اولتراسوند در پزشکی / سونوگرافی / اکوگرافی / پژواک‌نگاری / صوت‌نگاری
به کارگیری یادگیری منیفلد برای تشخیص بیماری دریچه‌ی میترال

صبا جعفری‌کیا؛ حمید بهنام؛ مجید وفایی‌زاده؛ علی حسین ثابت

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 187-197

چکیده
  بیماری‌های قلبی یکی از اصلی‌ترین عوامل به خطر انداختن سلامت و زندگی انسان هستند. از مهم‌ترین بیماری‌های قلب، بیماری‌‌های مربوط به دریچه‌های قلب بوده که در طی سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است. تشخیص و درمان درست و به موقع این بیماری‌ها، بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر افراد را به دنبال دارد. از این رو محققان همواره به دنبال ...  بیشتر

اولتراسوند در پزشکی / سونوگرافی / اکوگرافی / پژواک‌نگاری / صوت‌نگاری
ارائه‌ی یک روش سریع برای شکل‌دهی پرتوی وفقی چندپرتویی در تصویربرداری اولتراسوند

حنانه کیهانیان؛ سیدمحمود سخایی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 235-248

چکیده
  روش شکل‌دهی پرتو چندپرتویی، یک روش پیاده‌سازی شکل‌دهی پرتو کم‌ترین واریانس، با پیچیدگی محاسباتی اندک است که در آن، به جای محاسبه‌ی ماتریس کوواریانس برای هر یک از نقاط تصویر و معکوس کردن آن، تنها یک ماتریس برای تمام نقاط واقع در فاصله‌ی شعاعی یک‌سان از مرکز آرایه، محاسبه می‌شود. سپس برای کاهش بیش‌تر پیچیدگی، مساله‌ی شکل‌دهی ...  بیشتر