آ

 • آبرون، سعید اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 91-98]

 • آقائی‌نیا، حسن بازشناسی جلوه‌های هیجانی چهره مستقل از فرد مبتنی بر دانش اولیه از شخص جدید [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 207-218]

ا

 • ابوطالبی، وحید ترکیب ویژگی‌های مختلف سیگنال EEG تک‌کاناله به‌منظور طراحی یک سیستم تأیید هویت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 35-47]

 • اربابی، احسان تخمین خودکار و پیوستة زاویة آلفا در استخوان ران انسان به کمک تحلیل مدل سه‌بعدی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 267-278]

 • الماس‌گنج، فرشاد استخراج ویژگی‌های مبتنی بر مدل‌سازی خطی تراژکتوری گفتار جاسازی شده در فضای بازسازی شده فاز برای سیستم بازشناسی گفتار [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 17-33]

 • الماس‌گنج، فرشاد بررسی اثر استفاده از روش تطبیق هنجارسازی طول مسیر صوتی به منظور تشخیص اختلالات گفتاری رایج و گفتاردرمانی کودکان فارسی زبان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 257-265]

ب

 • باغبان اسلامی‌نژاد، محمدرضا تأثیر کلاژن بر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 249-255]

 • برهان، شکوفه تهیه نانو کامپوزیت‌های شیشة زیست فعال تخریب‌پذیر و قابل تزریق و بررسی ویژگی‌های آنها [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 163-168]

 • بلوری، بهرام اثر میدان الکترومغناطیس پالسی کم‌فرکانس بر میزان اضطراب و غلظت کورتیزول خون در موش آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 107-111]

 • بهمنش، مهرداد القای تولید تاکسول توسط میدان مغناطیسی در کشت سلولی فندق (CorylusavellanaL) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-122]

 • بهنام‌قادر، علی‌اصغر تأثیر کلاژن بر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 249-255]

 • بیکی، بهاره اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 91-98]

ت

 • توحیدخواه، فرزاد بازشناسی جلوه‌های هیجانی چهره مستقل از فرد مبتنی بر دانش اولیه از شخص جدید [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 207-218]

 • توحیدخواه، فرزاد بررسی اثر استفاده از روش تطبیق هنجارسازی طول مسیر صوتی به منظور تشخیص اختلالات گفتاری رایج و گفتاردرمانی کودکان فارسی زبان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 257-265]

 • توکلی، هدی تأثیر میدانهای مغناطیسی کم‌فرکانس بر ویژگی‌های غیرخطی سلول عصبی حلزون باغی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 123-131]

ح

 • حسین‌زاده، غلامعلی بررسی توأم ارتباطات علّی و لحظه‌ای مغزی در بستر تئوری اطلاعات [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 57-69]

 • حسین‌نژاد، علیرضا بررسی عددی اثر نفوذپذیری دیواره بر پارامترهای همودینامیک در جریان ضربانی خون از یک شریان کاروتید گرفته شده با دیواره دو لایه‌ای انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 71-79]

 • حصارکی، سعید تهیه نانو کامپوزیت‌های شیشة زیست فعال تخریب‌پذیر و قابل تزریق و بررسی ویژگی‌های آنها [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 163-168]

 • حیدری، زهرا بررسی عددی اثر نفوذپذیری دیواره بر پارامترهای همودینامیک در جریان ضربانی خون از یک شریان کاروتید گرفته شده با دیواره دو لایه‌ای انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 71-79]

خ

 • خادم، علی بررسی توأم ارتباطات علّی و لحظه‌ای مغزی در بستر تئوری اطلاعات [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 57-69]

 • خاقانی، معصومه بررسی تأثیر نانوذرات زیرکونیا بر خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان‌های گلاس‌آینومر [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-7]

 • خلیل‌علافی، جعفر پوشش زیست فعال هیدروکسی آپاتیت بر روی کاشتنی NiTi [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 9-15]

 • خلیل‌علافی، جعفر پوشش کامپوزیتی زیست فعال HA/CNTs بر روی کاشتنی NiTi [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 231-238]

