آ

 • آراسته، عبدالله پیش‌آگهی اپیزودهای افت فشار خون حاد با استفاده از ویژگی های فیزیولوژیکی و آشوبناک [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 163-174]

 • آقاجانی، عاطفه ساخت بافت مصنوعی به منظور اعتبارسنجی روش الاستوگرافی خطی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]

 • آقاجری، سارا ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 277-285]

 • آگین، زهره مدلسازی چهار بعدی رشد تومور مغزی GBM با استفاده از اتوماتای سلولی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 65-73]

ا

 • ابراهیمی حسینزاده، بهمن بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 133-141]

 • احمدی، سید علی نقی طراحی و شبیه‌‏سازی کنترل‏‌کننده میکروپمپ تحویل دارو با استفاده از همبسته‌‏کننده موج صوتی سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 351-360]

 • احمدیان، علیرضا کاهش TRE در سیستم های ناوبری جراحی ستون فقرات [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 155-162]

 • ارجمند، نوید تحلیل غیرخطی پایداری دینامیکی کمر در حین حرکات تکراری خم و راست‌ شدن تنه در دو راستای قرینه و غیرقرینه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 333-340]

 • ارشاد، مرضیه کاهش TRE در سیستم های ناوبری جراحی ستون فقرات [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 155-162]

 • استکی، علی پایداری و کنترل حرکت بدن انسان در طی اجرای حرکت تعادلی در ورزش ووشو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 75-84]

 • افشاری، الناز طراحی و تحلیل یک ابزار لاپاراسکوپی نوین برای اندازه‌گیری مشخصات بیومکانیکی ارگان‌های حجیم داخل شکمی در حالت زنده [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 311-319]

 • افضلی، مریم درون‌یابی توابع توزیع جهتی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتشار با قدرت تفکیک زاویه‌ای زیاد [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 57-64]

 • اکبری، علی سامانة پوشیدنی اندازه‌گیری حرکت انسان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 361-369]

 • امیری، مینا مدل‌سازی خودرگرسیو تغییرات بخش AC سیگنال فوتوپلتیسموگرام پس از آزمون اتساع ناشی از جریان خون در افراد سالم و دیابتی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 85-95]

 • ایروانی، بهزاد استخراج و بررسی سینرجی‌های سنکرون در طول حرکت‌های سریع رسندة دست [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 297-310]

ب

 • باقری، مجید کاهش آرتیفکت حرکتی ریه در تصاویر PET با استفاده از الگوی حرکتی بدست آمده از مدل موجک [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 209-217]

 • بدیع، کامبیز بررسی و طبقه‌بندی سیگنال‌هایEEG مربوط به مشاهده، تجسّم و استراحت ذهنی افراد نقاش و غیرنقاش به وسیله نمای مقیاس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 321-331]

 • برشان، محمد بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 133-141]

 • بهرامی، فریبا تفکیک سالمندان با سابقة زمین خوردن از سالمندان بدون سابقه زمین خوردن با استفاده از دسته‌ ویژگی‌های جدید استخراج شده از الگوی متناوب راه رفتن [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 21-37]

 • بهزادفر، ندا استخراج و تحلیل نیمه‌خودکار تومورهای مغزی GBM از تصاویر چندپارامتری تشدید مغناطیسی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 219-236]

 • بهنام، حمید ارزیابی ردیابی حرکات دیواره قلب با استفاده از تطبیق غیرصلب تصاویر اکوکاردیوگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 237-254]

 • بهنیا، فریدون مدل‌سازی خودرگرسیو تغییرات بخش AC سیگنال فوتوپلتیسموگرام پس از آزمون اتساع ناشی از جریان خون در افراد سالم و دیابتی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 85-95]

 • بینیاز، عباس ناحیه‌بندی تصاویر MR مغز با استفاده از FCM بهبود یافته‌ی مکانی به کمک تابع گوسی: gsFCM (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 175-186]

پ

 • پرنیان‌پور، محمد تحلیل غیرخطی پایداری دینامیکی کمر در حین حرکات تکراری خم و راست‌ شدن تنه در دو راستای قرینه و غیرقرینه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 333-340]

