛ محمدرضا یزدچی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 97-109

چکیده
  در چند دهه‌ی اخیر، رابط مغز-رایانه‌ی مبتنی بر تصور حرکت به صورت گسترده برای کمک به افراد مبتلا به اختلال حرکتی، مورد توجه قرار‌ گرفته است. مزیت این نوع رابط، به عنوان سیستمی درون‌زاد، عدم نیازبه تحریک خارجی و کنترل طبیعی می‌باشد. یکی ‌از مشکلات اصلی در کاربردی‌کردن این سیستم­، نیاز به نصب تعداد زیادی الکترود روی سر است که سبب ...  بیشتر

سیستم‌های واسط مغز-رایانه
2. طراحی و ساخت دستگاه تحریک لرزشی برای کاربردهای رابط مغز-رایانه‌ی مبتنی بر پتانسیل برانگیخته‌ی حالت ماندگار حس‌های تنی

سپیده خنیوه؛ علی مالکی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 161-171

چکیده
  پتانسیل برانگیخته‌ی حالت ماندگار حس‌های تنی (SSSEP)، یکی از سیگنال‌های کنترلی برای رابط‌های مغز-رایانه (BCI) است که مبتنی بر انعکاس تحریک لرزشی پوست با فرکانس‌های مشخص در سیگنال‎های مغزی است. سیستم‌های BCI مبتنی بر SSSEP در مقایسه با سیستم‌های BCI مبتنی بر تحریک بینایی، خستگی بینایی ایجاد نمی‌کنند و به ویژه در بیمارهای با سندروم قفل‌شدگی ...  بیشتر