 • خلیلی، ویدا پوشش زیست فعال هیدروکسی آپاتیت بر روی کاشتنی NiTi [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 9-15]

 • خلیلی، ویدا پوشش کامپوزیتی زیست فعال HA/CNTs بر روی کاشتنی NiTi [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 231-238]

د

 • دهقان، محمدرضا پیاده‌سازی سیستم هپتیکی به منظور آموزش عملیات لقاح مصنوعی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 299-305]

 • دوست‌محمدی، علی بررسی تأثیر نانوذرات زیرکونیا بر خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان‌های گلاس‌آینومر [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-7]

ر

 • رحیم‌پور، علیرضا تعقیب مسیر نگاه با استفاده از پردازش تصویر به منظور کمک به افراد ناتوان حرکتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 195-205]

 • رضاعی، سید مهدی کنترل ارتعاشات مدل غیر خطی یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور دو‌جانبه با بازوی انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-297]

 • رضاعی، سید مهدی پیاده‌سازی سیستم هپتیکی به منظور آموزش عملیات لقاح مصنوعی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 299-305]

 • رضایی، آیت‌اله القای تولید تاکسول توسط میدان مغناطیسی در کشت سلولی فندق (CorylusavellanaL) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-122]

 • رضایی مقدم، یاسر پیاده‌سازی سیستم هپتیکی به منظور آموزش عملیات لقاح مصنوعی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 299-305]

ز

 • زارعی‌نژاد، محمد کنترل ارتعاشات مدل غیر خطی یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور دو‌جانبه با بازوی انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-297]

 • زارعی‌نژاد، محمد پیاده‌سازی سیستم هپتیکی به منظور آموزش عملیات لقاح مصنوعی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 299-305]

 • زاهدی، ادموند بررسی همبستگی خطی سیگنال‌های فوتوپلتیسموگرافی نوک انگشت و شریان رادیال در شرایط تنفسی طبیعی و عمیق [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 307-317]

 • زرگری مرندی، رامتین بهبود کارایی شناسایی فعالیت خواندن متن در وضعیت‌های روزمرة افراد با به کارگیری الگوریتم مبتنی بر تطبیق رشتة زمان‌پویا برای پردازش سیگنال‌های الکترواکولوگرام [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 279-285]

س

 • سالمی، هدا تأثیر کلاژن بر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 249-255]

 • سامانی، فاضل اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 91-98]

 • ساویز، مهرداد روشی نوین برای محاسبه میدان‌های الکترومغناطیسی القایی در سلول‌های زیستی بر اساس توالی توابع تبدیل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 133-140]

 • سبزپوشان، سید حجت بهبود کارایی شناسایی فعالیت خواندن متن در وضعیت‌های روزمرة افراد با به کارگیری الگوریتم مبتنی بر تطبیق رشتة زمان‌پویا برای پردازش سیگنال‌های الکترواکولوگرام [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 279-285]

 • سیفی، بهزاد مطالعة آزمایشگاهی عوامل مؤثر برحرکت دودی‌شکل میزنای در مجرای بیولوژیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 169-175]

ش

 • شکفته، یاسر استخراج ویژگی‌های مبتنی بر مدل‌سازی خطی تراژکتوری گفتار جاسازی شده در فضای بازسازی شده فاز برای سیستم بازشناسی گفتار [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 17-33]

 • شمشیرساز، مهناز پیاده‌سازی سیستم هپتیکی به منظور آموزش عملیات لقاح مصنوعی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 299-305]

 • شهوازیان، محمد شهاب ترکیب ویژگی‌های مختلف سیگنال EEG تک‌کاناله به‌منظور طراحی یک سیستم تأیید هویت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 35-47]

 • شیرین‌پور، سینا روشی نوین برای محاسبه میدان‌های الکترومغناطیسی القایی در سلول‌های زیستی بر اساس توالی توابع تبدیل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 133-140]

ص

 • صادقی، محمدتقی ترکیب ویژگی‌های مختلف سیگنال EEG تک‌کاناله به‌منظور طراحی یک سیستم تأیید هویت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 35-47]

 • صدری، مریم اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 91-98]

