آ

 • آبرون، سعید اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 91-98]

 • آذرنوش، حامد شکل‌گیری موج‌های مارپیچی در شبکه‌ای متشکل از نورون‌های دارای شار مغناطیسی مشتق‌پذیر یک‌نواخت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-93]

 • آذریان، بهاره توسعه‌ی فیلتری جدید برای استخراج لکّه‌های پروتیینی در تصاویر الکتروفورز ژل دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 183-202]

 • آذغانی، محمود رضا مقایسة تغییر ابعاد عضلة مولتی‌فیدوس گردنی در طی فعالیت‌های مفصل شانه با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی‌کننده [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 341-350]

 • آذغانی، محمود رضا ارزیابی نقش فعالیت عضلة مولتی‌فیدوس گردنی در ایجاد فعالیت‌های مختلف مفصل شانه [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 283-291]

 • آذغانی، محمود رضا بررسی شکست پروانه‌ای استخوان با کنترل میزان بار اعمالی در نرخ‌های کرنشی متفاوت [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 339-346]

 • آذغانی، محمود رضا اثر سرعت پدال زدن و مقاومت در برابر پدال زدن در محل‌های ممکنة پدال زدن بر رفتار عضله‌ها و مفصل‌های پا در دوچرخة ثابت: مطالعة پارامتریک [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 19-28]

 • آراسته، عبدالله پیش‌آگهی اپیزودهای افت فشار خون حاد با استفاده از ویژگی های فیزیولوژیکی و آشوبناک [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 163-174]

 • آریزا-گراسیا، میگل-آنگل مطالعه اثرات سناریوهای هندسی رایج ایمپلنت قوسی تکی و دوتایی در مدل قوز قرنیه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 3314-340]

 • آزادزاده، وحید تشخیص دیابت از روی تصاویر زبان با استفاده از ویژگی‌های محلی، ویژگی‌های آماری بافت و گشتاور رنگ [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 137-148]

 • آزادی، حمید انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

 • آسمانی، داوود بررسی تاثیر روند پیری بر تغییرات ارتباطات شبکه‌های کارکردی در افراد بزرگسال سالم [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 99-111]

 • آسمانی، داوود آنالیز ارتباطات عمل‌کردی دینامیک مربوط به شبکه‌ی حالت پیش‌فرض در بیماران آلزایمری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 111-124]

 • آسیایی، ساسان شناسایی کالری‌متری نیتریت در بزاق با بهره‌گیری از اختلاط بهینه [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 199-210]

 • آسیایی، ساسان بررسی شرایط سنتز بهینه‌ی نانوذرات سریم‌اکسید زیست‌سازگار با تراشه‌ی میکروفلوئید [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 87-97]

 • آقائی‌زاده ظروفی، رضا بخش‌بندی خودکار ماهیچه‌های مقطع ران با استفاده از روش چنداطلس سلسله‌مراتبی و الگوریتم FRFCM در تصاویر سی‌تی‌اسکن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 259-271]

 • آقائی‌نیا، حسن بازشناسی جلوه‌های هیجانی چهره مستقل از فرد مبتنی بر دانش اولیه از شخص جدید [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 207-218]

 • آقابزرگی صحاف، مسعودرضا به کارگیری جداسازی کور منابع سیگنال همبسته برای استخراج الکتروکاردیوگرام جنین بر اساس آمارگان های مرتبه دوم [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 301-310]

 • آقاجان، حمید تحلیل اتصال‌های مغزی برای پیش‌بینی وقوع حمله‌های تشنج صرعی با استفاده از سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 189-207]

 • آقاجانی، عاطفه ساخت بافت مصنوعی به منظور اعتبارسنجی روش الاستوگرافی خطی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]

 • آقاجانی، فرزانه تحلیل تنش دینامیکی دندان سانترال فک بالا به روش المان محدود: تأثیر ویسکوالاستیسیته اجزای دندانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]

 • آقاجری، سارا ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 277-285]

 • آقایی‌زاده ظروفی، رضا تشخیص خودکار فریم‌های برجسته در کپسول آندوسکوپی بی‌سیم با استفاده از تجزیه به مقادیر تکین انطباقی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 317-329]

 • آقایی زاده ظروفی، رضا آنالیز تصاویر چهره به منظور تشخیص خواب آلودگی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 247-266]

 • آقایی زاده ظروفی، رضا ارزیابی، تحلیل و طراحی یک سیستم آزمایشی کمک تشخیصی کامپیوتری به منظور بررسی تصاویر ماموگرام های دیجیتال در ایران [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 157-165]

 • آگین، زهره مدلسازی چهار بعدی رشد تومور مغزی GBM با استفاده از اتوماتای سلولی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 65-73]

 • آوری، حامد مطالعه عددی تبادل گازهای تنفسی در سیستم ریوی برای ارائه رابطه ای بین میزان فعالیت فرد و آهنگ تنفس [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-46]

 • آی، جعفر ارزیابی اثرات میدان الکترومغناطیس با شدت 5/1 تسلا بر شـــاخص‌های آزمون عملکرد و هیستومتری کبد در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 161-166]

 • آیت الهی، احمد یک مدل غیر خطی جدید بر مبنای شبکه های عصبی برای تولید سیگنال الکتروکاردیوگرام [-2، شماره 1، 1384، صفحه 71-80]

 • آیت الهی، احمد استخراج مرز بافت ادونتیشیای عروق خونی در تصاویر اولتراسوند داخل رگی مبتنی بر روش کمینه/بیشینه بهبود یافته و مؤلفه‌های هم‌بند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 325-337]

 • آیتی نجف‌آبادی، سید مهران بررسی تغییرات سه‌بعدی زوایای مفاصل اندام تحتانی افراد دارای اختلاف طول پا در هنگام بالا رفتن از پله با و بدون استفاده از کفی جبران کننده [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 73-85]

 • آیتی نجف‌آبادی، سید مهران استفاده از تغییرات مرکز جرم جهت بررسی تعادل افراد دارای اختلاف طول پا در هنگام بالا رفتن از پله [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 141-150]

 • آیینی، راشین تشخیص خودکار هویت انسان بر اساس ویژگی دندان‏های خلفی و قدامی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 173-187]

 • آیینی، فرایین یک چارچوب پیشنهادی برای تشخیص هویت بر اساس خط محیطی دندان‏ها [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 113-131]

 • آیینی، فرایین تشخیص خودکار هویت انسان بر اساس ویژگی دندان‏های خلفی و قدامی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 173-187]

ا

 • ابراهیم‌پور، رضا ارائه‌ی یک مدل محاسباتی بازشناسی اشیا مبتنی بر زمان با الهام از سامانه‌ی بینایی انسان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 69-79]

 • ابراهیم‌زاده، الیاس مکان‌یابی کانون‌های صرع از طریق پردازش EEG-fMRI هم‌زمان و شناسایی خودکار اینترایکتال از EEG داخل اسکنر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 135-145]

 • ابراهیم زاده، عطاالله پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم ادغام DCA بر پایة تصاویر rs-fMRI و sMRI [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-40]

 • ابراهیمی، سعید طراحی و تحلیل دینامیکی برون‌پوش بازو با استفاده از تاندون کابلی برای حرکت مفصل شانه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 111-125]

 • ابراهیمی، فریده ارزیابی قابلیت ویژگی‌های زمانی، فرکانسی سیگنال EEG و ویژگی‌های مستخرج از تبدیل بسته موجک در تفکیک مراحل مختلف خواب با استفاده از شبکه SOM [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 97-108]

 • ابراهیمی حسینزاده، بهمن بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 133-141]

 • ابریشمی مقدم، حمید رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیک‌پذیری زمانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 231-244]

 • ابریشمی مقدم، حمید مروری بر اطلس‌های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 337-360]

 • ابریشمی مقدم، حمید یک سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر به منظور بازشناسی خودکار الگوهای بافت بینابینی ریه در تصاویر HRCT [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 179-189]

 • ابریشمی مقدم، حمید استفاده از مش فعال برای تخمین شاخص های محلی و کلی بطن چپ از روی توالی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 215-231]

 • ابریشمی مقدم، حمید تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون به کمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 117-128]

 • ابریشمی مقدم، حمید روشی برای بررسی هویت افراد بر اساس تصویر شبکیه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 311-318]

 • ابریشمی مقدم، حمید مدل‌سازی اجزای محدود-بدون ‌مش مبتنی بر موجک در حل مساله پیشرو مقطع‌نگاری القای مغناطیسی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 69-86]

 • ابریشمی مقدم، حمید سنجش اختلالات عملکردی مسیرهای بینایی مگنو، پاروو و کونیو در بیماران MS با استفاده از fMRI [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 299-315]

 • ابوئی، وحید پیش بینی افت فشار خون بیماران دیالیزی با استفاده از اطلاعات ضربان قلب و غلظت خون [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 305-311]

 • ابوالحسنی، محمد جواد انطباق تصاویر سی‌تی اولیه با فراصوت حین عمل به منظور تصحیح جابجایی بافت در فانتوم کبد با استفاده از الگوریتم انطباق دو مرحله‌ای [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 351-358]

 • ابوالحسنی، محمدجواد تخمین سیگنال اتواکوستیک امیشن بر اساس تابع تبدیل معکوس گوش میانی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 249-256]

 • ابوالحسنی، محمدجواد پایش سریع و غیرتهاجمی دما در تصاویر فراصوت دیجیتال با استفاده از روش شارش نوری [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 47-54]

 • ابوالحسنی، محمدجواد طراحی و ساخت سیستم داپلر فراصوت پالسی جهت اندازه گیری سرعت جریان خون در عروق [-2، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]

 • ابوطالبی، وحید ترکیب ویژگی‌های مختلف سیگنال EEG تک‌کاناله به‌منظور طراحی یک سیستم تأیید هویت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 35-47]

 • ابوطالبی، وحید بهبود آشکارسازی مؤلفة P300 با استفاده از تلفیق روش‌های مختلف زمانی، فرکانسی و مکانیِ استخراج ویژگی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 293-306]

 • ابوطالبی، وحید آشکار سازی مولفه های شناختی سیگنال مغز با استفاده از ضرایب ویولت [-1، شماره 1، 1383، صفحه 25-45]

 • ابوطالبی، وحید طبقه‌بندی کننده دومرحله‌ای مبتنی بر نمایش تنک و کاربرد آن در تشخیص سرطان [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 45-56]

 • ابوطالبی، وحید بهبود عملکرد طبقه‌بندی‌کننده براساس نمایش تنک در سیستم‌هایBCI با به‌سازی فرایند استخراج ویژگی و استفاده از الگوریتم بهینه یافتن پاسخ تنک [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 305-323]

 • ابوطالبی، وحید ارزیابی عملکرد الگوریتمLASSO با فاز تصحیح‌شده در سیستم‌هایBCI مبتنی بر SSVEP [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 205-214]

 • ابوطالبی، وحید آشکارسازی مولفة P300 سیگنال مغزی با استفاده از الگوی زمانی مشترک وزن‌دار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 387-397]

 • ابوطالبی، وحید یک روش ترکیبی جدید برای حذف آرتیفکت EOG از سیگنال EEG با استفاده از CCA و RLS [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]

 • ابوطالبی، وحید کاهش ابعاد برای سامانه‌ی واسط مغز-رایانه‌ی مبتنی بر تصور حرکتی با استفاده از کاهش کرون، تبدیل فوریه‌ روی گراف و تکامل تفاضلی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 31-40]

 • ابوعلی، امید شبیه‌سازی عددی جریان هوا، انتقال حرارت و رطوبت در حفره‌ی بینی انسان قبل و بعد از جراحی مجازی توربینکتومی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-53]

 • ابونجمی، محمد کیفیت سنجی تازگی تخم مرغ خوراکی به وسیله امواج فراصوتی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-65]

 • احسانی، حسین روشی نوین برای مدل‌سازی ریاضی سیستم اسکلتی بدن انسان: لحاظ نمودن ویژگی‌های سینماتیکی مفاصل زیستی و اثر زنجیره‌های سینماتیکی پیچیده‌ی سیستم اسکلتی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 191-203]

 • احمدزاده، ساناز پیش‌بینی الگوی فعّالیّت مطلوب عضلات انگشت شست هنگام عملکردهای حرکتی ترسیم و نوشتن حروف با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 293-304]

 • احمدلوی داراب، مجید شبیه سازی سه بعدی جریان پالسی خون در بای‌پس آئورت- کرونری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 65-72]

 • احمدلوی داراب، مجید مطالعه عددی تبادل گازهای تنفسی در سیستم ریوی برای ارائه رابطه ای بین میزان فعالیت فرد و آهنگ تنفس [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-46]

 • احمدلوی داراب، مجید شبیه سازی جریان خون و مقایسه پارامترهای همودینامیکی در بای پس های آئورت- کرونری و کرونری- کرونری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 111-117]

 • احمدی، امیر مسعود تحریک الکتریکی مغز برای هدایت و جهت‌دهی حیوان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 83-100]

 • احمدی، تارا بررسی شکست پروانه‌ای استخوان با کنترل میزان بار اعمالی در نرخ‌های کرنشی متفاوت [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 339-346]

 • احمدی، حسام بررسی ارتباطات عمل‌کردی غیرخطی با استفاده از نظریه‌ی گراف و داده‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی عمل‌کردی حالت استراحت در بیماری آلزایمر [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 235-249]

 • احمدی، سید علی نقی طراحی و شبیه‌‏سازی کنترل‏‌کننده میکروپمپ تحویل دارو با استفاده از همبسته‌‏کننده موج صوتی سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 351-360]

 • احمدی، محمدمهدی طراحی و شبیه‌سازی بخش کنترل‌کننده‌ی دیجیتال یک تراشه‌ی تحریک عصبی برای یک ایمپلنت مغزی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 147-159]

 • احمدی، محمدمهدی طراحی و شبیه‌سازی بخش‌های بازیابی داده و توان القایی برای یک سیستم تحریک الکتریکی مورد استفاده در یک ایمپلنت مغزی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 221-234]

 • احمدی، میترا کاربرد نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه حمل داروی ریواستیگمین هیدروژن تارتارات [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 385-398]

 • احمدی آلاشتی، محمد شبیه‌سازی محاسباتی جریان هوا و ذرات معلق در ریه‌ی انسان: بررسی اثر گرانش [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]

 • احمدیان، علیرضا کاهش TRE در سیستم های ناوبری جراحی ستون فقرات [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 155-162]

 • احمدیان، علیرضا پایش سریع و غیرتهاجمی دما در تصاویر فراصوت دیجیتال با استفاده از روش شارش نوری [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 47-54]

 • احمدیان، علیرضا آشکارسازی فرکانس حرکتی قلب با امواج فرا پهن باند [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 297-303]

 • احمدیان، علیرضا ارائه یک روش مقاوم در برابر نشتی به منظور بخش بندی درخت راه های هوایی مبتنی بر بهینه سازی ویژگی های شکل [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 165-177]

 • احمدیان، علیرضا ارزیابی، تحلیل و طراحی یک سیستم آزمایشی کمک تشخیصی کامپیوتری به منظور بررسی تصاویر ماموگرام های دیجیتال در ایران [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 157-165]

 • احمدیان، علیرضا انطباق تصاویر سی‌تی اولیه با فراصوت حین عمل به منظور تصحیح جابجایی بافت در فانتوم کبد با استفاده از الگوریتم انطباق دو مرحله‌ای [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 351-358]

 • احمدی‌پژوه، محمدعلی مدل‌سازی، طراحی و ساخت برون‌پوش مبتنی بر تاندون جهت توان‌بخشی انگشتان دست [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 277-290]

 • احمدی پژوه، محمدعلی مدل رانش-انتشار برای دو وظیفه‌ی توام حرکتی-شناختی تک‌انتخابی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 333-344]

 • احمدی پژوه، محمدعلی تعیین پارامترهای مناسب تحریک الکتریکی انتخابی اعصاب محیطی میلین‌دار با جریان سینوسی فرکانس بالا به کمک شبیه‌سازی محاسباتی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 175-186]

 • احمدی تفتی، حسین مطالعه تجربی و تحلیل رفتار غیرخطی رگ سافنوس انسان تحت کشش طولی و عرضی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-56]

 • اختیاری، حامد تاثیر تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر اساس نحوه‌ی توزیع میدان الکتریکی و تغییر در فعالیت مغزی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 251-266]

 • اخلاقی، پدرام بررسی پایداری اولیه‌ی ایمپلنت‌های دندانی در بارگذاری-باربرداری فشاری متناوب با استفاده از تصاویر میکروسی‌تی و روش همبستگی حجمی دیجیتال [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 151-159]

 • اخلاقی، پدرام بررسی پایداری اولیه ایمپلنت‌های دندانی: بارگذاری-باربرداری فشاری دوره‌ای برون تنی و تحلیل میکروالمان محدود [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 261-270]

 • اربابی، احسان تخمین خودکار و پیوستة زاویة آلفا در استخوان ران انسان به کمک تحلیل مدل سه‌بعدی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 267-278]

 • ارجمند، نوید تحلیل غیرخطی پایداری دینامیکی کمر در حین حرکات تکراری خم و راست‌ شدن تنه در دو راستای قرینه و غیرقرینه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 333-340]

 • ارجمند، نوید تخمین المان محدود نیروهای وارد بر ناحیهی کمری ستون مهره‌ها با استفاده از سینماتیک اندازه‌گیری شده توسط تصویربرداری پزشکی در فعالیت خم شدن به جلو [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 327-335]

 • ارجمند، نوید تخمین نیروهای عضلات و مفاصل کمری تحت فعالیت‌های فیزیکی مختلف با استفاده از یک مدل ترکیبی بهینه‌سازی و الکترومایوگرافی از ستون فقرات [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 351-363]

 • اردکانی، محمد علی اندازه گیری جریان دم و بازدم در دستگاه اسپیرومتری از نوع سیم داغ [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 325-333]

 • ارشاد، مرضیه کاهش TRE در سیستم های ناوبری جراحی ستون فقرات [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 155-162]

 • ازوجی، مهدی ارائه‌ی یک مدل محاسباتی بازشناسی اشیا مبتنی بر زمان با الهام از سامانه‌ی بینایی انسان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 69-79]

 • استکی، علی پایداری و کنترل حرکت بدن انسان در طی اجرای حرکت تعادلی در ورزش ووشو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 75-84]

 • استکی، علی بررسی زوال سیستم کنترل وضعیت با استفاده از مدل آونگ واژگون با کنترل‌کننده تناسبی انتگرال‌گیر-مشتق‌گیر و بازخورد تأخیری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 177-185]

 • استکی، علی ارزیابی دینامیک حاکم بر سیستم کنترل تعادل حین ایستادن کامل در فرد سالم و بیمار همی پلژی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 95-107]

 • استکی، علی بررسی کمی میزان تاثیر عضلات دست انسان بر موقعیت مفاصل انگشت اشاره و شست با استفاده از یک مدل استاتیکی سه بعدی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 15-23]

 • اسدالله تویسرکانی، مریم بازشناسی آگاهی مخفی شده با کمک شبکه ارتباطات فیزیولوژیک نواحی چهره و تحلیل رواشناختی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 11-20]

 • اسکارپیس، لیزا پیش‌بینی نتیجه درمان بر اساس آنالیز واکسل با استفاده از شاخص‌های ناهمسانگردی انتشار و اطلاعات مکانی در تومور GBM [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 289-295]

 • اسکندری، امیر حسین به کارگیری سینرجی های عضلانی و پایداری برای انجام یک فعالیت دلخواه [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 257-273]

 • اسکویی، مهوش بررسی سنتز زیستی داخل و خارج سلولی نانو ذارت سولفید کادمیم در سویه 35218 باکتری اشرشیاکولی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 193-204]

 • اسلامی، محمدرضا تاثیر ریزساختار و خصوصیات مکانیکی استخوان متراکم هاورس بر مسیر رشد میکروترک ها [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]

 • اسلامی، محمدرضا مطالعه رفتار بیومکانیکی بافت مغز توسط مدل های المان محدود الاستیک و هایپرالاستیک [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 281-288]

 • اسلامی راد، سیده زهرا دستگاه تصویربرداری گسیل پوزیترون حیوانی IRI-MicroPET : ارزیابی کارایی و کیفیت تصویر [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 49-57]

 • اسماعیل پور، جمال طبقه بندی اختلالات قلبی با استفاده از شبکه کوانتیزه کننده برداری و بر اساس ویژگی های استخراج شده از تبدیل ویولت [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-176]

 • اشرف‌زاده، فرح شناسایی تغییر الگوی دینامیک EEG در اختلال طیف اوتیسم مبتنی بر فضای قبض و بسط سیگنال [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 167-185]

 • اشرفی، مهران شبیه‌سازی عددی توزیع تنش در لیگامنت پریودنتال مربوط به دندان‌های اینسایزر و پرمولار طی بارگذاری‌های مختلف [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 49-57]

 • اشرفی، مهران شبیه‌سازی عددی تأثیر بیفسفنات‌ها بر بازسازی استخوان اطراف ایمپلنت‌های دندانی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 113-121]

 • اشرفی خوزانی، مهتاب سنتز کلسیم فسفات های آمورف کربناتی و بررسی سینتیک انحلال در محیط شبیه سازی شده سلول های جذب استخوان [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-51]

 • اصغری، محسن به کارگیری سینرجی های عضلانی و پایداری برای انجام یک فعالیت دلخواه [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 257-273]

 • اصغری اسکوئی، محمدرضا تحلیل بیومکانیکی اثر درگیری شناختی و نوع سطح اتکا بر پایداری ایستادن [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 331-340]

 • اعظمی، محمود ساخت داربست نانوکامپوزیتی ژلاتین/آپاتیت از طریق یک روش زیست تقلیدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 275-284]

 • افتخاری، مهدی روش انتخاب ویژگی بر اساس یادگیری زیرفضا و تجزیه‌ی ماتریس پایه برای داده‌های میکرو-آرایه‌ای DNA [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 223-234]

 • افتخاری یزدی، پوپک مطالعه و بررسی تغییرات رفتار مکانیکی لایه زونای تخمک موش با استفاده از روش مکش با میکروپیپت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 21-28]

 • افشاری، الناز طراحی و تحلیل یک ابزار لاپاراسکوپی نوین برای اندازه‌گیری مشخصات بیومکانیکی ارگان‌های حجیم داخل شکمی در حالت زنده [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 311-319]

 • افضلی، مریم درون‌یابی توابع توزیع جهتی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتشار با قدرت تفکیک زاویه‌ای زیاد [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 57-64]

 • اکبرزاده توتونچی، محمدرضا انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

 • اکبری، سحر آشکارسازی پتانسیل‌های عمل در ثبت‌های خارج سلولی با استفاده از انرژی شانون و تبدیل هیلبرت [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 277-286]

 • اکبری، علی سامانة پوشیدنی اندازه‌گیری حرکت انسان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 361-369]

 • اکبری‌فر، فاطمه بازسازی و تحلیل خطای حرکات صفحه‌ای بدن انسان با استفاده از حداقل یک مارکر با نصب آزاد روی هر قطعه [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-11]

 • اکرم، اسداله کیفیت سنجی تازگی تخم مرغ خوراکی به وسیله امواج فراصوتی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-65]

 • الحسینی همدانی، برهان مطالعه تجربی و تحلیل رفتار غیرخطی رگ سافنوس انسان تحت کشش طولی و عرضی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-56]

 • الله‌وردی، آرمین مدل‌سازی سیستم دوتاخیری گلوکز-انسولین بر اساس اندازه‌گیری با سیستم غیرتهاجمی پیوسته [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 291-301]

 • الماس‌گنج، فرشاد استخراج ویژگی‌های مبتنی بر مدل‌سازی خطی تراژکتوری گفتار جاسازی شده در فضای بازسازی شده فاز برای سیستم بازشناسی گفتار [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 17-33]

 • الماس‌گنج، فرشاد بررسی اثر استفاده از روش تطبیق هنجارسازی طول مسیر صوتی به منظور تشخیص اختلالات گفتاری رایج و گفتاردرمانی کودکان فارسی زبان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 257-265]

 • الماس‌گنج، فرشاد کاهش نویز تصاویر سی‌تی با اشعه‌ی مخروطی با استفاده از تحلیل مولفه‌های مستقل [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 17-30]

 • امداد، همایون شبیه‌سازی عددی جریان هوا، انتقال حرارت و رطوبت در حفره‌ی بینی انسان قبل و بعد از جراحی مجازی توربینکتومی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-53]

 • امیدوار، امیر مدلسازی و تحلیل پاسخ حرارتی بدن تحت تاثیر صرف غذای سرد یا گرم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 13-21]

 • امیدی، مهدی تشخیص ساختار وابستگی شبکه حرکتی مغز در دادگان fMRI حالت استراحت بیماری پارکینسون با استفاده از توابع مفصل [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 261-275]

 • امیری، محمود مدلسازی عملکردی نقش آستروسیت‌ها در همزمانی فعالیت سلول‌های عصبی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 83-96]

 • امیری، مینا مدل‌سازی خودرگرسیو تغییرات بخش AC سیگنال فوتوپلتیسموگرام پس از آزمون اتساع ناشی از جریان خون در افراد سالم و دیابتی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 85-95]

 • امیری، یاسمن ارزیابی پارامترهای بیومکانیکی ریزسوزن‌های پزشکی با طراحی زیست‌الهام در تعامل با پوست با استفاده از روش المان محدود [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 99-110]

 • امین احمدی، بهنام بررسی رفتار خوردگی آلیاژ حافظه دار نیکل- تیتانیم در محیط های فیزیولوژیکی شبیه سازی شده با بدن برای کاربردهای پزشکی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 111-118]

 • امینی، زهرا بهبود آشکارسازی مؤلفة P300 با استفاده از تلفیق روش‌های مختلف زمانی، فرکانسی و مکانیِ استخراج ویژگی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 293-306]

 • امینی، فائزه شبیه سازی عددی شریان کرونر مبتلا به پلاک و بررسی تاثیر کلسیفه شدن پلاک و ضخامت پوشش فیبری بر الگوهای تنش اطراف آن [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 1-10]

 • امینی، لادن جداسازی ساختارهای مغز میانی مبتنی بر مدل های دینامیک [-2، شماره 1، 1384، صفحه 17-34]

 • امینیان، عالیه تاثیر تابش مایکروویو بر سنتز و رفتار کلسیم‌فسفات دوفازی در مایع شبیه‌سازی شده بدن [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 206-213]

 • اهورایی، آزاده تشخیص نوع زردی و پیش بینی ابتلا به آن توسط شبکه های عصبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 63-69]

 • اورنگ، فریبا ساخت داربست کامپوزیتی متخلخل برای مهندسی بافت استخوان بر پایه ژلاتین و هیدروکسی آپاتیت، قسمت اول: نتایج کشت سلولی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 57-64]

 • اورنگ، فریبا اثر تغییر ترکیب شیمیایی بر رفتار رهایشی و مورفولوژی میکرواسفرهای پلی یورتان تهیه شده به روش تبخیر حلال [-1، شماره 2، 1383، صفحه 173-179]

 • ایرانیان پور حقیقی، مرجان روشی جدید برای ناحیه‌‌بندی ضایعات پوستی در تصاویر درموسکوپی: بهینه‌سازی تابع انرژی مبتنی بر راستاهای شعاعی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 291-302]

 • ایرانی راد، رضا روش‌های نوین الاستوگرافی بافت نرم با امواج فراصوت [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 313-331]

 • ایروانی، بهزاد استخراج و بررسی سینرجی‌های سنکرون در طول حرکت‌های سریع رسندة دست [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 297-310]

 • ایزدی، فرزاد تاثیر بیماری سولکوس بر عمل‌کرد تارهای صوتی به روش محاسباتی بر‌هم‌کنش سیال و جامد [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 153-165]

 • ایلوخانی، ملیکا بررسی سنتز زیستی داخل و خارج سلولی نانو ذارت سولفید کادمیم در سویه 35218 باکتری اشرشیاکولی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 193-204]

 • ایمان پرست، علی تحلیل عددی پارامترهای موثر بر جریان در یک مدل کامل میزنای با حرکت دودی شکل [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 29-37]

 • ایمانی، رعنا مطالعه و ارزیابی هیدروژل ترکیبی آگاروز-ژلاتین به عنوان بستر حامل سلول برای به کارگیری در سلول درمانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]

ب

 • بابائی، سحر طراحی و ساخت حسگر زاویه مفصل با استفاده از ارتباط بی‌سیم بلوتوث مبتنی بر شتاب‌سنج [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 57-68]

 • بابااوغلی، امیر ارائه‌ی روشی جدید برای تشخیص خودکار بیماری دژنراسیون وابسته ‌به ‌سن ماکولا با استفاده از تصاویر مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 235-246]

 • باباپور مفرد، فرشید مدل‌سازی شکل آماری و بخش‌بندی اندوکاردیوم بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلب مبتنی بر انطباق نقاط آناتومیکی مختلف [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 291-306]

 • باباجانی فرمی، عباس پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم ادغام DCA بر پایة تصاویر rs-fMRI و sMRI [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-40]

 • بابلی، مهران آشکارسازی فرکانس حرکتی قلب با امواج فرا پهن باند [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 297-303]

 • بادانگیز، آذر ارائه مدل انتشار پتانسیل عمل در بافت قلب با استفاده از اتوماتای سلولی و الگوی هندسی پتانسیل عمل [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 45-52]

 • بارانی، زهره مدل سه بعدی برای کفی کفش بیماران دیابتی و بررسی نقش ماده سیلیکون ژل در تحلیل تنش و کرنش به روش اجزای محدود [-1، شماره 2، 1383، صفحه 111-116]

 • باریکانی، حمیدرضا بررسی پایداری اولیه‌ی ایمپلنت‌های دندانی در بارگذاری-باربرداری فشاری متناوب با استفاده از تصاویر میکروسی‌تی و روش همبستگی حجمی دیجیتال [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 151-159]

 • باغبان اسلامی‌نژاد، محمدرضا تأثیر کلاژن بر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 249-255]

 • باغبانی، رسول طراحی یک فورسپس بیوامپدانس الکتریکی برای تعیین خواص الکتریکی بافت‌های درونی بدن [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 149-160]

 • باقری، فاطمه ارزیابی پارامتر غیرخطی بودن (B/A) و پارامتر h در انتشار اولتراسوند جهت کمی سازی اثر HIFU [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-125]

 • باقری، مجید کاهش آرتیفکت حرکتی ریه در تصاویر PET با استفاده از الگوی حرکتی بدست آمده از مدل موجک [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 209-217]

 • باقری باغان، مریم تشخیص دیابت از روی تصاویر زبان با استفاده از ویژگی‌های محلی، ویژگی‌های آماری بافت و گشتاور رنگ [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 137-148]

 • باقری روچی، مهدی بررسی نحوه‌ی هم‌کاری عضله‌های کمری در حرکت خم شدن بالاتنه در سرعت‌های مختلف با استفاده از سینرجی عضلانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 177-187]

 • باقری روچی، مهدی تاثیر تمرین با میله‌ی منعطف بر سینرجی‌های عمل‌کردی متغیر با زمان تونیک و فازیک عضلات شانه [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 81-96]

 • بامداد، مهدی طراحی و تحلیل دینامیکی برون‌پوش بازو با استفاده از تاندون کابلی برای حرکت مفصل شانه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 111-125]

 • بامداد، مهدی طراحی مکاترونیکی و پیاده‌سازی کنترلی دوچرخه‌ی هوشمند ثابت تمرینی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 13-27]

 • بامداد، مهدی توسعه ی مدل دینامیک چند عضوی صفحه ای زانو با در نظر گرفتن مکانیک تماس [(مقالات آماده انتشار)]

 • بانکی کشکی، حسین بررسی آخرین وضعیت آموزشی و پژوهشی رشتة مهندسی پزشکی در دانشگاه‌های برتر جهان در سال 2016 [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 85-97]

 • بانکی کشکی، حسین کاهش بعد داده‌های توالی جایگاه‌های پیوند روی ژنوم انسان با استفاده از شبکه‌ی عصبی عمیق اتوانکودر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 219-230]

 • بانکی کشکی، حسین ارائه مدل نورونی جدید مبتنی بر رفتار آشوبگونه شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 199-209]

 • باهوش کازرونی، رضا مدل‌سازی میکرو بایوحسگر آمپرسنج ساندویچی با لایة حفره‌دار [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 123-136]

 • بختیاری‌نژاد، فیروز مدل‌سازی، طراحی و ساخت برون‌پوش مبتنی بر تاندون جهت توان‌بخشی انگشتان دست [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 277-290]

