آ

 • آقاجانی، فرزانه تحلیل تنش دینامیکی دندان سانترال فک بالا به روش المان محدود: تأثیر ویسکوالاستیسیته اجزای دندانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]

ا

 • ابریشمی مقدم، حمید رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیک‌پذیری زمانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 231-244]

 • ابوئی، وحید پیش بینی افت فشار خون بیماران دیالیزی با استفاده از اطلاعات ضربان قلب و غلظت خون [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 305-311]

 • ابوالحسنی، محمد جواد انطباق تصاویر سی‌تی اولیه با فراصوت حین عمل به منظور تصحیح جابجایی بافت در فانتوم کبد با استفاده از الگوریتم انطباق دو مرحله‌ای [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 351-358]

 • احمدیان، علیرضا انطباق تصاویر سی‌تی اولیه با فراصوت حین عمل به منظور تصحیح جابجایی بافت در فانتوم کبد با استفاده از الگوریتم انطباق دو مرحله‌ای [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 351-358]

 • احمدی تفتی، حسین مطالعه تجربی و تحلیل رفتار غیرخطی رگ سافنوس انسان تحت کشش طولی و عرضی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-56]

 • اسکارپیس، لیزا پیش‌بینی نتیجه درمان بر اساس آنالیز واکسل با استفاده از شاخص‌های ناهمسانگردی انتشار و اطلاعات مکانی در تومور GBM [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 289-295]

 • اسکندری، امیر حسین به کارگیری سینرجی های عضلانی و پایداری برای انجام یک فعالیت دلخواه [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 257-273]

 • اسکویی، مهوش بررسی سنتز زیستی داخل و خارج سلولی نانو ذارت سولفید کادمیم در سویه 35218 باکتری اشرشیاکولی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 193-204]

 • اصغری، محسن به کارگیری سینرجی های عضلانی و پایداری برای انجام یک فعالیت دلخواه [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 257-273]

 • الحسینی همدانی، برهان مطالعه تجربی و تحلیل رفتار غیرخطی رگ سافنوس انسان تحت کشش طولی و عرضی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-56]

 • امینیان، عالیه تاثیر تابش مایکروویو بر سنتز و رفتار کلسیم‌فسفات دوفازی در مایع شبیه‌سازی شده بدن [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 206-213]

 • ایرانی راد، رضا روش‌های نوین الاستوگرافی بافت نرم با امواج فراصوت [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 313-331]

 • ایلوخانی، ملیکا بررسی سنتز زیستی داخل و خارج سلولی نانو ذارت سولفید کادمیم در سویه 35218 باکتری اشرشیاکولی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 193-204]

ب

 • باقری، فاطمه ارزیابی پارامتر غیرخطی بودن (B/A) و پارامتر h در انتشار اولتراسوند جهت کمی سازی اثر HIFU [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-125]

 • بخشی، فرهاد تاثیر تابش مایکروویو بر سنتز و رفتار کلسیم‌فسفات دوفازی در مایع شبیه‌سازی شده بدن [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 206-213]

 • بهنام، حمید ارزیابی پارامتر غیرخطی بودن (B/A) و پارامتر h در انتشار اولتراسوند جهت کمی سازی اثر HIFU [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-125]

پ

 • پرنیان‌پور، محمد مدلسازی المان محدود تقارن محوری پروالاستیک دیسک بین مهره‌ای برای بررسی رفتار بیومکانیکی ستون فقرات کمری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-32]

 • پرنیان‌پور، محمد به کارگیری سینرجی های عضلانی و پایداری برای انجام یک فعالیت دلخواه [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 257-273]

ت

 • ترکمان‏ رحمانی، عادل پیش‏‌بینی ساختار مناسب دارو با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی مبتنی بر نقطه‏‌ی مخالف [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 333-351]

 • تفضلی شادپور، محمد تحلیل تنش دینامیکی دندان سانترال فک بالا به روش المان محدود: تأثیر ویسکوالاستیسیته اجزای دندانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]

 • توحیدخواه، فرزاد مدلسازی عملکرد کنترل کننده‌های امپدانسی و مدل‌مبنا در حین یادگیری حرکت‌ رسنده دست [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 127-141]

 • توحیدخواه، فرزاد پیش بینی افت فشار خون بیماران دیالیزی با استفاده از اطلاعات ضربان قلب و غلظت خون [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 305-311]

