نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی پزشکی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 مهندسی پزشکی،دانشکده فنی ومهندسی،دانشگاه آزاد واحدتهران مرکزی،تهران،ایران

3 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران،مرکز تحقیقات پزشکی شهید رجایی،بخش قلب و عروق،تهران،ایران

چکیده

امروزه جهت تصمیم‏گیری بسیاری از اعمال جراحی قلب و اینکه بیمار قابل عمل است یا از زمان عمل گذشته است، نیاز به اندازه گیری مقاومت عروق ریوی اندازه گیری دارد و چنانچه این مقاومت از یک حد آستانه بالاتر باشد، بیمار غیرقابل عمل تلقی میگردد. وحتی گاهی درمان هایی برای کاهش مقاومت عروق ریوی در بیماریهای اولیه ی این عروق انجام می شود که برای پیگیری کاهش مقاومت عروق ریوی،نیاز به اندازه گیری مجدد این پارامتر می‌باشد. در حال حاضر تنها معیار طلایی این اندازه گیری، استفاده از روشهای کاتتریسم می‌باشد که تهاجمی بوده و با عوارضی همراه است. امروزه با توجه به وضعیت بیماران قلبی ارائه روش های غیرتهاجمی بادقت کافی و مناسب ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این تحقیق یافتن یک جانشین برای عمل کاتتریسیم جهت تخمین و اندازه گیری مقاومت عروق ریوی و همچنین بررسی معیارهای عملکردی بطن راست و تبدیل آنها به فرم نرم افزاری در فشارهای متفاوت عروق پولمونری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

prediction of Pulmonary artery and peripheral vascular pressure based on echocardiography data and artificial neural network

نویسندگان [English]

  • shahrokh shojaei 1
  • hamed abbasi 2
  • nasim naderi 3

1 Department of biomedical engineering, Tehran Central Branch. Islamic Azad University

2 Biomedical engineering,faculty of engineering,islamic azad university(central tehran branch),tehran,iran

3 Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences, Shahid Rajaee Medical Research Center, Department of Cardiology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays measuring the peripheral resistance of pulmonary artery is of high importance for crucial deciding on accomplishment of many different types of cardiac surgeries. If the resistance is higher than a special threshold the patient is deemed to be inoperable. Even thought there are remedies which have been proposed for dropping the pulmonary artery resistance in initial stages of diseases, re-measuring of this resistance is indispensable for reduction monitoring. Concurrently catheterization is the sole invasive approach that has its own side effects. Due to high number of cardiac patients, it seems necessary to introduce a precise non-invasive approach for measuring the resistance of pulmonary artery. The aim of this study was to find a replacement for catheterization for estimation and measurement of pulmonary vascular resistance (PVR) and to evaluate the right ventricular function and converting them into a form of software (according to neural network) at different pressures of the pulmonary vessels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prediction
  • Artificial neural networks
  • pulmonary arterial resistance
  • Echocardiography