 • بخشی، فرهاد تاثیر تابش مایکروویو بر سنتز و رفتار کلسیم‌فسفات دوفازی در مایع شبیه‌سازی شده بدن [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 206-213]

 • بخشی تفتی، احسان تاثیر خروج از مرکز گرفتگی های شریانی بر جریان خون با استفاده از روش برهم کنش سیال-جامد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 9-20]

 • بدیع، کامبیز بررسی و طبقه‌بندی سیگنال‌هایEEG مربوط به مشاهده، تجسّم و استراحت ذهنی افراد نقاش و غیرنقاش به وسیله نمای مقیاس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 321-331]

 • براتی، سارا بهینه سازی ساختاری استنت دریچه های آئورتی قابل پیوند از طریق کاتتر [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 301-310]

 • برادران رفیعی، علیرضا مطالعه اثرات سناریوهای هندسی رایج ایمپلنت قوسی تکی و دوتایی در مدل قوز قرنیه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 3314-340]

 • برج‌خانی، مهدی مدلسازی کینماتیکی فرایند نوشتن با استفاده از کنترل پیش‌بین [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 109-122]

 • برج‌خانی، مهدی فرستنده کم‌توان حسگرهای بی‌سیم پزشکی در باند فرکانسی MICS با قابلیت راه‌اندازی با استفاده از سیستم استحصال انرژی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 31-43]

 • برج‌خانی، هادی فرستنده کم‌توان حسگرهای بی‌سیم پزشکی در باند فرکانسی MICS با قابلیت راه‌اندازی با استفاده از سیستم استحصال انرژی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 31-43]

 • برشان، محمد بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 133-141]

 • برهان، شکوفه تهیه نانو کامپوزیت‌های شیشة زیست فعال تخریب‌پذیر و قابل تزریق و بررسی ویژگی‌های آنها [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 163-168]

 • برویس، سها تاثیر تمرین با میله‌ی منعطف بر سینرجی‌های عمل‌کردی متغیر با زمان تونیک و فازیک عضلات شانه [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 81-96]

 • بریمانی، سهراب بررسی تاثیر شرایط مکانیکی در تعیین کمی سینرژی عضلانی حین رکاب‌زنی برای کاربردهای توانبخشی FES [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 101-111]

 • بغدادی، گلناز مدل شناختی ناوبری: تعامل هیپوکمپ و پیش‌پیشانی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 111-125]

 • بلباسی، سارا تشخیص وفقی وقوع بیماری نقص بین بطنی قلب: مدلی خودکار با امکان آنالیز از طریق سیگنال‌های صوتی قلب [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 69-83]

 • بلوری، بهرام اثر میدان الکترومغناطیس پالسی کم‌فرکانس بر میزان اضطراب و غلظت کورتیزول خون در موش آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 107-111]

 • بندگانی، حدیث بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و پاسخ های سلولی بیوسرامیک ژیپس حاوی غلظت های مختلف استرانسیم [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 99-109]

 • بنی‌هاشم، سید یاشار ارائه‌ی یک مدل ریاضی برای سیستم ایمنی-سرطان با استفاده از پارامترهای فازی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 55-67]

 • بنی هاشم، علی اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنت های دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت– پوشش و پوشش– استخوان [-2، شماره 1، 1384، صفحه 1-8]

 • بهبهانی، سرور پردازش سیگنال EEG به منظور بررسی رابطه میان درجه هیپنوتیزم پذیری، فعالیت نیم کره های مغزی و لوب های قدامی-خلفی در حالت هیپنوتیزم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]

 • بهرامی، سعید تأثیر تنش برشی دیواره و شاخص برش نوسانی بر احتمال تشکیل پلاک‌های آترواسکلروز در درخت طبیعی عروق کرونر چپ [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 293-303]

 • بهرامی، سعید بررسی عددی اثرات الاستیسیتة شریان بر تنش برشی دیواره و شاخص برش نوسانی در انشعاب کرونر چپ [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 175-186]

 • بهرامی، فریبا تفکیک سالمندان با سابقة زمین خوردن از سالمندان بدون سابقه زمین خوردن با استفاده از دسته‌ ویژگی‌های جدید استخراج شده از الگوی متناوب راه رفتن [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 21-37]

 • بهرامی، فریبا مدلسازی عملکردی نقش آستروسیت‌ها در همزمانی فعالیت سلول‌های عصبی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 83-96]

 • بهرامی، فریبا مقایسه بیومکانیکی سازوکارهای کنترل وضعیت بین افراد سالم و افراد دچار قطع عضو یکطرفه زیر زانو حین انجام حرکات سریع ارادی بازو [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 171-178]

 • بهرامی، فریبا مدلی رفتار پایه جهت توصیف یادگیری نوشتن حروف فارسی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 75-84]

 • بهرامی، فریبا تأثیر سرعت راه رفتن بر ویژگی‌های حرکت در طول یک گام [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 361-374]

 • بهرامیان، فرشاد ارزیابی عددی و آزمایشگاهی روش ترموگرافی در تشخیص غدة تیروئید [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 245-256]

 • بهرامی زاده سجادی، شیما مطالعه اثرات سناریوهای هندسی رایج ایمپلنت قوسی تکی و دوتایی در مدل قوز قرنیه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 3314-340]

 • بهرا می نسب، مرجان تحلیل تأثیر پارامترهای طراحی قطعة فمورال پروتز زانو بر معیارهای سنجش عملکرد آن [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 25-40]

 • بهزادفر، ندا استخراج و تحلیل نیمه‌خودکار تومورهای مغزی GBM از تصاویر چندپارامتری تشدید مغناطیسی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 219-236]

 • بهزادفر، ندا طبقه‌بندی افراد الکلی و غیرالکلی مبتنی بر ویژگی‌های فرکانسی و غیرفرکانسی سیگنال مغزی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 109-119]

 • بهزادفر، ندا تحلیل و پردازش سیگنال الکتروآنسفالوگرام در تشخیص خستگی زمان آموزش نوروفیدبک [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 311-320]

 • بهزادی‌پور، سعید تعیین موقعیت سوراخ انتهایی میله‌ی درون‌استخوانی با استفاده از مدل‌سازی مکانیکی و داده‌های تصویری از انحنای میله [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 63-74]

 • بهزادی پور، سعید کنترل دوجانبه‌ی شفاف با شناسایی پارامترهای مدل ویسکوالاستیک بافت در یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]

 • بهمنش، مهرداد القای تولید تاکسول توسط میدان مغناطیسی در کشت سلولی فندق (CorylusavellanaL) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-122]

 • بهنام، حمید ارزیابی پارامتر غیرخطی بودن (B/A) و پارامتر h در انتشار اولتراسوند جهت کمی سازی اثر HIFU [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-125]

 • بهنام، حمید ارزیابی ردیابی حرکات دیواره قلب با استفاده از تطبیق غیرصلب تصاویر اکوکاردیوگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 237-254]

 • بهنام، حمید ارزیابی سیگنال EEG در کودکان مبتلا به اختلالات اوتیسم با استفاده از تحلیل ICA [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 187-194]

 • بهنام، حمید به‌کارگیری یادگیری منیفلد برای تحلیل تصاویر اکوکاردیوگرافی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 149-160]

 • بهنام، حمید بهبود قدرت تفکیک محوری در ویبروآکوستوگرافی به وسیله ارسال امواج با طول زمانی محدود [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 25-31]

 • بهنام، حمید ارائه نقشة حرکت بافت قلب در تصاویر اکوکاردیوگرافی مبتنی‌بر اطلاعات زمانی و نمایش تنک [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 303-313]

 • بهنام، حمید به کارگیری یادگیری منیفلد برای تشخیص بیماری دریچه‌ی میترال [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 187-197]

 • بهنام، حمید تحلیل ردیابی چشم در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و گروه کنترل در تکلیف خیره-شدن به حالات احساسی چهره [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 241-250]

 • بهنام‌قادر، علی‌اصغر تأثیر کلاژن بر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 249-255]

 • بهنام‌قادر، علی‌اصغر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات دارای منیزیم در محیط حاوی اسیدهای آمینه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 127-133]

 • بهنام‌قادر، علی‌اصغر سنتز و بررسی خواص نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت، فلوئورهیدروکسی آپاتیت و فلوئورآپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 151-160]

 • بهنیا، سهراب طراحی تراگردان به منظور متمرکز کردن امواج فراصوتی برای گرما درمانی بافت های سرطانی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-8]

 • بهنیا، فریدون مدل‌سازی خودرگرسیو تغییرات بخش AC سیگنال فوتوپلتیسموگرام پس از آزمون اتساع ناشی از جریان خون در افراد سالم و دیابتی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 85-95]

 • بوستانی، رضا AIS-RCA: روشی مؤثر برای بهبود فضای ویژگی‌ها در افزایش دقت تشخیص حملات صرع [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 195-208]

 • بوستانی، رضا تعیین اثر بازخورد بر منابع عصبی مولفه‌ی P300 [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 291-301]

 • بوکلر، فیلیپ مطالعه اثرات سناریوهای هندسی رایج ایمپلنت قوسی تکی و دوتایی در مدل قوز قرنیه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 3314-340]

 • بیکی، بهاره اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 91-98]

 • بیگ‌زاده، برهان اندازه‌گیری غیرتهاجمی میزان غلظت خون با استفاده از منابع نوری با طول موج‌های مختلف [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 211-220]

 • بی‌نیاز، عباس تشخیص خودکار فریم‌های برجسته در کپسول آندوسکوپی بی‌سیم با استفاده از تجزیه به مقادیر تکین انطباقی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 317-329]

 • بینیاز، عباس ناحیه‌بندی تصاویر MR مغز با استفاده از FCM بهبود یافته‌ی مکانی به کمک تابع گوسی: gsFCM (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 175-186]

پ

 • پاک، فاطمه آشکارسازی و دسته‌بندی تمام خودکار نواحی مشکوک در تصاویر ترموگرام پستان برای تشخیص زودهنگام سرطان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 71-84]

 • پاکروان، منیژه بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 113-123]

 • پرتو دزفولی، محسن اثر تطبیق‌پذیری بر دقت رمزگشایی فرکانس‌های صدا در قشر شنوایی موش صحرایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 189-198]

 • پرستش، فاطمه شکل‌گیری موج‌های مارپیچی در شبکه‌ای متشکل از نورون‌های دارای شار مغناطیسی مشتق‌پذیر یک‌نواخت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-93]

 • پرنیان‌پور، محمد مدلسازی المان محدود تقارن محوری پروالاستیک دیسک بین مهره‌ای برای بررسی رفتار بیومکانیکی ستون فقرات کمری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-32]

 • پرنیان‌پور، محمد به کارگیری سینرجی های عضلانی و پایداری برای انجام یک فعالیت دلخواه [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 257-273]

 • پرنیان‌پور، محمد تحلیل غیرخطی پایداری دینامیکی کمر در حین حرکات تکراری خم و راست‌ شدن تنه در دو راستای قرینه و غیرقرینه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 333-340]

 • پرنیان‌پور، محمد سامانة پوشیدنی اندازه‌گیری حرکت انسان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 361-369]

 • پرنیان‌پور، محمد سیستم اعصاب مرکزی چگونه مساله نامعینی را در ناحیه کمری حل می کند؟ مدلسازی 18 عضله ای تمرین ایزومتریک در سطح مهره L5/L4 ناحیه کمری بر اساس مدل هیل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 109-122]

 • پرنیان‌پور، محمد بررسی نحوه‌ی هم‌کاری عضله‌های کمری در حرکت خم شدن بالاتنه در سرعت‌های مختلف با استفاده از سینرجی عضلانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 177-187]

 • پرنیان‌پور، محمد تاثیر تمرین با میله‌ی منعطف بر سینرجی‌های عمل‌کردی متغیر با زمان تونیک و فازیک عضلات شانه [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 81-96]

 • پرنیان پور، محمد روشی نوین برای مدل‌سازی ریاضی سیستم اسکلتی بدن انسان: لحاظ نمودن ویژگی‌های سینماتیکی مفاصل زیستی و اثر زنجیره‌های سینماتیکی پیچیده‌ی سیستم اسکلتی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 191-203]

 • پرویز، مریم سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 89-97]

 • پژوهان، محمدرضا انتخاب ویژگی مبتنی بر تئوری اطلاعات برای انتخاب ژن‌های موثر در تشخیص نوع سرطان با استفاده از داده‌های ریزآرایه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 337-348]

 • پورحسن‌زاده، فاطمه مدلسازی چهار بعدی رشد تومور مغزی GBM با استفاده از اتوماتای سلولی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 65-73]

 • پورحسن‌زاده، فاطمه ارائه مدل انتشار پتانسیل عمل در بافت قلب با استفاده از اتوماتای سلولی و الگوی هندسی پتانسیل عمل [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 45-52]

 • پورحسن‌زاده، فاطمه پیشنهاد روشی جدید برای کند کردن رشد تومور بدون رگ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-18]

 • پورحسن‌زاده، فاطمه ارائه‌ی یک مدل رشد تومور ناهمگون با اثر سلول‌های موثر ایمنی بر اساس اتوماتای سلولی: بررسی مدل از نقطه‌نظر درمانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 159-175]

 • پورحسن زاده، فاطمه مدل اتوماتای سلولی ترکیبی چند‌مقیاسة رشد تومور بدون رگ: اثر مواد غذایی و اسیدیته بر رشد تومور [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 99-112]

 • پورحسن زاده، فاطمه تجزیه و تحلیل نقش پارامترها در رفتار آشوبگونة یک سیستم سرطانی و تفسیر بیولوژیکی آن [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 41-49]

 • پوردانیال، مهدی بررسی حساسیت خواص مواد در مدل المان محدود دقیق مهره اول ستون فقرات گردنی (اطلس) [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 289-299]

 • پورعسگری، فرزانه بررسی چسبندگی و نفوذ سلول های مزانشیم به داربست متخلخل از کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ PLGA با روکش پلیمر سه قطعه ای [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 291-298]

 • پولادیان، پگاه مقایسة کارایی تحریک‌های بینایی مختلف برای تحقق واسط مغز-رایانه مبتنی‌بر پتانسیل برانگیختة بینایی در حالت دائمی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 279-290]

 • پولادیان، مجید مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی به منظور بررسی اثر اندازه‌ی نانوذرات مغناطیسیِ حاملِ دارو در سیستم دارورسانی مغناطیسی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]

 • پولادیان، مجید کاهش آرتیفکت حرکتی ریه در تصاویر PET با استفاده از الگوی حرکتی بدست آمده از مدل موجک [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 209-217]

 • پویان، محمد مدل‌سازی راه رفتن در بیماران پارکینسون و بررسی روش‌های بالابردن سرعت حرکت [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 321-331]

 • پیروی، حبیب اله مدلسازی المان محدود سه فازی دیسک بین مهره ای برای کاربرد در مطالعات بیومکانیکی مهندسی بافت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 47-56]

ت

 • تابان‌فر، زهرا تشخیص تومور مغزی با استفاده از ویژگی‌های خطی و غیرخطی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 211-221]

 • تحریری، محمد رضا سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 89-97]

 • تحسری، علی طراحی و مطالعه بیومکانیکی اوّلین کیج‌گردنی بومی‌سازی شده براساس تحلیل‌های اجزای محدود [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 203-212]

 • ترابی، میثم تفکیک غیرخطی تصاویر وزن دار مغزی به منظور تشخیص بیماری آلزایمر [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 213-225]

 • ترکمان، گیتی بررسی قابلیت تصاویر اولتراسوند فرکانس بالا برای ارزیابی کمی کلاژن: مطالعه فانتوم و بافت زنده [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 15-24]

 • ترکمان، گیتی اثر فشار عمودی پیوسته، تکرار شونده و متناوب بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی پوست خوکچه هندی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 215-225]

 • ترکمان، گیتی پاسخ پوست به نیروهای فشاری اعمال شده در مدل خوکچه هندی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 93-100]

 • ترکمان‏ رحمانی، عادل پیش‏‌بینی ساختار مناسب دارو با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی مبتنی بر نقطه‏‌ی مخالف [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 333-351]

 • ترمه، مهدیه بررسی تعادل دینامیکی راه رفتن با استفاده از مدل هفت عضوی در فاز تک‌تکیه‌گاهی بر اساس احتمال تحقق [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 361-372]

 • تشکری زاده، زینب تنظیم سطح گلوکز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک به روش تطبیقی مدل مرجع و پیش‌بین اسمیت اصلاح یافته [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 159-171]

 • تعالیمی، علی تشخیص مناطق فعّال در تصاویر fMRI با استفاده از مدل‌های غیرخطی همرشتاین-وینر و NARMA [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 231-248]

 • تفضلی شادپور، محمد تحلیل تنش دینامیکی دندان سانترال فک بالا به روش المان محدود: تأثیر ویسکوالاستیسیته اجزای دندانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]

 • تفضلی شادپور، محمد اثر کشش استاتیک بر جهت گیری سلول های مزانشیمال انسانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-314]

 • تفضلی شادپور، محمد بررسی تغییرات خواص بیومکانیکی بازسازی شریان براکیال با تغییر سن با استفاده از روش اندرکنش سیال- جامد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-8]

 • تفضلی شادپور، محمد تاثیر خروج از مرکز گرفتگی های شریانی بر جریان خون با استفاده از روش برهم کنش سیال-جامد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 9-20]

 • تفضلی شادپور، محمد بررسی آخرین وضعیت آموزشی و پژوهشی رشتة مهندسی پزشکی در دانشگاه‌های برتر جهان در سال 2016 [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 85-97]

 • تقی‌زاده، هادی استفاده از روش تصحیح بریجمن برای تعیین دقیق‌تر رفتار مکانیکی بافت کبد حاصل از تست‌های کششی تک‌محوره [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 23-30]

 • تقی زاده، هادی شبیه سازی عددی شریان کرونر مبتلا به پلاک و بررسی تاثیر کلسیفه شدن پلاک و ضخامت پوشش فیبری بر الگوهای تنش اطراف آن [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 1-10]

 • تن، تائو قطعه‌بندی توده‌ها در تصاویر سه‌بعدی ‎ABUS‎ به کمک یادگیری ژرف [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 137-146]

 • تنباکوساز، علی پایداری و کنترل حرکت بدن انسان در طی اجرای حرکت تعادلی در ورزش ووشو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 75-84]

 • توابی، امیرحسین تاثیر خمش بر ابر کشسانی و مورفولوژی چهار نوع سیم ارتودنسی تجارتی از جنس نیکل– تیتانیوم [-1، شماره 2، 1383، صفحه 181-191]

 • توحیدخواه، فرزاد بازشناسی جلوه‌های هیجانی چهره مستقل از فرد مبتنی بر دانش اولیه از شخص جدید [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 207-218]

 • توحیدخواه، فرزاد بررسی اثر استفاده از روش تطبیق هنجارسازی طول مسیر صوتی به منظور تشخیص اختلالات گفتاری رایج و گفتاردرمانی کودکان فارسی زبان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 257-265]

 • توحیدخواه، فرزاد مدلسازی عملکرد کنترل کننده‌های امپدانسی و مدل‌مبنا در حین یادگیری حرکت‌ رسنده دست [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 127-141]

 • توحیدخواه، فرزاد پیش بینی افت فشار خون بیماران دیالیزی با استفاده از اطلاعات ضربان قلب و غلظت خون [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 305-311]

 • توحیدخواه، فرزاد استخراج و بررسی سینرجی‌های سنکرون در طول حرکت‌های سریع رسندة دست [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 297-310]

 • توحیدخواه، فرزاد تأئید هویت مبتنی بر مدلسازی منحنی سرعت الگوی امضاء [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 219-230]

 • توحیدخواه، فرزاد مدلسازی کینماتیکی فرایند نوشتن با استفاده از کنترل پیش‌بین [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 109-122]

 • توحیدخواه، فرزاد مقایسه ویژگی‌های سیگنالی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده DTW در مسئله تصدیق امضای پویا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 135-148]

 • توحیدخواه، فرزاد مدل توانی: قانون حاکم بر ویژگی های هندسی و حرکتی در الگوهای ترسیمی ماهرانه دست [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-44]

 • توحیدخواه، فرزاد ارائه مدلی برای بررسی حرکت فک حین تکلم [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 123-129]

 • توحیدخواه، فرزاد تشخیص نوع زردی و پیش بینی ابتلا به آن توسط شبکه های عصبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 63-69]

 • توحیدخواه، فرزاد تصدیق امضا بر پایه فرضیه کنترل حرکات ماهرانه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 269-280]

 • توحیدخواه، فرزاد کاهش لرزش دست با استفاده از تحریک الکتریکی سطحی عضله [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 19-29]

 • توحیدخواه، فرزاد مدل سازی حرکات مهارتی براساس استراتژی کنترل خودسازمانده [-2، شماره 1، 1384، صفحه 57-70]

 • توحیدخواه، فرزاد تاثیر تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر اساس نحوه‌ی توزیع میدان الکتریکی و تغییر در فعالیت مغزی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 251-266]

 • توحیدخواه، فرزاد مدل رانش-انتشار برای دو وظیفه‌ی توام حرکتی-شناختی تک‌انتخابی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 333-344]

 • توحیدخواه، فرزاد مدل شناختی ناوبری: تعامل هیپوکمپ و پیش‌پیشانی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 111-125]

 • توکلی، جهانگیر ارزیابی پارامتر غیرخطی بودن (B/A) و پارامتر h در انتشار اولتراسوند جهت کمی سازی اثر HIFU [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-125]

 • توکلی، جهانگیر حل عددی تعمیم یافته معادله موج غیرخطی KZK در حوزه زمان [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 67-77]

 • توکلی، هدی تأثیر میدانهای مغناطیسی کم‌فرکانس بر ویژگی‌های غیرخطی سلول عصبی حلزون باغی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 123-131]

 • توکلی نجف آبادی، مریم یک روش ترکیبی جدید برای حذف آرتیفکت EOG از سیگنال EEG با استفاده از CCA و RLS [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]

ث

 • ثابتی، ملیحه تعیین اثر بازخورد بر منابع عصبی مولفه‌ی P300 [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 291-301]

 • ثامری ندافی، روح الله طراحی بهینة یک اورتز زانو مجهز به عملگرهای الاستیک سری [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 305-316]

ج

 • جان‌احمدی، مهیار مدلسازی عملکردی نقش آستروسیت‌ها در همزمانی فعالیت سلول‌های عصبی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 83-96]

 • جان‌احمدی، مهیار یک مدل الکتروشیمیایی جدید برای مسیر مرکب قلبی بر مبنای جزییات کانالهای یونی غشا [-1، شماره 1، 1383، صفحه 77-92]

 • جانقربانی، امین پیش‌آگهی اپیزودهای افت فشار خون حاد با استفاده از ویژگی های فیزیولوژیکی و آشوبناک [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 163-174]

 • جانقربانی، امین به‌کارگیری شبکه‌های فازی شواهدی به‌عنوان مدل پیش‌آگهی کم‌وزنی نوزاد هنگام تولد [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 197-209]

 • جانملکی، محسن مدلسازی اثر میدان مغناطیسی بر مسیر جت نانوفیبرهای تولیدی در روش الکتروریسی به منظور ساخت بهینه داربست های مهندسی بافت [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 265-274]

 • جانملکی، محسن اثر کشش استاتیک بر جهت گیری سلول های مزانشیمال انسانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-314]

 • جاهد، مهران تشخیص وضعیت غیرعادی و تصحیح خطاهای گذرا به‌صورت بی‌درنگ در شبکه‌های حسگر بی‌سیم بدنی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 231-244]

 • جزلائیان، محمد گزینش ویژگی‌های بهینه در مدل بیولوژیکی بازشناسی اشیا با حداکثرکردن اطلاعات متقابل [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 371-383]

 • جعفرخواه صیقلانی، درسا تشخیص تومور مغزی با استفاده از تلفیق تصویرهای ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن بر اساس روش‌های یادگیری عمیق [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 267-276]

 • جعفرزاده، بهروز طراحی و ساخت سیستم گردش خون مصنوعی با قابلیت شبیه‌سازی جریان و فشار ضربانی فیزیولوژیکی در آئورت [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 287-297]

 • جعفرنژاد، میلاده مدلسازی اثر عوامل بیومکانیکی بر قابلیت تغییر شکل پذیری یک سلول سرطانی بدخیم [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 299-306]

 • جعفرنیادابانلو، نادر یک مدل غیر خطی جدید بر مبنای شبکه های عصبی برای تولید سیگنال الکتروکاردیوگرام [-2، شماره 1، 1384، صفحه 71-80]

 • جعفری، امیرهمایون مدلسازی رشد سرطان با توجه به تاثیرات سلول های سیستم ایمنی و ماتریکس خارج سلولی در فضای دو بعدی و با بکارگیری اتوماتای سلولی و تئوری بازی ها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 181-192]

 • جعفری، امیرهمایون مدل سازی حرکات مهارتی براساس استراتژی کنترل خودسازمانده [-2، شماره 1، 1384، صفحه 57-70]

 • جعفری، امیرهمایون مدل‌سازی سیستم دوتاخیری گلوکز-انسولین بر اساس اندازه‌گیری با سیستم غیرتهاجمی پیوسته [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 291-301]

 • جعفری، امیرهمایون ارائه‌ی یک مدل ریاضی برای سیستم ایمنی-سرطان با استفاده از پارامترهای فازی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 55-67]

 • جعفری، رضا بازسازی تصویر در مقطع‌نگاری نوری پخشی با استفاده از روش المان محدود مرتبه بالا [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 317-326]

 • جعفری، رضا مدل‌سازی اجزای محدود-بدون ‌مش مبتنی بر موجک در حل مساله پیشرو مقطع‌نگاری القای مغناطیسی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 69-86]

 • جعفری، سجاد شکل‌گیری موج‌های مارپیچی در شبکه‌ای متشکل از نورون‌های دارای شار مغناطیسی مشتق‌پذیر یک‌نواخت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-93]

 • جعفری، مینا استنتاج مجموعة پیش‌بینی کننده در شبکة تنظیم کنندة ژن مبتنی بر الگوریتم‌جستجوی گرانشی و تابع برازندگی میانگین آنتروپی شرطی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 375-386]

 • جعفریانی، هادی روشی برای بررسی هویت افراد بر اساس تصویر شبکیه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 311-318]

 • جعفری‌کیا، صبا به کارگیری یادگیری منیفلد برای تشخیص بیماری دریچه‌ی میترال [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 187-197]

 • جلایر، نیکتا کاهش آرتیفکت حرکتی ریه در تصاویر PET با استفاده از الگوی حرکتی بدست آمده از مدل موجک [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 209-217]

 • جلیلی، ساسان مطالعه و ارزیابی هیدروژل ترکیبی آگاروز-ژلاتین به عنوان بستر حامل سلول برای به کارگیری در سلول درمانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]

 • جلیلی، محمدمهدی بررسی اثرات دینامیکی افزودن کنترل کننده‌ی غیرفعال به یک راه رونده‌ی دوپا با جرم متمرکز و منحنی محدب کف پا [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]

 • جمشیدی، نیما بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسبی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 57-64]

 • جوانفر، امیرحسین توسعه ی مدل دینامیک چند عضوی صفحه ای زانو با در نظر گرفتن مکانیک تماس [(مقالات آماده انتشار)]

 • جوقه‌دوست، صدیقه سنتز و بررسی خواص نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت، فلوئورهیدروکسی آپاتیت و فلوئورآپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 151-160]

 • جوهری‌مجد، وحید یک مدل غیر خطی جدید بر مبنای شبکه های عصبی برای تولید سیگنال الکتروکاردیوگرام [-2، شماره 1، 1384، صفحه 71-80]

چ

 • چاله‌چاله، امیرحسین تشخیص اختلال دوقطبی مبتنی بر ارتباطات عمل‌کردی مغز با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی عمل‌کردی در حالت استراحت [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 31-42]

 • چاوشی، سید محمد مدلسازی ریاضی نیروی اصطکاک بین لیگاچور و سیم ارتودنسی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 153-158]

 • چن، ین وی بهبود ساخت مدل شکل آماری بافت‌های غیرصلب با کمک الگوریتم Coherent Point Drift [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 213-227]

 • چیذری، محمود مطالعه و بررسی تغییرات رفتار مکانیکی لایه زونای تخمک موش با استفاده از روش مکش با میکروپیپت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 21-28]

ح

 • حاج‌لطفعلیان، مصطفی بازسازی و تحلیل خطای حرکات صفحه‌ای بدن انسان با استفاده از حداقل یک مارکر با نصب آزاد روی هر قطعه [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-11]

 • حاج لطفعلیان، مصطفی بهینه‌سازی عامل تعادل پویا برای برنامه‌ریزی مسیر حرکت برخاستن [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 133-142]

 • حاج نوروزی، اباذر بهبود شاخص‏های رشدی گیاه ذرّت (Zea mays L.) تحت آبیاری با آب مغناطیده [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 173-181]

 • حاجی ابراهیم تهرانی، فاطمه تشخیص نوع زردی و پیش بینی ابتلا به آن توسط شبکه های عصبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 63-69]

 • حاجیان، رضا کاهش لرزش دست با استفاده از تحریک الکتریکی سطحی عضله [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 19-29]

 • حاجی بزرگی، مهدیه اندازه‌گیری خواص مکانیکی ورید سافینوس انسان با استفاده از آزمایش تورم [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 241-248]

 • حاجی‌پور، سپیده تنک‌سازی رگرسیون PLS با استفاده از نرم-2 ضرایب وزن‌دار: کاربرد در حل مساله‌ی بازشناسی احساسات [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 221-233]

 • حاجی حسنی، مجتبی حل عددی تعمیم یافته معادله موج غیرخطی KZK در حوزه زمان [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 67-77]

 • حاجی‌زاده، مریم بررسی قابلیت اطمینان پارامترهای سینماتیکی زانو و نیروی عکس‌العمل پا در افراد با آسیب لیگامان متقاطع قدامی هنگام بالا رفتن از پله [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 201-210]

 • حاجی زاده، مریم بررسی تغییرات پارامترهای سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی در حین بالارفتن از پله با ارتفاع‌های متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]

 • حاجی‌مقصودی، امید تشخیص خودکار فریم‌های برجسته در کپسول آندوسکوپی بی‌سیم با استفاده از تجزیه به مقادیر تکین انطباقی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 317-329]

 • حافظی اردکانی، مسعود سنتز ترکیبات دو فازی تری کلسیم فسفات – هیدروکسی آپاتیت به روش واکنش حالت جامد: بررسی اثر درجه حرارت و نسبت Ca/P مواد واکنشگر بر نوع و مقدار فازهای تشکیل یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 201-207]

 • حامدعلی، بهنوش تحلیل ردیابی چشم در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و گروه کنترل در تکلیف خیره-شدن به حالات احساسی چهره [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 241-250]

 • حبیب‌نژاد کورایم، محرم توسعه‌ی تئوری تماسی ویسکوالاستیک برای میکرو/نانوذرات زیستی استوانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 231-242]

 • حبیبی سوها، یوسف توسعه‌ی تئوری تماسی ویسکوالاستیک برای میکرو/نانوذرات زیستی استوانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 231-242]

 • حجتی، سید هانی پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم ادغام DCA بر پایة تصاویر rs-fMRI و sMRI [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-40]

 • حجتی امامی، شهریار مطالعه و ارزیابی هیدروژل ترکیبی آگاروز-ژلاتین به عنوان بستر حامل سلول برای به کارگیری در سلول درمانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]

 • حداد سلیمانی، زهرا مدلسازی لیزردرمانی بافت کبد با در نظر گرفتن اثر ذوب چربی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 189-197]

 • حدادنیا، جواد بازشناسی ژست‌ها و حالت‌های حرکتی دست در سیگنال‌های الکترومایوگرام با استفاده از روش هم‌جوشی نرم در انتخاب ویژگی و طبقه‌بندی کننده‌ی بهینه [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 195-208]

 • حسین ثابت، علی به کارگیری یادگیری منیفلد برای تشخیص بیماری دریچه‌ی میترال [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 187-197]

 • حسین‌زاده، سیمزر بررسی تجربی قابلیت مکانیکی هیدروژل‌های آلژینات/فیبروئین به‌عنوان داربست مهندسی بافت رگ‌های خونی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 51-61]

 • حسین‌زاده، غلامعلی معیاری نوین برای رتبه‌بندی مقاومت تخمین‌گرهای ارتباطات کانال‌های EEG/MEG در مقابل آرتیفکت هدایت حجمی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-17]

