نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی دکترا - دانشگاه شیراز

10.22041/ijbme.2020.123852.1583

چکیده

سرطان یکی از شایع‌ترین بیماری‌های امروزه محسوب می‌شود. سرطان مغز یکی از مهلک و مرگ‌آورترین انواع سرطان به شمار می‌آید که تشخیص درست و به‌موقع آن تأثیر اساسی در زندگی بیمار خواهد داشت. برای تشخیص این بیماری، پزشک به تصویرهای ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن مغز احتیاج دارد. تاکنون روش‌های مختلفی برای تشخیص تومور مغزی از تصاویر پزشکی ارائه‌شده است اما به خاطر شباهت زیاد بافت تومور به بافت‌های دیگر مغز دقت مناسبی به دست نیامده است. در این مقاله روشی با استفاده از تلفیق تصاویر ام آر آی و سی تی اسکن برای تشخیص سه نوع شایع از تومورهای مغزی (گلیوما، منژیوما و تومور هیپوفیز) پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی از ساختاری بر اساس یادگیری عمیق استفاده میگردد تا ویژگیهایی که امکان تمایز بین بافت مغز و تومور را فراهم می‌کند، استخراج گردد. نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از روش پیشنهادی برتری این روش را نسبت به روش‌های مرتبط نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Brain Tumor Detection using Fusion of MRI and CT Scan Images based on Deep Learning Feature Extraction Methods

نویسندگان [English]

  • Dorsa Jafarkhah Seighalani 1
  • Mehran Yazdi 2
  • Mohammad Faghihi 3

1 Dept. of Communication and Electronical Eng., School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Associate Prof. , Dept. of Communication and Electronical, Eng., School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 Phd student,- Shiraz University

چکیده [English]

Cancer is one of the most common diseases at the present time. Among different types of this disease, brain cancer has a high fatality rate and accurate and timely diagnosis of it, can have a major impact on the patient’s life. Doctors need MRI and CT scan of brain to diagnose this condition. A precise image processing technique can help the medical specialists and speed up the diagnosis process. Many methods have been proposed to recognize brain tumors in medical images; however their accuracies were not acceptable. In fact, low accuracy is a result of the similarities between brain and tumor tissue. In this paper we propose a tumor recognition method using fusion of MRI and CT Scan images. This method exploits a deep learning based feature extraction algorithm that helps to distinguish tumors from brain tissue. Tumor recognition and accuracy calculation is performed for three common types of brain tumors (glioma, meningioma, and pituitary tumor). Our results show a great improvement of performance in comparison to related works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MRI Image
  • CT Scan Image
  • Image fusion
  • Brain Cancer
  • Deep Learning
  • Neural Networks