نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

10.22041/ijbme.2021.521212.1653

چکیده

توانایی انسان برای انجام چند وظیفه همزمان در مطالعات بسیاری بررسی شده و انجام دو وظیفه توام همواره یکی از مهم‌ترین مسائل شناختی و روان‌شناختی بوده است. نحوه اجرا و تاثیر دو وظیفه توام روی یکدیگر به منظور شناخت کارکرد مغز و تاثیر آن روی خروجی رفتاری در بیماری‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیر سختی بر اجرای دو وظیفه‌توام گسسته-پیوسته حرکتی-شناختی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از یک وظیفه‌ی گسسته‌ی شنیداری به همراه وظیفه‌ی پیوسته‌ی حرکتی دنبال کردن به عنوان دو وظیفه‌توام استفاده شده است. 25 نفر در این آزمایش شرکت کرده‌اند که از آن‌ها خواسته شده است به صورت همزمان به تحریک شنیداری پاسخ بدهند و عمل دنبال کردن حرکتی را نیز انجام دهند. تاثیر سختی روی میزان خطا و زمان پاسخ با استفاده از مدل رانش انتشار بررسی شده است. در این مدل 4 پارامتری، پارامتر رانش برای بررسی میزان دشواری وظیفه در نظر گرفته شده است. نتایج پارامتر رانش(مقادیر میانگین 5/0، 3/0 و 2/0) در مدل می‌تواند با تغییرات دشواری در سه سطح، در آزمایش هماهنگی خوبی داشته باشد و بتواند به عنوان پارامتر دشواری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Drift-Diffusion Model for One-choice Motor-Cognitive Dual-Task

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadeghi Talarposhti 1
  • Mohammad Ali Ahmadi-Pajouh 2
  • Frazad Towhidkhah 1

1 Biomedical Eng Department Amirkabir University of Technology

2 Biomedical Eng Dep, Amirkabir University of Tech.

چکیده [English]

The ability of a human being to perform more than one task at the same time has been investigated in many studies. Performing more than one task simultaneously has always been a challenging topic in psychology and human perception fields. The output and the effect of two tasks have been studied in previous researches for understanding the brain’s performance and also the disease origin and the symptoms. The influence of different difficulty levels has been explored via discrete-continuous motor-cognitive dual-task (DT). To this aim, a manual tracking task combined with discrete auditory stimuli to establish DT procedure. Twenty-five participants in this paradigm were asked to track the target on screen while reacting to the auditory task at the same time. Two levels of difficulty in manual tracking plus a single auditory task (ST) were considered for the experiment. The variability of output via different difficulties was investigated by analyzing factors of error rate and the response time (RT). For this analysis, a Drift Diffusion Model (DDM) method was used. In this 4-parameter model, the drift parameter is assumed to show the difficulty levels. The results show that by applying different drift rates (the average of 0.5, 0.3, and 0.2), the model is consistent (more than 90 percent fitness) with experimental output RT and the drift parameter has the potential to be considered as the difficulty factor in the DT procedure to obtain more interpretable results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dual-task
  • Motor-cognitive
  • Tracking
  • Auditory
  • Drift diffusion
  • Modeling