 • حسین‌زاده، غلامعلی بررسی توأم ارتباطات علّی و لحظه‌ای مغزی در بستر تئوری اطلاعات [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 57-69]

 • حسین‌زاده، غلامعلی شناسایی پارامترهای یک مدل غیرخطی از سیستم همودینامیک در تصویربرداری عملکردی تشدید مغناطیسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 29-37]

 • حسین‌زاده، غلامعلی طراحی و بهینه‌سازی پالس‌های الکترومغناطیسی پیوسته برای مطالعه پدیده انتقال اشباع به واسطه تبادل شیمیایی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی با حل عددی معادلات بلاخ-مک‌کانل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 87-99]

 • حسین‌نژاد، علیرضا بررسی عددی تأثیر انعطاف پذیری دیواره دولایه ای متخلخل بر روی جریان فیلتراسیون در جریان ضربانی وغیرنیوتنی خون از یک شریانکاروتیدبا گرفتگی متقارن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 107-120]

 • حسین‌نژاد، علیرضا بررسی عددی اثر نفوذپذیری دیواره بر پارامترهای همودینامیک در جریان ضربانی خون از یک شریان کاروتید گرفته شده با دیواره دو لایه‌ای انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 71-79]

 • حسینی، زهرا السادات ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 277-285]

 • حسینی، زهرا السادات مدل‌سازی بافت اپیتلیوم مری بر مبنای شبکه‌ای از نگاشت‌های کوپله با رویکرد تشخیص ضایعات پیش‌سرطانی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 69-84]

 • حسینی، سید عابد مدلسازی رفتار کانال های کلسیمی سلول های CA1 ناحیه هیپوکامپ در هنگام تنش روانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-31]

 • حسینی، فریده السادات مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند رشد عروقی تومور [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 143-161]

 • حسینی آراء، رضا تحلیل و بررسی اثر پوشش کامل لایه‌ی جاذب میوسین بر ارتعاشات نانو زیست‌حسگرهای سیلیکونی به منظور شناسایی عوامل بیماری‌زا [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 41-49]

 • حسینی ثانی، سید کمال تنظیم سطح گلوکز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک به روش تطبیقی مدل مرجع و پیش‌بین اسمیت اصلاح یافته [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 159-171]

 • حسینی دستگردی، زینب مدل‌سازی عددی سامانه‌ی دارو‌رسانی هوشمند چندلایه‌ی پاسخ‌گو به دما در حالت ناپایا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 349-360]

 • حسینی نسب، سید حامد پارامترهای موثر بر تنش های وارده به سیستم های پیچ پدیکل در ستون مهره تثبیت شده [-1، شماره 2، 1383، صفحه 159-172]

 • حصارکی، سعید تهیه نانو کامپوزیت‌های شیشة زیست فعال تخریب‌پذیر و قابل تزریق و بررسی ویژگی‌های آنها [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 163-168]

 • حصارکی، سعید سنتز ترکیبات دو فازی تری کلسیم فسفات – هیدروکسی آپاتیت به روش واکنش حالت جامد: بررسی اثر درجه حرارت و نسبت Ca/P مواد واکنشگر بر نوع و مقدار فازهای تشکیل یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 201-207]

 • حصارکی، سعید بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و پاسخ های سلولی بیوسرامیک ژیپس حاوی غلظت های مختلف استرانسیم [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 99-109]

 • حصارکی، سعید سنتز نانوذرات کلسیم فسفات دارای منیزیم در محیط حاوی اسیدهای آمینه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 127-133]

 • حصارکی، سعید بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف شیشه زیست فعال تهیه شده به روش سل ژل/ سیمان کلسیم فسفات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 277-283]

 • حصارکی، سعید اثر غلظت فاز مایع بر مدت زمان گیرش و استحکام فشاری سیمان استخوان هیدروکسی آپاتیت [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 105-110]

 • حضرتی، الهام اثر سرعت پدال زدن و مقاومت در برابر پدال زدن در محل‌های ممکنة پدال زدن بر رفتار عضله‌ها و مفصل‌های پا در دوچرخة ثابت: مطالعة پارامتریک [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 19-28]

 • حضرتی، فاطمه سنتز نانوذرات کلسیم فسفات دارای منیزیم در محیط حاوی اسیدهای آمینه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 127-133]

 • حقایق، مجید ارائه یک مدل تحلیلی به منظور بررسی پدیده ضربه به سر انسان و مطالعه معادلات حاکم بر آن [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 243-253]

 • حق بین نظرپاک، معصومه بررسی چسبندگی و نفوذ سلول های مزانشیم به داربست متخلخل از کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ PLGA با روکش پلیمر سه قطعه ای [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 291-298]

 • حق‌پناهی، محمد ساخت بافت مصنوعی به منظور اعتبارسنجی روش الاستوگرافی خطی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]

 • حق‌پناهی، محمد مدلسازی المان محدود تقارن محوری پروالاستیک دیسک بین مهره‌ای برای بررسی رفتار بیومکانیکی ستون فقرات کمری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-32]

 • حق‌پناهی، محمد مدلسازی المان محدود سه فازی دیسک بین مهره ای برای کاربرد در مطالعات بیومکانیکی مهندسی بافت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 47-56]

 • حق‌پناهی، محمد تحلیل المان محدود سه بعدی مهره دوم ستون فقرات گردنی (اکسس) به منظور بررسی شکستگی زائده دندانه ای [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 131-136]

 • حق‌پناهی، محمد مدل سه بعدی برای کفی کفش بیماران دیابتی و بررسی نقش ماده سیلیکون ژل در تحلیل تنش و کرنش به روش اجزای محدود [-1، شماره 2، 1383، صفحه 111-116]

 • حق‌پناهی، محمد طراحی و مطالعه بیومکانیکی اوّلین کیج‌گردنی بومی‌سازی شده براساس تحلیل‌های اجزای محدود [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 203-212]

 • حق‌پناهی، محمد بررسی حساسیت خواص مواد در مدل المان محدود دقیق مهره اول ستون فقرات گردنی (اطلس) [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 289-299]

 • حقی پور، سیامک مدل سایبرنتیکی درد و فرایندهای حسی وابسته به حالت در شاخ خلفی نخاع [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 227-241]

 • حقیقی، بهنود بررسی نوسازی استخوان در اطراف پیچ اورتوپدی هدفمند و مقایسه با پیچ فلزی با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]

 • حقیقی‌پور، نوشین تحلیل عددی تحریک فشاری سلول بنیادی مزانشیمی کشت داده شده با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و روش اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 135-149]

 • حیدرشناس، محمد حسین مدل‌سازی میکرو بایوحسگر آمپرسنج ساندویچی با لایة حفره‌دار [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 123-136]

 • حیدری، زهرا بررسی عددی تأثیر انعطاف پذیری دیواره دولایه ای متخلخل بر روی جریان فیلتراسیون در جریان ضربانی وغیرنیوتنی خون از یک شریانکاروتیدبا گرفتگی متقارن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 107-120]

 • حیدری، زهرا بررسی عددی اثر نفوذپذیری دیواره بر پارامترهای همودینامیک در جریان ضربانی خون از یک شریان کاروتید گرفته شده با دیواره دو لایه‌ای انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 71-79]

 • حیدری، سید حمیدرضا اندازه‌گیری غیرتهاجمی میزان غلظت خون با استفاده از منابع نوری با طول موج‌های مختلف [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 211-220]

 • حیدری شیرازی، کورش بررسی تعادل دینامیکی راه رفتن با استفاده از مدل هفت عضوی در فاز تک‌تکیه‌گاهی بر اساس احتمال تحقق [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 361-372]

 • حیدری نژاد، حمید تنظیم گلوکز خون با استفاده از کنترل مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی در بیماران دیابتی نوع 1 [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 327-339]

خ

 • خادم، علی معیاری نوین برای رتبه‌بندی مقاومت تخمین‌گرهای ارتباطات کانال‌های EEG/MEG در مقابل آرتیفکت هدایت حجمی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-17]

 • خادم، علی بررسی توأم ارتباطات علّی و لحظه‌ای مغزی در بستر تئوری اطلاعات [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 57-69]

 • خادم، علی سنجش اختلالات عملکردی مسیرهای بینایی مگنو، پاروو و کونیو در بیماران MS با استفاده از fMRI [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 299-315]

 • خادم، علی تشخیص اختلال دوقطبی مبتنی بر ارتباطات عمل‌کردی مغز با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی عمل‌کردی در حالت استراحت [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 31-42]

 • خاقانی، معصومه بررسی تأثیر نانوذرات زیرکونیا بر خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان‌های گلاس‌آینومر [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-7]

 • خالصی، حامد مقایسه الگوهای توزیع تنش در بازسازی شریان الاستیک با استفاده از روش برهم‌کنش سیال-جامد [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 67-78]

 • خالصی، حامد بررسی بازسازی دیواره شریان الاستیک تحت تاثیر بارهای استاتیکی و دینامیکی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 143-149]

 • خالوزاده، حمید رژیم دارویی بهینه در شیمی درمانی کمکی قبل از عمل جراحی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحله III [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 319-334]

 • خامه‌چیان، طاهره بررسی تجربی استفاده از طیف‌سنجی رامان در تشخیص سرطان [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 307-316]

 • خانی، محمد مهدی تحلیل تنش دینامیکی دندان سانترال فک بالا به روش المان محدود: تأثیر ویسکوالاستیسیته اجزای دندانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]

 • خاوری، محمد طراحی مکاترونیکی و پیاده‌سازی کنترلی دوچرخه‌ی هوشمند ثابت تمرینی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 13-27]

 • خبیری، حمید بررسی شکست پروانه‌ای استخوان با کنترل میزان بار اعمالی در نرخ‌های کرنشی متفاوت [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 339-346]

 • خدابخشی، محمد رضا تحلیل دینامیکی و دوشاخگی‌های مدل تودة نورونی جانسن-ریت و کاربرد آن در توصیف حملات صرعی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 63-81]

 • خدادادی، مجتبی تحلیل ردیابی چشم در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و گروه کنترل در تکلیف خیره-شدن به حالات احساسی چهره [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 241-250]

 • خراسانی، محمد تقی اثر کشش استاتیک بر جهت گیری سلول های مزانشیمال انسانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-314]

 • خراسانی سرچشمه، عابد کنترل تطبیقی فازی عصبی-لغزشی گام برداشتن با استفاده از تحریک الکتریکی درون عضلانی در مدل حیوانی رت [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 245-255]

 • خرمی بنارکی، آناهیتا تحلیل ردیابی چشم در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و گروه کنترل در تکلیف خیره-شدن به حالات احساسی چهره [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 241-250]

 • خزایی، علی پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم ادغام DCA بر پایة تصاویر rs-fMRI و sMRI [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-40]

 • خضری، مهدی شناسایی حالت‌های عاطفی تصوّر شده‌ی ذهنی با استفاده‌از هم‌جوشی نتایج سیگنال‌های فیزیولوژیکی چندگانه [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 339-358]

 • خطیبی راد، سعیده شبیه سازی رهایش ماده میانجی در اتصال عصب– عضله [-2، شماره 1، 1384، صفحه 9-16]

 • خلیل‌زاده، محمدعلی مدلسازی رفتار کانال های کلسیمی سلول های CA1 ناحیه هیپوکامپ در هنگام تنش روانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-31]

 • خلیل‌زاده، محمدعلی آشکار سازی مولفه های شناختی سیگنال مغز با استفاده از ضرایب ویولت [-1، شماره 1، 1383، صفحه 25-45]

 • خلیل‌زاده، محمدعلی تحلیل فعالیت الکتریکی مغزی ERP در بازیابی حافظه اپیزودیک [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 251-267]

 • خلیل زاده، محمد علی تعیین درجه‌ی بهینه مقطع پوانکاره سه‌بعدی برای تشخیص حملات صرعی با استفاده ازEEG [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-69]

 • خلیل زاده، محمد علی ارزیابی میزان ولع مصرف پایه در بیماران وابسته به مت آمفتامین با استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرام در روند نوروفیدبک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 243-251]

 • خلیل زاده، محمدعلی انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

 • خلیل‌علافی، جعفر پوشش زیست فعال هیدروکسی آپاتیت بر روی کاشتنی NiTi [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 9-15]

 • خلیل‌علافی، جعفر پوشش کامپوزیتی زیست فعال HA/CNTs بر روی کاشتنی NiTi [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 231-238]

 • خلیل‌علافی، جعفر بررسی رفتار خوردگی آلیاژ حافظه دار نیکل- تیتانیم در محیط های فیزیولوژیکی شبیه سازی شده با بدن برای کاربردهای پزشکی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 111-118]

 • خلیلی، محمد داود کاهش ابعاد برای سامانه‌ی واسط مغز-رایانه‌ی مبتنی بر تصور حرکتی با استفاده از کاهش کرون، تبدیل فوریه‌ روی گراف و تکامل تفاضلی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 31-40]

 • خلیلی، ویدا پوشش زیست فعال هیدروکسی آپاتیت بر روی کاشتنی NiTi [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 9-15]

 • خلیلی، ویدا پوشش کامپوزیتی زیست فعال HA/CNTs بر روی کاشتنی NiTi [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 231-238]

 • خلیلیان، مرتضی مطالعه و بررسی تغییرات رفتار مکانیکی لایه زونای تخمک موش با استفاده از روش مکش با میکروپیپت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 21-28]

 • خندان، وحید شبیه‌سازی نحوه‌ی‌ اثر داروی پپتیدی بر تجزیه‌ی واحدهای منومری از صفحه‌های توسعه یافته‌ی پروتیین آمیلوییدبتا‌‌ برای درمان بیماری آلزایمر [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 229-239]

 • خنیوه، سپیده طراحی و ساخت دستگاه تحریک لرزشی برای کاربردهای رابط مغز-رایانه‌ی مبتنی بر پتانسیل برانگیخته‌ی حالت ماندگار حس‌های تنی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 161-171]

 • خورشیدپرست، ستاره بررسی پایداری اولیه‌ی ایمپلنت‌های دندانی در بارگذاری-باربرداری فشاری متناوب با استفاده از تصاویر میکروسی‌تی و روش همبستگی حجمی دیجیتال [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 151-159]

 • خوشکارشلمانی، اصغر تعیین ضریب الاستیک دیواره شریان با استفاده از مدلسازی دیواره شریان و جریان خون [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 95-104]

 • خیاطی، رسول تشخیص نوع زردی و پیش بینی ابتلا به آن توسط شبکه های عصبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 63-69]

 • خیری، فرشاد مدل‌سازی عددی سامانه‌ی دارو‌رسانی هوشمند چندلایه‌ی پاسخ‌گو به دما در حالت ناپایا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 349-360]

د

 • داداشی، نسیم انطباق تصاویر سی‌تی اولیه با فراصوت حین عمل به منظور تصحیح جابجایی بافت در فانتوم کبد با استفاده از الگوریتم انطباق دو مرحله‌ای [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 351-358]

 • داسار، فرزانه ارزیابی ناهنجاری سیستم شنیداری در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با استفاده از پتانسیل‌های وابسته به رویداد مغزی (ERPs) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 13-22]

 • دانش پرور، زهرا ارائه مدلی کمینه با دو متغیر حالت برای پتانسیل عمل سلول بطنی انسان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 187-200]

 • داننده حصار، امین چهارچوب مدل پایه ی بیزی بهبود یافته برای پردازش ECG در محیط‌های غیر ایستا [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 231-240]

 • داننده حصار، حامد تشخیص زودهنگام مرگ ناگهانی قلبی با استفاده از پردازش سیگنال قلبی و فیلتر کالمن تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 187-199]

 • داننده حصار، حامد پیاده‌سازی فیلتر ذره‌ای-‌حاشیه‌ای کالمن گسترش‌یافته به‌صورت مجذور مربعات در پردازش سیگنال ECG [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 275-289]

 • داننده حصار، حامد چهارچوب مدل پایه ی بیزی بهبود یافته برای پردازش ECG در محیط‌های غیر ایستا [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 231-240]

 • داودی، راحله طراحی یک سیستم فازی عمیق مبتنی بر قاعده به منظور تعیین سطح افسردگی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 25-39]

 • داودی، سعیده ارزیابی روش هم‌گامی فاز با استفاده از مقدار قفل‌شدگی فاز در آزمایش بینایی تمایز رنگ [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 265-273]

 • داودی، مهرداد بررسی نحوه‌ی هم‌کاری عضله‌های کمری در حرکت خم شدن بالاتنه در سرعت‌های مختلف با استفاده از سینرجی عضلانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 177-187]

 • داودی، مهرداد تاثیر تمرین با میله‌ی منعطف بر سینرجی‌های عمل‌کردی متغیر با زمان تونیک و فازیک عضلات شانه [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 81-96]

 • داوودآبادی فراهانی، سعید بررسی تحلیلی و تجربی واکنش تعادلی انسان در مواجهه با نوسانات تکیه گاهی در صفحه فرونتال [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 179-187]

 • درهمی، ولی انتخاب ویژگی مبتنی بر تئوری اطلاعات برای انتخاب ژن‌های موثر در تشخیص نوع سرطان با استفاده از داده‌های ریزآرایه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 337-348]

 • دلاوری، مهدی بهبود ساخت مدل شکل آماری بافت‌های غیرصلب با کمک الگوریتم Coherent Point Drift [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 213-227]

 • دلاوری، هادی تنظیم گلوکز خون با استفاده از کنترل مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی در بیماران دیابتی نوع 1 [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 327-339]

 • دلاوری، هادی تحلیل مدل مرتبه‌ی کسری SEIR برای کووید 19 و بررسی مدیریت شیوع آن با یک کنترل کننده‌ی غیرخطی مرتبه‌ی کسری تطبیقی جدید [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 127-139]

 • دلداری، آرین ارزیابی، تحلیل و طراحی یک سیستم آزمایشی کمک تشخیصی کامپیوتری به منظور بررسی تصاویر ماموگرام های دیجیتال در ایران [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 157-165]

 • دلیری، ایوب ارائه مدلی برای بررسی حرکت فک حین تکلم [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 123-129]

 • دلیری، محمدرضا تحریک الکتریکی مغز برای هدایت و جهت‌دهی حیوان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 83-100]

 • دلیری، محمدرضا طراحی هم‌زمان فیلترهای طیفی و فضایی برای واسط‌های مغز-کامپیوتر، بر‌اساس اطلاعات متقابل و بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 267-277]

 • دلیری، محمدرضا ارزیابی روش هم‌گامی فاز با استفاده از مقدار قفل‌شدگی فاز در آزمایش بینایی تمایز رنگ [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 265-273]

 • دلیری، محمدرضا رمزگشایی نیرو با استفاده از سیگنال‌های ثبت شده از قشر حرکتی موش صحرایی توسط رگرسیون خطی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]

 • دلیری، محمدرضا اثر تطبیق‌پذیری بر دقت رمزگشایی فرکانس‌های صدا در قشر شنوایی موش صحرایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 189-198]

 • دلیری، محمدرضا آشکارسازی پتانسیل‌های عمل در ثبت‌های خارج سلولی با استفاده از انرژی شانون و تبدیل هیلبرت [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 277-286]

 • دلیری، محمدرضا تشخیص حالت‌های احساسی مبتنی بر EEG با استفاده از شبکه‌ی یادگیری عمیق [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]

 • دلیری، محمدرضا ارزیابی مدل‌های غیرخطی مبتنی بر توابع کرنل برای رمزگشایی نیرو با استفاده از سیگنال‌های پتانسیل میدانی محلی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 327-336]

 • دلیری، محمدرضا رمزگشایی توجه بینایی با استفاده از تزویج متقابل فرکانس سیگنال‎های پتانسیل میدانی محلی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 21-30]

 • دلیری جوپاری، مرتضی چسبندگی باکتری اشرشیاکلی در شرایط آزمایشگاهی به سطح پلی اتیلن ترفتالات تابش دیده با لیزرهای دی اکسید کربن و کریپتون فلوئوراید [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 19-27]

 • ده‌تقی‌زاده، مهلا روش انتخاب ویژگی بر اساس یادگیری زیرفضا و تجزیه‌ی ماتریس پایه برای داده‌های میکرو-آرایه‌ای DNA [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 223-234]

 • دهقان، محمدرضا پیاده‌سازی سیستم هپتیکی به منظور آموزش عملیات لقاح مصنوعی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 299-305]

 • دهقان، محمدرضا ارائه الگوریتمی ترکیبی برای شبیه‌سازی برش بافت نرم با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 287-296]

 • دهقان پور ده عرب، الهام یک روش موثربرای تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از ویژگی های دستخط [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 321-330]

 • دهقان هامانی، ایرج تخمین المان محدود نیروهای وارد بر ناحیهی کمری ستون مهره‌ها با استفاده از سینماتیک اندازه‌گیری شده توسط تصویربرداری پزشکی در فعالیت خم شدن به جلو [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 327-335]

 • دهقانی بیدگلی، زهره بررسی تجربی استفاده از طیف‌سنجی رامان در تشخیص سرطان [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 307-316]

 • دوائی مرکزی، امیر حسین تحلیل دینامیکی و دوشاخگی‌های مدل تودة نورونی جانسن-ریت و کاربرد آن در توصیف حملات صرعی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 63-81]

 • دوروشی، مریم طبقه‌بندی افراد الکلی و غیرالکلی مبتنی بر ویژگی‌های فرکانسی و غیرفرکانسی سیگنال مغزی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 109-119]

 • دوروشی، مریم تحلیل و پردازش سیگنال الکتروآنسفالوگرام در تشخیص خستگی زمان آموزش نوروفیدبک [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 311-320]

 • دوست‌محمدی، علی بررسی تأثیر نانوذرات زیرکونیا بر خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان‌های گلاس‌آینومر [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-7]

 • دیرانلو، امین بررسی تاثیر ضریب نفوذ بر انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین با چگالی کم در شریان کاروتید با دیواره‌ی چند لایه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 137-151]

ذ

 • ذوالجناحی اسکوئی، ایمان تاثیر افزایش سن روی مسیر رشد ترک در عاج دندان: تحلیل عددی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 75-84]

 • ذوالفقارزاده کرمانی، مهدی ارزیابی میزان ولع مصرف پایه در بیماران وابسته به مت آمفتامین با استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرام در روند نوروفیدبک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 243-251]

 • ذوالفقاری، سید علیرضا مدلسازی و تحلیل پاسخ حرارتی بدن تحت تاثیر صرف غذای سرد یا گرم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 13-21]

 • ذوالقدر جهرمی، منصور AIS-RCA: روشی مؤثر برای بهبود فضای ویژگی‌ها در افزایش دقت تشخیص حملات صرع [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 195-208]

 • ذوقی، آناهیتا تشخیص تومور مغزی با استفاده از ویژگی‌های خطی و غیرخطی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 211-221]

ر

 • رئیس‌دانا، سمیه مدل‌سازی بیماری آپنه‌ی انسدادی خواب (OSA) با استفاده از دیدگاه انتقال فاز دینامیکی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 249-263]

 • رئیس‌دانا، سمیه پردازش غیرخطی و آنالیز آماری سیگنال‌های EEG در بررسی خوشایندی و علاقه‌مندی به انتخاب یک کالا [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 117-134]

 • راجی، سید حمید تشخیص اتوماتیک مکان لندمارک های سفالومتری بر روی تصاویر سفالوگرام بیماران ارجاع داده شده به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 233-246]

 • رازی، محمد بررسی تغییرات پارامترهای سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی در حین بالارفتن از پله با ارتفاع‌های متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]

 • راشدی، احسان سیستم اعصاب مرکزی چگونه مساله نامعینی را در ناحیه کمری حل می کند؟ مدلسازی 18 عضله ای تمرین ایزومتریک در سطح مهره L5/L4 ناحیه کمری بر اساس مدل هیل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 109-122]

 • ربانی، حسین جبران ماتی تصاویر اولتراسوند با استفاده از الگوریتم تکراری گرادیان و بهبود کیفیت به وسیله پنجره تطبیقی و الگوریتم کاهش اغتشاش در حوزه ویولت مختلط [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-14]

 • ربانی، محسن اثر کشش استاتیک بر جهت گیری سلول های مزانشیمال انسانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-314]

 • ربانی، محسن بررسی تاثیر ضریب نفوذ بر انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین با چگالی کم در شریان کاروتید با دیواره‌ی چند لایه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 137-151]

 • ربیعی، سید محمود اثر غلظت فاز مایع بر مدت زمان گیرش و استحکام فشاری سیمان استخوان هیدروکسی آپاتیت [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 105-110]

 • ربیعی، محمد بررسی سنتز زیستی داخل و خارج سلولی نانو ذارت سولفید کادمیم در سویه 35218 باکتری اشرشیاکولی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 193-204]

 • ربیعی، محمد ساخت داربست نانوکامپوزیتی ژلاتین/آپاتیت از طریق یک روش زیست تقلیدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 275-284]

 • ربیعی، محمد سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 89-97]

 • رجایی، سید محمد ارائه یک مدل تحلیلی به منظور بررسی پدیده ضربه به سر انسان و مطالعه معادلات حاکم بر آن [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 243-253]

 • رجبی پور، علی کیفیت سنجی تازگی تخم مرغ خوراکی به وسیله امواج فراصوتی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-65]

 • رجبی منور، کلثوم سنتز ترکیبات دو فازی تری کلسیم فسفات – هیدروکسی آپاتیت به روش واکنش حالت جامد: بررسی اثر درجه حرارت و نسبت Ca/P مواد واکنشگر بر نوع و مقدار فازهای تشکیل یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 201-207]

 • رحمانی، پریسا شبیه‌سازی عددی جریان هوا، انتقال حرارت و رطوبت در حفره‌ی بینی انسان قبل و بعد از جراحی مجازی توربینکتومی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-53]

 • رحیم‌پور، علیرضا تعقیب مسیر نگاه با استفاده از پردازش تصویر به منظور کمک به افراد ناتوان حرکتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 195-205]

 • رحیمی، معصومه بررسی ارتباطات مغزی مؤثر به روش تابع انتقال جهت‌دار برای ترکیب‌های مختلف توجه و هوشیاری بر‌اساس سیگنال EEG [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-68]

 • رحیمیان، سیاوش ارزیابی پارامتر غیرخطی بودن (B/A) و پارامتر h در انتشار اولتراسوند جهت کمی سازی اثر HIFU [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-125]

 • رحیمی‌نسب، علیرضا تحلیل آماری تغییرات اتصالات ساختاری و کارکردی مغز در بیماران اسکیزوفرنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 211-220]

 • رخشان، حامد بهبود قدرت تفکیک محوری در ویبروآکوستوگرافی به وسیله ارسال امواج با طول زمانی محدود [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 25-31]

 • رستمی، مصطفی پایداری و کنترل حرکت بدن انسان در طی اجرای حرکت تعادلی در ورزش ووشو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 75-84]

 • رستمی، مصطفی بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسبی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 57-64]

 • رستمی، مصطفی روشی نوین برای مدل‌سازی ریاضی سیستم اسکلتی بدن انسان: لحاظ نمودن ویژگی‌های سینماتیکی مفاصل زیستی و اثر زنجیره‌های سینماتیکی پیچیده‌ی سیستم اسکلتی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 191-203]

 • رستمی، مصطفی معرفی یک مدل جدید چندجاذب برای سیستم پایداری وضعی انسان با هدف دنبال کردن دینامیک‌های خودسازمانده [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 55-68]

 • رسولی، آیسا مدل ساختاری میوکارد غیرفعّال گوسفند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 359-370]

 • رشیدی، سعید تأئید هویت مبتنی بر مدلسازی منحنی سرعت الگوی امضاء [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 219-230]

 • رشیدی، سعید مقایسه ویژگی‌های سیگنالی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده DTW در مسئله تصدیق امضای پویا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 135-148]

 • رشیدی، سعید مدل توانی: قانون حاکم بر ویژگی های هندسی و حرکتی در الگوهای ترسیمی ماهرانه دست [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-44]

 • رشیدی، سعید تصدیق امضا بر پایه فرضیه کنترل حرکات ماهرانه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 269-280]

 • رشیدی، لادن کاربرد نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه حمل داروی ریواستیگمین هیدروژن تارتارات [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 385-398]

 • رشیدی، محمد ارزیابی سیگنال EEG در کودکان مبتلا به اختلالات اوتیسم با استفاده از تحلیل ICA [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 187-194]

 • رضائی، سحر شبیه‌سازی تشدید میدان مغناطیسی ناشی‌از نانوذرّات بر بافت همگن واقع در میدان مغناطیسی خارجی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 151-158]

 • رضائی، علیرضا تشخیص وفقی وقوع بیماری نقص بین بطنی قلب: مدلی خودکار با امکان آنالیز از طریق سیگنال‌های صوتی قلب [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 69-83]

 • رضائیان، محمدرضا طراحی و بهینه‌سازی پالس‌های الکترومغناطیسی پیوسته برای مطالعه پدیده انتقال اشباع به واسطه تبادل شیمیایی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی با حل عددی معادلات بلاخ-مک‌کانل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 87-99]

 • رضازاده، مجتبی مطالعه و بررسی تغییرات رفتار مکانیکی لایه زونای تخمک موش با استفاده از روش مکش با میکروپیپت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 21-28]

 • رضاعی، سید مهدی کنترل ارتعاشات مدل غیر خطی یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور دو‌جانبه با بازوی انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-297]

 • رضاعی، سید مهدی پیاده‌سازی سیستم هپتیکی به منظور آموزش عملیات لقاح مصنوعی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 299-305]

 • رضایی، آیت‌اله القای تولید تاکسول توسط میدان مغناطیسی در کشت سلولی فندق (CorylusavellanaL) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-122]

 • رضایی، خسرو بازشناسی ژست‌ها و حالت‌های حرکتی دست در سیگنال‌های الکترومایوگرام با استفاده از روش هم‌جوشی نرم در انتخاب ویژگی و طبقه‌بندی کننده‌ی بهینه [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 195-208]

 • رضایی، نادر ارائه یک روش مقاوم در برابر نشتی به منظور بخش بندی درخت راه های هوایی مبتنی بر بهینه سازی ویژگی های شکل [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 165-177]

 • رضاییان، محمدرضا آشکارسازی اثر CEST از طیف Z تشدید مغناطیسی آغشته به نویز بر اساس مدل تحلیلی برگرفته از حل معادلات بلاخ-مک‌کانل [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 47-58]

 • رضایی پژند، جلیل مدلسازی ریاضی نیروی اصطکاک بین لیگاچور و سیم ارتودنسی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 153-158]

 • رضایی طلب، فریبرز انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

 • رضایی مقدم، یاسر پیاده‌سازی سیستم هپتیکی به منظور آموزش عملیات لقاح مصنوعی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 299-305]

 • رضوانی اردکانی، سمیرا کنترل صرع در مدل ترکیبی قشر مغز و اپتوژنتیک با استفاده از کنترل کننده‌ی مد لغزشی انتگرالی فراپیچشی زمان معین [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 273-289]

 • رضوی نژاد، سیده صدف پیش‌بینی میزان قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک بر اساس یادگیری عمیق [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 307-320]

 • رفیعایی، سید مسعود بررسی تغییرات سه‌بعدی زوایای مفاصل اندام تحتانی افراد دارای اختلاف طول پا در هنگام بالا رفتن از پله با و بدون استفاده از کفی جبران کننده [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 73-85]

 • رفیعایی، سید مسعود استفاده از تغییرات مرکز جرم جهت بررسی تعادل افراد دارای اختلاف طول پا در هنگام بالا رفتن از پله [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 141-150]

 • رفیعی، علی حذف نویز لکه ای از تصاویر سونوگرافی به کمک سیستم بر خط فازی عصبی ژنتیک [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-93]

 • رفیعی نیا، محمد اثر تغییر ترکیب شیمیایی بر رفتار رهایشی و مورفولوژی میکرواسفرهای پلی یورتان تهیه شده به روش تبخیر حلال [-1، شماره 2، 1383، صفحه 173-179]

 • رمضانی، محمدمهدی دسته‌بندی بی‌درنگ سیگنال الکترومایوگرام سطحی با استفاده از کورنتروپی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 123-134]

 • رمضانی باجگیران، شهریار شبیه‌سازی توزیع اکسیژن در داربست دارای شبکه‌ی کانال‌های میکروفلوییدیکی برای استفاده در مهندسی بافت [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 211-218]

 • رمضانی سعادت آبادی، احمد شبیه سازی سه بعدی جریان پالسی خون در بای‌پس آئورت- کرونری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 65-72]

