نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، گروه بیوالکتریک

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) یک روش‌ غیرتهاجمی تحریک مغزی است که نسبت به سایر تکنیک‌های تنظیم فعالیت عصبی، مقرون‌به‌صرفه و دارای کارکرد ساده ای است. با وجود امید بخش بودن این روش در درمان مشکلات و بیماری-های عصب شناختی و ارتقا عملکردهای شناختی هنوز سازوکار دقیق نحوه اثرگذاری این تحریک زیر آستانه ای مشخص نشده است. شناخت این سازوکار از این لحاظ حائز اهمیت است که به طراحی پروتکل و سیستم مناسب جهت دستیابی به اثر مطلوب از تحریک الکتریکی مغز کمک می‌نماید. هدف این مقاله، شناخت این سازوکار با رویکرد مدلسازی نورونی است. از آنجا که نتایج برخی از تحقیقات فیزیولوژیکی نشان داده‌اند که در اثر tDCS، نوسانات ناگهانی کلسیم مربوط به سیگنالینگ کلسیم سلول آستروسیت در مغز بروز پیدا می‌کند، در مدل پیشنهادی، این سلول هم در کنار نورون‌های اصلی و نورون‌های میانی در نظر گرفته شده است. هدف این مدل، شبیه‌سازی اثر tDCS بر روی فعالیت قشری مربوط به پتانسیل پاسخ برانگیخته (ERP) و مقایسه آن با نتایج واقعی در مطالعات آزمایشگاهی گذشته بر روی موش صحرایی است. نتایج نشان می‌دهد که این مدل می‌تواند تمام شواهد مطالعات آزمایشگاهی را شبیه‌سازی کند در صورتی که مدل صرفا نورونی پیشنهاد شده در مطالعات گذشته نتوانست تمام شواهد را شبیه سازی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on cortical activity: Neuron-Astrocyte computational modeling study

نویسنده [English]

  • Maryam Saidi 1

1 Bioelectric Department, Computer and Electrical Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran

چکیده [English]

Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) is a non-invasive brain stimulation technique that is affordable and easy to operate compared to other neuromodulation techniques. Despite this method is promising in treating neurological diseases and enhancing cognitive functions, the precise mechanism of the effect of this sub-threshold stimulation has not been understanded well. Understanding the mechanism is important in designing the proper protocol and system for the brain's electrical stimulation. The aim of this paper is to identify this mechanism with the neural modeling approach. As the results of some physiological studies have shown that under tDCS, sudden calcium signaling associated with calcium signaling of astrocyte cells in the brain are found, in the proposed model, this cell is considered as well as the main neurons and interneurons. The purpose of this model is to simulate the effect of tDCS on cortical activity related to the evoked response potential (ERP) and to compare with the actual results of previous experimental studies on rats. The results show that this model can simulate all the evidence of experimental studies. While the proposed purely neuronal model in previous studies could not simulate all the evidence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain stimulation
  • tDCS
  • Astrocyte
  • neural mass model