نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.22041/ijbme.2020.124843.1591

چکیده

نتایج حاصل از تحقیقات قبلی نشان می‌دهند که حرکات چشم افراد مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی (ADHD) و افراد سالم با هم متفاوت است. در نتیجه این امکان وجود دارد که بین سیگنال‌های الکترواکولوگرام (EOG) دو گروه هم تفاوت وجود داشته باشد. از این‌رو در تحقیق حاضر، سیگنال‌های EOG ثبت‌شده از 30 کودک مبتلا به ADHD و 30 کودک سالم در حین انجام یک فعالیت مرتبط با توجه، مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور، نمای مقیاس‌بندی سیگنال‌های EOG دو گروه محاسبه شده و تفاوت دو گروه با استفاده از آزمون‌های آماری بررسی شد. سپس سیگنال‌های EOG دو گروه با استفاده از شبکه Growing Neural Gas طبقه‌بندی شدند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که نمای مقیاس‌بندی سیگنال‌های EOG کودکان مبتلا به ADHD در مقایسه با کودکان سالم به صورت معنی‌داری بیشتر است (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Using Detrended Fluctuation Analysis of EOG signal

نویسنده [English]

  • Nasrin Sho'ouri

Islamic Azad University Central Tehran Branch

چکیده [English]

Previous research has shown that eye movements in people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and healthy people were different, and it is possible that there is a difference between the two groups' EOG signals. Therefore, in the present study, the recorded EOG signals of 30 children with ADHD and 30 healthy children were examined during performing an attentional related task. For this purpose, the scaling exponents of the two groups' EOG signals were calculated and the differences between the two groups were examined using statistical tests. The EOG signals were then classified using a Growing Neural Gas network. The results show that the scaling exponents of the EOG signals in children with ADHD were significantly higher than that of healthy children (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • EOG
  • ADHD
  • DFA
  • Scaling Exponent
  • Neural gas