متن مقالات حاضر در دست ویراستاری است.
مقاله کامل پژوهشی سیستم‌های واسط مغز-رایانه
1. بازشناسی فرکانس تحریک SSVEP به روش ترکیبی تجزیه حالت تجربی با CCA یا LASSO

علی مالکی؛ مرضیه علیرضایی علویجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

چکیده
  امروزه استفاده از سیستم‌ رابط مغز- رایانه مبتنی بر پتانسیل‌های برانگیخته بینایی حالت ماندگار به دلیل محاسنی همچون صحت قابل قبول و نیاز حداقلی به آموزش کاربر، رو به افزایش است. با وجود این مزایا، نویزهای ناخواسته‌ای که SSVEP را تحت تاثیر قرار می‌دهد از مسائلی است که می‌تواند سبب کاهش کارایی چنین سیستم‌هایی شود. این مقاله از الگوریتم ...  بیشتر