 • پرنیان‌پور، محمد سامانة پوشیدنی اندازه‌گیری حرکت انسان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 361-369]

 • پورحسن‌زاده، فاطمه مدلسازی چهار بعدی رشد تومور مغزی GBM با استفاده از اتوماتای سلولی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 65-73]

 • پولادیان، مجید کاهش آرتیفکت حرکتی ریه در تصاویر PET با استفاده از الگوی حرکتی بدست آمده از مدل موجک [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 209-217]

ت

 • تنباکوساز، علی پایداری و کنترل حرکت بدن انسان در طی اجرای حرکت تعادلی در ورزش ووشو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 75-84]

 • توحیدخواه، فرزاد استخراج و بررسی سینرجی‌های سنکرون در طول حرکت‌های سریع رسندة دست [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 297-310]

ج

 • جانقربانی، امین پیش‌آگهی اپیزودهای افت فشار خون حاد با استفاده از ویژگی های فیزیولوژیکی و آشوبناک [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 163-174]

 • جلایر، نیکتا کاهش آرتیفکت حرکتی ریه در تصاویر PET با استفاده از الگوی حرکتی بدست آمده از مدل موجک [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 209-217]

ح

 • حافظی اردکانی، مسعود سنتز ترکیبات دو فازی تری کلسیم فسفات – هیدروکسی آپاتیت به روش واکنش حالت جامد: بررسی اثر درجه حرارت و نسبت Ca/P مواد واکنشگر بر نوع و مقدار فازهای تشکیل یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 201-207]

 • حسین‌نژاد، علیرضا بررسی عددی تأثیر انعطاف پذیری دیواره دولایه ای متخلخل بر روی جریان فیلتراسیون در جریان ضربانی وغیرنیوتنی خون از یک شریانکاروتیدبا گرفتگی متقارن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 107-120]

 • حسینی، زهرا السادات ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 277-285]

 • حصارکی، سعید سنتز ترکیبات دو فازی تری کلسیم فسفات – هیدروکسی آپاتیت به روش واکنش حالت جامد: بررسی اثر درجه حرارت و نسبت Ca/P مواد واکنشگر بر نوع و مقدار فازهای تشکیل یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 201-207]

 • حق‌پناهی، محمد ساخت بافت مصنوعی به منظور اعتبارسنجی روش الاستوگرافی خطی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]

 • حیدری، زهرا بررسی عددی تأثیر انعطاف پذیری دیواره دولایه ای متخلخل بر روی جریان فیلتراسیون در جریان ضربانی وغیرنیوتنی خون از یک شریانکاروتیدبا گرفتگی متقارن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 107-120]

د

 • دانش پرور، زهرا ارائه مدلی کمینه با دو متغیر حالت برای پتانسیل عمل سلول بطنی انسان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 187-200]

 • دهقان، محمدرضا ارائه الگوریتمی ترکیبی برای شبیه‌سازی برش بافت نرم با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 287-296]

ر

 • رجبی منور، کلثوم سنتز ترکیبات دو فازی تری کلسیم فسفات – هیدروکسی آپاتیت به روش واکنش حالت جامد: بررسی اثر درجه حرارت و نسبت Ca/P مواد واکنشگر بر نوع و مقدار فازهای تشکیل یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 201-207]

 • رستمی، مصطفی پایداری و کنترل حرکت بدن انسان در طی اجرای حرکت تعادلی در ورزش ووشو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 75-84]

ز

 • زارعی‌نژاد، محمد ارائه الگوریتمی ترکیبی برای شبیه‌سازی برش بافت نرم با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 287-296]

 • زاهدی، ادموند مدل‌سازی خودرگرسیو تغییرات بخش AC سیگنال فوتوپلتیسموگرام پس از آزمون اتساع ناشی از جریان خون در افراد سالم و دیابتی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 85-95]

 • زاهدی، ادموند ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 277-285]

