نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 ایران،‌سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

بیماری‌های مرتبط با شبکیه و ماکولای چشم، باعث از دست دادن همیشگی بینایی یا کاهش بسیار زیاد دید در افراد و موجب پایین آمدن کیفیت زندگی و ایجاد مشکلات فراوان در زندگی روزمره می‌شوند. به این دلیل، شناسایی به هنگام و درست این بیماری‌ها و اختلالات، اهمیّت پیدا کرده است. روش تصویربرداری مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی، دقّت بالایی در تصویربرداری و همچنین اطلاعات عمقی نسبت به شبکیه، ارایه می‌دهد. این روش تصویربرداری کمک بسیار زیادی به شناسایی دقیق بیماری‌های مرتبط با ماکولا کرده است. یکی از شایع‌ترین بیماری‌های شبکیه چشم، بیماری دژنراسیون وابسته به سن ماکولا است. هدف از انجام این پژوهش این است که سیستمی طراحی و پیاده‌سازی شود که قابل اعتماد و سریع باشد و بتواند بیماری دژنراسیون وابسته‌به‌سن ماکولا را با استفاده از پردازش تصاویر مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی، به خوبی و با دقّت و سرعت بالا شناسایی کند. در این مطالعات از روش‌های هیستوگرام گرادیان‌های جهت‌دار و تحلیل مولفه اصلی برای استخراج ویژگی‌ها و از روش طبقه‌بندی گروهی AdaBoost جهت طبقه‌بندی داده‌ها بهره گرفته شده است. پایگاه داده مورد استفاده شامل 269 شخص بیمار و 115 نفر سالم است. هر سه شاخص دقّت، حساسیت و خاصّیّت سیستم پیاده‌سازی شده، 100 درصد، اندازه گیری شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A new method for automatic diagnosis of age-related macular degeneration using optical coherence tomography images

نویسندگان [English]

  • Amir Babaoghli 1
  • Hadi Soltanizadeh 2

1 Department of Electrical and Computer, Faculty of Engineering, Semnan University, Semnan, Iran

2 Electrical & Computer Eng. Dept., Semnan University., Semnan, Iran

چکیده [English]

Diseases associated with the retina and macula of the eye, causing permanent loss of vision or a great deal of loss of vision in people, leads to a decrease in the quality of life and a lot of problems in daily life. For this reason, the timely and correct identification of these diseases and disorders has become important. The optical coherence tomography imaging method provides high precision in imaging and good information about the depth of the retina. This imaging technique is a great help in the accurate identification of macular-related diseases. Age-related macular degeneration is one of the most common retinal diseases. The purpose of this study is to design and implement a system that is reliable and fast and can detect the age-related macular degeneration by using optical coherence tomography image processing accurately and accurately and quickly. In these studies, histograms of orientational gradients and principal component analysis for extraction of features and AdaBoost ensemble classification method have been used to classify the data. The database used includes 269 patients and 115 healthy people. All three indicators of accuracy, sensitivity and specificity of the implemented system were measured at 100%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • image processing
  • Optical coherence tomography
  • Age related macular degeneration
  • Histogram of oriented gradients
  • Principal Component Analysis
  • Ensemble Classification
  • AdaBoost