 • توکلی، جهانگیر ارزیابی پارامتر غیرخطی بودن (B/A) و پارامتر h در انتشار اولتراسوند جهت کمی سازی اثر HIFU [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-125]

ج

 • جعفری، امیرهمایون مدلسازی رشد سرطان با توجه به تاثیرات سلول های سیستم ایمنی و ماتریکس خارج سلولی در فضای دو بعدی و با بکارگیری اتوماتای سلولی و تئوری بازی ها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 181-192]

ح

 • حق‌پناهی، محمد مدلسازی المان محدود تقارن محوری پروالاستیک دیسک بین مهره‌ای برای بررسی رفتار بیومکانیکی ستون فقرات کمری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-32]

 • حقیقی، بهنود بررسی نوسازی استخوان در اطراف پیچ اورتوپدی هدفمند و مقایسه با پیچ فلزی با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]

خ

 • خالصی، حامد مقایسه الگوهای توزیع تنش در بازسازی شریان الاستیک با استفاده از روش برهم‌کنش سیال-جامد [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 67-78]

 • خالصی، حامد بررسی بازسازی دیواره شریان الاستیک تحت تاثیر بارهای استاتیکی و دینامیکی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 143-149]

 • خانی، محمد مهدی تحلیل تنش دینامیکی دندان سانترال فک بالا به روش المان محدود: تأثیر ویسکوالاستیسیته اجزای دندانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]

 • خراسانی سرچشمه، عابد کنترل تطبیقی فازی عصبی-لغزشی گام برداشتن با استفاده از تحریک الکتریکی درون عضلانی در مدل حیوانی رت [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 245-255]

د

 • داداشی، نسیم انطباق تصاویر سی‌تی اولیه با فراصوت حین عمل به منظور تصحیح جابجایی بافت در فانتوم کبد با استفاده از الگوریتم انطباق دو مرحله‌ای [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 351-358]

ر

 • ربیعی، محمد بررسی سنتز زیستی داخل و خارج سلولی نانو ذارت سولفید کادمیم در سویه 35218 باکتری اشرشیاکولی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 193-204]

 • رحیمیان، سیاوش ارزیابی پارامتر غیرخطی بودن (B/A) و پارامتر h در انتشار اولتراسوند جهت کمی سازی اثر HIFU [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-125]

 • روحانی، سید مجتبی تشخیص آریتمی‌های قلبی به کمک شبکه‌های عصبی با بکارگیری ویژگی‌های آشوبی سیگنال نرخ تغییرات قلبی و تکنیک تحلیل تمایزی تعمیم‌یافته [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-103]

 • روحی، غلامرضا بررسی نوسازی استخوان در اطراف پیچ اورتوپدی هدفمند و مقایسه با پیچ فلزی با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]

س

 • سعیدی، محمدسعید بررسی پارامترهای فیزیولوژیک دستگاه گردش خون با شبیه‌سازی عددی یک‌بعدی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 279-288]

 • سلطانیان‌زاده، حمید پیش‌بینی نتیجه درمان بر اساس آنالیز واکسل با استفاده از شاخص‌های ناهمسانگردی انتشار و اطلاعات مکانی در تومور GBM [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 289-295]

 • سلیمانی، رضا تشخیص آریتمی‌های قلبی به کمک شبکه‌های عصبی با بکارگیری ویژگی‌های آشوبی سیگنال نرخ تغییرات قلبی و تکنیک تحلیل تمایزی تعمیم‌یافته [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-103]

ش

 • شایان، مهدیس بررسی سنتز زیستی داخل و خارج سلولی نانو ذارت سولفید کادمیم در سویه 35218 باکتری اشرشیاکولی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 193-204]

 • شریفیان، هانی پیش بینی افت فشار خون بیماران دیالیزی با استفاده از اطلاعات ضربان قلب و غلظت خون [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 305-311]

 • شفائی، راحله مدل جعبه سیاهِ دست فلج برای کاربردِ کنترل حرکت رسش به‌کمک FES در افراد با آسیب نخاعی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 214-228]

 • شفیق، محمد استخراج پارامترهای خواص مکانیکی عروق مغزی انسان با استفاده از آزمون کشش دومحوری [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 297-304]

 • شمس کلاهی، محمد بررسی اثر محیط و تبخیر بر دمای پوست [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 57-66]