 • صدیقی، سمانه اثر حفاظتی عصارة آبی زعفران بر اختلالات تثبیت حافظه در موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی در معرض تابش میدان‌های مغناطیسی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-106]

 • صفری واریانی، علی اثر حفاظتی عصارة آبی زعفران بر اختلالات تثبیت حافظه در موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی در معرض تابش میدان‌های مغناطیسی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-106]

ع

 • عابدی، اشکان روشی نوین برای محاسبه میدان‌های الکترومغناطیسی القایی در سلول‌های زیستی بر اساس توالی توابع تبدیل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 133-140]

 • عبدالمالکی، پرویز اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 91-98]

 • عزیزی، شهلا بررسی اثر استفاده از روش تطبیق هنجارسازی طول مسیر صوتی به منظور تشخیص اختلالات گفتاری رایج و گفتاردرمانی کودکان فارسی زبان [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 257-265]

 • عطایی، محمد تأثیر کلاژن بر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 249-255]

 • عکافی، احسان شناسایی گفتار پرخیشومی در کودکان دارای شکاف کام [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 119-129]

غ

 • غفاری راد، حامد کنترل ارتعاشات مدل غیر خطی یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور دو‌جانبه با بازوی انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-297]

ف

 • فتحی، محمدحسین بهینه‌سازی و مشخصه‌یابی داربست نانوکامپوزیتی ε- پلی‌کاپرلاکتون / نانوذرات منیزیم فلوئور هیدروکسی آپاتیت با هدف مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 177-193]

 • فتورائی، ناصر بررسی عددی اثر نفوذپذیری دیواره بر پارامترهای همودینامیک در جریان ضربانی خون از یک شریان کاروتید گرفته شده با دیواره دو لایه‌ای انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 71-79]

 • فتورائی، ناصر مطالعة آزمایشگاهی عوامل مؤثر برحرکت دودی‌شکل میزنای در مجرای بیولوژیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 169-175]

 • فرجی‌دانا، رضا روشی نوین برای محاسبه میدان‌های الکترومغناطیسی القایی در سلول‌های زیستی بر اساس توالی توابع تبدیل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 133-140]

 • فرشته، زینب بهینه‌سازی و مشخصه‌یابی داربست نانوکامپوزیتی ε- پلی‌کاپرلاکتون / نانوذرات منیزیم فلوئور هیدروکسی آپاتیت با هدف مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 177-193]

 • فرشیدفر، سارا سادات طراحی و ساخت وسیله آزمایشگاهی جهت بررسی اثر پیچش استخوان تیبیا بر روی سطح تماس و فشار وارد بر مفصل تیبیوفمورال زانوی جسد در حالت ایستاده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 49-55]

 • فیروزآبادی، سید محمد تأثیر میدانهای مغناطیسی کم‌فرکانس بر ویژگی‌های غیرخطی سلول عصبی حلزون باغی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 123-131]

ق

 • قره نازی فام، مینا تخمین خودکار و پیوستة زاویة آلفا در استخوان ران انسان به کمک تحلیل مدل سه‌بعدی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 267-278]

 • قناتی، فائزه القای تولید تاکسول توسط میدان مغناطیسی در کشت سلولی فندق (CorylusavellanaL) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-122]

ک

 • کاویانی مقدم، مهری تأثیر میدانهای مغناطیسی کم‌فرکانس بر ویژگی‌های غیرخطی سلول عصبی حلزون باغی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 123-131]

 • کرامتی، کیوان اثر حفاظتی عصارة آبی زعفران بر اختلالات تثبیت حافظه در موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی در معرض تابش میدان‌های مغناطیسی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-106]

 • کهزاد، زهرا اثر میدان الکترومغناطیس پالسی کم‌فرکانس بر میزان اضطراب و غلظت کورتیزول خون در موش آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 107-111]

 • کهزاد، سوسن اثر میدان الکترومغناطیس پالسی کم‌فرکانس بر میزان اضطراب و غلظت کورتیزول خون در موش آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 107-111]

