آ

 • آی، جعفر ارزیابی اثرات میدان الکترومغناطیس با شدت 5/1 تسلا بر شـــاخص‌های آزمون عملکرد و هیستومتری کبد در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 161-166]

ا

 • ابراهیمی، فریده ارزیابی قابلیت ویژگی‌های زمانی، فرکانسی سیگنال EEG و ویژگی‌های مستخرج از تبدیل بسته موجک در تفکیک مراحل مختلف خواب با استفاده از شبکه SOM [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 97-108]

 • ابریشمی مقدم، حمید مروری بر اطلس‌های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 337-360]

 • ابوالحسنی، محمدجواد تخمین سیگنال اتواکوستیک امیشن بر اساس تابع تبدیل معکوس گوش میانی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 249-256]

 • ابوطالبی، وحید بهبود آشکارسازی مؤلفة P300 با استفاده از تلفیق روش‌های مختلف زمانی، فرکانسی و مکانیِ استخراج ویژگی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 293-306]

 • احمدلوی داراب، مجید شبیه سازی سه بعدی جریان پالسی خون در بای‌پس آئورت- کرونری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 65-72]

 • استکی، علی بررسی زوال سیستم کنترل وضعیت با استفاده از مدل آونگ واژگون با کنترل‌کننده تناسبی انتگرال‌گیر-مشتق‌گیر و بازخورد تأخیری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 177-185]

 • امیدوار، امیر مدلسازی و تحلیل پاسخ حرارتی بدن تحت تاثیر صرف غذای سرد یا گرم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 13-21]

 • امیری، محمود مدلسازی عملکردی نقش آستروسیت‌ها در همزمانی فعالیت سلول‌های عصبی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 83-96]

 • امینی، زهرا بهبود آشکارسازی مؤلفة P300 با استفاده از تلفیق روش‌های مختلف زمانی، فرکانسی و مکانیِ استخراج ویژگی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 293-306]

ب

 • بادانگیز، آذر ارائه مدل انتشار پتانسیل عمل در بافت قلب با استفاده از اتوماتای سلولی و الگوی هندسی پتانسیل عمل [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 45-52]

 • برج‌خانی، مهدی مدلسازی کینماتیکی فرایند نوشتن با استفاده از کنترل پیش‌بین [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 109-122]

 • بهبهانی، سرور پردازش سیگنال EEG به منظور بررسی رابطه میان درجه هیپنوتیزم پذیری، فعالیت نیم کره های مغزی و لوب های قدامی-خلفی در حالت هیپنوتیزم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]

 • بهرامی، فریبا مدلسازی عملکردی نقش آستروسیت‌ها در همزمانی فعالیت سلول‌های عصبی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 83-96]

 • بهنام، حمید ارزیابی سیگنال EEG در کودکان مبتلا به اختلالات اوتیسم با استفاده از تحلیل ICA [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 187-194]

 • بهنام، حمید به‌کارگیری یادگیری منیفلد برای تحلیل تصاویر اکوکاردیوگرافی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 149-160]

 • بوستانی، رضا AIS-RCA: روشی مؤثر برای بهبود فضای ویژگی‌ها در افزایش دقت تشخیص حملات صرع [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 195-208]

پ

 • پورحسن‌زاده، فاطمه ارائه مدل انتشار پتانسیل عمل در بافت قلب با استفاده از اتوماتای سلولی و الگوی هندسی پتانسیل عمل [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 45-52]

ت

 • تعالیمی، علی تشخیص مناطق فعّال در تصاویر fMRI با استفاده از مدل‌های غیرخطی همرشتاین-وینر و NARMA [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 231-248]

 • توحیدخواه، فرزاد تأئید هویت مبتنی بر مدلسازی منحنی سرعت الگوی امضاء [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 219-230]

 • توحیدخواه، فرزاد مدلسازی کینماتیکی فرایند نوشتن با استفاده از کنترل پیش‌بین [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 109-122]

 • توحیدخواه، فرزاد مقایسه ویژگی‌های سیگنالی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده DTW در مسئله تصدیق امضای پویا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 135-148]

 • توحیدخواه، فرزاد مدل توانی: قانون حاکم بر ویژگی های هندسی و حرکتی در الگوهای ترسیمی ماهرانه دست [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-44]

ج

 • جان‌احمدی، مهیار مدلسازی عملکردی نقش آستروسیت‌ها در همزمانی فعالیت سلول‌های عصبی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 83-96]

 • جعفری، رضا بازسازی تصویر در مقطع‌نگاری نوری پخشی با استفاده از روش المان محدود مرتبه بالا [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 317-326]

ح

 • حسینی، سید عابد مدلسازی رفتار کانال های کلسیمی سلول های CA1 ناحیه هیپوکامپ در هنگام تنش روانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-31]

خ

 • خامه‌چیان، طاهره بررسی تجربی استفاده از طیف‌سنجی رامان در تشخیص سرطان [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 307-316]

 • خلیل‌زاده، محمدعلی مدلسازی رفتار کانال های کلسیمی سلول های CA1 ناحیه هیپوکامپ در هنگام تنش روانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-31]