 • رمضانی سعادت آبادی، احمد شبیه سازی جریان خون و مقایسه پارامترهای همودینامیکی در بای پس های آئورت- کرونری و کرونری- کرونری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 111-117]

 • رنگرز، پریسا تخمین سیگنال اتواکوستیک امیشن بر اساس تابع تبدیل معکوس گوش میانی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 249-256]

 • رهنما، لیلا مقایسة تغییر ابعاد عضلة مولتی‌فیدوس گردنی در طی فعالیت‌های مفصل شانه با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی‌کننده [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 341-350]

 • رهنما، لیلا ارزیابی نقش فعالیت عضلة مولتی‌فیدوس گردنی در ایجاد فعالیت‌های مختلف مفصل شانه [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 283-291]

 • رهنمای مشتاق، پریسا مطالعه و ارزیابی هیدروژل ترکیبی آگاروز-ژلاتین به عنوان بستر حامل سلول برای به کارگیری در سلول درمانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]

 • روحانی، سید مجتبی تشخیص آریتمی‌های قلبی به کمک شبکه‌های عصبی با بکارگیری ویژگی‌های آشوبی سیگنال نرخ تغییرات قلبی و تکنیک تحلیل تمایزی تعمیم‌یافته [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-103]

 • روحی، غلامرضا بررسی نوسازی استخوان در اطراف پیچ اورتوپدی هدفمند و مقایسه با پیچ فلزی با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]

 • روحی، غلامرضا بررسی پایداری اولیه‌ی ایمپلنت‌های دندانی در بارگذاری-باربرداری فشاری متناوب با استفاده از تصاویر میکروسی‌تی و روش همبستگی حجمی دیجیتال [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 151-159]

 • روحی، غلامرضا بررسی پایداری اولیه ایمپلنت‌های دندانی: بارگذاری-باربرداری فشاری دوره‌ای برون تنی و تحلیل میکروالمان محدود [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 261-270]

 • روشنعلی، فریده تخمین زاویه گشتاور عضله میوکارد با استفاده از ردیابی تصاویر متوالی اکوکاردیوگرافی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]

 • روشنی تبریزی، پونه آنالیز تصاویر چهره به منظور تشخیص خواب آلودگی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 247-266]

 • روغنی یزدی، مهدیه مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند رشد عروقی تومور [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 143-161]

 • ریاحی عالم، نادر بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 113-123]

 • ریاحی عالم، نادر شبیه‌سازی تشدید میدان مغناطیسی ناشی‌از نانوذرّات بر بافت همگن واقع در میدان مغناطیسی خارجی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 151-158]

 • ریاحی عالم، نادر ارزیابی، تحلیل و طراحی یک سیستم آزمایشی کمک تشخیصی کامپیوتری به منظور بررسی تصاویر ماموگرام های دیجیتال در ایران [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 157-165]

 • رییسی نجفی، احمد تاثیر ریزساختار و خصوصیات مکانیکی استخوان متراکم هاورس بر مسیر رشد میکروترک ها [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]

ز

 • زاده‌کافی، علی شناسایی کالری‌متری نیتریت در بزاق با بهره‌گیری از اختلاط بهینه [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 199-210]

 • زارع، امین AIS-RCA: روشی مؤثر برای بهبود فضای ویژگی‌ها در افزایش دقت تشخیص حملات صرع [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 195-208]

 • زارع، سید حمید بهینه سازی دمپر مغناطیسی دورانی هیبریدی با سطح قوسدار با کاربرد در پروتز زانو [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 253-265]

 • زارع، علیرضا چسبندگی باکتری اشرشیاکلی در شرایط آزمایشگاهی به سطح پلی اتیلن ترفتالات تابش دیده با لیزرهای دی اکسید کربن و کریپتون فلوئوراید [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 19-27]

 • زارع، مهرنوش بررسی رفتار خوردگی آلیاژ حافظه دار نیکل- تیتانیم در محیط های فیزیولوژیکی شبیه سازی شده با بدن برای کاربردهای پزشکی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 111-118]

 • زارع ده‌آبادی، محمد سعید تشخیص وضعیت غیرعادی و تصحیح خطاهای گذرا به‌صورت بی‌درنگ در شبکه‌های حسگر بی‌سیم بدنی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 231-244]

 • زارع مایوان، حسن بهبود شاخص‏های رشدی گیاه ذرّت (Zea mays L.) تحت آبیاری با آب مغناطیده [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 173-181]

 • زارع میرک‌آباد، فاطمه کاهش بعد داده‌های توالی جایگاه‌های پیوند روی ژنوم انسان با استفاده از شبکه‌ی عصبی عمیق اتوانکودر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 219-230]

 • زارعی‌نژاد، محمد کنترل ارتعاشات مدل غیر خطی یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور دو‌جانبه با بازوی انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-297]

 • زارعی‌نژاد، محمد پیاده‌سازی سیستم هپتیکی به منظور آموزش عملیات لقاح مصنوعی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 299-305]

 • زارعی‌نژاد، محمد ارائه الگوریتمی ترکیبی برای شبیه‌سازی برش بافت نرم با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 287-296]

 • زاهدی، ادموند مدل‌سازی خودرگرسیو تغییرات بخش AC سیگنال فوتوپلتیسموگرام پس از آزمون اتساع ناشی از جریان خون در افراد سالم و دیابتی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 85-95]

 • زاهدی، ادموند بررسی همبستگی خطی سیگنال‌های فوتوپلتیسموگرافی نوک انگشت و شریان رادیال در شرایط تنفسی طبیعی و عمیق [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 307-317]

 • زاهدی، ادموند ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 277-285]

 • زاهدی حقیقی، سیده سعیده تشخیص حالت‌های احساسی مبتنی بر EEG با استفاده از شبکه‌ی یادگیری عمیق [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]

 • زبردست، هلگا مدل‌سازی عددی سامانه‌ی دارو‌رسانی هوشمند چندلایه‌ی پاسخ‌گو به دما در حالت ناپایا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 349-360]

 • زبیری، امید سامانة پوشیدنی اندازه‌گیری حرکت انسان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 361-369]

 • زرگری مرندی، رامتین بهبود کارایی شناسایی فعالیت خواندن متن در وضعیت‌های روزمرة افراد با به کارگیری الگوریتم مبتنی بر تطبیق رشتة زمان‌پویا برای پردازش سیگنال‌های الکترواکولوگرام [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 279-285]

 • زمانیان، علی بررسی مورفولوژی و خواص فیزیکی شیمیایی داربست‌های زیست تخریب پذیر کوپلیمر لاکتیک گلیکولیک اسید ژلاتین به روش انجماد جهت‌دار [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 399-409]

س

 • ساتو، یوشینوبو تشخیص خودکار فریم‌های برجسته در کپسول آندوسکوپی بی‌سیم با استفاده از تجزیه به مقادیر تکین انطباقی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 317-329]

 • ساجدی، حامد روش جدید تحریک انتخابگر در کاشت حلزونی با استفاده از تحریک چند الکترودی غیر همزمان [-1، شماره 1، 1383، صفحه 3-14]

 • ساداتی، سیده تهمینه رمزگشایی نیرو با استفاده از سیگنال‌های ثبت شده از قشر حرکتی موش صحرایی توسط رگرسیون خطی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]

 • سازگارنیا، آمنه مدلسازی و شبیه‌سازی سازوکار فتوبلیچینگ PpIX به منظور تعیین غلظت دارو درون بافت هدف در فتوداینامیک‌تراپی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 209-218]

 • سالاریان، مهرناز بررسی ساختار، خواص حرارتی و رهایش داروی نانوساختار رسی (هیدروکسید دوگانه لایه ای) حاوی داروی ایبوپروفن [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 119-125]

 • سالاریه، حسن کنترل دوجانبه‌ی شفاف با شناسایی پارامترهای مدل ویسکوالاستیک بافت در یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]

 • سالم، محیا طراحی و تحلیل دینامیکی برون‌پوش بازو با استفاده از تاندون کابلی برای حرکت مفصل شانه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 111-125]

 • سالمی، هدا تأثیر کلاژن بر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 249-255]

 • سامانی، فاضل اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 91-98]

 • ساویز، مهرداد روشی نوین برای محاسبه میدان‌های الکترومغناطیسی القایی در سلول‌های زیستی بر اساس توالی توابع تبدیل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 133-140]

 • ساویز، مهرداد تاثیر تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر اساس نحوه‌ی توزیع میدان الکتریکی و تغییر در فعالیت مغزی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 251-266]

 • ساویز، مهرداد تعیین پارامترهای مناسب تحریک الکتریکی انتخابی اعصاب محیطی میلین‌دار با جریان سینوسی فرکانس بالا به کمک شبیه‌سازی محاسباتی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 175-186]

 • سبزپوشان، سید حجت مدلسازی چهار بعدی رشد تومور مغزی GBM با استفاده از اتوماتای سلولی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 65-73]

 • سبزپوشان، سید حجت بهبود کارایی شناسایی فعالیت خواندن متن در وضعیت‌های روزمرة افراد با به کارگیری الگوریتم مبتنی بر تطبیق رشتة زمان‌پویا برای پردازش سیگنال‌های الکترواکولوگرام [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 279-285]

 • سبزپوشان، سید حجت ارائه مدلی کمینه با دو متغیر حالت برای پتانسیل عمل سلول بطنی انسان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 187-200]

 • سبزپوشان، سید حجت ارائه مدل انتشار پتانسیل عمل در بافت قلب با استفاده از اتوماتای سلولی و الگوی هندسی پتانسیل عمل [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 45-52]

 • سبزپوشان، سید حجت ارائة مدلی برای ثابت زمانی دریچه‌های یونی در نورون‌ها [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 267-282]

 • سبزپوشان، سید حجت تجزیه و تحلیل دوشاخگی در نوسانات زود هنگام سلول عضله بطنی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 351-360]

 • سبزپوشان، سید حجت مدل اتوماتای سلولی ترکیبی چند‌مقیاسة رشد تومور بدون رگ: اثر مواد غذایی و اسیدیته بر رشد تومور [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 99-112]

 • سبزپوشان، سید حجت تجزیه و تحلیل نقش پارامترها در رفتار آشوبگونة یک سیستم سرطانی و تفسیر بیولوژیکی آن [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 41-49]

 • سبزپوشان، سید حجت پیشنهاد روشی جدید برای کند کردن رشد تومور بدون رگ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-18]

 • سبزپوشان، سید حجت ارائه‌ی یک مدل رشد تومور ناهمگون با اثر سلول‌های موثر ایمنی بر اساس اتوماتای سلولی: بررسی مدل از نقطه‌نظر درمانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 159-175]

 • ستاره دان، سید کمال‌الدین کیفیت سنجی تازگی تخم مرغ خوراکی به وسیله امواج فراصوتی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-65]

 • ستاری نایینی، وحید استنتاج مجموعة پیش‌بینی کننده در شبکة تنظیم کنندة ژن مبتنی بر الگوریتم‌جستجوی گرانشی و تابع برازندگی میانگین آنتروپی شرطی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 375-386]

 • سجادی، مهدی بررسی تجربی قابلیت مکانیکی هیدروژل‌های آلژینات/فیبروئین به‌عنوان داربست مهندسی بافت رگ‌های خونی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 51-61]

 • سخایی، سید محمود تشخیص حالت‌های احساسی مبتنی بر EEG با استفاده از شبکه‌ی یادگیری عمیق [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]

 • سخایی، سیدمحمود طراحی بهینه الگوی پرتو در آرایه های فراصوت با ملاحظه حساسیت مبدل [-2، شماره 1، 1384، صفحه 47-56]

 • سخایی، سیدمحمود ارائه‌ی یک روش سریع برای شکل‌دهی پرتوی وفقی چندپرتویی در تصویربرداری اولتراسوند [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 235-248]

 • سربلوکی، محمدنبی بررسی چسبندگی و نفوذ سلول های مزانشیم به داربست متخلخل از کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ PLGA با روکش پلیمر سه قطعه ای [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 291-298]

 • سرداری‌پور، ندا سنجش اختلالات عملکردی مسیرهای بینایی مگنو، پاروو و کونیو در بیماران MS با استفاده از fMRI [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 299-315]

 • سرکار، سعید ارزیابی اثرات میدان الکترومغناطیس با شدت 5/1 تسلا بر شـــاخص‌های آزمون عملکرد و هیستومتری کبد در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 161-166]

 • سریانی، محسن قطعه‌بندی توده‌ها در تصاویر سه‌بعدی ‎ABUS‎ به کمک یادگیری ژرف [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 137-146]

 • سزاوار، امیر طبقه‌بندی و تشخیص درجه‌ی بدخیمی سرطان پروستات با استفاده از ترکیب ویژگی‌های عمیق و ویژگی‌های آماری بافت تصاویر پاتولوژی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 341-355]

 • سعادتمند، مریم شبیه‌سازی توزیع اکسیژن در داربست دارای شبکه‌ی کانال‌های میکروفلوییدیکی برای استفاده در مهندسی بافت [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 211-218]

 • سعادتمند، مریم شبیه‌سازی انتقال مومنتوم و جرم در داربست سه‌بعدی متخلخل [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 43-53]

 • سعادت نیا، محمد بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسبی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 57-64]

 • سعیدی، حسن مدل سه بعدی برای کفی کفش بیماران دیابتی و بررسی نقش ماده سیلیکون ژل در تحلیل تنش و کرنش به روش اجزای محدود [-1، شماره 2، 1383، صفحه 111-116]

 • سعیدی، محمدسعید مدل محیط پیوسته برای جریان اکتین _ مایسین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]

 • سعیدی، محمدسعید بررسی پارامترهای فیزیولوژیک دستگاه گردش خون با شبیه‌سازی عددی یک‌بعدی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 279-288]

 • سعیدی، محمدسعید مدل‌سازی جذب ذرات میکرونی در نسل دوم مجاری هوایی ریه انسان بر اساس مدل هورسفیلد [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 255-264]

 • سعیدی، محمدسعید شبیه‌سازی نحوه‌ی‌ اثر داروی پپتیدی بر تجزیه‌ی واحدهای منومری از صفحه‌های توسعه یافته‌ی پروتیین آمیلوییدبتا‌‌ برای درمان بیماری آلزایمر [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 229-239]

 • سعیدی، مریم اثر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای جریان مستقیم روی فعالیت‌های قشرمغز: مدل محاسباتی نورون-آستروسیت [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 303-314]

 • سعیدی‌راد، مرضیه ارائه الگوریتمی ترکیبی برای شبیه‌سازی برش بافت نرم با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 287-296]

 • سعیدی سورک، حمید کاهش ابعاد برای سامانه‌ی واسط مغز-رایانه‌ی مبتنی بر تصور حرکتی با استفاده از کاهش کرون، تبدیل فوریه‌ روی گراف و تکامل تفاضلی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 31-40]

 • سقائی نوش‌آبادی، زهرا ساخت بافت مصنوعی به منظور اعتبارسنجی روش الاستوگرافی خطی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]

 • سکوت، محمدسجاد اندازه‌گیری غیرتهاجمی میزان غلظت خون با استفاده از منابع نوری با طول موج‌های مختلف [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 211-220]

 • سلامی، فیروز بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسبی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 57-64]

 • سلجوقی، معصومه تشخیص بیماری‌های عصبی پیش‌رونده‌ی تدریجی با استفاده از ویژگی‌های زمان-فرکانسی متقارن سیگنال راه رفتن [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 59-71]

 • سلطانی، نوید مدل ساختاری میوکارد غیرفعّال گوسفند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 359-370]

 • سلطانیان‌زاده، حمید درون‌یابی توابع توزیع جهتی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتشار با قدرت تفکیک زاویه‌ای زیاد [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 57-64]

 • سلطانیان‌زاده، حمید پیش‌بینی نتیجه درمان بر اساس آنالیز واکسل با استفاده از شاخص‌های ناهمسانگردی انتشار و اطلاعات مکانی در تومور GBM [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 289-295]

 • سلطانیان‌زاده، حمید استخراج و تحلیل نیمه‌خودکار تومورهای مغزی GBM از تصاویر چندپارامتری تشدید مغناطیسی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 219-236]

 • سلطانیان‌زاده، حمید تخمین آسیب بافت با استفاده از ثابت های انتقال در تصویربرداری تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]

 • سلطانیان‌زاده، حمید طراحی و بهینه‌سازی پالس‌های الکترومغناطیسی پیوسته برای مطالعه پدیده انتقال اشباع به واسطه تبادل شیمیایی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی با حل عددی معادلات بلاخ-مک‌کانل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 87-99]

 • سلطانیان‌زاده، حمید جداسازی ساختارهای مغز میانی مبتنی بر مدل های دینامیک [-2، شماره 1، 1384، صفحه 17-34]

 • سلطانیان‌زاده، حمید آنالیز ارتباطات عمل‌کردی دینامیک مربوط به شبکه‌ی حالت پیش‌فرض در بیماران آلزایمری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 111-124]

 • سلطانیان‌زاده، حمید مکان‌یابی کانون‌های صرع از طریق پردازش EEG-fMRI هم‌زمان و شناسایی خودکار اینترایکتال از EEG داخل اسکنر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 135-145]

 • سلطانیان زاده، حمید بررسی تاثیر روند پیری بر تغییرات ارتباطات شبکه‌های کارکردی در افراد بزرگسال سالم [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 99-111]

 • سلطانی‌زاده، هادی ارائه‌ی روشی جدید برای تشخیص خودکار بیماری دژنراسیون وابسته ‌به ‌سن ماکولا با استفاده از تصاویر مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 235-246]

 • سلطانی فر، زهرا تحلیل ردیابی چشم در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و گروه کنترل در تکلیف خیره-شدن به حالات احساسی چهره [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 241-250]

 • سلگی، راضیه بررسی شبیه‌سازی اثرات هایپرترمیای ناشی از کاربرد نانو ذرات مغناطیسی بر بافت همگن واقع در میدان مغناطیسی خارجی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 11-23]

 • سلیقه راد، حمیدرضا بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 113-123]

 • سلیمان‌خانی، امیر بهینه‌سازی ضرایب ویولت پیوسته برای مرتب‌سازی اسپایک‌های عصبی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 85-96]

 • سلیمانی، رضا تشخیص آریتمی‌های قلبی به کمک شبکه‌های عصبی با بکارگیری ویژگی‌های آشوبی سیگنال نرخ تغییرات قلبی و تکنیک تحلیل تمایزی تعمیم‌یافته [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-103]

 • سلیمانی، غزاله تأثیر سرعت راه رفتن بر ویژگی‌های حرکت در طول یک گام [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 361-374]

 • سلیمانی، غزاله تاثیر تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر اساس نحوه‌ی توزیع میدان الکتریکی و تغییر در فعالیت مغزی [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 251-266]

 • سلیمانی، مریم بهبود شاخص‏های رشدی گیاه ذرّت (Zea mays L.) تحت آبیاری با آب مغناطیده [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 173-181]

 • سلیمانیان زاد، صبیحه سنتز باکتریایی هیدروکسی آپاتیت نانومتری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 137-146]

 • سلیم‌پور، یوسف تخمین سیگنال اتواکوستیک امیشن بر اساس تابع تبدیل معکوس گوش میانی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 249-256]

 • سلیمیان ریزی، فرشته آشکارسازی مولفة P300 سیگنال مغزی با استفاده از الگوی زمانی مشترک وزن‌دار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 387-397]

 • سلیمی قادی، بیتا پروتکل مسیریابی انرژی کارا برای شبکه‌های بی‌سیم انرژی برداشت بدن [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 243-254]

 • سنجری، محمدعلی تحلیل غیرخطی پایداری دینامیکی کمر در حین حرکات تکراری خم و راست‌ شدن تنه در دو راستای قرینه و غیرقرینه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 333-340]

 • سهرابی، صبا تحلیل المان محدود سه بعدی مهره دوم ستون فقرات گردنی (اکسس) به منظور بررسی شکستگی زائده دندانه ای [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 131-136]

 • سولو، گیزلا بررسی تغییرات پارامترهای سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی در حین بالارفتن از پله با ارتفاع‌های متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]

 • سیدرضایی، فاطمه السادات بهینه سازی انطباق میدان های پرتویی مجاور با استفاده از مدل سازی ریاضی و مقایسه نتایج با سیستم طراحی درمان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 61-70]

 • سیدصالحی، سید علی روش های اتصال گرای جدید بر گرفته از سامانه ادراک گفتار انسان به منظور بهبود بازشناسی گفتار ماشینی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 201-213]

 • سیدصالحی، سیدعلی کاهش بعد داده‌های توالی جایگاه‌های پیوند روی ژنوم انسان با استفاده از شبکه‌ی عصبی عمیق اتوانکودر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 219-230]

 • سیدصالحی، سیدعلی ارائه مدل نورونی جدید مبتنی بر رفتار آشوبگونه شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 199-209]

 • سیروس آذر، محمد مدل‌سازی عددی سامانه‌ی دارو‌رسانی هوشمند چندلایه‌ی پاسخ‌گو به دما در حالت ناپایا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 349-360]

 • سیری، سعید مدل ساختاری میوکارد غیرفعّال گوسفند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 359-370]

 • سیری، سعید مدل‌سازی عددی پدیدة تنظیم خودکار در شریان کاروتید مشترک انسانی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 229-241]

 • سیف علی هرسینی، جلیل طبقه بندی اختلالات قلبی با استفاده از شبکه کوانتیزه کننده برداری و بر اساس ویژگی های استخراج شده از تبدیل ویولت [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-176]

 • سیفی، بهزاد مطالعة آزمایشگاهی عوامل مؤثر برحرکت دودی‌شکل میزنای در مجرای بیولوژیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 169-175]

 • سیفی، بهزاد ارائه‌‌ی روشی هوشمند به منظور استخراج خودکار پارامترهای موردنیاز در جراحی ستون فقرات با به‌کارگیری ابر نقاط تصاویر توموگرافیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]

ش

 • شاکری، سعید پیاده‌سازی سیستم آشکارساز افتادن سالمندان درتلفن‌های همراه هوشمند با استفاده از حسگرهای شتاب‌سنج و میکروفن [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 399-410]

 • شاکری، سعید کاهش نویز تصاویر سی‌تی با اشعه‌ی مخروطی با استفاده از تحلیل مولفه‌های مستقل [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 17-30]

 • شالباف، احمد ارزیابی ردیابی حرکات دیواره قلب با استفاده از تطبیق غیرصلب تصاویر اکوکاردیوگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 237-254]

 • شالباف، احمد مدل‌سازی شکل آماری و بخش‌بندی اندوکاردیوم بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلب مبتنی بر انطباق نقاط آناتومیکی مختلف [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 291-306]

 • شالچیان، وحید تحریک الکتریکی مغز برای هدایت و جهت‌دهی حیوان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 83-100]

 • شالچیان، وحید طراحی هم‌زمان فیلترهای طیفی و فضایی برای واسط‌های مغز-کامپیوتر، بر‌اساس اطلاعات متقابل و بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 267-277]

 • شالچیان، وحید الگوی تحریک مبتنی‌بر شکلک -تصویری در هجی‌کنندة P-300 با صفحه شطرنجی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 325-337]

 • شالچیان، وحید بهینه‌سازی ضرایب ویولت پیوسته برای مرتب‌سازی اسپایک‌های عصبی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 85-96]

 • شالچیان، وحید اثر تطبیق‌پذیری بر دقت رمزگشایی فرکانس‌های صدا در قشر شنوایی موش صحرایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 189-198]

 • شالچیان، وحید آشکارسازی پتانسیل‌های عمل در ثبت‌های خارج سلولی با استفاده از انرژی شانون و تبدیل هیلبرت [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 277-286]

 • شامحمدی، حسین شبیه‌سازی عددی جریان هوا، انتقال حرارت و رطوبت در حفره‌ی بینی انسان قبل و بعد از جراحی مجازی توربینکتومی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-53]

 • شامخی، سینا توسعه‌ی فیلتری جدید برای استخراج لکّه‌های پروتیینی در تصاویر الکتروفورز ژل دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 183-202]

 • شامخی، سینا تطبیق لکه‌های پروتئینی در تصاویر الکتروفورز ژل دوبعدی بر پایه‌ی مدل‌های احتمالاتی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 265-275]

 • شامخی، سینا یک روش کارآمد برای طبقه‌بندی چندکلاسه خودکار تصاویر SD-OCT چشم انسان برپایه استخراج لایه‌ی RNFL و پیوند IS/OS شبکیه و الگوریتم درخت تصمیم ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شاملو، امیر شبیه‌سازی دینامیک مولکولی اضافه شدن رشته‌ی PAS به داروی پپتیدی G-CSF و پیشنهاد توالی جدید برای رشته‌ی PAS به منظور بهبود عمل‌کرد داروی مورد نظر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 303-311]

 • شاه آبادی، محمود مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی به منظور بررسی اثر اندازه‌ی نانوذرات مغناطیسیِ حاملِ دارو در سیستم دارورسانی مغناطیسی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]

 • شاه حسینی، هادی شهریار گزینش ویژگی‌های بهینه در مدل بیولوژیکی بازشناسی اشیا با حداکثرکردن اطلاعات متقابل [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 371-383]

 • شاهسون پور، نینا انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

 • شاهقلیان، غضنفر طبقه‌بندی افراد الکلی و غیرالکلی مبتنی بر ویژگی‌های فرکانسی و غیرفرکانسی سیگنال مغزی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 109-119]

 • شاه محمدی، انعام اله بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 113-123]

 • شاهی، کیان بازشناسی آگاهی مخفی شده با کمک شبکه ارتباطات فیزیولوژیک نواحی چهره و تحلیل رواشناختی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 11-20]

 • شایان، مهدیس بررسی سنتز زیستی داخل و خارج سلولی نانو ذارت سولفید کادمیم در سویه 35218 باکتری اشرشیاکولی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 193-204]

 • شایان، مهدیس سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 89-97]

 • شایق بروجنی، فرزانه یک روش ترکیبی جدید برای حذف آرتیفکت EOG از سیگنال EEG با استفاده از CCA و RLS [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]

 • شجاع الدینی، سید وهاب روشی جدید برای ناحیه‌‌بندی ضایعات پوستی در تصاویر درموسکوپی: بهینه‌سازی تابع انرژی مبتنی بر راستاهای شعاعی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 291-302]

 • شجاعی، شاهرخ پیش‌بینی مقاومت عروق ریوی و فشار داخلی بطن راست بر مبنای داده‌های اکوکاردیوگرافی و شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]

 • شجاعی فرد، مریم ارائه نقشة حرکت بافت قلب در تصاویر اکوکاردیوگرافی مبتنی‌بر اطلاعات زمانی و نمایش تنک [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 303-313]

 • شرافت، احمدرضا دسته‌بندی بی‌درنگ سیگنال الکترومایوگرام سطحی با استفاده از کورنتروپی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 123-134]

 • شرافت، احمدرضا طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی با استفاده از آمارگان مرتبه بالا [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 189-199]

 • شرافت، سید احمدرضا شناسایی حالت‌های عاطفی تصوّر شده‌ی ذهنی با استفاده‌از هم‌جوشی نتایج سیگنال‌های فیزیولوژیکی چندگانه [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 339-358]

 • شرفی، علی اکبر پاسخ پوست به نیروهای فشاری اعمال شده در مدل خوکچه هندی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 93-100]

 • شریعت زاده، محمد ارتباط بین مکانیک فازهای مثبت و منفی هاپینگ؛ بررسی نقش سفتی و چرخة کشش انقباض در اجرای بهینه حرکات چرخه‌ای [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 315-324]

 • شریفی، علی محمد مطالعه و ارزیابی هیدروژل ترکیبی آگاروز-ژلاتین به عنوان بستر حامل سلول برای به کارگیری در سلول درمانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]

 • شریفی، گیو تشخیص تومور مغزی با استفاده از ویژگی‌های خطی و غیرخطی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 211-221]

 • شریفی، مجتبی کنترل دوجانبه‌ی شفاف با شناسایی پارامترهای مدل ویسکوالاستیک بافت در یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]

 • شریفیان، هانی پیش بینی افت فشار خون بیماران دیالیزی با استفاده از اطلاعات ضربان قلب و غلظت خون [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 305-311]

 • شعوری، نسرین بررسی و طبقه‌بندی سیگنال‌هایEEG مربوط به مشاهده، تجسّم و استراحت ذهنی افراد نقاش و غیرنقاش به وسیله نمای مقیاس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 321-331]

 • شعوری، نسرین تشخیص اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی با استفاده از تحلیل نوسان روندزدایی شده‌ی سیگنال EOG [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 159-168]

 • شفائی، راحله مدل جعبه سیاهِ دست فلج برای کاربردِ کنترل حرکت رسش به‌کمک FES در افراد با آسیب نخاعی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 214-228]

 • شفیع‌خانی، سجاد مدل‌سازی سیستم دوتاخیری گلوکز-انسولین بر اساس اندازه‌گیری با سیستم غیرتهاجمی پیوسته [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 291-301]

 • شفیع‌خانی، سجاد ارائه‌ی یک مدل ریاضی برای سیستم ایمنی-سرطان با استفاده از پارامترهای فازی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 55-67]

 • شفیعی، سیده سارا بررسی ساختار، خواص حرارتی و رهایش داروی نانوساختار رسی (هیدروکسید دوگانه لایه ای) حاوی داروی ایبوپروفن [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 119-125]

 • شفیق، محمد استخراج پارامترهای خواص مکانیکی عروق مغزی انسان با استفاده از آزمون کشش دومحوری [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 297-304]

 • شکرگزار، محمدعلی اثر کشش استاتیک بر جهت گیری سلول های مزانشیمال انسانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-314]

 • شکرگزار، محمدعلی سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 89-97]

 • شکفته، یاسر استخراج ویژگی‌های مبتنی بر مدل‌سازی خطی تراژکتوری گفتار جاسازی شده در فضای بازسازی شده فاز برای سیستم بازشناسی گفتار [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 17-33]

 • شکفته، یاسر ارائه مدلی برای بررسی حرکت فک حین تکلم [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 123-129]

 • شکوهیان، سید محمدرضا تاثیر تمرین با میله‌ی منعطف بر سینرجی‌های عمل‌کردی متغیر با زمان تونیک و فازیک عضلات شانه [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 81-96]

 • شکی، حسین بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 133-141]

 • شمس، سید محمد شناسایی پارامترهای یک مدل غیرخطی از سیستم همودینامیک در تصویربرداری عملکردی تشدید مغناطیسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 29-37]

 • شمس کلاهی، محمد بررسی اثر محیط و تبخیر بر دمای پوست [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 57-66]

 • شمسی، فاطمه مدلسازی اثر میدان مغناطیسی بر مسیر جت نانوفیبرهای تولیدی در روش الکتروریسی به منظور ساخت بهینه داربست های مهندسی بافت [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 265-274]

 • شمسی، موسی ناحیه‌بندی تصاویر MR مغز با استفاده از FCM بهبود یافته‌ی مکانی به کمک تابع گوسی: gsFCM (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 175-186]

 • شمشیرساز، مهناز پیاده‌سازی سیستم هپتیکی به منظور آموزش عملیات لقاح مصنوعی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 299-305]

 • شنکائی، زینب تشخیص تومور مغزی با استفاده از ویژگی‌های خطی و غیرخطی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 211-221]

 • شهاب، مجتبی ارائه‌‌ی روشی هوشمند به منظور استخراج خودکار پارامترهای موردنیاز در جراحی ستون فقرات با به‌کارگیری ابر نقاط تصاویر توموگرافیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]

 • شهریاری‌پور، محدثه بررسی شرایط سنتز بهینه‌ی نانوذرات سریم‌اکسید زیست‌سازگار با تراشه‌ی میکروفلوئید [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 87-97]

 • شهوازیان، محمد شهاب ترکیب ویژگی‌های مختلف سیگنال EEG تک‌کاناله به‌منظور طراحی یک سیستم تأیید هویت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 35-47]

 • شهیدی، نیلوفر تجزیه و تحلیل دوشاخگی در نوسانات زود هنگام سلول عضله بطنی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 351-360]

 • شوشتری، پریسا فشرده سازی انتخابی تصاویر MRI سه بعدی با استفاده از مش بندی انطباقی تصویر و اعمال تبدیل ویولت مبتنی بر ناحیه [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 191-201]

 • شیخائی، صمد فرستنده کم‌توان حسگرهای بی‌سیم پزشکی در باند فرکانسی MICS با قابلیت راه‌اندازی با استفاده از سیستم استحصال انرژی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 31-43]