 • شیران، محمد باقر انطباق تصاویر سی‌تی اولیه با فراصوت حین عمل به منظور تصحیح جابجایی بافت در فانتوم کبد با استفاده از الگوریتم انطباق دو مرحله‌ای [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 351-358]

ص

 • صباحی، هادی پیش‌بینی نتیجه درمان بر اساس آنالیز واکسل با استفاده از شاخص‌های ناهمسانگردی انتشار و اطلاعات مکانی در تومور GBM [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 289-295]

 • صداقت نژاد، احسان به کارگیری سینرجی های عضلانی و پایداری برای انجام یک فعالیت دلخواه [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 257-273]

 • صدیقی، امیرسعید استخراج پارامترهای خواص مکانیکی عروق مغزی انسان با استفاده از آزمون کشش دومحوری [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 297-304]

 • صولتی هشجین، مهران تاثیر تابش مایکروویو بر سنتز و رفتار کلسیم‌فسفات دوفازی در مایع شبیه‌سازی شده بدن [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 206-213]

ط

 • طهانی، مسعود بررسی نوسازی استخوان در اطراف پیچ اورتوپدی هدفمند و مقایسه با پیچ فلزی با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]

ع

 • عبدالمالکی، پرویز تاثیر میدان مغناطیسی ایستا با شدت 15 و 30 میلی تسلا بر روی چرخه سلولی در سلولهای مزانشیمی مغز استخوان رت القا شده با مواد تمایز دهنده سلولهای عصبی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 105-115]

 • عرفانیان امیدوار، عباس کنترل تطبیقی فازی عصبی-لغزشی گام برداشتن با استفاده از تحریک الکتریکی درون عضلانی در مدل حیوانی رت [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 245-255]

ف

 • فتورائی، ناصر بررسی تأثیر حرکت دیوارة قلب بر دبی جریان ضربانی در شریان الاستیک کرونری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]

 • فتورائی، ناصر اندازه گیری تجربی و شبیه سازی عددی راستای ستون مهره هنگام وضعیت خواب به پهلو و تعیین مقدار بهینه سفتی لازم برای هر جز تشک برای مردان [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]

 • فتورائی، ناصر استخراج پارامترهای خواص مکانیکی عروق مغزی انسان با استفاده از آزمون کشش دومحوری [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 297-304]

 • فرزادی، ارغوان تاثیر تابش مایکروویو بر سنتز و رفتار کلسیم‌فسفات دوفازی در مایع شبیه‌سازی شده بدن [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 206-213]

 • فلکی، علی مدلسازی عملکرد کنترل کننده‌های امپدانسی و مدل‌مبنا در حین یادگیری حرکت‌ رسنده دست [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 127-141]

 • فیروزآبادی، بهار بررسی پارامترهای فیزیولوژیک دستگاه گردش خون با شبیه‌سازی عددی یک‌بعدی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 279-288]

ق

 • قالیچی، فرزان مقایسه الگوهای توزیع تنش در بازسازی شریان الاستیک با استفاده از روش برهم‌کنش سیال-جامد [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 67-78]

 • قالیچی، فرزان بررسی بازسازی دیواره شریان الاستیک تحت تاثیر بارهای استاتیکی و دینامیکی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 143-149]

ک

 • کاظمی، کامران رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیک‌پذیری زمانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 231-244]

 • کوهی‏ مقدم، محمد پیش‏‌بینی ساختار مناسب دارو با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی مبتنی بر نقطه‏‌ی مخالف [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 333-351]

گ

 • گرب، راینهارد رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیک‌پذیری زمانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 231-244]

 • گنجویان، محمد صالح اندازه گیری تجربی و شبیه سازی عددی راستای ستون مهره هنگام وضعیت خواب به پهلو و تعیین مقدار بهینه سفتی لازم برای هر جز تشک برای مردان [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]

 • گیتی، معصومه انطباق تصاویر سی‌تی اولیه با فراصوت حین عمل به منظور تصحیح جابجایی بافت در فانتوم کبد با استفاده از الگوریتم انطباق دو مرحله‌ای [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 351-358]

ل

 • لیل نهاری، کریم اندازه گیری تجربی و شبیه سازی عددی راستای ستون مهره هنگام وضعیت خواب به پهلو و تعیین مقدار بهینه سفتی لازم برای هر جز تشک برای مردان [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]