د

 • دهقانی بیدگلی، زهره بررسی تجربی استفاده از طیف‌سنجی رامان در تشخیص سرطان [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 307-316]

ذ

 • ذوالفقاری، سید علیرضا مدلسازی و تحلیل پاسخ حرارتی بدن تحت تاثیر صرف غذای سرد یا گرم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 13-21]

 • ذوالقدر جهرمی، منصور AIS-RCA: روشی مؤثر برای بهبود فضای ویژگی‌ها در افزایش دقت تشخیص حملات صرع [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 195-208]

ر

 • رشیدی، سعید تأئید هویت مبتنی بر مدلسازی منحنی سرعت الگوی امضاء [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 219-230]

 • رشیدی، سعید مقایسه ویژگی‌های سیگنالی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده DTW در مسئله تصدیق امضای پویا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 135-148]

 • رشیدی، سعید مدل توانی: قانون حاکم بر ویژگی های هندسی و حرکتی در الگوهای ترسیمی ماهرانه دست [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-44]

 • رشیدی، محمد ارزیابی سیگنال EEG در کودکان مبتلا به اختلالات اوتیسم با استفاده از تحلیل ICA [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 187-194]

 • رمضانی، محمدمهدی دسته‌بندی بی‌درنگ سیگنال الکترومایوگرام سطحی با استفاده از کورنتروپی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 123-134]

 • رمضانی سعادت آبادی، احمد شبیه سازی سه بعدی جریان پالسی خون در بای‌پس آئورت- کرونری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 65-72]

 • رنگرز، پریسا تخمین سیگنال اتواکوستیک امیشن بر اساس تابع تبدیل معکوس گوش میانی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 249-256]

ز

 • زارع، امین AIS-RCA: روشی مؤثر برای بهبود فضای ویژگی‌ها در افزایش دقت تشخیص حملات صرع [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 195-208]

س

 • سازگارنیا، آمنه مدلسازی و شبیه‌سازی سازوکار فتوبلیچینگ PpIX به منظور تعیین غلظت دارو درون بافت هدف در فتوداینامیک‌تراپی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 209-218]

 • سبزپوشان، سید حجت ارائه مدل انتشار پتانسیل عمل در بافت قلب با استفاده از اتوماتای سلولی و الگوی هندسی پتانسیل عمل [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 45-52]

 • سرکار، سعید ارزیابی اثرات میدان الکترومغناطیس با شدت 5/1 تسلا بر شـــاخص‌های آزمون عملکرد و هیستومتری کبد در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 161-166]

 • سلطانیان‌زاده، حمید تخمین آسیب بافت با استفاده از ثابت های انتقال در تصویربرداری تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]

 • سلیم‌پور، یوسف تخمین سیگنال اتواکوستیک امیشن بر اساس تابع تبدیل معکوس گوش میانی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 249-256]

ش

 • شرافت، احمدرضا دسته‌بندی بی‌درنگ سیگنال الکترومایوگرام سطحی با استفاده از کورنتروپی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 123-134]

 • شیخانی، علی ارزیابی سیگنال EEG در کودکان مبتلا به اختلالات اوتیسم با استفاده از تحلیل ICA [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 187-194]

ص

 • صادقی، محمدتقی بهبود آشکارسازی مؤلفة P300 با استفاده از تلفیق روش‌های مختلف زمانی، فرکانسی و مکانیِ استخراج ویژگی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 293-306]

ع

 • عبدالعلی، فاطمه طبقه‌بندی مستقل از بیمار ضربان قلب با استفاده از روش بازسازی فضای فاز [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 279-292]

 • عرفانیان امیدوار، عباس تعیین الگوهای بهینه تحریک در گام برداشتن با واکر و با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی در افراد دچار ضایعه نخاعی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 327-336]

 • عقابیان، محمدعلی ارزیابی اثرات میدان الکترومغناطیس با شدت 5/1 تسلا بر شـــاخص‌های آزمون عملکرد و هیستومتری کبد در موش‌های صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 161-166]

 • علیزاده ثانی، زهرا به‌کارگیری یادگیری منیفلد برای تحلیل تصاویر اکوکاردیوگرافی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 149-160]

ف

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین تشخیص مناطق فعّال در تصاویر fMRI با استفاده از مدل‌های غیرخطی همرشتاین-وینر و NARMA [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 231-248]

 • فلاح، علی تأئید هویت مبتنی بر مدلسازی منحنی سرعت الگوی امضاء [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 219-230]

 • فلاح، علی مقایسه ویژگی‌های سیگنالی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده DTW در مسئله تصدیق امضای پویا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 135-148]

 • فلاح، علی مدل توانی: قانون حاکم بر ویژگی های هندسی و حرکتی در الگوهای ترسیمی ماهرانه دست [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-44]

ق

 • قالیچی، فرزان شبیه سازی سه بعدی جریان پالسی خون در بای‌پس آئورت- کرونری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 65-72]

 • قماشچی، حامد بررسی زوال سیستم کنترل وضعیت با استفاده از مدل آونگ واژگون با کنترل‌کننده تناسبی انتگرال‌گیر-مشتق‌گیر و بازخورد تأخیری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 177-185]