 • شیخ الاسلامی، بهناز تفکیک افراد سالم و ADHD در دوران کودکی و بزرگ‌سالی با استفاده از فضای فاز EEG مرتب شده توسط قطعات پوانکاره‌ی شعاعی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 29-46]

 • شیخان، منصور تولید خودکار نوای گفتار به کمک مدل آمیختار عصبی-آماری با امکان انتخاب واحد در سنتز [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 227-240]

 • شیخانی، علی ارزیابی سیگنال EEG در کودکان مبتلا به اختلالات اوتیسم با استفاده از تحلیل ICA [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 187-194]

 • شیخ‌پور، راضیه انتخاب ویژگی مبتنی بر تئوری اطلاعات برای انتخاب ژن‌های موثر در تشخیص نوع سرطان با استفاده از داده‌های ریزآرایه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 337-348]

 • شیخ حسنی، علیرضا تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون به کمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 117-128]

 • شیخ زین الدین، محمود سنتز باکتریایی هیدروکسی آپاتیت نانومتری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 137-146]

 • شیخ مهدی مسگر، عبدالرضا بررسی سینتیک انحلال کلسیم فسفات های کربناتی بی شکل در محیط شبیه سازی شده استئوکلاستی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 135-149]

 • شیخ مهدی مسگر، عبدالرضا سنتز کلسیم فسفات های آمورف کربناتی و بررسی سینتیک انحلال در محیط شبیه سازی شده سلول های جذب استخوان [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-51]

 • شیخ مهدی مسگر، عبدالرضا سنتز کلسیم فسفات آمورف و بررسی انحلال پذیری در محیط شبیه سازی شده آکتیویته استئوکلاستی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 47-55]

 • شیخ مهدی مسگر، عبدالرضا رفتار تبلور و زیست فعالی در محیط شبیه سازی شده بدن در شیشه های زیست فعال سیستم MgO – CaO – P2O5 - SiO2 [-1، شماره 2، 1383، صفحه 143-151]

 • شیخی‌وند، سبحان شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم تبرید و شبکه‌ی عصبی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 313-325]

 • شیخی‌وند، سبحان شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم کلونی مورچگان و شبکه‌ی عصبی مبتنی بر طبقهبند RUSBoost [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 209-222]

 • شیخی‌وند، سبحان تشخیص خودکار خستگی راننده با استفاده از سیگنال‌های EEG بر اساس شبکه‌های یادگیری عمیق [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 179-193]

 • شیخی‌وند، سبحان شناسایی خودکار حالت‌های مختلف بیماری صرع از سیگنال EEG بر اساس یادگیری دیکشنری [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 209-220]

 • شیرازی، علیرضا بررسی شبیه‌سازی اثرات هایپرترمیای ناشی از کاربرد نانو ذرات مغناطیسی بر بافت همگن واقع در میدان مغناطیسی خارجی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 11-23]

 • شیران، محمد باقر انطباق تصاویر سی‌تی اولیه با فراصوت حین عمل به منظور تصحیح جابجایی بافت در فانتوم کبد با استفاده از الگوریتم انطباق دو مرحله‌ای [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 351-358]

 • شیرین‌پور، سینا روشی نوین برای محاسبه میدان‌های الکترومغناطیسی القایی در سلول‌های زیستی بر اساس توالی توابع تبدیل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 133-140]

ص

 • صابرپور، فرناز اثر تطبیق‌پذیری بر دقت رمزگشایی فرکانس‌های صدا در قشر شنوایی موش صحرایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 189-198]

 • صابری، هوشنگ کاهش TRE در سیستم های ناوبری جراحی ستون فقرات [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 155-162]

 • صابری موحد، فرید روش انتخاب ویژگی بر اساس یادگیری زیرفضا و تجزیه‌ی ماتریس پایه برای داده‌های میکرو-آرایه‌ای DNA [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 223-234]

 • صاحبی کوزه‌کنان، رضا طراحی و شبیه‌سازی پمپ گریز از مرکز کوچک کمک بطنی راست [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 315-326]

 • صادق‌نژاد، ناصر ارائه‌ی یک مدل محاسباتی بازشناسی اشیا مبتنی بر زمان با الهام از سامانه‌ی بینایی انسان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 69-79]

 • صادقی، حیدر ارتباط بین مکانیک فازهای مثبت و منفی هاپینگ؛ بررسی نقش سفتی و چرخة کشش انقباض در اجرای بهینه حرکات چرخه‌ای [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 315-324]

 • صادقی، سحر روش تجزیه‌ی حالت تجربی–تحلیل همبستگی متعارف با طبقه‌بند شبکه‌ی عصبی برای بازشناسی فرکانس پتانسیل برانگیختهی بینایی حالت ماندگار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 101-109]

 • صادقی، محمدتقی ترکیب ویژگی‌های مختلف سیگنال EEG تک‌کاناله به‌منظور طراحی یک سیستم تأیید هویت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 35-47]

 • صادقی، محمدتقی بهبود آشکارسازی مؤلفة P300 با استفاده از تلفیق روش‌های مختلف زمانی، فرکانسی و مکانیِ استخراج ویژگی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 293-306]

 • صادقی، محمدتقی طبقه‌بندی کننده دومرحله‌ای مبتنی بر نمایش تنک و کاربرد آن در تشخیص سرطان [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 45-56]

 • صادقی، محمدتقی بهبود عملکرد طبقه‌بندی‌کننده براساس نمایش تنک در سیستم‌هایBCI با به‌سازی فرایند استخراج ویژگی و استفاده از الگوریتم بهینه یافتن پاسخ تنک [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 305-323]

 • صادقی، محمدتقی آشکارسازی مولفة P300 سیگنال مغزی با استفاده از الگوی زمانی مشترک وزن‌دار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 387-397]

 • صادقی، محمودرضا بررسی تاثیر ضریب نفوذ بر انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین با چگالی کم در شریان کاروتید با دیواره‌ی چند لایه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 137-151]

 • صادقی بجستانی، قاسم شناسایی تغییر الگوی دینامیک EEG در اختلال طیف اوتیسم مبتنی بر فضای قبض و بسط سیگنال [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 167-185]

 • صادقی بجستانی، قاسم ارزیابی ناهنجاری سیستم شنیداری در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با استفاده از پتانسیل‌های وابسته به رویداد مغزی (ERPs) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 13-22]

 • صادقی بجستانی، قاسم تفکیک افراد سالم و ADHD در دوران کودکی و بزرگ‌سالی با استفاده از فضای فاز EEG مرتب شده توسط قطعات پوانکاره‌ی شعاعی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 29-46]

 • صادقی تالارپشتی، مریم مدل رانش-انتشار برای دو وظیفه‌ی توام حرکتی-شناختی تک‌انتخابی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 333-344]

 • صادقی مهر، محسن بررسی تحلیلی و تجربی واکنش تعادلی انسان در مواجهه با نوسانات تکیه گاهی در صفحه فرونتال [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 179-187]

 • صادقی مهر، محسن مطالعه فرضیه ای و تجربی پایداری انسان در اثر دوران سطح زیر پا در صفحه ساجیتال [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-93]

 • صالحی امینی، محمد طراحی، تحلیل و شبیه سازی عملکرد یک مکانیزم حرکتی ساده و مؤثر برای دستگاه تمرین راه رفتن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 121-132]

 • صباحی، هادی پیش‌بینی نتیجه درمان بر اساس آنالیز واکسل با استفاده از شاخص‌های ناهمسانگردی انتشار و اطلاعات مکانی در تومور GBM [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 289-295]

 • صداقت نژاد، احسان به کارگیری سینرجی های عضلانی و پایداری برای انجام یک فعالیت دلخواه [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 257-273]

 • صدرنژاد، سیدخطیب الاسلام تاثیر خمش بر ابر کشسانی و مورفولوژی چهار نوع سیم ارتودنسی تجارتی از جنس نیکل– تیتانیوم [-1، شماره 2، 1383، صفحه 181-191]

 • صدری، سعید تشخیص اتوماتیک مکان لندمارک های سفالومتری بر روی تصاویر سفالوگرام بیماران ارجاع داده شده به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 233-246]

 • صدری، مریم اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 91-98]

 • صدقی، علیرضا سنجش اختلالات عملکردی مسیرهای بینایی مگنو، پاروو و کونیو در بیماران MS با استفاده از fMRI [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 299-315]

 • صدیقی، امیرسعید استخراج پارامترهای خواص مکانیکی عروق مغزی انسان با استفاده از آزمون کشش دومحوری [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 297-304]

 • صدیقی، امیرسعید مطالعه رفتار بیومکانیکی بافت مغز توسط مدل های المان محدود الاستیک و هایپرالاستیک [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 281-288]

 • صدیقی، امیرسعید ارائه‌‌ی روشی هوشمند به منظور استخراج خودکار پارامترهای موردنیاز در جراحی ستون فقرات با به‌کارگیری ابر نقاط تصاویر توموگرافیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]

 • صدیقی، سمانه اثر حفاظتی عصارة آبی زعفران بر اختلالات تثبیت حافظه در موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی در معرض تابش میدان‌های مغناطیسی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-106]

 • صراف زاده قدیمی، نیما مطالعه اثر منحنی شعاعی لت روی عملکرد دریچه پلیمری به روش المان محدود [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 351-360]

 • صفایی پور، زهرا ارتباط بین مکانیک فازهای مثبت و منفی هاپینگ؛ بررسی نقش سفتی و چرخة کشش انقباض در اجرای بهینه حرکات چرخه‌ای [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 315-324]

 • صفری، سمانه پردازش غیرخطی و آنالیز آماری سیگنال‌های EEG در بررسی خوشایندی و علاقه‌مندی به انتخاب یک کالا [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 117-134]

 • صفری واریانی، علی اثر حفاظتی عصارة آبی زعفران بر اختلالات تثبیت حافظه در موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی در معرض تابش میدان‌های مغناطیسی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-106]

 • صنیعی، نامدار آشکارسازی فرکانس حرکتی قلب با امواج فرا پهن باند [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 297-303]

 • صوفی کریمی، هیوا استخراج ویژگی‌ها جهت بازشناسی اشیا با الهام از بینایی انسان [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 337-349]

 • صولتی هشجین، مهران تاثیر تابش مایکروویو بر سنتز و رفتار کلسیم‌فسفات دوفازی در مایع شبیه‌سازی شده بدن [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 206-213]

 • صولتی هشجین، مهران بررسی ساختار، خواص حرارتی و رهایش داروی نانوساختار رسی (هیدروکسید دوگانه لایه ای) حاوی داروی ایبوپروفن [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 119-125]

 • صولتی هشجین، مهران اثر غلظت فاز مایع بر مدت زمان گیرش و استحکام فشاری سیمان استخوان هیدروکسی آپاتیت [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 105-110]

 • صیادی، حسن بهینه سازی دمپر مغناطیسی دورانی هیبریدی با سطح قوسدار با کاربرد در پروتز زانو [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 253-265]

ض

 • ضیافتی باقرزاده، سید امیر انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

ط

 • طالبی، حیدرعلی ارائه الگوریتمی ترکیبی برای شبیه‌سازی برش بافت نرم با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 287-296]

 • طالبی، قدمعلی اثر فشار عمودی پیوسته، تکرار شونده و متناوب بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی پوست خوکچه هندی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 215-225]

 • طالش جفادیده، علیرضا شکل‌دهندة پرتو تمام‌وفقی سریع بهبود‌یافته برای مکان‌یابی فعالیت‌های کوتاه‌مدت مغزی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 347-359]

 • طالش جفادیده، علیرضا استخراج تفاوت‌های معنی‌دار بین گروه‌ مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و گروه کنترل با استفاده از آنالیز ارتباطات درون/بین شبکه‌ای مغز در حالت‌های گذرا و با در نظر گرفتن اثر سن و نمره‌ی پاسخ‌دهی اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 143-157]

 • طالعی، طاهره بازنمایی ارتباطات عملکردی نواحی مغزی از روی سیگنال‌ EEG برای بررسی تمایز در الگوهای زمانی رویدادهای تصویری [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 361-370]

 • طاهری گرجی، حامد بازشناسی ژست‌ها و حالت‌های حرکتی دست در سیگنال‌های الکترومایوگرام با استفاده از روش هم‌جوشی نرم در انتخاب ویژگی و طبقه‌بندی کننده‌ی بهینه [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 195-208]

 • طباطبایی، سیدابوالفضل انتخاب ویژگی مبتنی بر تئوری اطلاعات برای انتخاب ژن‌های موثر در تشخیص نوع سرطان با استفاده از داده‌های ریزآرایه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 337-348]

 • طباطبایی قمشه، فرهاد یک مدل الکتروشیمیایی جدید برای مسیر مرکب قلبی بر مبنای جزییات کانالهای یونی غشا [-1، شماره 1، 1383، صفحه 77-92]

 • طباطبایی قمشه، فرهاد بررسی تغییرات پارامترهای سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی در حین بالارفتن از پله با ارتفاع‌های متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]

 • طلوعی، آذر یک سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر به منظور بازشناسی خودکار الگوهای بافت بینابینی ریه در تصاویر HRCT [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 179-189]

 • طهانی، مسعود بررسی نوسازی استخوان در اطراف پیچ اورتوپدی هدفمند و مقایسه با پیچ فلزی با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]

 • طهماسبی انفرادی، ستار کاربرد نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه حمل داروی ریواستیگمین هیدروژن تارتارات [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 385-398]

 • طوسی‌زاده، سعید پیش‌بینی الگوی فعّالیّت مطلوب عضلات انگشت شست هنگام عملکردهای حرکتی ترسیم و نوشتن حروف با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 293-304]

ظ

 • ظریفیان، ریحانه تفکیک افراد سالم و ADHD در دوران کودکی و بزرگ‌سالی با استفاده از فضای فاز EEG مرتب شده توسط قطعات پوانکاره‌ی شعاعی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 29-46]

ع

 • عابدی، اشکان روشی نوین برای محاسبه میدان‌های الکترومغناطیسی القایی در سلول‌های زیستی بر اساس توالی توابع تبدیل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 133-140]

 • عابدی، رسول تخمین نیروهای عضلات و مفاصل کمری تحت فعالیت‌های فیزیکی مختلف با استفاده از یک مدل ترکیبی بهینه‌سازی و الکترومایوگرافی از ستون فقرات [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 351-363]

 • عابدی، محسن شبیه‌سازی گام برداشتن در بیماران فلج یک‌سویه و فلج پایین‌تنه با استفاده از مدل‌های اسکلتی عصبی عضلانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 33-48]

 • عازمی، قاسم تشخیص همزمانی فاز در سیگنال‌های EEG نوزادان با استفاده از روش اطلاعات متقابل [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 215-227]

 • عباد، مهتاب شبیه‌سازی محاسباتی جریان هوا و ذرات معلق در ریه‌ی انسان: بررسی اثر گرانش [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]

 • عباسی، حامد پیش‌بینی مقاومت عروق ریوی و فشار داخلی بطن راست بر مبنای داده‌های اکوکاردیوگرافی و شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]

 • عباسی، حسن بهبود کیفیت تصویر در توموگرافی کامپیوتری دوز پایین با استفاده ازحسگری فشرده و ضرایب موجک و تبدیل کسینوسی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 161-174]

 • عباسی، سمیرا بررسی اثر مدولاسیون رفتاری در قطار اسپایک سلول‌های پورکنژ بر طیف خروجی هسته‌ی عمقی مخچه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 127-135]

 • عباسی، عطااله ناحیه‌بندی تصاویر MR مغز با استفاده از FCM بهبود یافته‌ی مکانی به کمک تابع گوسی: gsFCM (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 175-186]

 • عبدالصالحی، مهدی بررسی میزان تعین سیگنالهای مغزی در احساسات مثبت، منفی و خنثی در منابع حاصل از الگوریتم ICA [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 143-153]

 • عبدالعلی، فاطمه طبقه‌بندی مستقل از بیمار ضربان قلب با استفاده از روش بازسازی فضای فاز [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 279-292]

 • عبدالعلی، فاطمه تشخیص خودکار فریم‌های برجسته در کپسول آندوسکوپی بی‌سیم با استفاده از تجزیه به مقادیر تکین انطباقی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 317-329]

 • عبداللهی، مسعود تاثیر تمرین با میله‌ی منعطف بر سینرجی‌های عمل‌کردی متغیر با زمان تونیک و فازیک عضلات شانه [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 81-96]

 • عبدالمالکی، پرویز اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 91-98]

 • عبدالمالکی، پرویز تاثیر میدان مغناطیسی ایستا با شدت 15 و 30 میلی تسلا بر روی چرخه سلولی در سلولهای مزانشیمی مغز استخوان رت القا شده با مواد تمایز دهنده سلولهای عصبی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 105-115]

 • عبدالمالکی، پرویز تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون به کمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 117-128]

 • عبدخدایی، محمدجعفر شبیه سازی رهایش ماده میانجی در اتصال عصب– عضله [-2، شماره 1، 1384، صفحه 9-16]

 • عبدی کردلر، هانیه شبیه‌سازی انتقال مومنتوم و جرم در داربست سه‌بعدی متخلخل [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 43-53]

 • عربگری صومعه سفلی، محدثه ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 277-285]

 • عرشی، احمدرضا تاثیر ریزساختار و خصوصیات مکانیکی استخوان متراکم هاورس بر مسیر رشد میکروترک ها [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]

 • عرشی، احمدرضا یک مدل الکتروشیمیایی جدید برای مسیر مرکب قلبی بر مبنای جزییات کانالهای یونی غشا [-1، شماره 1، 1383، صفحه 77-92]

 • عرفانیان امیدوار، عباس کنترل تطبیقی فازی عصبی-لغزشی گام برداشتن با استفاده از تحریک الکتریکی درون عضلانی در مدل حیوانی رت [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 245-255]

 • عرفانیان امیدوار، عباس تعیین الگوهای بهینه تحریک در گام برداشتن با واکر و با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی در افراد دچار ضایعه نخاعی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 327-336]

 • عرفانیان امیدوار، عباس حذف خودکار آرتیفکت چشمی از سیگنال های مغزی با استفاده از ویژگی های آماری و زمانی- فرکانسی مولفه های مستقل [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 199-211]

 • عرفانیان امیدوار، عباس کنترل کننده تطبیقی فازی سلسله مراتبی به منظور کنترل حرکت مفصل زانو با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 335-349]

 • عرفانیان امیدوار، عباس مدل شبکه عصبی از عضله تحریک شده در شرایط غیر ایزومتریک [-2، شماره 1، 1384، صفحه 81-92]

 • عزیزی، شهلا بررسی اثر استفاده از روش تطبیق هنجارسازی طول مسیر صوتی به منظور تشخیص اختلالات گفتاری رایج و گفتاردرمانی کودکان فارسی زبان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 257-265]

 • عسگرزاده تبریزی، کریم ساخت داربست کامپوزیتی متخلخل برای مهندسی بافت استخوان بر پایه ژلاتین و هیدروکسی آپاتیت، قسمت اول: نتایج کشت سلولی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 57-64]

 • عسگری، مرتضی تحلیل غیرخطی پایداری دینامیکی کمر در حین حرکات تکراری خم و راست‌ شدن تنه در دو راستای قرینه و غیرقرینه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 333-340]

 • عصمتی، ابراهیم مدل اتوماتای سلولی ترکیبی چند‌مقیاسة رشد تومور بدون رگ: اثر مواد غذایی و اسیدیته بر رشد تومور [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 99-112]

 • عطایی، غلامرضا تخمین نیروهای عضلات و مفاصل کمری تحت فعالیت‌های فیزیکی مختلف با استفاده از یک مدل ترکیبی بهینه‌سازی و الکترومایوگرافی از ستون فقرات [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 351-363]

 • عطایی، محمد تأثیر کلاژن بر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 249-255]

 • عظیمی، لیلا بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 113-123]

 • عقابیان، محمدعلی مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی به منظور بررسی اثر اندازه‌ی نانوذرات مغناطیسیِ حاملِ دارو در سیستم دارورسانی مغناطیسی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]

 • عقابیان، محمدعلی ارزیابی اثرات میدان الکترومغناطیس با شدت 5/1 تسلا بر شـــاخص‌های آزمون عملکرد و هیستومتری کبد در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 161-166]

 • عکافی، احسان شناسایی گفتار پرخیشومی در کودکان دارای شکاف کام [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 119-129]

 • علیرضایی، جواد پایش سریع و غیرتهاجمی دما در تصاویر فراصوت دیجیتال با استفاده از روش شارش نوری [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 47-54]

 • علیرضایی، جواد ارائه یک روش مقاوم در برابر نشتی به منظور بخش بندی درخت راه های هوایی مبتنی بر بهینه سازی ویژگی های شکل [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 165-177]

 • علیرضایی، جواد به دست آوردن جداره های داخلی بطن چپ به کمک روش سریع مار بی-اسپیلاین تطبیق پذیر و ارائه مدل سه بعدی برای بطن چپ [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 203-214]

 • علیرضایی علویجه، مرضیه روش همبستگی با پیش‌تنظیم براساس CCA برای سیستم واسط مغز-کامپیوتر مبتنی بر SSVEP [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 187-196]

 • علیرضایی علویجه، مرضیه بازشناسی فرکانس تحریک SSVEP به روش ترکیبی تجزیه حالت تجربی با CCA یا LASSO [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 41-50]

 • علیزاده، علی محمد مدل اتوماتای سلولی ترکیبی چند‌مقیاسة رشد تومور بدون رگ: اثر مواد غذایی و اسیدیته بر رشد تومور [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 99-112]

 • علیزاده، مسعود بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و پاسخ های سلولی بیوسرامیک ژیپس حاوی غلظت های مختلف استرانسیم [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 99-109]

 • علیزاده، منصور ارائه یک مدل هایپر الاستیک برای رفتار مکانیکی دیواره رگ کروناری LAD انسان [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 317-324]

 • علیزاده ثانی، زهرا ارزیابی ردیابی حرکات دیواره قلب با استفاده از تطبیق غیرصلب تصاویر اکوکاردیوگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 237-254]

 • علیزاده ثانی، زهرا به‌کارگیری یادگیری منیفلد برای تحلیل تصاویر اکوکاردیوگرافی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 149-160]

 • علیزاده فرد، فرشته تعیین خواص مکانیکی شکست استخوان کورتیکال با استفاده از نمونه‌های کمان-شکل [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 121-131]

 • علی همتی، زکیه تحلیل عددی تحریک فشاری سلول بنیادی مزانشیمی کشت داده شده با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و روش اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 135-149]

 • عمادی اندانی، مهران تأثیر سرعت راه رفتن بر ویژگی‌های حرکت در طول یک گام [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 361-374]

 • عین‌افشار، محمدجواد تحلیل فرکانسی پایداری اولیه‌ی پیچ‌های ستون فقرات و مقایسه‌ی آن با روش‌های گشتاور ورود و نیروی کشش پیچ [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 169-177]

 • عینی‌زاده، عارف تنک‌سازی رگرسیون PLS با استفاده از نرم-2 ضرایب وزن‌دار: کاربرد در حل مساله‌ی بازشناسی احساسات [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 221-233]

غ

 • غازانشاهی، نسرین طراحی و ساخت دستگاه دیالیز صفاقی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 351-356]

 • غریب‌زاده، شهریار استخراج و بررسی سینرجی‌های سنکرون در طول حرکت‌های سریع رسندة دست [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 297-310]

 • غریب‌زاده، شهریار ارائه مدلی برای بررسی حرکت فک حین تکلم [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 123-129]

 • غفاری راد، حامد کنترل ارتعاشات مدل غیر خطی یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور دو‌جانبه با بازوی انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-297]

 • غفوری، فاطمه بررسی اثرات دینامیکی افزودن کنترل کننده‌ی غیرفعال به یک راه رونده‌ی دوپا با جرم متمرکز و منحنی محدب کف پا [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]

 • غلامی، عباس شبیه‌سازی دینامیک مولکولی اضافه شدن رشته‌ی PAS به داروی پپتیدی G-CSF و پیشنهاد توالی جدید برای رشته‌ی PAS به منظور بهبود عمل‌کرد داروی مورد نظر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 303-311]

 • غنودی، علیرضا تشخیص خودکار هویت انسان بر اساس ویژگی دندان‏های خلفی و قدامی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 173-187]

 • غیاثی، صدیقه اثر فشار عمودی پیوسته، تکرار شونده و متناوب بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی پوست خوکچه هندی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 215-225]

 • غیبی، نعمت‌الله ارائه‌ی یک مدل ریاضی برای سیستم ایمنی-سرطان با استفاده از پارامترهای فازی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 55-67]

ف

 • فاطمی، زهراسادات طراحی و شبیه‌سازی بخش‌های بازیابی داده و توان القایی برای یک سیستم تحریک الکتریکی مورد استفاده در یک ایمپلنت مغزی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 221-234]

 • فاطمی، فاطمه مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی به منظور بررسی اثر اندازه‌ی نانوذرات مغناطیسیِ حاملِ دارو در سیستم دارورسانی مغناطیسی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]

 • فاطمی، مریم ارزیابی مدل‌های غیرخطی مبتنی بر توابع کرنل برای رمزگشایی نیرو با استفاده از سیگنال‌های پتانسیل میدانی محلی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 327-336]

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین درون‌یابی توابع توزیع جهتی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتشار با قدرت تفکیک زاویه‌ای زیاد [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 57-64]

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین تشخیص مناطق فعّال در تصاویر fMRI با استفاده از مدل‌های غیرخطی همرشتاین-وینر و NARMA [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 231-248]

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین تفکیک غیرخطی تصاویر وزن دار مغزی به منظور تشخیص بیماری آلزایمر [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 213-225]

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین ارائه یک روش مقاوم در برابر نشتی به منظور بخش بندی درخت راه های هوایی مبتنی بر بهینه سازی ویژگی های شکل [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 165-177]

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین فشرده سازی انتخابی تصاویر MRI سه بعدی با استفاده از مش بندی انطباقی تصویر و اعمال تبدیل ویولت مبتنی بر ناحیه [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 191-201]

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین بررسی ارتباطات عمل‌کردی غیرخطی با استفاده از نظریه‌ی گراف و داده‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی عمل‌کردی حالت استراحت در بیماری آلزایمر [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 235-249]

 • فتحی، علیرضا طراحی بهینة یک اورتز زانو مجهز به عملگرهای الاستیک سری [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 305-316]

 • فتحی، گیسو تحلیل جبری سیگنال نیروی عکس‌العمل عمودی زمین برای تشخیص و تفکیک شدت بیماری پارکینسون [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 161-174]

 • فتحی، محمدحسین بهینه‌سازی و مشخصه‌یابی داربست نانوکامپوزیتی ε- پلی‌کاپرلاکتون / نانوذرات منیزیم فلوئور هیدروکسی آپاتیت با هدف مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 177-193]

 • فتحی، محمدحسین سنتز باکتریایی هیدروکسی آپاتیت نانومتری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 137-146]

 • فتورائی، ناصر بررسی عددی تأثیر انعطاف پذیری دیواره دولایه ای متخلخل بر روی جریان فیلتراسیون در جریان ضربانی وغیرنیوتنی خون از یک شریانکاروتیدبا گرفتگی متقارن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 107-120]

 • فتورائی، ناصر بررسی عددی اثر نفوذپذیری دیواره بر پارامترهای همودینامیک در جریان ضربانی خون از یک شریان کاروتید گرفته شده با دیواره دو لایه‌ای انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 71-79]

 • فتورائی، ناصر مطالعة آزمایشگاهی عوامل مؤثر برحرکت دودی‌شکل میزنای در مجرای بیولوژیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 169-175]

 • فتورائی، ناصر بررسی تأثیر حرکت دیوارة قلب بر دبی جریان ضربانی در شریان الاستیک کرونری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]

 • فتورائی، ناصر اندازه گیری تجربی و شبیه سازی عددی راستای ستون مهره هنگام وضعیت خواب به پهلو و تعیین مقدار بهینه سفتی لازم برای هر جز تشک برای مردان [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]

 • فتورائی، ناصر استخراج پارامترهای خواص مکانیکی عروق مغزی انسان با استفاده از آزمون کشش دومحوری [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 297-304]

 • فتورائی، ناصر اندازه‌گیری خواص مکانیکی ورید سافینوس انسان با استفاده از آزمایش تورم [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 241-248]

 • فتورائی، ناصر مدلسازی اثر میدان مغناطیسی بر مسیر جت نانوفیبرهای تولیدی در روش الکتروریسی به منظور ساخت بهینه داربست های مهندسی بافت [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 265-274]

 • فتورائی، ناصر تحلیل عددی انسداد کامل شریان کاروتید معمولی انسان در اثر پدیده ترومبوآمبولی شریانی با ارائه یک مدل اجزای محدود تماسی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 285-296]

 • فتورائی، ناصر تحلیل عددی پارامترهای موثر بر جریان در یک مدل کامل میزنای با حرکت دودی شکل [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 29-37]

 • فتورائی، ناصر تحلیل جریان و انتقال حرارت در ویسکومتر همورئولوژیکی با استفاده از شبیه سازی به روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 9-17]

 • فتورائی، ناصر شبیه سازی جریان خون در وسیله کمکی بطن چپ از نوع کیسه ای با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 129-142]

 • فتورائی، ناصر ارائه‌‌ی روشی هوشمند به منظور استخراج خودکار پارامترهای موردنیاز در جراحی ستون فقرات با به‌کارگیری ابر نقاط تصاویر توموگرافیک [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]

 • فتورائی، ناصر تحلیل عددی مدل سه‌بعدی طناب نخاعی در شرایط بیماری سیرنگومیلی با استفاده از روش بر‌هم‌کنش سیال و جامد [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 223-230]

 • فتورائی، ناصر تاثیر بیماری سولکوس بر عمل‌کرد تارهای صوتی به روش محاسباتی بر‌هم‌کنش سیال و جامد [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 153-165]

 • فتورائی، ناصر تخمین نیروهای عضلات و مفاصل کمری تحت فعالیت‌های فیزیکی مختلف با استفاده از یک مدل ترکیبی بهینه‌سازی و الکترومایوگرافی از ستون فقرات [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 351-363]

 • فتورائی، ناصر بهینه سازی ساختاری استنت دریچه های آئورتی قابل پیوند از طریق کاتتر [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 301-310]

 • فتورائی، ناصر مطالعه اثر منحنی شعاعی لت روی عملکرد دریچه پلیمری به روش المان محدود [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 351-360]

 • فتورایی، ناصر مدل ساختاری میوکارد غیرفعّال گوسفند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 359-370]

 • فتورایی، ناصر مدل‌سازی عددی پدیدة تنظیم خودکار در شریان کاروتید مشترک انسانی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 229-241]

 • فخاری زواره، علیرضا بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 133-141]

 • فراخور سقین‌سرا، سپیده تحریک الکتریکی مغز برای هدایت و جهت‌دهی حیوان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 83-100]

 • فرامرزی، محمد شبیه‌سازی عددی جریان هوا، انتقال حرارت و رطوبت در حفره‌ی بینی انسان قبل و بعد از جراحی مجازی توربینکتومی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-53]

 • فرجاد پزشک، عباس ارتباط بین مکانیک فازهای مثبت و منفی هاپینگ؛ بررسی نقش سفتی و چرخة کشش انقباض در اجرای بهینه حرکات چرخه‌ای [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 315-324]

 • فرجامی، یعقوب حل عددی تعمیم یافته معادله موج غیرخطی KZK در حوزه زمان [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 67-77]

 • فرجی‌دانا، رضا روشی نوین برای محاسبه میدان‌های الکترومغناطیسی القایی در سلول‌های زیستی بر اساس توالی توابع تبدیل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 133-140]

 • فرزادی، ارغوان تاثیر تابش مایکروویو بر سنتز و رفتار کلسیم‌فسفات دوفازی در مایع شبیه‌سازی شده بدن [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 206-213]

 • فرزانه، محمد رضا حذف نویز لکه ای از تصاویر سونوگرافی به کمک سیستم بر خط فازی عصبی ژنتیک [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-93]

 • فرسادزاده، بابک سنتز و بررسی خواص نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت، فلوئورهیدروکسی آپاتیت و فلوئورآپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 151-160]

 • فرسی، حسن طبقه‌بندی و تشخیص درجه‌ی بدخیمی سرطان پروستات با استفاده از ترکیب ویژگی‌های عمیق و ویژگی‌های آماری بافت تصاویر پاتولوژی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 341-355]

