1. بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 113-123

لیلا عظیمی؛ نادر ریاحی عالم؛ کاووس فیروز نیا؛ حمیدرضا سلیقه راد؛ مجتبی میری؛ منیژه پاکروان؛ انعام اله شاه محمدی


3. ساخت بافت مصنوعی به منظور اعتبارسنجی روش الاستوگرافی خطی

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-11

زهرا سقائی نوش‌آبادی؛ عاطفه آقاجانی؛ محمد حق‌پناهی


4. مدل محیط پیوسته برای جریان اکتین _ مایسین

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 97-105

محمدرضا نیک منشی؛ بهار فیروزآبادی؛ محمدسعید سعیدی


5. بررسی تأثیر نانوذرات زیرکونیا بر خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان‌های گلاس‌آینومر

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-7

معصومه خاقانی؛ زهرا گل‌نیا؛ علی دوست‌محمدی


6. اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 91-98

مریم صدری؛ پرویز عبدالمالکی؛ سعید آبرون؛ بهاره بیکی؛ فاضل سامانی


8. تأثیر کلاژن بر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 249-255

هدا سالمی؛ علی‌اصغر بهنام‌قادر؛ محمدرضا باغبان اسلامی‌نژاد؛ محمد عطایی


9. بررسی تأثیر حرکت دیوارة قلب بر دبی جریان ضربانی در شریان الاستیک کرونری

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-12

علیرضا هاشمی فرد؛ ناصر فتورائی


12. بررسی پارامترهای فیزیولوژیک دستگاه گردش خون با شبیه‌سازی عددی یک‌بعدی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 279-288

مهدی مولائی؛ محمدسعید سعیدی؛ بهار فیروزآبادی


14. ارائه مدلی کمینه با دو متغیر حالت برای پتانسیل عمل سلول بطنی انسان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 187-200

سید حجت سبزپوشان؛ زهرا دانش پرور


15. ارائه الگوریتمی ترکیبی برای شبیه‌سازی برش بافت نرم با استفاده از روش اجزای محدود

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 287-296

مرضیه سعیدی‌راد؛ حیدرعلی طالبی؛ محمد زارعی‌نژاد؛ محمدرضا دهقان


16. بررسی زوال سیستم کنترل وضعیت با استفاده از مدل آونگ واژگون با کنترل‌کننده تناسبی انتگرال‌گیر-مشتق‌گیر و بازخورد تأخیری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 177-185

حامد قماشچی؛ علی استکی؛ علی مطیع نصرآبادی؛ فریدون نوشیروان راحت‌آباد


17. مدلسازی عملکردی نقش آستروسیت‌ها در همزمانی فعالیت سلول‌های عصبی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 83-96

محمود امیری؛ فریبا بهرامی؛ مهیار جان‌احمدی


19. تخمین آسیب بافت با استفاده از ثابت های انتقال در تصویربرداری تشدید مغناطیسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-11

عفت یاحقی؛ یاشار نوحی؛ امیر موافقی؛ حمید سلطانیان‌زاده


21. سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 89-97

مریم پرویز؛ محمد ربیعی؛ محمدعلی شکرگزار؛ فتح اله مضطرزاده؛ فرزاد یوسفی قره باغی؛ مهدیس شایان؛ محمد رضا تحریری


23. بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف شیشه زیست فعال تهیه شده به روش سل ژل/ سیمان کلسیم فسفات

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 277-283

نادر نظافتی؛ فتح اله مضطرزاده؛ سعید حصارکی؛ نسیم نوسودی


24. ارائه یک روش مقاوم در برابر نشتی به منظور بخش بندی درخت راه های هوایی مبتنی بر بهینه سازی ویژگی های شکل

دوره 2، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 165-177

فرشته یوسفی ریزی؛ علیرضا احمدیان؛ جواد علیرضایی؛ عمادالدین فاطمی‌زاده؛ نادر رضایی


25. مدلی رفتار پایه جهت توصیف یادگیری نوشتن حروف فارسی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 75-84

مریم نقیب الحسینی؛ فریبا بهرامی