نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

2 دانشیار، آزمایشگاه سیالات بیولوژیکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

3 استادیار، آزمایشگاه سیالات بیولوژیکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‎تکنیک تهران)، تهران، ایران

10.22041/ijbme.2022.546875.1748

چکیده

دریچه های کاتتری آئورت به عنوان درمان استاندارد برای بیماران دچار تنگی شدید دریچه آئورت که ریسک بالای جراحی دارند تبدیل شده است. با توجه به اینکه در مقایسه با جراحی قلب باز، این روش پیوند دریچه نیمه تهاجمی بوده، عوارض جراحی کمتری به همراه دارد، می تواند به عنوان روش جایگزین مناسبی برای پیوند دریچه تبدیل شود. با این وجود، عوارض پس از پیوند و اشکالات ساختاری این نوع از دریچه ها مانع رسیدن به چنین هدفی شده است. بهینه سازی طراحی استنت این پروتزها گام مهمی در راستای بهبود عملکرد و گسترش کاربرد آن‎ ها است. به دلیل اینکه همه‎ پروتزها قبل از پیوند فشرده شده در کاتتر قرار می‎گیرند، استحکام استنت در این بارگزاری و عدم بروز خستگی ماده اهمیت ویژه ای در عملکرد آن دارد. در این مطالعه، چارچوبی ساده و کم هزینه برای بهینه سازی ساختاری استنت دریچه کاتتری، با پارامترهای طراحی هندسی شامل فرم کلی استنت، اندازه سلول‎ها، تعداد سلول‎ها و الگوهای تکرار شونده و همچنین سطح مقطع استرات مورد استفاده قرار گرفه است. تابع هدف در این بهینه سازی بیشینه کرنشی است که حین فشرده ساختن استنت برای قرارگیری در کاتتر، در آن ایجاد می‎شود. نتایج بهینه سازی با مدل‎های سه بعدی مقایسه شده، دقت مناسب نتایج مدل ساده شده تایید شد. نتایج نشان می‎دهند که ارتفاع سلول های میانی، عرض استرات و تعداد سلول های استنت مهم ترین عوامل بر میزان بیشینه کرنش فشردگی هستند. با استفاده از این چارچوب بهینه سازی می‎توان پارامترهای طراحی انواع مختلف استنت را بهینه کرده هزینه طراحی استنت ها را تا حد بسیاری کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural Optimization of Transcatheter Aortic Valve Stents

نویسندگان [English]

  • Sara Barati 1
  • Nasser Fatouraee 2
  • Malikeh Nabaei 3

1 Amirkabir University of Technology

2 Associate Professor Biological Fluid Dynamics Research Laboratory, Department of Biomedical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Biological Fluid Dynamics Research Laboratory, Department of Biomedical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran

چکیده [English]

Transcatheter aortic valves have become the standard procedure for high-risk patients with severe aortic valve stenosis. This minimally invasive procedure can expand to a wider range of patients with a lower risk of surgery. The complications after the implantation and the structural malfunction of these prostheses are the obstacles of this transition. Design optimization of the stents of these prostheses can improve their performance and reduce the post-operative complications associated with them. Since all prostheses are crimped before implantation, the designs should guarantee an acceptable structural performance after expansion, especially self-expandable stents for which the fatigue behavior strongly depends on the strain. This study applies a simple, cost-effective optimization framework to optimize the geometric parameters of these stents regarding the maximum strain during the crimping process. The design parameters include diameter profile, cell size, number of repeating components, and strut cross-section. The simplified models are evaluated and verified by the 3D simulations. The results show that the middle cells' height, number of cells, and strut width have the most prominent effect on the maximum crimping strain of the stent. This framework can be applied to a wide range of stent designs and tremendously reduce the cost of stent design and optimization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcatheter Aortic Valve
  • Stent
  • Optimization
  • Genetic Algorithm
  • Finite Element Analysis
  • Ni-Ti Alloys