 • فرسی، فریما طبقه‌بندی و تشخیص درجه‌ی بدخیمی سرطان پروستات با استفاده از ترکیب ویژگی‌های عمیق و ویژگی‌های آماری بافت تصاویر پاتولوژی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 341-355]

 • فرشته، زینب بهینه‌سازی و مشخصه‌یابی داربست نانوکامپوزیتی ε- پلی‌کاپرلاکتون / نانوذرات منیزیم فلوئور هیدروکسی آپاتیت با هدف مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 177-193]

 • فرشیدفر، سارا سادات طراحی و ساخت وسیله آزمایشگاهی جهت بررسی اثر پیچش استخوان تیبیا بر روی سطح تماس و فشار وارد بر مفصل تیبیوفمورال زانوی جسد در حالت ایستاده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 49-55]

 • فرمان زاد، فرهاد مطالعه رفتار بیومکانیکی بافت مغز توسط مدل های المان محدود الاستیک و هایپرالاستیک [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 281-288]

 • فرمند، علی ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 277-285]

 • فرهپور، نادر بررسی تحلیلی و تجربی واکنش تعادلی انسان در مواجهه با نوسانات تکیه گاهی در صفحه فرونتال [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 179-187]

 • فرهپور، نادر مطالعه فرضیه ای و تجربی پایداری انسان در اثر دوران سطح زیر پا در صفحه ساجیتال [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-93]

 • فرهمند، فرزام طراحی، تحلیل و شبیه سازی عملکرد یک مکانیزم حرکتی ساده و مؤثر برای دستگاه تمرین راه رفتن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 121-132]

 • فرهمند، فرزام طراحی و تحلیل یک ابزار لاپاراسکوپی نوین برای اندازه‌گیری مشخصات بیومکانیکی ارگان‌های حجیم داخل شکمی در حالت زنده [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 311-319]

 • فرهمند، فرزام پارامترهای موثر بر تنش های وارده به سیستم های پیچ پدیکل در ستون مهره تثبیت شده [-1، شماره 2، 1383، صفحه 159-172]

 • فرهمند، فرزام کنترل دوجانبه‌ی شفاف با شناسایی پارامترهای مدل ویسکوالاستیک بافت در یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]

 • فرهمند، فرزام تعیین موقعیت سوراخ انتهایی میله‌ی درون‌استخوانی با استفاده از مدل‌سازی مکانیکی و داده‌های تصویری از انحنای میله [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 63-74]

 • فرهنگ دوست، خلیل اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنت های دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت– پوشش و پوشش– استخوان [-2، شماره 1، 1384، صفحه 1-8]

 • فروزان، امیرحسین بهبود ساخت مدل شکل آماری بافت‌های غیرصلب با کمک الگوریتم Coherent Point Drift [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 213-227]

 • فروزنده، فرزاد اندازه‌گیری خواص مکانیکی ورید سافینوس انسان با استفاده از آزمایش تورم [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 241-248]

 • فریبرز، شهریار تاثیر ریزساختار و خصوصیات مکانیکی استخوان متراکم هاورس بر مسیر رشد میکروترک ها [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]

 • فقیهی، محمد تشخیص تومور مغزی با استفاده از تلفیق تصویرهای ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن بر اساس روش‌های یادگیری عمیق [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 267-276]

 • فلاح، امیرمحمد پیش‌بینی میزان قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک بر اساس یادگیری عمیق [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 307-320]

 • فلاح، علی تأئید هویت مبتنی بر مدلسازی منحنی سرعت الگوی امضاء [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 219-230]

 • فلاح، علی مقایسه ویژگی‌های سیگنالی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده DTW در مسئله تصدیق امضای پویا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 135-148]

 • فلاح، علی مدل توانی: قانون حاکم بر ویژگی های هندسی و حرکتی در الگوهای ترسیمی ماهرانه دست [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-44]

 • فلاح، علی استفاده از سینرژی در کنترل پروتز عصبی بازتوانی حرکت دست رسانی: سینرژی عضلات یا سینرژی کینماتیک؟ [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 131-140]

 • فلاح، علی اثر فشار عمودی پیوسته، تکرار شونده و متناوب بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی پوست خوکچه هندی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 215-225]

 • فلاح، علی پاسخ پوست به نیروهای فشاری اعمال شده در مدل خوکچه هندی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 93-100]

 • فلاح، علی تصدیق امضا بر پایه فرضیه کنترل حرکات ماهرانه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 269-280]

 • فلاح، علی بررسی تاثیر شرایط مکانیکی در تعیین کمی سینرژی عضلانی حین رکاب‌زنی برای کاربردهای توانبخشی FES [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 101-111]

 • فلاح، علی مدل سازی حرکات مهارتی براساس استراتژی کنترل خودسازمانده [-2، شماره 1، 1384، صفحه 57-70]

 • فلاح، علی تشکیل حرکت دست‌رسانی در صفحه با استفاده از مدل پیش‌بینی زیرحرکت [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 247-257]

 • فلکی، علی مدلسازی عملکرد کنترل کننده‌های امپدانسی و مدل‌مبنا در حین یادگیری حرکت‌ رسنده دست [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 127-141]

 • فنایی شیخ‌الاسلامی، طاهره طراحی و شبیه‌‏سازی کنترل‏‌کننده میکروپمپ تحویل دارو با استفاده از همبسته‌‏کننده موج صوتی سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 351-360]

 • فهیمی هنزایی، فرناز طراحی و شبیه‌سازی بخش کنترل‌کننده‌ی دیجیتال یک تراشه‌ی تحریک عصبی برای یک ایمپلنت مغزی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 147-159]

 • فوده، رضا طراحی هم‌زمان فیلترهای طیفی و فضایی برای واسط‌های مغز-کامپیوتر، بر‌اساس اطلاعات متقابل و بهینه‌سازی ازدحام ذرات [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 267-277]

 • فیاض، حامد قطعه‌بندی توده‌ها در تصاویر سه‌بعدی ‎ABUS‎ به کمک یادگیری ژرف [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 137-146]

 • فیروزآبادی، بهار مدل محیط پیوسته برای جریان اکتین _ مایسین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]

 • فیروزآبادی، بهار بررسی پارامترهای فیزیولوژیک دستگاه گردش خون با شبیه‌سازی عددی یک‌بعدی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 279-288]

 • فیروزآبادی، بهار مدل‌سازی جذب ذرات میکرونی در نسل دوم مجاری هوایی ریه انسان بر اساس مدل هورسفیلد [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 255-264]

 • فیروزآبادی، بهار شبیه‌سازی نحوه‌ی‌ اثر داروی پپتیدی بر تجزیه‌ی واحدهای منومری از صفحه‌های توسعه یافته‌ی پروتیین آمیلوییدبتا‌‌ برای درمان بیماری آلزایمر [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 229-239]

 • فیروزآبادی، سید محمد کاربرد تجزیه حالت تجربی سیگنال در حذف تداخل الکتروکاردیوگرام از سیگنال‌های الکترومایوگرام [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 13-20]

 • فیروزآبادی، سید محمد بررسی میزان تعین سیگنالهای مغزی در احساسات مثبت، منفی و خنثی در منابع حاصل از الگوریتم ICA [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 143-153]

 • فیروزآبادی، سید محمد تأثیر میدانهای مغناطیسی کم‌فرکانس بر ویژگی‌های غیرخطی سلول عصبی حلزون باغی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 123-131]

 • فیروزآبادی، سید محمد بررسی و طبقه‌بندی سیگنال‌هایEEG مربوط به مشاهده، تجسّم و استراحت ذهنی افراد نقاش و غیرنقاش به وسیله نمای مقیاس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 321-331]

 • فیروزآبادی، سید محمد مدل سایبرنتیکی درد و فرایندهای حسی وابسته به حالت در شاخ خلفی نخاع [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 227-241]

 • فیروزآبادی، سید محمد طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی با استفاده از آمارگان مرتبه بالا [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 189-199]

 • فیروزآبادی، سید محمد روش جدید تحریک انتخابگر در کاشت حلزونی با استفاده از تحریک چند الکترودی غیر همزمان [-1، شماره 1، 1383، صفحه 3-14]

 • فیروزآبادی، سید محمد تاثیر پارامترهای پیش پالس کاتدی در تحرک انتخابی فیبرهای مایلین دار و استخراج شکل موج جدیدی برای تحریک الکتریکی انتخابی به کمک شبیه سازی تحریک الکتریکی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 65-76]

 • فیروزآبادی، سید محمد شناسایی حالت‌های عاطفی تصوّر شده‌ی ذهنی با استفاده‌از هم‌جوشی نتایج سیگنال‌های فیزیولوژیکی چندگانه [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 339-358]

 • فیروزآبادی، سیدمحمد تشخیص تومور مغزی با استفاده از ویژگی‌های خطی و غیرخطی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 211-221]

 • فیروزآبادی، سیدمحمد اثر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای جریان مستقیم روی فعالیت‌های قشرمغز: مدل محاسباتی نورون-آستروسیت [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 303-314]

 • فیروزآبادی، محمد شبیه‌سازی گام برداشتن در بیماران فلج یک‌سویه و فلج پایین‌تنه با استفاده از مدل‌های اسکلتی عصبی عضلانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 33-48]

 • فیروزمند، محمد آشکارسازی و دسته‌بندی تمام خودکار نواحی مشکوک در تصاویر ترموگرام پستان برای تشخیص زودهنگام سرطان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 71-84]

 • فیروز نیا، کاووس بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 113-123]

 • فیروزی، فرامرز شبیه سازی جریان خون در وسیله کمکی بطن چپ از نوع کیسه ای با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 129-142]

 • فیروزی، فرامرز تأثیر تنش برشی دیواره و شاخص برش نوسانی بر احتمال تشکیل پلاک‌های آترواسکلروز در درخت طبیعی عروق کرونر چپ [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 293-303]

ق

 • قائمی، سحرانه شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم کلونی مورچگان و شبکه‌ی عصبی مبتنی بر طبقهبند RUSBoost [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 209-222]

 • قادری، فردین بازشناسی ژست‌ها و حالت‌های حرکتی دست در سیگنال‌های الکترومایوگرام با استفاده از روش هم‌جوشی نرم در انتخاب ویژگی و طبقه‌بندی کننده‌ی بهینه [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 195-208]

 • قادریان، پیوند تشخیص بیماری‌های عصبی پیش‌رونده‌ی تدریجی با استفاده از ویژگی‌های زمان-فرکانسی متقارن سیگنال راه رفتن [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 59-71]

 • قادریان، پیوند تحلیل جبری سیگنال نیروی عکس‌العمل عمودی زمین برای تشخیص و تفکیک شدت بیماری پارکینسون [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 161-174]

 • قادریان، پیوند یک روش موثربرای تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از ویژگی های دستخط [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 321-330]

 • قادریان، پیوند روش طبقه‌بندی کدینگ تنک و نمایش تحلیلی سیگنال الکتروانسفالوگرام برای تشخیص اختلال وسواس اجباری [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 341-350]

 • قاسمی، پژمان استفاده از قطبش نور به عنوان روشی جدید در ارزیابی کیفی داروهای جلدی ضد اشعه ماورابنفش: مدلسازی و شبیه سازی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 305-315]

 • قاسمی، حسین مدل‌سازی جذب ذرات میکرونی در نسل دوم مجاری هوایی ریه انسان بر اساس مدل هورسفیلد [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 255-264]

 • قاسمی، رضا کنترل صرع در مدل ترکیبی قشر مغز و اپتوژنتیک با استفاده از کنترل کننده‌ی مد لغزشی انتگرالی فراپیچشی زمان معین [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 273-289]

 • قاسمی، فرناز بررسی ارتباطات مغزی مؤثر به روش تابع انتقال جهت‌دار برای ترکیب‌های مختلف توجه و هوشیاری بر‌اساس سیگنال EEG [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-68]

 • قاسمی، فرناز کاهش نویز تصاویر سی‌تی با اشعه‌ی مخروطی با استفاده از تحلیل مولفه‌های مستقل [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 17-30]

 • قاسمی، فرناز تشکیل حرکت دست‌رسانی در صفحه با استفاده از مدل پیش‌بینی زیرحرکت [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 247-257]

 • قاسمی، مهدیه تشخیص ساختار وابستگی شبکه حرکتی مغز در دادگان fMRI حالت استراحت بیماری پارکینسون با استفاده از توابع مفصل [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 261-275]

 • قاسمی، مهدیه ارتباط‌های جهت‌دار باند بالا و پایین فرکانسی در نوسانات پایه‌ی مغز دادگان fMRI بیماری پارکینسون [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 51-61]

 • قاسمیان یزدی، محمد حسن روشی برای آشکارسازی لبه بر مبنای مدل محاسباتی سلول ساده کورتکس اولیه بینایی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 119-129]

 • قاسمی تحریر، فرزانه رهایش آهسته‌ی پیریدوستیگمین بروماید از هیدروژل قابل ‌تزریق و حساس به دمای کیتوسان در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 249-260]

 • قالیچی، فرزان مقایسه الگوهای توزیع تنش در بازسازی شریان الاستیک با استفاده از روش برهم‌کنش سیال-جامد [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 67-78]

 • قالیچی، فرزان بررسی بازسازی دیواره شریان الاستیک تحت تاثیر بارهای استاتیکی و دینامیکی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 143-149]

 • قالیچی، فرزان بررسی مقایسه‌ای نیروی اصطکاک در محل تماس بین سیم و شیار براکت ارتودنسی به روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 341-349]

 • قالیچی، فرزان شبیه سازی سه بعدی جریان پالسی خون در بای‌پس آئورت- کرونری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 65-72]

 • قالیچی، فرزان بررسی تغییرات خواص بیومکانیکی بازسازی شریان براکیال با تغییر سن با استفاده از روش اندرکنش سیال- جامد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-8]

 • قالیچی، فرزان مطالعه عددی تبادل گازهای تنفسی در سیستم ریوی برای ارائه رابطه ای بین میزان فعالیت فرد و آهنگ تنفس [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-46]

 • قالیچی، فرزان طراحی تراگردان به منظور متمرکز کردن امواج فراصوتی برای گرما درمانی بافت های سرطانی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-8]

 • قالیچی، فرزان شبیه سازی جریان خون و مقایسه پارامترهای همودینامیکی در بای پس های آئورت- کرونری و کرونری- کرونری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 111-117]

 • قالیچی، فرزان بررسی تغییرات پارامترهای سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی در حین بالارفتن از پله با ارتفاع‌های متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]

 • قالیچی، فرزان شبیه‌سازی عددی توزیع تنش در لیگامنت پریودنتال مربوط به دندان‌های اینسایزر و پرمولار طی بارگذاری‌های مختلف [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 49-57]

 • قالیچی، فرزان بررسی عددی عملکرد یک پمپ کمک قلبی با مقایسه‌ی سه نوع ایرفویل متفاوت به منظور بهبود بازده وکاهش آسیب‌های خونی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 133-142]

 • قالیچی، فرزان شبیه‌سازی عددی تأثیر بیفسفنات‌ها بر بازسازی استخوان اطراف ایمپلنت‌های دندانی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 113-121]

 • قالیچی، فرزان بررسی قابلیت اطمینان پارامترهای سینماتیکی زانو و نیروی عکس‌العمل پا در افراد با آسیب لیگامان متقاطع قدامی هنگام بالا رفتن از پله [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 201-210]

 • قالیچی، فرزان طراحی و ساخت سیستم گردش خون مصنوعی با قابلیت شبیه‌سازی جریان و فشار ضربانی فیزیولوژیکی در آئورت [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 287-297]

 • قالیچی، فرزان مطالعه اثر منحنی شعاعی لت روی عملکرد دریچه پلیمری به روش المان محدود [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 351-360]

 • قانعی، علی اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنت های دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت– پوشش و پوشش– استخوان [-2، شماره 1، 1384، صفحه 1-8]

 • قجرجزی، آزاده ارائة مدلی برای ثابت زمانی دریچه‌های یونی در نورون‌ها [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 267-282]

 • قجرجزی، آزاده تجزیه و تحلیل دوشاخگی در نوسانات زود هنگام سلول عضله بطنی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 351-360]

 • قدسی، سعید تحلیل اتصال‌های مغزی برای پیش‌بینی وقوع حمله‌های تشنج صرعی با استفاده از سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 189-207]

 • قدسی اثناعشری، تینا تجزیه و تحلیل نقش پارامترها در رفتار آشوبگونة یک سیستم سرطانی و تفسیر بیولوژیکی آن [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 41-49]

 • قربانی، فرناز بررسی مورفولوژی و خواص فیزیکی شیمیایی داربست‌های زیست تخریب پذیر کوپلیمر لاکتیک گلیکولیک اسید ژلاتین به روش انجماد جهت‌دار [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 399-409]

 • قربعلی، اکرم بازشناسی آگاهی مخفی شده با کمک شبکه ارتباطات فیزیولوژیک نواحی چهره و تحلیل رواشناختی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 11-20]

 • قرشی، سید علی آشکارسازی فرکانس حرکتی قلب با امواج فرا پهن باند [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 297-303]

 • قره نازی فام، مینا تخمین خودکار و پیوستة زاویة آلفا در استخوان ران انسان به کمک تحلیل مدل سه‌بعدی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 267-278]

 • قریشی، سعید تاثیر خمش بر ابر کشسانی و مورفولوژی چهار نوع سیم ارتودنسی تجارتی از جنس نیکل– تیتانیوم [-1، شماره 2، 1383، صفحه 181-191]

 • قریشیان، سیده فاطمه مدل‌سازی راه رفتن در بیماران پارکینسون و بررسی روش‌های بالابردن سرعت حرکت [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 321-331]

 • قشونی، مجید تحلیل فعالیت الکتریکی مغزی ERP در بازیابی حافظه اپیزودیک [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 251-267]

 • قشونی، مجید ارزیابی میزان ولع مصرف پایه در بیماران وابسته به مت آمفتامین با استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرام در روند نوروفیدبک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 243-251]

 • قشونی، مجید ارزیابی ناهنجاری سیستم شنیداری در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با استفاده از پتانسیل‌های وابسته به رویداد مغزی (ERPs) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 13-22]

 • قضاوی، سجاد بررسی آسیب سلول عصبی در پاسخ به نیروی کششی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 257-266]

 • قلی پور پیوندی، رضا دستگاه تصویربرداری گسیل پوزیترون حیوانی IRI-MicroPET : ارزیابی کارایی و کیفیت تصویر [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 49-57]

 • قلی پورسمرغاوه، مجتبی تحلیل جریان و انتقال حرارت در ویسکومتر همورئولوژیکی با استفاده از شبیه سازی به روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 9-17]

 • قماشچی، حامد بررسی زوال سیستم کنترل وضعیت با استفاده از مدل آونگ واژگون با کنترل‌کننده تناسبی انتگرال‌گیر-مشتق‌گیر و بازخورد تأخیری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 177-185]

 • قماشچی، حامد ارزیابی دینامیک حاکم بر سیستم کنترل تعادل حین ایستادن کامل در فرد سالم و بیمار همی پلژی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 95-107]

 • قمی، فاطمه ارائه‌ی یک الگوریتم ترکیبی برای تشخیص تصور حرکت دست چپ و راست با استفاده از تنها دوکانال سیگنال الکتریکی مغز [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 97-109]

 • قناتی، فائزه بهبود شاخص‏های رشدی گیاه ذرّت (Zea mays L.) تحت آبیاری با آب مغناطیده [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 173-181]

 • قناتی، فائزه القای تولید تاکسول توسط میدان مغناطیسی در کشت سلولی فندق (CorylusavellanaL) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-122]

 • قنبرزاده، افشین بررسی تعادل دینامیکی راه رفتن با استفاده از مدل هفت عضوی در فاز تک‌تکیه‌گاهی بر اساس احتمال تحقق [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 361-372]

 • قندهاریون، حسنا حذف خودکار آرتیفکت چشمی از سیگنال های مغزی با استفاده از ویژگی های آماری و زمانی- فرکانسی مولفه های مستقل [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 199-211]

 • قوامی، بهنام استنتاج مجموعة پیش‌بینی کننده در شبکة تنظیم کنندة ژن مبتنی بر الگوریتم‌جستجوی گرانشی و تابع برازندگی میانگین آنتروپی شرطی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 375-386]

ک

 • کاتوزیان، حمیدرضا پاسخ پوست به نیروهای فشاری اعمال شده در مدل خوکچه هندی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 93-100]

 • کاتوزیان، حمیدرضا مدل سه بعدی برای کفی کفش بیماران دیابتی و بررسی نقش ماده سیلیکون ژل در تحلیل تنش و کرنش به روش اجزای محدود [-1، شماره 2، 1383، صفحه 111-116]

 • کاتوزیان، حمیدرضا مطالعه اثرات سناریوهای هندسی رایج ایمپلنت قوسی تکی و دوتایی در مدل قوز قرنیه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 3314-340]

 • کارگر، رومینا تأثیر تخریب مصنوعی ناشی از سوراخ سوزن سرنگ بر رفتار وابسته به زمان دیسک بین مهره‌ای [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 317-326]

 • کارگرنوین، محمدحسین پارامترهای موثر بر تنش های وارده به سیستم های پیچ پدیکل در ستون مهره تثبیت شده [-1، شماره 2، 1383، صفحه 159-172]

 • کاظم زاده، روزبه سنتز نانوذرات کلسیم فسفات دارای منیزیم در محیط حاوی اسیدهای آمینه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 127-133]

 • کاظمی، کامران رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیک‌پذیری زمانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 231-244]

 • کاظمی، کامران مروری بر اطلس‌های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 337-360]

 • کاظمی راد، سیاوش طراحی، تحلیل و شبیه سازی عملکرد یک مکانیزم حرکتی ساده و مؤثر برای دستگاه تمرین راه رفتن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 121-132]

 • کافیه، راحله تشخیص اتوماتیک مکان لندمارک های سفالومتری بر روی تصاویر سفالوگرام بیماران ارجاع داده شده به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 233-246]

 • کاملیان راد، محسن تعیین پارامترهای مناسب تحریک الکتریکی انتخابی اعصاب محیطی میلین‌دار با جریان سینوسی فرکانس بالا به کمک شبیه‌سازی محاسباتی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 175-186]

 • کامیابی، عطااله شبیه سازی سه بعدی جریان پالسی خون در بای‌پس آئورت- کرونری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 65-72]

 • کاوه، راضیه بازشناسی آگاهی مخفی شده با کمک شبکه ارتباطات فیزیولوژیک نواحی چهره و تحلیل رواشناختی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 11-20]

 • کاوه وش، زهرا بهبود کیفیت تصویر در توموگرافی کامپیوتری دوز پایین با استفاده ازحسگری فشرده و ضرایب موجک و تبدیل کسینوسی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 161-174]

 • کاویانی مقدم، مهری تأثیر میدانهای مغناطیسی کم‌فرکانس بر ویژگی‌های غیرخطی سلول عصبی حلزون باغی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 123-131]

 • کبروی، حمیدرضا پیش‌بینی الگوی فعّالیّت مطلوب عضلات انگشت شست هنگام عملکردهای حرکتی ترسیم و نوشتن حروف با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 293-304]

 • کبروی، حمیدرضا کنترل کننده تطبیقی فازی سلسله مراتبی به منظور کنترل حرکت مفصل زانو با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 335-349]

 • کبروی، حمیدرضا انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

 • کبودوند، ندا استخراج و بررسی سینرجی‌های سنکرون در طول حرکت‌های سریع رسندة دست [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 297-310]

 • کبیر، احسان اله بررسی تجربی استفاده از طیف‌سنجی رامان در تشخیص سرطان [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 307-316]

 • کچاریان، آرمن به دست آوردن جداره های داخلی بطن چپ به کمک روش سریع مار بی-اسپیلاین تطبیق پذیر و ارائه مدل سه بعدی برای بطن چپ [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 203-214]

 • کدخدا محمدی، عبدالرحیم طبقه بندی اختلالات قلبی با استفاده از شبکه کوانتیزه کننده برداری و بر اساس ویژگی های استخراج شده از تبدیل ویولت [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-176]

 • کرامتی، کیوان اثر حفاظتی عصارة آبی زعفران بر اختلالات تثبیت حافظه در موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی در معرض تابش میدان‌های مغناطیسی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-106]

 • کرمانی، سعید استفاده از مش فعال برای تخمین شاخص های محلی و کلی بطن چپ از روی توالی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 215-231]

 • کرمانی، علی استخراج مرز بافت ادونتیشیای عروق خونی در تصاویر اولتراسوند داخل رگی مبتنی بر روش کمینه/بیشینه بهبود یافته و مؤلفه‌های هم‌بند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 325-337]

 • کرمرضایی، امیرحسین تحلیل و بررسی اثر پوشش کامل لایه‌ی جاذب میوسین بر ارتعاشات نانو زیست‌حسگرهای سیلیکونی به منظور شناسایی عوامل بیماری‌زا [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 41-49]

 • کرمی، محسن پارامترهای موثر بر تنش های وارده به سیستم های پیچ پدیکل در ستون مهره تثبیت شده [-1، شماره 2، 1383، صفحه 159-172]

 • کریم زاده، ماه منیر کاربرد نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه حمل داروی ریواستیگمین هیدروژن تارتارات [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 385-398]

 • کریمی، حسین مقایسه بیومکانیکی سازوکارهای کنترل وضعیت بین افراد سالم و افراد دچار قطع عضو یکطرفه زیر زانو حین انجام حرکات سریع ارادی بازو [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 171-178]

 • کریمی، محمد مهدی شناسایی پارامترهای یک مدل غیرخطی از سیستم همودینامیک در تصویربرداری عملکردی تشدید مغناطیسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 29-37]

 • کسری، مهران اثر فشار هیدروستاتیک سیکلی بر سلول های دیسک بین مهره ای [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 285-290]

 • کشتکار، محسن مقایسة کارایی تحریک‌های بینایی مختلف برای تحقق واسط مغز-رایانه مبتنی‌بر پتانسیل برانگیختة بینایی در حالت دائمی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 279-290]

 • کفاشی، الهه مدل‌سازی، طراحی و ساخت برون‌پوش مبتنی بر تاندون جهت توان‌بخشی انگشتان دست [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 277-290]

 • کمالی، سیده سارا شبیه‌سازی انتقال مومنتوم و جرم در داربست سه‌بعدی متخلخل [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 43-53]

 • کهربا، فرین تشخیص زودهنگام مرگ ناگهانی قلبی با استفاده از پردازش سیگنال قلبی و فیلتر کالمن تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 187-199]

 • کهریزی، صدیقه کاربرد تجزیه حالت تجربی سیگنال در حذف تداخل الکتروکاردیوگرام از سیگنال‌های الکترومایوگرام [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 13-20]

 • کهزاد، زهرا اثر میدان الکترومغناطیس پالسی کم‌فرکانس بر میزان اضطراب و غلظت کورتیزول خون در موش آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 107-111]

 • کهزاد، سوسن اثر میدان الکترومغناطیس پالسی کم‌فرکانس بر میزان اضطراب و غلظت کورتیزول خون در موش آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 107-111]

 • کوچکی، مجتبی بررسی عددی عملکرد یک پمپ کمک قلبی با مقایسه‌ی سه نوع ایرفویل متفاوت به منظور بهبود بازده وکاهش آسیب‌های خونی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 133-142]

 • کوزه‌گر، احسان‌اله قطعه‌بندی توده‌ها در تصاویر سه‌بعدی ‎ABUS‎ به کمک یادگیری ژرف [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 137-146]

 • کوهی‏ مقدم، محمد پیش‏‌بینی ساختار مناسب دارو با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی مبتنی بر نقطه‏‌ی مخالف [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 333-351]

 • کیان، شراره بررسی شکست پروانه‌ای استخوان با کنترل میزان بار اعمالی در نرخ‌های کرنشی متفاوت [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 339-346]

 • کیان بستان آباد، شراره ارزیابی نقش فعالیت عضلة مولتی‌فیدوس گردنی در ایجاد فعالیت‌های مختلف مفصل شانه [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 283-291]

 • کیان بستان اباد، شراره مقایسة تغییر ابعاد عضلة مولتی‌فیدوس گردنی در طی فعالیت‌های مفصل شانه با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی‌کننده [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 341-350]

 • کیخسروی، ادیب بررسی همبستگی خطی سیگنال‌های فوتوپلتیسموگرافی نوک انگشت و شریان رادیال در شرایط تنفسی طبیعی و عمیق [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 307-317]

 • کیهانیان، حنانه ارائه‌ی یک روش سریع برای شکل‌دهی پرتوی وفقی چندپرتویی در تصویربرداری اولتراسوند [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 235-248]

 • کیوان‌فرد، فرزانه آنالیز توام اتصالات کارکردی و ساختاری مغز در بیماران اسکیزوفرنی با رویکرد شبکه‌ای [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 147-158]

 • کیوان‌فرد، فرزانه تحلیل آماری تغییرات اتصالات ساختاری و کارکردی مغز در بیماران اسکیزوفرنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 211-220]

گ

 • گرایلو، هادی فشرده‌سازی سیگنال‌های صوتی قلب نمونه‌برداری شده با نرخ بالا مبتنی بر نمونه‌کاهی و انطباق الگو [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 251-260]

 • گرایلی، غزاله بررسی شبیه‌سازی اثرات هایپرترمیای ناشی از کاربرد نانو ذرات مغناطیسی بر بافت همگن واقع در میدان مغناطیسی خارجی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 11-23]

 • گرایلی، غزاله بهینه سازی انطباق میدان های پرتویی مجاور با استفاده از مدل سازی ریاضی و مقایسه نتایج با سیستم طراحی درمان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 61-70]

 • گرب، راینهارد رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیک‌پذیری زمانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 231-244]

 • گرب، راینهارد مروری بر اطلس‌های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 337-360]

 • گرگین زاده، علی تحلیل المان محدود سه بعدی مهره دوم ستون فقرات گردنی (اکسس) به منظور بررسی شکستگی زائده دندانه ای [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 131-136]

 • گلدوزیان، لیلی سادات ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 277-285]

 • گل سرخ تبار امیری، مهدی پروتکل مسیریابی انرژی کارا برای شبکه‌های بی‌سیم انرژی برداشت بدن [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 243-254]

 • گل‌محمدی، پریسا بررسی تاثیر ضریب نفوذ بر انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین با چگالی کم در شریان کاروتید با دیواره‌ی چند لایه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 137-151]

 • گل‌نیا، زهرا بررسی تأثیر نانوذرات زیرکونیا بر خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان‌های گلاس‌آینومر [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-7]

 • گلی ملک آبادی، زهرا اثر کشش استاتیک بر جهت گیری سلول های مزانشیمال انسانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-314]

 • گنجویان، محمد صالح اندازه گیری تجربی و شبیه سازی عددی راستای ستون مهره هنگام وضعیت خواب به پهلو و تعیین مقدار بهینه سفتی لازم برای هر جز تشک برای مردان [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]

 • گنجی، فریبا رهایش آهسته‌ی پیریدوستیگمین بروماید از هیدروژل قابل ‌تزریق و حساس به دمای کیتوسان در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 249-260]

 • گنجی، فریبا کاربرد نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه حمل داروی ریواستیگمین هیدروژن تارتارات [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 385-398]

 • گندمکار، زیبا تفکیک سالمندان با سابقة زمین خوردن از سالمندان بدون سابقه زمین خوردن با استفاده از دسته‌ ویژگی‌های جدید استخراج شده از الگوی متناوب راه رفتن [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 21-37]

 • گودرزی، زهره بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 133-141]

 • گویا، علی توسعه‌ی فیلتری جدید برای استخراج لکّه‌های پروتیینی در تصاویر الکتروفورز ژل دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 183-202]

 • گویا، علی تطبیق لکه‌های پروتئینی در تصاویر الکتروفورز ژل دوبعدی بر پایه‌ی مدل‌های احتمالاتی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 265-275]

 • گیتی، معصومه یک سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر به منظور بازشناسی خودکار الگوهای بافت بینابینی ریه در تصاویر HRCT [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 179-189]

 • گیتی، معصومه ارزیابی، تحلیل و طراحی یک سیستم آزمایشی کمک تشخیصی کامپیوتری به منظور بررسی تصاویر ماموگرام های دیجیتال در ایران [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 157-165]

 • گیتی، معصومه تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون به کمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 117-128]

 • گیتی، معصومه جداسازی ساختارهای مغز میانی مبتنی بر مدل های دینامیک [-2، شماره 1، 1384، صفحه 17-34]