م

 • مبینی، صهبا استحصال و بررسی خواص فیبروئین ابریشم بومبیکس‌موری برای کاربردهای پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 151-159]

 • مرادی، محمدحسن روش‌های نوین الاستوگرافی بافت نرم با امواج فراصوت [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 313-331]

 • مزدیسنا، سیاوش مدلسازی رشد سرطان با توجه به تاثیرات سلول های سیستم ایمنی و ماتریکس خارج سلولی در فضای دو بعدی و با بکارگیری اتوماتای سلولی و تئوری بازی ها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 181-192]

 • مضطرزاده، فتح اله بررسی سنتز زیستی داخل و خارج سلولی نانو ذارت سولفید کادمیم در سویه 35218 باکتری اشرشیاکولی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 193-204]

 • معصومی جهاندیزی، رضا تاثیر میدان مغناطیسی ایستا با شدت 15 و 30 میلی تسلا بر روی چرخه سلولی در سلولهای مزانشیمی مغز استخوان رت القا شده با مواد تمایز دهنده سلولهای عصبی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 105-115]

 • منوچهری، محمدسجاد روش‌های نوین الاستوگرافی بافت نرم با امواج فراصوت [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 313-331]

 • موسوی، سید جواد به کارگیری سینرجی های عضلانی و پایداری برای انجام یک فعالیت دلخواه [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 257-273]

 • مولائی، مهدی بررسی پارامترهای فیزیولوژیک دستگاه گردش خون با شبیه‌سازی عددی یک‌بعدی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 279-288]

 • مولی، سید جواد تاثیر میدان مغناطیسی ایستا با شدت 15 و 30 میلی تسلا بر روی چرخه سلولی در سلولهای مزانشیمی مغز استخوان رت القا شده با مواد تمایز دهنده سلولهای عصبی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 105-115]

 • مومنی، مریم رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیک‌پذیری زمانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 231-244]

 • میکلسن، تام پیش‌بینی نتیجه درمان بر اساس آنالیز واکسل با استفاده از شاخص‌های ناهمسانگردی انتشار و اطلاعات مکانی در تومور GBM [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 289-295]

ن

 • نادری، پیمان تحلیل تنش دینامیکی دندان سانترال فک بالا به روش المان محدود: تأثیر ویسکوالاستیسیته اجزای دندانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]

 • ناظم، فاطمه انطباق تصاویر سی‌تی اولیه با فراصوت حین عمل به منظور تصحیح جابجایی بافت در فانتوم کبد با استفاده از الگوریتم انطباق دو مرحله‌ای [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 351-358]

 • نفیسی، وحید رضا پیش بینی افت فشار خون بیماران دیالیزی با استفاده از اطلاعات ضربان قلب و غلظت خون [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 305-311]

 • نویدبخش، مهدی مطالعه تجربی و تحلیل رفتار غیرخطی رگ سافنوس انسان تحت کشش طولی و عرضی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-56]

 • نیرومند اسکویی، هانیه مقایسه الگوهای توزیع تنش در بازسازی شریان الاستیک با استفاده از روش برهم‌کنش سیال-جامد [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 67-78]

 • نیرومند اسکویی، هانیه بررسی بازسازی دیواره شریان الاستیک تحت تاثیر بارهای استاتیکی و دینامیکی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 143-149]

 • نیکخو، محمد مدلسازی المان محدود تقارن محوری پروالاستیک دیسک بین مهره‌ای برای بررسی رفتار بیومکانیکی ستون فقرات کمری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-32]

و

 • والوا، فابریس رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیک‌پذیری زمانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 231-244]

 • وانگ، جا لین مدلسازی المان محدود تقارن محوری پروالاستیک دیسک بین مهره‌ای برای بررسی رفتار بیومکانیکی ستون فقرات کمری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-32]

ه

 • هاشمی، عطاءاله بررسی اثر محیط و تبخیر بر دمای پوست [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 57-66]

 • هاشمی فرد، علیرضا بررسی تأثیر حرکت دیوارة قلب بر دبی جریان ضربانی در شریان الاستیک کرونری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا مدل جعبه سیاهِ دست فلج برای کاربردِ کنترل حرکت رسش به‌کمک FES در افراد با آسیب نخاعی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 214-228]