ک

 • کاظمی، کامران مروری بر اطلس‌های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 337-360]

 • کامیابی، عطااله شبیه سازی سه بعدی جریان پالسی خون در بای‌پس آئورت- کرونری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 65-72]

 • کبیر، احسان اله بررسی تجربی استفاده از طیف‌سنجی رامان در تشخیص سرطان [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 307-316]

گ

 • گرب، راینهارد مروری بر اطلس‌های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 337-360]

 • گیفانی، پریسا به‌کارگیری یادگیری منیفلد برای تحلیل تصاویر اکوکاردیوگرافی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 149-160]

م

 • محمدی، محمدرضا ارزیابی سیگنال EEG در کودکان مبتلا به اختلالات اوتیسم با استفاده از تحلیل ICA [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 187-194]

 • مرادی، محمدحسن طبقه‌بندی مستقل از بیمار ضربان قلب با استفاده از روش بازسازی فضای فاز [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 279-292]

 • مردانبگی، دیاکو طراحی، ساخت و ارزیابی یک ردیاب چشم جهت توانبخشی معلولان حرکتی در برقراری ارتباط با کامپیوتر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 267-278]

 • مطیع نصرآبادی، علی بررسی زوال سیستم کنترل وضعیت با استفاده از مدل آونگ واژگون با کنترل‌کننده تناسبی انتگرال‌گیر-مشتق‌گیر و بازخورد تأخیری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 177-185]

 • مطیع نصرآبادی، علی پردازش سیگنال EEG به منظور بررسی رابطه میان درجه هیپنوتیزم پذیری، فعالیت نیم کره های مغزی و لوب های قدامی-خلفی در حالت هیپنوتیزم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]

 • معرفت، مهدی مدلسازی و تحلیل پاسخ حرارتی بدن تحت تاثیر صرف غذای سرد یا گرم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 13-21]

 • ملاک‌زاده، محمدرضا طراحی، ساخت و ارزیابی یک ردیاب چشم جهت توانبخشی معلولان حرکتی در برقراری ارتباط با کامپیوتر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 267-278]

 • ملک‌فر، رسول بررسی تجربی استفاده از طیف‌سنجی رامان در تشخیص سرطان [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 307-316]

 • موافقی، امیر تخمین آسیب بافت با استفاده از ثابت های انتقال در تصویربرداری تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]

 • مومنی، مریم مروری بر اطلس‌های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 337-360]

 • میران‌بیگی، محمدحسین بررسی تجربی استفاده از طیف‌سنجی رامان در تشخیص سرطان [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 307-316]

 • میران‌بیگی، محمدحسین مدلسازی و شبیه‌سازی سازوکار فتوبلیچینگ PpIX به منظور تعیین غلظت دارو درون بافت هدف در فتوداینامیک‌تراپی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 209-218]

 • میکائیلی، محمد ارزیابی قابلیت ویژگی‌های زمانی، فرکانسی سیگنال EEG و ویژگی‌های مستخرج از تبدیل بسته موجک در تفکیک مراحل مختلف خواب با استفاده از شبکه SOM [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 97-108]

ن

 • نژادقلی، ایثار طبقه‌بندی مستقل از بیمار ضربان قلب با استفاده از روش بازسازی فضای فاز [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 279-292]

 • نقوی، نادیا مدلسازی و شبیه‌سازی سازوکار فتوبلیچینگ PpIX به منظور تعیین غلظت دارو درون بافت هدف در فتوداینامیک‌تراپی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 209-218]

 • نکوکار، وهاب تعیین الگوهای بهینه تحریک در گام برداشتن با واکر و با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی در افراد دچار ضایعه نخاعی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 327-336]

 • نوحی، یاشار تخمین آسیب بافت با استفاده از ثابت های انتقال در تصویربرداری تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]

 • نوروزیان، مریم ارزیابی سیگنال EEG در کودکان مبتلا به اختلالات اوتیسم با استفاده از تحلیل ICA [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 187-194]

 • نوشیروان راحت‌آباد، فریدون بررسی زوال سیستم کنترل وضعیت با استفاده از مدل آونگ واژگون با کنترل‌کننده تناسبی انتگرال‌گیر-مشتق‌گیر و بازخورد تأخیری [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 177-185]

و

 • والوا، فابریس مروری بر اطلس‌های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 337-360]

ه

 • هادی‌نیا، مائده بازسازی تصویر در مقطع‌نگاری نوری پخشی با استفاده از روش المان محدود مرتبه بالا [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 317-326]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا مدل توانی: قانون حاکم بر ویژگی های هندسی و حرکتی در الگوهای ترسیمی ماهرانه دست [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-44]

 • همام، سید مهران مدلسازی رفتار کانال های کلسیمی سلول های CA1 ناحیه هیپوکامپ در هنگام تنش روانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-31]

ی

 • یاحقی، عفت تخمین آسیب بافت با استفاده از ثابت های انتقال در تصویربرداری تشدید مغناطیسی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]