نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

10.22041/ijbme.2022.548310.1751

چکیده

تصویربرداری زمان واقعی MRI با استفاده از اخذ شعاعی با نرخ نمونه‌برداری پایین، می‌تواند برای ارزیابی‌های دینامیک قلب استفاده شود. اما چالش‌ اساسی در این کار وجود آرتیفکت‌های شدید در بخش پیرامونی تصویر در نرخ‌های بالای کاهش نمونه‌برداری است. در این پژوهش به منظور بهبود کیفیت بصری نواحی پیرامونی تصاویر، رویکرد جدیدی برای اخذ اطلاعات تصاویر متوالی، با ثبت داده روی یک مسیر شعاعی چرخش‌یافته در فضای فرکانس مکانی ارائه شده است. بر این اساس، با ترکیب اطلاعات اخذ شده فریم‌های متوالی، امکان بازسازی تصاویر با رزولوشن مکانی بالا و پایین فراهم می‌شود. در رویکرد پیشنهادی، مشخصاً به دلیل به کارگیری روش بازسازی تبدیل فوریه قطبی می‌توان از تصاویر بازسازی شده با دو رزولوشن مختلف، به منظور کاهش آرتیفکت-های بصری ناشی از نمونه‌برداری پایین استفاده کرد. در این مقاله به طور خاص برای افزایش کارایی و دقت اندازه‌گیری حرکت چرخش بطن چپ، این روش پیشنهادی برای تصویربرداری زمان واقعی تشدید مغناطیسی نشان‌گذاری شعاعی استفاده شده است. بر اساس نتایج شبیه‌سازی، معیار شباهت ساختاری تصاویر از 0.6 به 0.8 بهبود میابد. هم‌چنین در ثبت داده زمان واقعی با رزولوشن زمانی 46 میلی‌ثانیه برای افراد سالم نیز نشان داده شد که در عین حال که رزولوشن زمانی اطلاعات چرخشی به خوبی حفظ شده‌ است، تصاویر با کیفیت بصری مطلوبی نیز بازسازی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improving the visual quality in radially acquired real-time MR images

نویسندگان [English]

  • Elham Mohammadi
  • Abbas Nasiraei Moghaddam

Bioelectric Department, Biomedical Engineering Faculty, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Real-time MRI using highly undersampled radial acquisition can be used for dynamic assessments of the heart. The main challenges, however, are the presence of severe undersampling artifacts in the periphery of the images. In this study, to improve the visual quality of the final real-time images, a new method for the acquisition of successive frames based on a radial trajectory with the turned arrangement is presented. Accordingly, by combining the information obtained from successive frames, it is possible to reconstruct images with high and low spatial resolution. In the proposed method, specifically due to the use of the Polar Fourier Transform reconstruction method, reconstructed images with two different resolutions can be combined to reduce the visual effects of undersampling artifacts. In this paper, the proposed method has been used especially for the real-time radially tagged images to increase the efficiency and accuracy of measuring left ventricular rotation motion. According to the simulation results, the structural similarity measure is improved from 0.6 to 0.8. Real-time imaging with a time resolution of 46 ms of healthy individuals also shows that while the temporal resolution of the rotational information is well preserved, the visual quality of images is improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Left ventricle rotation
  • Real-time imaging
  • Temporal resolution
  • Radial tagging
  • Radial acquisition
  • Polar Fourier Transform