 • کیخسروی، ادیب بررسی همبستگی خطی سیگنال‌های فوتوپلتیسموگرافی نوک انگشت و شریان رادیال در شرایط تنفسی طبیعی و عمیق [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 307-317]

گ

 • گل‌نیا، زهرا بررسی تأثیر نانوذرات زیرکونیا بر خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان‌های گلاس‌آینومر [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-7]

م

 • محلوجی‌فر، علی آشکارسازی حرکت پا در سیستم واسط مغز-رایانه کاربرفرما با استفاده از روش طبقه‌بندی مبتنی بر نمایش تنک سیگنال [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-152]

 • محمدی، راحله آشکارسازی حرکت پا در سیستم واسط مغز-رایانه کاربرفرما با استفاده از روش طبقه‌بندی مبتنی بر نمایش تنک سیگنال [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-152]

 • محمدیان، امین بازشناسی جلوه‌های هیجانی چهره مستقل از فرد مبتنی بر دانش اولیه از شخص جدید [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 207-218]

 • مرادی، نگین شناسایی گفتار پرخیشومی در کودکان دارای شکاف کام [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 119-129]

 • مطیع نصرآبادی، علی تأثیر میدانهای مغناطیسی کم‌فرکانس بر ویژگی‌های غیرخطی سلول عصبی حلزون باغی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 123-131]

 • مظفری‌نیا، رضا بهینه‌سازی و مشخصه‌یابی داربست نانوکامپوزیتی ε- پلی‌کاپرلاکتون / نانوذرات منیزیم فلوئور هیدروکسی آپاتیت با هدف مهندسی بافت استخوان [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 177-193]

 • ملاک‌زاده، محمدرضا طراحی و ساخت وسیله آزمایشگاهی جهت بررسی اثر پیچش استخوان تیبیا بر روی سطح تماس و فشار وارد بر مفصل تیبیوفمورال زانوی جسد در حالت ایستاده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 49-55]

 • ملکی‌قلعه، حسین پوشش زیست فعال هیدروکسی آپاتیت بر روی کاشتنی NiTi [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 9-15]

 • ملکی‌قلعه، حسین پوشش کامپوزیتی زیست فعال HA/CNTs بر روی کاشتنی NiTi [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 231-238]

 • منصوری‌نژاد، حسین مطالعة آزمایشگاهی عوامل مؤثر برحرکت دودی‌شکل میزنای در مجرای بیولوژیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 169-175]

ن

 • ناهیدی، سعید بررسی عددی اثر نفوذپذیری دیواره بر پارامترهای همودینامیک در جریان ضربانی خون از یک شریان کاروتید گرفته شده با دیواره دو لایه‌ای انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 71-79]

 • نراقی، مهیار کنترل ارتعاشات مدل غیر خطی یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور دو‌جانبه با بازوی انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-297]

 • نصیرایی مقدم، عباس تعقیب مسیر نگاه با استفاده از پردازش تصویر به منظور کمک به افراد ناتوان حرکتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 195-205]

 • نیکبخت، فرناز اثر میدان الکترومغناطیس پالسی کم‌فرکانس بر میزان اضطراب و غلظت کورتیزول خون در موش آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 107-111]

 • نیک‌پی، احمد اثر حفاظتی عصارة آبی زعفران بر اختلالات تثبیت حافظه در موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی در معرض تابش میدان‌های مغناطیسی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 99-106]

و

 • وحیدی، بهمن مطالعة آزمایشگاهی عوامل مؤثر برحرکت دودی‌شکل میزنای در مجرای بیولوژیک [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 169-175]

 • ولی‌، منصور شناسایی گفتار پرخیشومی در کودکان دارای شکاف کام [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 119-129]

ی

 • یاریان، محدثه کنترل ارتعاشات مدل غیر خطی یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور دو‌جانبه با بازوی انعطاف‌پذیر [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 287-297]

 • یزدی، حمیدرضا طراحی و ساخت وسیله آزمایشگاهی جهت بررسی اثر پیچش استخوان تیبیا بر روی سطح تماس و فشار وارد بر مفصل تیبیوفمورال زانوی جسد در حالت ایستاده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 49-55]