 • گیتی، معصومه انطباق تصاویر سی‌تی اولیه با فراصوت حین عمل به منظور تصحیح جابجایی بافت در فانتوم کبد با استفاده از الگوریتم انطباق دو مرحله‌ای [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 351-358]

 • گیفانی، پریسا به‌کارگیری یادگیری منیفلد برای تحلیل تصاویر اکوکاردیوگرافی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 149-160]

 • گیفانی، پریسا ارائه نقشة حرکت بافت قلب در تصاویر اکوکاردیوگرافی مبتنی‌بر اطلاعات زمانی و نمایش تنک [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 303-313]

ل

 • لشکری، امیراحسان آشکارسازی و دسته‌بندی تمام خودکار نواحی مشکوک در تصاویر ترموگرام پستان برای تشخیص زودهنگام سرطان [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 71-84]

 • لشکری، صالح تعیین درجه‌ی بهینه مقطع پوانکاره سه‌بعدی برای تشخیص حملات صرعی با استفاده ازEEG [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-69]

 • لشگری، مصطفی بررسی مقایسه‌ای نیروی اصطکاک در محل تماس بین سیم و شیار براکت ارتودنسی به روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 341-349]

 • لطیف، علی محمد تشخیص دیابت از روی تصاویر زبان با استفاده از ویژگی‌های محلی، ویژگی‌های آماری بافت و گشتاور رنگ [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 137-148]

 • لوکس، کارو جداسازی ساختارهای مغز میانی مبتنی بر مدل های دینامیک [-2، شماره 1، 1384، صفحه 17-34]

 • لیل نهاری، کریم اندازه گیری تجربی و شبیه سازی عددی راستای ستون مهره هنگام وضعیت خواب به پهلو و تعیین مقدار بهینه سفتی لازم برای هر جز تشک برای مردان [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]

م

 • ماستری فراهانی، هدی تحلیل عددی مدل سه‌بعدی طناب نخاعی در شرایط بیماری سیرنگومیلی با استفاده از روش بر‌هم‌کنش سیال و جامد [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 223-230]

 • مالکی، علی استفاده از سینرژی در کنترل پروتز عصبی بازتوانی حرکت دست رسانی: سینرژی عضلات یا سینرژی کینماتیک؟ [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 131-140]

 • مالکی، علی طراحی و ساخت حسگر زاویه مفصل با استفاده از ارتباط بی‌سیم بلوتوث مبتنی بر شتاب‌سنج [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 57-68]

 • مالکی، علی بررسی تاثیر شرایط مکانیکی در تعیین کمی سینرژی عضلانی حین رکاب‌زنی برای کاربردهای توانبخشی FES [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 101-111]

 • مالکی، علی ارزیابی طبقه‌بندی کننده‌های LDA و LS-SVM برای تفکیک 52 حرکت و وضعیت دست برای کاربرد در پروتزهای مبتنی بر فعّالیّت الکتریکی عضلات [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 411-420]

 • مالکی، علی شاخص هورست چندگانة اصلاح شده برای ارزیابی میزان آشوبناک بودن در کاربرد طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 163-178]

 • مالکی، علی روش همبستگی با پیش‌تنظیم براساس CCA برای سیستم واسط مغز-کامپیوتر مبتنی بر SSVEP [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 187-196]

 • مالکی، علی روش تجزیه‌ی حالت تجربی–تحلیل همبستگی متعارف با طبقه‌بند شبکه‌ی عصبی برای بازشناسی فرکانس پتانسیل برانگیختهی بینایی حالت ماندگار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 101-109]

 • مالکی، علی طراحی و ساخت دستگاه تحریک لرزشی برای کاربردهای رابط مغز-رایانه‌ی مبتنی بر پتانسیل برانگیخته‌ی حالت ماندگار حس‌های تنی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 161-171]

 • مالکی، علی تشکیل حرکت دست‌رسانی در صفحه با استفاده از مدل پیش‌بینی زیرحرکت [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 247-257]

 • مالکی، علی بازشناسی فرکانس تحریک SSVEP به روش ترکیبی تجزیه حالت تجربی با CCA یا LASSO [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 41-50]

 • مالکی، مرتضی طراحی و شبیه‌‏سازی کنترل‏‌کننده میکروپمپ تحویل دارو با استفاده از همبسته‌‏کننده موج صوتی سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 351-360]

 • مبشری، مصیب تخمین زاویه گشتاور عضله میوکارد با استفاده از ردیابی تصاویر متوالی اکوکاردیوگرافی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]

 • مبینی، صهبا استحصال و بررسی خواص فیبروئین ابریشم بومبیکس‌موری برای کاربردهای پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 151-159]

 • مجری، افسانه تاثیر خروج از مرکز گرفتگی های شریانی بر جریان خون با استفاده از روش برهم کنش سیال-جامد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 9-20]

 • مجری، افسانه ارزیابی عددی و آزمایشگاهی روش ترموگرافی در تشخیص غدة تیروئید [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 245-256]

 • مجری، افسانه بررسی پاسخ وابسته به زمان دیسک‌های بین مهره‌ای سالم و دژنره‌شده‌ی ناحیه‌ی گردنی با استفاده از مدل پوروویسکوالاستیک و داده‌های تست تجربی ریلکسیشن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 31-44]

 • محبی، مریم تشخیص زودهنگام مرگ ناگهانی قلبی با استفاده از پردازش سیگنال قلبی و فیلتر کالمن تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 187-199]

 • محبی، مریم پیاده‌سازی فیلتر ذره‌ای-‌حاشیه‌ای کالمن گسترش‌یافته به‌صورت مجذور مربعات در پردازش سیگنال ECG [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 275-289]

 • محبی نژاد، ایمان ارائه یک مدل هایپر الاستیک برای رفتار مکانیکی دیواره رگ کروناری LAD انسان [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 317-324]

 • محلوجی‌فر، علی استفاده از طبقه‌بند PCVM در سیستم واسط مغز- رایانه کاربرفرما به منظور بهبود تشخیص حرکت پا [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 39-55]

 • محلوجی‌فر، علی آشکارسازی حرکت پا در سیستم واسط مغز-رایانه کاربرفرما با استفاده از روش طبقه‌بندی مبتنی بر نمایش تنک سیگنال [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-152]

 • محلوجی‌فر، علی کدینگ سیگنال ECG برای بهبود فشرده‌سازی به منظور استفاده در پزشکی از راه دور [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 265-276]

 • محلوجی‌فر، علی تشخیص ساختار وابستگی شبکه حرکتی مغز در دادگان fMRI حالت استراحت بیماری پارکینسون با استفاده از توابع مفصل [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 261-275]

 • محلوجی‌فر، علی بازسازی تصاویر التراسوند پزشکی به شیوه‌ی روزنه‌ی مصنوعی با استفاده از پردازش بلوکی حوزه‌ی فرکانس به منظور کاهش بار محاسباتی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 277-291]

 • محلوجی‌فر، علی ارائه یک روش شکل دهی پرتو وفقی کارامد برای بهبود همزمان قدرت تفکیک و کنتراست تصاویر اولتراسوند [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 33-46]

 • محلوجی‌فر، علی طراحی بهینه الگوی پرتو در آرایه های فراصوت با ملاحظه حساسیت مبدل [-2، شماره 1، 1384، صفحه 47-56]

 • محمدزاده، هدی تحلیل اتصال‌های مغزی برای پیش‌بینی وقوع حمله‌های تشنج صرعی با استفاده از سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 189-207]

 • محمدزاده اصل، بابک بازسازی تصاویر التراسوند پزشکی به شیوه‌ی روزنه‌ی مصنوعی با استفاده از پردازش بلوکی حوزه‌ی فرکانس به منظور کاهش بار محاسباتی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 277-291]

 • محمدزاده اصل، بابک ارائه یک روش شکل دهی پرتو وفقی کارامد برای بهبود همزمان قدرت تفکیک و کنتراست تصاویر اولتراسوند [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 33-46]

 • محمدزاده اصل، بابک شکل‌دهندة پرتو تمام‌وفقی سریع بهبود‌یافته برای مکان‌یابی فعالیت‌های کوتاه‌مدت مغزی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 347-359]

 • محمدزاده اصل، بابک استخراج تفاوت‌های معنی‌دار بین گروه‌ مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و گروه کنترل با استفاده از آنالیز ارتباطات درون/بین شبکه‌ای مغز در حالت‌های گذرا و با در نظر گرفتن اثر سن و نمره‌ی پاسخ‌دهی اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 143-157]

 • محمد علیخانی، سمیه بهبود شاخص‏های رشدی گیاه ذرّت (Zea mays L.) تحت آبیاری با آب مغناطیده [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 173-181]

 • محمدعلی‌نژاد، سجاد کنترل صرع در مدل ترکیبی قشر مغز و اپتوژنتیک با استفاده از کنترل کننده‌ی مد لغزشی انتگرالی فراپیچشی زمان معین [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 273-289]

 • محمد ولیئی، محسن کدینگ سیگنال ECG برای بهبود فشرده‌سازی به منظور استفاده در پزشکی از راه دور [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 265-276]

 • محمدی، الهام بهبود کیفیت بصری تصاویر در تصویربرداری زمان واقعی تشدید مغناطیسی با اخذ شعاعی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 51-60]

 • محمدی، حسین سنتز ترکیبات دو فازی تری کلسیم فسفات – هیدروکسی آپاتیت به روش واکنش حالت جامد: بررسی اثر درجه حرارت و نسبت Ca/P مواد واکنشگر بر نوع و مقدار فازهای تشکیل یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 201-207]

 • محمدی، راحله استفاده از طبقه‌بند PCVM در سیستم واسط مغز- رایانه کاربرفرما به منظور بهبود تشخیص حرکت پا [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 39-55]

 • محمدی، راحله آشکارسازی حرکت پا در سیستم واسط مغز-رایانه کاربرفرما با استفاده از روش طبقه‌بندی مبتنی بر نمایش تنک سیگنال [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-152]

 • محمدی، زهرا سنتز کلسیم فسفات های آمورف کربناتی و بررسی سینتیک انحلال در محیط شبیه سازی شده سلول های جذب استخوان [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-51]

 • محمدی، زهرا سنتز کلسیم فسفات آمورف و بررسی انحلال پذیری در محیط شبیه سازی شده آکتیویته استئوکلاستی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 47-55]

 • محمدی، زهرا رفتار تبلور و زیست فعالی در محیط شبیه سازی شده بدن در شیشه های زیست فعال سیستم MgO – CaO – P2O5 - SiO2 [-1، شماره 2، 1383، صفحه 143-151]

 • محمدی، زینب سادات سنتز کلسیم فسفات های آمورف کربناتی و بررسی سینتیک انحلال در محیط شبیه سازی شده سلول های جذب استخوان [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-51]

 • محمدی، سارا تشخیص همزمانی فاز در سیگنال‌های EEG نوزادان با استفاده از روش اطلاعات متقابل [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 215-227]

 • محمدی، سامان طراحی، تحلیل و شبیه سازی عملکرد یک مکانیزم حرکتی ساده و مؤثر برای دستگاه تمرین راه رفتن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 121-132]

 • محمدی، کریم استخراج ویژگی‌ها جهت بازشناسی اشیا با الهام از بینایی انسان [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 337-349]

 • محمدی، لیلا بررسی قابلیت تصاویر اولتراسوند فرکانس بالا برای ارزیابی کمی کلاژن: مطالعه فانتوم و بافت زنده [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 15-24]

 • محمدی، محمدرضا ارزیابی سیگنال EEG در کودکان مبتلا به اختلالات اوتیسم با استفاده از تحلیل ICA [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 187-194]

 • محمدی، یوسف تخمین نیروهای عضلات و مفاصل کمری تحت فعالیت‌های فیزیکی مختلف با استفاده از یک مدل ترکیبی بهینه‌سازی و الکترومایوگرافی از ستون فقرات [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 351-363]

 • محمدیان، امین بازشناسی جلوه‌های هیجانی چهره مستقل از فرد مبتنی بر دانش اولیه از شخص جدید [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 207-218]

 • محمدیان، امین بازشناسی آگاهی مخفی شده با کمک شبکه ارتباطات فیزیولوژیک نواحی چهره و تحلیل رواشناختی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 11-20]

 • محمدی مقدم، مجید شبیه‌سازی گام برداشتن در بیماران فلج یک‌سویه و فلج پایین‌تنه با استفاده از مدل‌های اسکلتی عصبی عضلانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 33-48]

 • محمودی، فریبرز یک چارچوب پیشنهادی برای تشخیص هویت بر اساس خط محیطی دندان‏ها [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 113-131]

 • محمودی، مهرک شبیه سازی رهایش ماده میانجی در اتصال عصب– عضله [-2، شماره 1، 1384، صفحه 9-16]

 • محمودیان، مسعود یک مدل الکتروشیمیایی جدید برای مسیر مرکب قلبی بر مبنای جزییات کانالهای یونی غشا [-1، شماره 1، 1383، صفحه 77-92]

 • مختاریان، علی تحلیل و بررسی اثر پوشش کامل لایه‌ی جاذب میوسین بر ارتعاشات نانو زیست‌حسگرهای سیلیکونی به منظور شناسایی عوامل بیماری‌زا [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 41-49]

 • مختاری دیزجی، منیژه مدلسازی لیزردرمانی بافت کبد با در نظر گرفتن اثر ذوب چربی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 189-197]

 • مختاری دیزجی، منیژه تعیین ضریب الاستیک دیواره شریان با استفاده از مدلسازی دیواره شریان و جریان خون [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 95-104]

 • مختاری دیزجی، منیژه تخمین زاویه گشتاور عضله میوکارد با استفاده از ردیابی تصاویر متوالی اکوکاردیوگرافی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 11-23]

 • مختاری‌نیا، حمیدرضا تحلیل غیرخطی پایداری دینامیکی کمر در حین حرکات تکراری خم و راست‌ شدن تنه در دو راستای قرینه و غیرقرینه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 333-340]

 • مخلص‌پور اصفهانی، محمدایمان سامانة پوشیدنی اندازه‌گیری حرکت انسان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 361-369]

 • مراتب، حمید رضا تأثیر سرعت راه رفتن بر ویژگی‌های حرکت در طول یک گام [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 361-374]

 • مرادخانی، حسام الگوی تحریک مبتنی‌بر شکلک -تصویری در هجی‌کنندة P-300 با صفحه شطرنجی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 325-337]

 • مرادخانی، مهدی بررسی محاسباتی اثر ضخامت و سختی بسترکلاژنی بر پاسخ سلول‎های ‎بنیادی مزنشیمال در محیط کشت [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 179-190]

 • مرادی، احسان تعیین اثر بازخورد بر منابع عصبی مولفه‌ی P300 [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 291-301]

 • مرادی، محمد حسن بررسی ارتباطات مغزی مؤثر به روش تابع انتقال جهت‌دار برای ترکیب‌های مختلف توجه و هوشیاری بر‌اساس سیگنال EEG [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-68]

 • مرادی، محمد حسن طراحی یک فورسپس بیوامپدانس الکتریکی برای تعیین خواص الکتریکی بافت‌های درونی بدن [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 149-160]

 • مرادی، محمد حسن به‌کارگیری شبکه‌های فازی شواهدی به‌عنوان مدل پیش‌آگهی کم‌وزنی نوزاد هنگام تولد [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 197-209]

 • مرادی، محمدحسن پیش‌آگهی اپیزودهای افت فشار خون حاد با استفاده از ویژگی های فیزیولوژیکی و آشوبناک [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 163-174]

 • مرادی، محمدحسن روش‌های نوین الاستوگرافی بافت نرم با امواج فراصوت [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 313-331]

 • مرادی، محمدحسن طبقه‌بندی مستقل از بیمار ضربان قلب با استفاده از روش بازسازی فضای فاز [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 279-292]

 • مرادی، محمدحسن استفاده از مش فعال برای تخمین شاخص های محلی و کلی بطن چپ از روی توالی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 215-231]

 • مرادی، محمدحسن طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی چند کاناله ساعد با استفاده از یک ساختار خودسازمانده فازی-عصبی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 141-154]

 • مرادی، محمدحسن حذف نویز لکه ای از تصاویر سونوگرافی به کمک سیستم بر خط فازی عصبی ژنتیک [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-93]

 • مرادی، محمدحسن آشکار سازی مولفه های شناختی سیگنال مغز با استفاده از ضرایب ویولت [-1، شماره 1، 1383، صفحه 25-45]

 • مرادی، محمدحسن طراحی یک سیستم فازی عمیق مبتنی بر قاعده به منظور تعیین سطح افسردگی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 25-39]

 • مرادی، نگین شناسایی گفتار پرخیشومی در کودکان دارای شکاف کام [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 119-129]

 • مرتضوی، سید محمدجواد تعیین موقعیت سوراخ انتهایی میله‌ی درون‌استخوانی با استفاده از مدل‌سازی مکانیکی و داده‌های تصویری از انحنای میله [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 63-74]

 • مردانبگی، دیاکو طراحی، ساخت و ارزیابی یک ردیاب چشم جهت توانبخشی معلولان حرکتی در برقراری ارتباط با کامپیوتر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 267-278]

 • مرصوصی، مهدی به دست آوردن جداره های داخلی بطن چپ به کمک روش سریع مار بی-اسپیلاین تطبیق پذیر و ارائه مدل سه بعدی برای بطن چپ [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 203-214]

 • مزدیسنا، سیاوش مدلسازی رشد سرطان با توجه به تاثیرات سلول های سیستم ایمنی و ماتریکس خارج سلولی در فضای دو بعدی و با بکارگیری اتوماتای سلولی و تئوری بازی ها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 181-192]

 • مژگانی، پدرام تحلیل فرکانسی پایداری اولیه‌ی پیچ‌های ستون فقرات و مقایسه‌ی آن با روش‌های گشتاور ورود و نیروی کشش پیچ [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 169-177]

 • مسائلی، پدارم ارزیابی ردیابی حرکات دیواره قلب با استفاده از تطبیق غیرصلب تصاویر اکوکاردیوگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 237-254]

 • مستغاثی، بابک سنتز باکتریایی هیدروکسی آپاتیت نانومتری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 137-146]

 • مسیبی، مهدیه بررسی پاسخ وابسته به زمان دیسک‌های بین مهره‌ای سالم و دژنره‌شده‌ی ناحیه‌ی گردنی با استفاده از مدل پوروویسکوالاستیک و داده‌های تست تجربی ریلکسیشن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 31-44]

 • مشایخان، شهره شبیه‌سازی انتقال مومنتوم و جرم در داربست سه‌بعدی متخلخل [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 43-53]

 • مشایخی شمس، امین ارائه‌ی یک مدل ریاضی برای سیستم ایمنی-سرطان با استفاده از پارامترهای فازی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 55-67]

 • مشکات، بهروز اندازه‌گیری خواص مکانیکی ورید سافینوس انسان با استفاده از آزمایش تورم [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 241-248]

 • مشگینی، سعید شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم تبرید و شبکه‌ی عصبی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 313-325]

 • مشیری، بهزاد سامانة پوشیدنی اندازه‌گیری حرکت انسان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 361-369]

 • مصطفی، عباس تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون به کمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 117-128]

 • مضطرزاده، فتح اله بررسی سنتز زیستی داخل و خارج سلولی نانو ذارت سولفید کادمیم در سویه 35218 باکتری اشرشیاکولی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 193-204]

 • مضطرزاده، فتح اله ساخت داربست نانوکامپوزیتی ژلاتین/آپاتیت از طریق یک روش زیست تقلیدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 275-284]

 • مضطرزاده، فتح اله سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 89-97]

 • مضطرزاده، فتح اله بررسی سینتیک انحلال کلسیم فسفات های کربناتی بی شکل در محیط شبیه سازی شده استئوکلاستی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 135-149]

 • مضطرزاده، فتح اله بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف شیشه زیست فعال تهیه شده به روش سل ژل/ سیمان کلسیم فسفات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 277-283]

 • مضطرزاده، فتح اله سنتز کلسیم فسفات های آمورف کربناتی و بررسی سینتیک انحلال در محیط شبیه سازی شده سلول های جذب استخوان [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-51]

 • مضطرزاده، فتح اله اثر غلظت فاز مایع بر مدت زمان گیرش و استحکام فشاری سیمان استخوان هیدروکسی آپاتیت [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 105-110]

 • مطیع نصرآبادی، علی بررسی میزان تعین سیگنالهای مغزی در احساسات مثبت، منفی و خنثی در منابع حاصل از الگوریتم ICA [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 143-153]

 • مطیع نصرآبادی، علی تأثیر میدانهای مغناطیسی کم‌فرکانس بر ویژگی‌های غیرخطی سلول عصبی حلزون باغی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 123-131]

 • مطیع نصرآبادی، علی بررسی زوال سیستم کنترل وضعیت با استفاده از مدل آونگ واژگون با کنترل‌کننده تناسبی انتگرال‌گیر-مشتق‌گیر و بازخورد تأخیری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 177-185]

 • مطیع نصرآبادی، علی پردازش سیگنال EEG به منظور بررسی رابطه میان درجه هیپنوتیزم پذیری، فعالیت نیم کره های مغزی و لوب های قدامی-خلفی در حالت هیپنوتیزم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]

 • مطیع نصرآبادی، علی ارزیابی دینامیک حاکم بر سیستم کنترل تعادل حین ایستادن کامل در فرد سالم و بیمار همی پلژی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 95-107]

 • مطیع نصرآبادی، علی بازنمایی ارتباطات عملکردی نواحی مغزی از روی سیگنال‌ EEG برای بررسی تمایز در الگوهای زمانی رویدادهای تصویری [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 361-370]

 • مطیع نصرآبادی، علی رمزگشایی توجه بینایی با استفاده از تزویج متقابل فرکانس سیگنال‎های پتانسیل میدانی محلی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 21-30]

 • مظفری، محدثه توسعه‌ی تئوری تماسی ویسکوالاستیک برای میکرو/نانوذرات زیستی استوانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 231-242]

 • مظفری‌لقا، مرجان تحلیل پاسخ شنوایی ساقه‌ی مغز به هجای گفتاری/دا/ با استفاده از روش چندفراکتالی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 255-264]

 • مظفری‌نیا، رضا بهینه‌سازی و مشخصه‌یابی داربست نانوکامپوزیتی ε- پلی‌کاپرلاکتون / نانوذرات منیزیم فلوئور هیدروکسی آپاتیت با هدف مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 177-193]

 • معتمدی، سید احمد روش جدید تحریک انتخابگر در کاشت حلزونی با استفاده از تحریک چند الکترودی غیر همزمان [-1، شماره 1، 1383، صفحه 3-14]

 • معرفت، مهدی مدلسازی و تحلیل پاسخ حرارتی بدن تحت تاثیر صرف غذای سرد یا گرم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 13-21]

 • معرفت، مهدی مدلسازی لیزردرمانی بافت کبد با در نظر گرفتن اثر ذوب چربی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 189-197]

 • معرفت، مهدی تعیین ضریب الاستیک دیواره شریان با استفاده از مدلسازی دیواره شریان و جریان خون [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 95-104]

 • معصومی جهاندیزی، رضا تاثیر میدان مغناطیسی ایستا با شدت 15 و 30 میلی تسلا بر روی چرخه سلولی در سلولهای مزانشیمی مغز استخوان رت القا شده با مواد تمایز دهنده سلولهای عصبی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 105-115]

 • معظمی گودرزی، علی طراحی بهینة یک اورتز زانو مجهز به عملگرهای الاستیک سری [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 305-316]

 • معین، محمدشهرام روشی برای بررسی هویت افراد بر اساس تصویر شبکیه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 311-318]

 • معین زاده، منصور تاثیر ریزساختار و خصوصیات مکانیکی استخوان متراکم هاورس بر مسیر رشد میکروترک ها [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]

 • معینی سده، سمانه تحلیل غیرخطی پایداری دینامیکی کمر در حین حرکات تکراری خم و راست‌ شدن تنه در دو راستای قرینه و غیرقرینه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 333-340]

 • مغربی، مرتضی بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 133-141]

 • مفید، محمود اثر فشار عمودی پیوسته، تکرار شونده و متناوب بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی پوست خوکچه هندی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 215-225]

 • مفید، محمود پاسخ پوست به نیروهای فشاری اعمال شده در مدل خوکچه هندی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 93-100]

 • مقاری، حمیدرضا ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 277-285]

 • مقدم، مریم مدل شناختی ناوبری: تعامل هیپوکمپ و پیش‌پیشانی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 111-125]

 • مقیمی، سحر بررسی قابلیت تصاویر اولتراسوند فرکانس بالا برای ارزیابی کمی کلاژن: مطالعه فانتوم و بافت زنده [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 15-24]

 • مقیمی، علی تحلیل فعالیت الکتریکی مغزی ERP در بازیابی حافظه اپیزودیک [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 251-267]

 • مقیمی، مهدی شناسایی کالری‌متری نیتریت در بزاق با بهره‌گیری از اختلاط بهینه [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 199-210]

 • مقیمی‌راد، الهه بازسازی تصاویر التراسوند پزشکی به شیوه‌ی روزنه‌ی مصنوعی با استفاده از پردازش بلوکی حوزه‌ی فرکانس به منظور کاهش بار محاسباتی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 277-291]

 • مک لرنون، دزموند یک مدل غیر خطی جدید بر مبنای شبکه های عصبی برای تولید سیگنال الکتروکاردیوگرام [-2، شماره 1، 1384، صفحه 71-80]

 • مکی آبادی، بهادر طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی چند کاناله ساعد با استفاده از یک ساختار خودسازمانده فازی-عصبی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 141-154]

 • ملاحسینی، زهرا بررسی عددی انتقال اکسیژن و جریان خون روی آرایه‌هایی از فیبرهای سه‌بعدی ریه‌ی مصنوعی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 125-136]

 • ملاک‌زاده، محمدرضا طراحی و ساخت وسیله آزمایشگاهی جهت بررسی اثر پیچش استخوان تیبیا بر روی سطح تماس و فشار وارد بر مفصل تیبیوفمورال زانوی جسد در حالت ایستاده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 49-55]

 • ملاک‌زاده، محمدرضا طراحی، ساخت و ارزیابی یک ردیاب چشم جهت توانبخشی معلولان حرکتی در برقراری ارتباط با کامپیوتر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 267-278]

 • ملایی، الهام شناسایی کالری‌متری نیتریت در بزاق با بهره‌گیری از اختلاط بهینه [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 199-210]

 • ملک‌فر، رسول بررسی تجربی استفاده از طیف‌سنجی رامان در تشخیص سرطان [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 307-316]

 • ملکی بالاجو، سمیه بررسی تاثیر روند پیری بر تغییرات ارتباطات شبکه‌های کارکردی در افراد بزرگسال سالم [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 99-111]

 • ملکی بالاجو، سمیه آنالیز ارتباطات عمل‌کردی دینامیک مربوط به شبکه‌ی حالت پیش‌فرض در بیماران آلزایمری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 111-124]

 • ملکی‌قلعه، حسین پوشش زیست فعال هیدروکسی آپاتیت بر روی کاشتنی NiTi [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 9-15]

 • ملکی‌قلعه، حسین پوشش کامپوزیتی زیست فعال HA/CNTs بر روی کاشتنی NiTi [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 231-238]

 • منزوی، عباس شناسایی تغییر الگوی دینامیک EEG در اختلال طیف اوتیسم مبتنی بر فضای قبض و بسط سیگنال [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 167-185]

 • منصوربقایی، شهاب ارائه یک مدل تحلیلی به منظور بررسی پدیده ضربه به سر انسان و مطالعه معادلات حاکم بر آن [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 243-253]

 • منصوری‌نژاد، حسین مطالعة آزمایشگاهی عوامل مؤثر برحرکت دودی‌شکل میزنای در مجرای بیولوژیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 169-175]

 • منظری، فرزانه روش طبقه‌بندی کدینگ تنک و نمایش تحلیلی سیگنال الکتروانسفالوگرام برای تشخیص اختلال وسواس اجباری [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 341-350]

 • منهاج، محمدباقر بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسبی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 57-64]

 • منوچهری، محمدسجاد روش‌های نوین الاستوگرافی بافت نرم با امواج فراصوت [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 313-331]

 • منوچهری، محمدعلی ارزیابی عملکرد الگوریتمLASSO با فاز تصحیح‌شده در سیستم‌هایBCI مبتنی بر SSVEP [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 205-214]

 • مهاجرانی، سرور استخراج مرز بافت ادونتیشیای عروق خونی در تصاویر اولتراسوند داخل رگی مبتنی بر روش کمینه/بیشینه بهبود یافته و مؤلفه‌های هم‌بند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 325-337]

 • مهدوی، سید ربیع بررسی شبیه‌سازی اثرات هایپرترمیای ناشی از کاربرد نانو ذرات مغناطیسی بر بافت همگن واقع در میدان مغناطیسی خارجی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 11-23]

 • مهدی پور، علی تحلیل ردیابی چشم در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و گروه کنترل در تکلیف خیره-شدن به حالات احساسی چهره [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 241-250]

 • مهدی‌نژاد آسیابی، میلاد مدل‌سازی عددی داربست ریزسیال عروقی با سیستم تخلیه‌ی لنفاوی مصنوعی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 345-355]

 • مهدی نوازمقدم، روح اله چسبندگی باکتری اشرشیاکلی در شرایط آزمایشگاهی به سطح پلی اتیلن ترفتالات تابش دیده با لیزرهای دی اکسید کربن و کریپتون فلوئوراید [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 19-27]

 • مهرجو، مهری طراحی و شبیه‌‏سازی کنترل‏‌کننده میکروپمپ تحویل دارو با استفاده از همبسته‌‏کننده موج صوتی سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 351-360]

 • مهرشاد، ناصر روشی برای آشکارسازی لبه بر مبنای مدل محاسباتی سلول ساده کورتکس اولیه بینایی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 119-129]

 • مهری دهنوی، علیرضا تشخیص اتوماتیک مکان لندمارک های سفالومتری بر روی تصاویر سفالوگرام بیماران ارجاع داده شده به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 233-246]

 • مهنام، امین تاثیر پارامترهای پیش پالس کاتدی در تحرک انتخابی فیبرهای مایلین دار و استخراج شکل موج جدیدی برای تحریک الکتریکی انتخابی به کمک شبیه سازی تحریک الکتریکی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 65-76]

 • مهنام، امین ارزیابی عملکرد الگوریتمLASSO با فاز تصحیح‌شده در سیستم‌هایBCI مبتنی بر SSVEP [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 205-214]

 • مهنام، امین مقایسة کارایی تحریک‌های بینایی مختلف برای تحقق واسط مغز-رایانه مبتنی‌بر پتانسیل برانگیختة بینایی در حالت دائمی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 279-290]

 • مهنام، امین ارائه‌ی یک الگوریتم ترکیبی برای تشخیص تصور حرکت دست چپ و راست با استفاده از تنها دوکانال سیگنال الکتریکی مغز [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 97-109]

 • مهوری، جعفر مکان‌یابی کانون‌های صرع از طریق پردازش EEG-fMRI هم‌زمان و شناسایی خودکار اینترایکتال از EEG داخل اسکنر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 135-145]

 • موافقی، امیر تخمین آسیب بافت با استفاده از ثابت های انتقال در تصویربرداری تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]

 • موحد، سیدمحمدصادق تحلیل پاسخ شنوایی ساقه‌ی مغز به هجای گفتاری/دا/ با استفاده از روش چندفراکتالی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 255-264]

 • موسوی، زهره شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم تبرید و شبکه‌ی عصبی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 313-325]

 • موسوی، زهره تشخیص خودکار خستگی راننده با استفاده از سیگنال‌های EEG بر اساس شبکه‌های یادگیری عمیق [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 179-193]

 • موسوی، زهره شناسایی خودکار حالت‌های مختلف بیماری صرع از سیگنال EEG بر اساس یادگیری دیکشنری [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 209-220]

 • موسوی، سید جواد به کارگیری سینرجی های عضلانی و پایداری برای انجام یک فعالیت دلخواه [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 257-273]

 • مولائی، ملیحه بخش‌بندی خودکار ماهیچه‌های مقطع ران با استفاده از روش چنداطلس سلسله‌مراتبی و الگوریتم FRFCM در تصاویر سی‌تی‌اسکن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 259-271]

 • مولائی، مهدی بررسی پارامترهای فیزیولوژیک دستگاه گردش خون با شبیه‌سازی عددی یک‌بعدی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 279-288]

 • مولی، سید جواد تاثیر میدان مغناطیسی ایستا با شدت 15 و 30 میلی تسلا بر روی چرخه سلولی در سلولهای مزانشیمی مغز استخوان رت القا شده با مواد تمایز دهنده سلولهای عصبی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 105-115]

 • مومن زاده، سیروس مدل سایبرنتیکی درد و فرایندهای حسی وابسته به حالت در شاخ خلفی نخاع [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 227-241]

 • مومن مهربانی، بهرام پایش سریع و غیرتهاجمی دما در تصاویر فراصوت دیجیتال با استفاده از روش شارش نوری [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 47-54]

 • مومنی، مریم رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیک‌پذیری زمانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 231-244]

 • مومنی، مریم مروری بر اطلس‌های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 337-360]

 • میران‌بیگی، محمدحسین توسعه‌ی فیلتری جدید برای استخراج لکّه‌های پروتیینی در تصاویر الکتروفورز ژل دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 183-202]

 • میران‌بیگی، محمدحسین بررسی تجربی استفاده از طیف‌سنجی رامان در تشخیص سرطان [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 307-316]

 • میران‌بیگی، محمدحسین مدلسازی و شبیه‌سازی سازوکار فتوبلیچینگ PpIX به منظور تعیین غلظت دارو درون بافت هدف در فتوداینامیک‌تراپی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 209-218]

 • میران‌بیگی، محمدحسین استفاده از قطبش نور به عنوان روشی جدید در ارزیابی کیفی داروهای جلدی ضد اشعه ماورابنفش: مدلسازی و شبیه سازی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 305-315]

 • میران‌بیگی، محمدحسین تطبیق لکه‌های پروتئینی در تصاویر الکتروفورز ژل دوبعدی بر پایه‌ی مدل‌های احتمالاتی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 265-275]

 • میران بیگی، محمدحسین بررسی قابلیت تصاویر اولتراسوند فرکانس بالا برای ارزیابی کمی کلاژن: مطالعه فانتوم و بافت زنده [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 15-24]

 • میرباقری، علیرضا طراحی و تحلیل یک ابزار لاپاراسکوپی نوین برای اندازه‌گیری مشخصات بیومکانیکی ارگان‌های حجیم داخل شکمی در حالت زنده [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 311-319]

 • میرجلیلی، علیرضا بهبود عملکرد طبقه‌بندی‌کننده براساس نمایش تنک در سیستم‌هایBCI با به‌سازی فرایند استخراج ویژگی و استفاده از الگوریتم بهینه یافتن پاسخ تنک [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 305-323]

 • میرروشندل، سیدابوالقاسم پیش‌بینی میزان قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک بر اساس یادگیری عمیق [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 307-320]

 • میرزائی، حسین بهینه سازی انطباق میدان های پرتویی مجاور با استفاده از مدل سازی ریاضی و مقایسه نتایج با سیستم طراحی درمان [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 61-70]

 • میرزائی، مجید تعیین خواص مکانیکی شکست استخوان کورتیکال با استفاده از نمونه‌های کمان-شکل [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 121-131]

 • میرزاده، حمید چسبندگی باکتری اشرشیاکلی در شرایط آزمایشگاهی به سطح پلی اتیلن ترفتالات تابش دیده با لیزرهای دی اکسید کربن و کریپتون فلوئوراید [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 19-27]

 • میرزاکوچکی، بهنام بررسی مقایسه‌ای نیروی اصطکاک در محل تماس بین سیم و شیار براکت ارتودنسی به روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 341-349]

 • میرزاکوچکی، بهنام شبیه‌سازی عددی توزیع تنش در لیگامنت پریودنتال مربوط به دندان‌های اینسایزر و پرمولار طی بارگذاری‌های مختلف [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 49-57]

 • میرزاکوچکی، بهنام شبیه‌سازی عددی تأثیر بیفسفنات‌ها بر بازسازی استخوان اطراف ایمپلنت‌های دندانی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 113-121]

 • میرزاکوچکی، ستار طبقه بندی اختلالات قلبی با استفاده از شبکه کوانتیزه کننده برداری و بر اساس ویژگی های استخراج شده از تبدیل ویولت [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-176]

 • میری، مجتبی بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 113-123]

 • میری، ملیحه طبقه‌بندی کننده دومرحله‌ای مبتنی بر نمایش تنک و کاربرد آن در تشخیص سرطان [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 45-56]

 • میری‌پور فرد، بهنام مطالعه فرضیه ای و تجربی پایداری انسان در اثر دوران سطح زیر پا در صفحه ساجیتال [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-93]

 • میکائیلی، محمد ارزیابی قابلیت ویژگی‌های زمانی، فرکانسی سیگنال EEG و ویژگی‌های مستخرج از تبدیل بسته موجک در تفکیک مراحل مختلف خواب با استفاده از شبکه SOM [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 97-108]

 • میکلسن، تام پیش‌بینی نتیجه درمان بر اساس آنالیز واکسل با استفاده از شاخص‌های ناهمسانگردی انتشار و اطلاعات مکانی در تومور GBM [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 289-295]

ن

 • ناجی، محسن کاربرد تجزیه حالت تجربی سیگنال در حذف تداخل الکتروکاردیوگرام از سیگنال‌های الکترومایوگرام [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 13-20]

 • نادری، پیمان تحلیل تنش دینامیکی دندان سانترال فک بالا به روش المان محدود: تأثیر ویسکوالاستیسیته اجزای دندانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]

 • نادری، داوود بررسی تحلیلی و تجربی واکنش تعادلی انسان در مواجهه با نوسانات تکیه گاهی در صفحه فرونتال [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 179-187]

 • نادری، داوود مطالعه فرضیه ای و تجربی پایداری انسان در اثر دوران سطح زیر پا در صفحه ساجیتال [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-93]

 • نادری، نسیم پیش‌بینی مقاومت عروق ریوی و فشار داخلی بطن راست بر مبنای داده‌های اکوکاردیوگرافی و شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]

 • ناصرالاسلامی، بهمن سیستم اعصاب مرکزی چگونه مساله نامعینی را در ناحیه کمری حل می کند؟ مدلسازی 18 عضله ای تمرین ایزومتریک در سطح مهره L5/L4 ناحیه کمری بر اساس مدل هیل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 109-122]

 • ناظم، فاطمه انطباق تصاویر سی‌تی اولیه با فراصوت حین عمل به منظور تصحیح جابجایی بافت در فانتوم کبد با استفاده از الگوریتم انطباق دو مرحله‌ای [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 351-358]

 • ناظمی، آفرین ارزیابی طبقه‌بندی کننده‌های LDA و LS-SVM برای تفکیک 52 حرکت و وضعیت دست برای کاربرد در پروتزهای مبتنی بر فعّالیّت الکتریکی عضلات [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 411-420]

 • ناهیدی، سعید بررسی عددی تأثیر انعطاف پذیری دیواره دولایه ای متخلخل بر روی جریان فیلتراسیون در جریان ضربانی وغیرنیوتنی خون از یک شریانکاروتیدبا گرفتگی متقارن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 107-120]

 • ناهیدی، سعید بررسی عددی اثر نفوذپذیری دیواره بر پارامترهای همودینامیک در جریان ضربانی خون از یک شریان کاروتید گرفته شده با دیواره دو لایه‌ای انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 71-79]

 • نبئی، ملیکه مدل‌سازی عددی پدیدة تنظیم خودکار در شریان کاروتید مشترک انسانی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 229-241]

 • نبئی، ملیکه بهینه سازی ساختاری استنت دریچه های آئورتی قابل پیوند از طریق کاتتر [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 301-310]

 • نجار اعرابی، بابک مکان‌یابی کانون‌های صرع از طریق پردازش EEG-fMRI هم‌زمان و شناسایی خودکار اینترایکتال از EEG داخل اسکنر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 135-145]

 • نجاریان، سیامک بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسبی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 57-64]

 • نجاریان، سیامک شبیه سازی جریان خون در وسیله کمکی بطن چپ از نوع کیسه ای با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 129-142]

 • نجاریان، سیامک مطالعه رفتار بیومکانیکی بافت مغز توسط مدل های المان محدود الاستیک و هایپرالاستیک [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 281-288]

 • نجف زاده، سجاد تأثیر تخریب مصنوعی ناشی از سوراخ سوزن سرنگ بر رفتار وابسته به زمان دیسک بین مهره‌ای [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 317-326]

 • نجفی، محمدبهادر بررسی نقش ویژگی‌های آوایی و تلفظی در تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از ویژگی‌های استخراج شده‌ی بهینه توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 97-107]

 • نجفی آشتیانی، مائده تحلیل بیومکانیکی اثر درگیری شناختی و نوع سطح اتکا بر پایداری ایستادن [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 331-340]

 • نجفی آشتیانی، محمد تحلیل بیومکانیکی اثر درگیری شناختی و نوع سطح اتکا بر پایداری ایستادن [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 331-340]

 • نراقی، مهیار کنترل ارتعاشات مدل غیر خطی یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور دو‌جانبه با بازوی انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-297]

 • نریمانی، رویا طراحی، تحلیل و شبیه سازی عملکرد یک مکانیزم حرکتی ساده و مؤثر برای دستگاه تمرین راه رفتن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 121-132]

 • نریمانی، رویا مقایسه بیومکانیکی سازوکارهای کنترل وضعیت بین افراد سالم و افراد دچار قطع عضو یکطرفه زیر زانو حین انجام حرکات سریع ارادی بازو [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 171-178]

 • نژادقلی، ایثار طبقه‌بندی مستقل از بیمار ضربان قلب با استفاده از روش بازسازی فضای فاز [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 279-292]

 • نساجیان، محمدرضا سیستم اعصاب مرکزی چگونه مساله نامعینی را در ناحیه کمری حل می کند؟ مدلسازی 18 عضله ای تمرین ایزومتریک در سطح مهره L5/L4 ناحیه کمری بر اساس مدل هیل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 109-122]

 • نصرآبادی، علی مطیع بررسی ارتباطات عمل‌کردی غیرخطی با استفاده از نظریه‌ی گراف و داده‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی عمل‌کردی حالت استراحت در بیماری آلزایمر [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 235-249]

 • نصیرائی‌مقدم، عباس آنالیز توام اتصالات کارکردی و ساختاری مغز در بیماران اسکیزوفرنی با رویکرد شبکه‌ای [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 147-158]

 • نصیرائی مقدم، عباس تحلیل آماری تغییرات اتصالات ساختاری و کارکردی مغز در بیماران اسکیزوفرنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 211-220]

 • نصیرایی مقدم، عباس تعقیب مسیر نگاه با استفاده از پردازش تصویر به منظور کمک به افراد ناتوان حرکتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 195-205]

 • نصیرایی مقدم، عباس مدل ساختاری میوکارد غیرفعّال گوسفند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 359-370]

 • نصیرایی مقدم، عباس بهبود کیفیت بصری تصاویر در تصویربرداری زمان واقعی تشدید مغناطیسی با اخذ شعاعی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 51-60]

 • نظافتی، نادر بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف شیشه زیست فعال تهیه شده به روش سل ژل/ سیمان کلسیم فسفات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 277-283]

 • نظر پور، کیانوش طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی با استفاده از آمارگان مرتبه بالا [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 189-199]

 • نظری، محمد بررسی شبیه‌سازی اثرات هایپرترمیای ناشی از کاربرد نانو ذرات مغناطیسی بر بافت همگن واقع در میدان مغناطیسی خارجی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 11-23]

 • نظری، محمد رضا رمزگشایی توجه بینایی با استفاده از تزویج متقابل فرکانس سیگنال‎های پتانسیل میدانی محلی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 21-30]

 • نظری نسب، داریوش طراحی و تحلیل یک ابزار لاپاراسکوپی نوین برای اندازه‌گیری مشخصات بیومکانیکی ارگان‌های حجیم داخل شکمی در حالت زنده [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 311-319]

 • نعمتی، علی بررسی سینتیک انحلال کلسیم فسفات های کربناتی بی شکل در محیط شبیه سازی شده استئوکلاستی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 135-149]

 • نفیسی، وحید رضا پیش بینی افت فشار خون بیماران دیالیزی با استفاده از اطلاعات ضربان قلب و غلظت خون [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 305-311]

 • نفیسی، وحید رضا اندازه گیری جریان دم و بازدم در دستگاه اسپیرومتری از نوع سیم داغ [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 325-333]

 • نقره آبادی، امین رضا مدل‌سازی میکرو بایوحسگر آمپرسنج ساندویچی با لایة حفره‌دار [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 123-136]

 • نقوی، نادیا تنظیم سطح گلوکز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک به روش تطبیقی مدل مرجع و پیش‌بین اسمیت اصلاح یافته [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 159-171]

 • نقوی، نادیا مدلسازی و شبیه‌سازی سازوکار فتوبلیچینگ PpIX به منظور تعیین غلظت دارو درون بافت هدف در فتوداینامیک‌تراپی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 209-218]

 • نقوی، نادیا مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند رشد عروقی تومور [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 143-161]

 • نقیب الحسینی، مریم مدلی رفتار پایه جهت توصیف یادگیری نوشتن حروف فارسی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 75-84]

 • نقیبی، سیده سمیه تشکیل حرکت دست‌رسانی در صفحه با استفاده از مدل پیش‌بینی زیرحرکت [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 247-257]

 • نکوکار، وهاب تعیین الگوهای بهینه تحریک در گام برداشتن با واکر و با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی در افراد دچار ضایعه نخاعی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 327-336]

 • نمکی، عرفان بررسی عددی عملکرد یک پمپ کمک قلبی با مقایسه‌ی سه نوع ایرفویل متفاوت به منظور بهبود بازده وکاهش آسیب‌های خونی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 133-142]

 • نوجه دهیان، هانیه بررسی مورفولوژی و خواص فیزیکی شیمیایی داربست‌های زیست تخریب پذیر کوپلیمر لاکتیک گلیکولیک اسید ژلاتین به روش انجماد جهت‌دار [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 399-409]

 • نوحی، یاشار تخمین آسیب بافت با استفاده از ثابت های انتقال در تصویربرداری تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]

 • نوروزی، محمد رضا جداسازی سیگنال فیبریلاسیون بطنی بر مبنای مشخصات آشوبگون سیگنال های قلبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 53-62]

 • نوروزی، محمود بررسی عددی اثرات الاستیسیتة شریان بر تنش برشی دیواره و شاخص برش نوسانی در انشعاب کرونر چپ [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 175-186]

 • نوروزیان، مریم ارزیابی سیگنال EEG در کودکان مبتلا به اختلالات اوتیسم با استفاده از تحلیل ICA [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 187-194]

 • نوزادمکوندی، دانیال ارائه‌ی یک مدل رشد تومور ناهمگون با اثر سلول‌های موثر ایمنی بر اساس اتوماتای سلولی: بررسی مدل از نقطه‌نظر درمانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 159-175]

 • نوسودی، نسیم بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف شیشه زیست فعال تهیه شده به روش سل ژل/ سیمان کلسیم فسفات [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 277-283]

 • نوشیروان راحت‌آباد، فریدون بررسی زوال سیستم کنترل وضعیت با استفاده از مدل آونگ واژگون با کنترل‌کننده تناسبی انتگرال‌گیر-مشتق‌گیر و بازخورد تأخیری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 177-185]

 • نوعی سرچشمه، علیرضا انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]

 • نویدبخش، مهدی مطالعه تجربی و تحلیل رفتار غیرخطی رگ سافنوس انسان تحت کشش طولی و عرضی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-56]

 • نویدبخش، مهدی مدلسازی اثر عوامل بیومکانیکی بر قابلیت تغییر شکل پذیری یک سلول سرطانی بدخیم [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 299-306]

 • نویدبخش، مهدی مطالعه و بررسی تغییرات رفتار مکانیکی لایه زونای تخمک موش با استفاده از روش مکش با میکروپیپت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 21-28]

 • نویدبخش، مهدی بررسی تجربی قابلیت مکانیکی هیدروژل‌های آلژینات/فیبروئین به‌عنوان داربست مهندسی بافت رگ‌های خونی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 51-61]

 • نویدبخش، مهدی تاثیر بیماری سولکوس بر عمل‌کرد تارهای صوتی به روش محاسباتی بر‌هم‌کنش سیال و جامد [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 153-165]

 • نوین، کامبیز تشخیص تومور مغزی با استفاده از ویژگی‌های خطی و غیرخطی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 211-221]

 • نیرومند اسکوئی، هانیه طراحی و ساخت سیستم گردش خون مصنوعی با قابلیت شبیه‌سازی جریان و فشار ضربانی فیزیولوژیکی در آئورت [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 287-297]

 • نیرومند اسکویی، هانیه مقایسه الگوهای توزیع تنش در بازسازی شریان الاستیک با استفاده از روش برهم‌کنش سیال-جامد [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 67-78]

 • نیرومند اسکویی، هانیه بررسی بازسازی دیواره شریان الاستیک تحت تاثیر بارهای استاتیکی و دینامیکی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 143-149]

 • نیرومند اسکویی، هانیه بررسی تغییرات خواص بیومکانیکی بازسازی شریان براکیال با تغییر سن با استفاده از روش اندرکنش سیال- جامد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-8]

 • نیرومند اسکویی، هانیه بررسی عددی عملکرد یک پمپ کمک قلبی با مقایسه‌ی سه نوع ایرفویل متفاوت به منظور بهبود بازده وکاهش آسیب‌های خونی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 133-142]

 • نیرومند اسکویی، هانیه طراحی و شبیه‌سازی پمپ گریز از مرکز کوچک کمک بطنی راست [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 315-326]

 • نیرومند اسکویی، هانیه مطالعه اثر منحنی شعاعی لت روی عملکرد دریچه پلیمری به روش المان محدود [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 351-360]

 • نیکبخت، فرناز اثر میدان الکترومغناطیس پالسی کم‌فرکانس بر میزان اضطراب و غلظت کورتیزول خون در موش آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 107-111]

 • نیک‌پی، احمد اثر حفاظتی عصارة آبی زعفران بر اختلالات تثبیت حافظه در موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی در معرض تابش میدان‌های مغناطیسی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-106]

 • نیکخو، محمد مدلسازی المان محدود تقارن محوری پروالاستیک دیسک بین مهره‌ای برای بررسی رفتار بیومکانیکی ستون فقرات کمری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-32]

 • نیکخو، محمد مدلسازی المان محدود سه فازی دیسک بین مهره ای برای کاربرد در مطالعات بیومکانیکی مهندسی بافت [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 47-56]

 • نیکخو، محمد طراحی و مطالعه بیومکانیکی اوّلین کیج‌گردنی بومی‌سازی شده براساس تحلیل‌های اجزای محدود [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 203-212]

 • نیکخو، محمد تأثیر تخریب مصنوعی ناشی از سوراخ سوزن سرنگ بر رفتار وابسته به زمان دیسک بین مهره‌ای [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 317-326]

 • نیک منشی، محمدرضا مدل محیط پیوسته برای جریان اکتین _ مایسین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]

و

 • واشقانی فراهانی، ابراهیم رهایش آهسته‌ی پیریدوستیگمین بروماید از هیدروژل قابل ‌تزریق و حساس به دمای کیتوسان در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 249-260]

 • والوا، فابریس رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیک‌پذیری زمانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 231-244]

 • والوا، فابریس مروری بر اطلس‌های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 337-360]

 • وانگ، جا لین مدلسازی المان محدود تقارن محوری پروالاستیک دیسک بین مهره‌ای برای بررسی رفتار بیومکانیکی ستون فقرات کمری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-32]

 • وثوقی، رضا مدل‌سازی سیستم دوتاخیری گلوکز-انسولین بر اساس اندازه‌گیری با سیستم غیرتهاجمی پیوسته [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 291-301]

 • وثوقی وحدت، بیژن حل عددی تعمیم یافته معادله موج غیرخطی KZK در حوزه زمان [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 67-77]

 • وحیدی، بهمن تحلیل عددی تحریک فشاری سلول بنیادی مزانشیمی کشت داده شده با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و روش اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 135-149]

 • وحیدی، بهمن مطالعة آزمایشگاهی عوامل مؤثر برحرکت دودی‌شکل میزنای در مجرای بیولوژیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 169-175]

 • وحیدی، بهمن تحلیل عددی انسداد کامل شریان کاروتید معمولی انسان در اثر پدیده ترومبوآمبولی شریانی با ارائه یک مدل اجزای محدود تماسی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 285-296]

 • وحیدی، بهمن تحلیل عددی پارامترهای موثر بر جریان در یک مدل کامل میزنای با حرکت دودی شکل [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 29-37]

 • وحیدی، بهمن بررسی محاسباتی اثر ضخامت و سختی بسترکلاژنی بر پاسخ سلول‎های ‎بنیادی مزنشیمال در محیط کشت [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 179-190]

 • وحیدی، بهمن بررسی آسیب سلول عصبی در پاسخ به نیروی کششی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 257-266]

 • وحیدی، بهمن بررسی عددی انتقال اکسیژن و جریان خون روی آرایه‌هایی از فیبرهای سه‌بعدی ریه‌ی مصنوعی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 125-136]

 • وحیدی، بهمن شبیه‌سازی محاسباتی جریان هوا و ذرات معلق در ریه‌ی انسان: بررسی اثر گرانش [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]

 • وحیدی، بهمن مدل‌سازی عددی داربست ریزسیال عروقی با سیستم تخلیه‌ی لنفاوی مصنوعی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 345-355]

 • وحیدی، بهمن ارزیابی پارامترهای بیومکانیکی ریزسوزن‌های پزشکی با طراحی زیست‌الهام در تعامل با پوست با استفاده از روش المان محدود [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 99-110]

 • وطن پرست، ربابه مقایسه بیومکانیکی سازوکارهای کنترل وضعیت بین افراد سالم و افراد دچار قطع عضو یکطرفه زیر زانو حین انجام حرکات سریع ارادی بازو [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 171-178]

 • وظیفه‌دوست صالح، علی تاثیر بیماری سولکوس بر عمل‌کرد تارهای صوتی به روش محاسباتی بر‌هم‌کنش سیال و جامد [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 153-165]

 • وفایی‌زاده، مجید به کارگیری یادگیری منیفلد برای تشخیص بیماری دریچه‌ی میترال [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 187-197]

 • ولی، منصور بررسی نقش ویژگی‌های آوایی و تلفظی در تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از ویژگی‌های استخراج شده‌ی بهینه توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 97-107]

 • ولی‌، منصور شناسایی گفتار پرخیشومی در کودکان دارای شکاف کام [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 119-129]

 • ولی‌زاده، گلاره مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی به منظور بررسی اثر اندازه‌ی نانوذرات مغناطیسیِ حاملِ دارو در سیستم دارورسانی مغناطیسی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]

 • ولی‌زاده، گلاره مدل‌سازی شکل آماری و بخش‌بندی اندوکاردیوم بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلب مبتنی بر انطباق نقاط آناتومیکی مختلف [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 291-306]

 • ویسی، امیر تحلیل مدل مرتبه‌ی کسری SEIR برای کووید 19 و بررسی مدیریت شیوع آن با یک کنترل کننده‌ی غیرخطی مرتبه‌ی کسری تطبیقی جدید [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 127-139]

ه

 • هادوی، سید محمد مهدی بررسی رفتار خوردگی آلیاژ حافظه دار نیکل- تیتانیم در محیط های فیزیولوژیکی شبیه سازی شده با بدن برای کاربردهای پزشکی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 111-118]

 • هادی‌نیا، مائده بازسازی تصویر در مقطع‌نگاری نوری پخشی با استفاده از روش المان محدود مرتبه بالا [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 317-326]

 • هاشمی، سید عطاءالله تحلیل فرکانسی پایداری اولیه‌ی پیچ‌های ستون فقرات و مقایسه‌ی آن با روش‌های گشتاور ورود و نیروی کشش پیچ [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 169-177]

 • هاشمی، عطاءاله بررسی اثر محیط و تبخیر بر دمای پوست [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 57-66]

 • هاشمی اسکویی، علیرضا بررسی تغییرات پارامترهای سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی در حین بالارفتن از پله با ارتفاع‌های متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]

 • هاشمی اسکویی، علیرضا بررسی قابلیت اطمینان پارامترهای سینماتیکی زانو و نیروی عکس‌العمل پا در افراد با آسیب لیگامان متقاطع قدامی هنگام بالا رفتن از پله [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 201-210]

 • هاشمی اسکویی، علیرضا بررسی تغییرات سه‌بعدی زوایای مفاصل اندام تحتانی افراد دارای اختلاف طول پا در هنگام بالا رفتن از پله با و بدون استفاده از کفی جبران کننده [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 73-85]

 • هاشمی اسکویی، علیرضا استفاده از تغییرات مرکز جرم جهت بررسی تعادل افراد دارای اختلاف طول پا در هنگام بالا رفتن از پله [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 141-150]

 • هاشمیان، پیمان ارزیابی میزان ولع مصرف پایه در بیماران وابسته به مت آمفتامین با استفاده از سیگنال الکتروانسفالوگرام در روند نوروفیدبک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 243-251]

 • هاشمی فرد، علیرضا بررسی تأثیر حرکت دیوارة قلب بر دبی جریان ضربانی در شریان الاستیک کرونری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]

 • هاشمی فشارکی، سید سهراب مکان‌یابی کانون‌های صرع از طریق پردازش EEG-fMRI هم‌زمان و شناسایی خودکار اینترایکتال از EEG داخل اسکنر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 135-145]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا مدل جعبه سیاهِ دست فلج برای کاربردِ کنترل حرکت رسش به‌کمک FES در افراد با آسیب نخاعی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 214-228]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا مدل توانی: قانون حاکم بر ویژگی های هندسی و حرکتی در الگوهای ترسیمی ماهرانه دست [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-44]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا مدل سایبرنتیکی درد و فرایندهای حسی وابسته به حالت در شاخ خلفی نخاع [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 227-241]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا تاثیر پارامترهای پیش پالس کاتدی در تحرک انتخابی فیبرهای مایلین دار و استخراج شکل موج جدیدی برای تحریک الکتریکی انتخابی به کمک شبیه سازی تحریک الکتریکی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 65-76]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا مدل سازی حرکات مهارتی براساس استراتژی کنترل خودسازمانده [-2، شماره 1، 1384، صفحه 57-70]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا تعیین درجه‌ی بهینه مقطع پوانکاره سه‌بعدی برای تشخیص حملات صرعی با استفاده ازEEG [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-69]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا شناسایی تغییر الگوی دینامیک EEG در اختلال طیف اوتیسم مبتنی بر فضای قبض و بسط سیگنال [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 167-185]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا مدل‌سازی بافت اپیتلیوم مری بر مبنای شبکه‌ای از نگاشت‌های کوپله با رویکرد تشخیص ضایعات پیش‌سرطانی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 69-84]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا معرفی یک مدل جدید چندجاذب برای سیستم پایداری وضعی انسان با هدف دنبال کردن دینامیک‌های خودسازمانده [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 55-68]

 • همام، سید مهران مدلسازی رفتار کانال های کلسیمی سلول های CA1 ناحیه هیپوکامپ در هنگام تنش روانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-31]

 • همایی شاندیز، فاطمه رژیم دارویی بهینه در شیمی درمانی کمکی قبل از عمل جراحی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحله III [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 319-334]

 • همتی، نیما طراحی و ساخت سیستم داپلر فراصوت پالسی جهت اندازه گیری سرعت جریان خون در عروق [-2، شماره 1، 1384، صفحه 35-46]

 • همتیان، مینا شاخص هورست چندگانة اصلاح شده برای ارزیابی میزان آشوبناک بودن در کاربرد طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 163-178]

 • هنرور، محمدهادی بررسی تعادل دینامیکی راه رفتن با استفاده از مدل هفت عضوی در فاز تک‌تکیه‌گاهی بر اساس احتمال تحقق [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 361-372]

 • هنرور، محمدهادی بررسی اثرات دینامیکی افزودن کنترل کننده‌ی غیرفعال به یک راه رونده‌ی دوپا با جرم متمرکز و منحنی محدب کف پا [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]

 • هنرور، محمدهادی بهینه‌سازی عامل تعادل پویا برای برنامه‌ریزی مسیر حرکت برخاستن [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 133-142]

 • هنرور، محمدهادی بازسازی و تحلیل خطای حرکات صفحه‌ای بدن انسان با استفاده از حداقل یک مارکر با نصب آزاد روی هر قطعه [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-11]

 • هوبخت، فاطمه رهایش آهسته‌ی پیریدوستیگمین بروماید از هیدروژل قابل ‌تزریق و حساس به دمای کیتوسان در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 249-260]

 • هویت‌طلب، مریم تاثیر تمرین با میله‌ی منعطف بر سینرجی‌های عمل‌کردی متغیر با زمان تونیک و فازیک عضلات شانه [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 81-96]

ی

 • یاحقی، عفت تخمین آسیب بافت با استفاده از ثابت های انتقال در تصویربرداری تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]

 • یاریان، محدثه کنترل ارتعاشات مدل غیر خطی یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور دو‌جانبه با بازوی انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-297]

 • یاوری، افسانه پایداری و کنترل حرکت بدن انسان در طی اجرای حرکت تعادلی در ورزش ووشو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 75-84]

 • یزدان بخش، پدرام رژیم دارویی بهینه در شیمی درمانی کمکی قبل از عمل جراحی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحله III [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 319-334]

 • یزدان پناه، محمد جواد جداسازی سیگنال فیبریلاسیون بطنی بر مبنای مشخصات آشوبگون سیگنال های قلبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 53-62]

 • یزدان‌پناه اردکانی، کهیار طراحی و شبیه‌سازی پمپ گریز از مرکز کوچک کمک بطنی راست [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 315-326]

 • یزدچی، محمدرضا روش های اتصال گرای جدید بر گرفته از سامانه ادراک گفتار انسان به منظور بهبود بازشناسی گفتار ماشینی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 201-213]

 • یزدچی، محمدرضا ارائه‌ی یک الگوریتم ترکیبی برای تشخیص تصور حرکت دست چپ و راست با استفاده از تنها دوکانال سیگنال الکتریکی مغز [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 97-109]

 • یزدی، حمیدرضا طراحی و ساخت وسیله آزمایشگاهی جهت بررسی اثر پیچش استخوان تیبیا بر روی سطح تماس و فشار وارد بر مفصل تیبیوفمورال زانوی جسد در حالت ایستاده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 49-55]

 • یزدی، مهران تشخیص تومور مغزی با استفاده از تلفیق تصویرهای ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن بر اساس روش‌های یادگیری عمیق [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 267-276]

 • یعقوبی کریموی، رضا تفکیک افراد سالم و ADHD در دوران کودکی و بزرگ‌سالی با استفاده از فضای فاز EEG مرتب شده توسط قطعات پوانکاره‌ی شعاعی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 29-46]

 • یگانه، علی تعیین موقعیت سوراخ انتهایی میله‌ی درون‌استخوانی با استفاده از مدل‌سازی مکانیکی و داده‌های تصویری از انحنای میله [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 63-74]

 • یوسفی آذر، مهدی پایداری و کنترل حرکت بدن انسان در طی اجرای حرکت تعادلی در ورزش ووشو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 75-84]

 • یوسفی آذر خانیان، مهدی معرفی یک مدل جدید چندجاذب برای سیستم پایداری وضعی انسان با هدف دنبال کردن دینامیک‌های خودسازمانده [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 55-68]

 • یوسفی رضایی، توحید شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم تبرید و شبکه‌ی عصبی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 313-325]

 • یوسفی رضایی، توحید تشخیص خودکار خستگی راننده با استفاده از سیگنال‌های EEG بر اساس شبکه‌های یادگیری عمیق [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 179-193]

 • یوسفی رضایی، توحید شناسایی خودکار حالت‌های مختلف بیماری صرع از سیگنال EEG بر اساس یادگیری دیکشنری [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 209-220]

 • یوسفی ریزی، فرشته ارائه یک روش مقاوم در برابر نشتی به منظور بخش بندی درخت راه های هوایی مبتنی بر بهینه سازی ویژگی های شکل [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 165-177]

 • یوسفی قره باغی، فرزاد سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 89-97]

 • یوسفی نجف‌آبادی، محمدرضا مدل‌سازی اجزای محدود-بدون ‌مش مبتنی بر موجک در حل مساله پیشرو مقطع‌نگاری القای مغناطیسی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 69-86]

 • یونسی، علی سنجش اختلالات عملکردی مسیرهای بینایی مگنو، پاروو و کونیو در بیماران MS با استفاده از fMRI [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 299-315]