 • زبیری، امید سامانة پوشیدنی اندازه‌گیری حرکت انسان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 361-369]

س

 • سبزپوشان، سید حجت مدلسازی چهار بعدی رشد تومور مغزی GBM با استفاده از اتوماتای سلولی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 65-73]

 • سبزپوشان، سید حجت ارائه مدلی کمینه با دو متغیر حالت برای پتانسیل عمل سلول بطنی انسان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 187-200]

 • سعیدی، محمدسعید مدل محیط پیوسته برای جریان اکتین _ مایسین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]

 • سعیدی، محمدسعید مدل‌سازی جذب ذرات میکرونی در نسل دوم مجاری هوایی ریه انسان بر اساس مدل هورسفیلد [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 255-264]

 • سعیدی‌راد، مرضیه ارائه الگوریتمی ترکیبی برای شبیه‌سازی برش بافت نرم با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 287-296]

 • سقائی نوش‌آبادی، زهرا ساخت بافت مصنوعی به منظور اعتبارسنجی روش الاستوگرافی خطی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]

 • سلطانیان‌زاده، حمید درون‌یابی توابع توزیع جهتی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتشار با قدرت تفکیک زاویه‌ای زیاد [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 57-64]

 • سلطانیان‌زاده، حمید استخراج و تحلیل نیمه‌خودکار تومورهای مغزی GBM از تصاویر چندپارامتری تشدید مغناطیسی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 219-236]

 • سنجری، محمدعلی تحلیل غیرخطی پایداری دینامیکی کمر در حین حرکات تکراری خم و راست‌ شدن تنه در دو راستای قرینه و غیرقرینه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 333-340]

ش

 • شالباف، احمد ارزیابی ردیابی حرکات دیواره قلب با استفاده از تطبیق غیرصلب تصاویر اکوکاردیوگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 237-254]

 • شعوری، نسرین بررسی و طبقه‌بندی سیگنال‌هایEEG مربوط به مشاهده، تجسّم و استراحت ذهنی افراد نقاش و غیرنقاش به وسیله نمای مقیاس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 321-331]

 • شکی، حسین بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 133-141]

 • شمسی، موسی ناحیه‌بندی تصاویر MR مغز با استفاده از FCM بهبود یافته‌ی مکانی به کمک تابع گوسی: gsFCM (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 175-186]

ص

 • صابری، هوشنگ کاهش TRE در سیستم های ناوبری جراحی ستون فقرات [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 155-162]

 • صالحی امینی، محمد طراحی، تحلیل و شبیه سازی عملکرد یک مکانیزم حرکتی ساده و مؤثر برای دستگاه تمرین راه رفتن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 121-132]

ط

 • طالبی، حیدرعلی ارائه الگوریتمی ترکیبی برای شبیه‌سازی برش بافت نرم با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 287-296]

ع

 • عباسی، عطااله ناحیه‌بندی تصاویر MR مغز با استفاده از FCM بهبود یافته‌ی مکانی به کمک تابع گوسی: gsFCM (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 175-186]

 • عبدالصالحی، مهدی بررسی میزان تعین سیگنالهای مغزی در احساسات مثبت، منفی و خنثی در منابع حاصل از الگوریتم ICA [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 143-153]

 • عربگری صومعه سفلی، محدثه ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 277-285]

 • عسگری، مرتضی تحلیل غیرخطی پایداری دینامیکی کمر در حین حرکات تکراری خم و راست‌ شدن تنه در دو راستای قرینه و غیرقرینه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 333-340]

 • علیزاده ثانی، زهرا ارزیابی ردیابی حرکات دیواره قلب با استفاده از تطبیق غیرصلب تصاویر اکوکاردیوگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 237-254]

غ

 • غریب‌زاده، شهریار استخراج و بررسی سینرجی‌های سنکرون در طول حرکت‌های سریع رسندة دست [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 297-310]

ف

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین درون‌یابی توابع توزیع جهتی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتشار با قدرت تفکیک زاویه‌ای زیاد [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 57-64]

 • فتورائی، ناصر بررسی عددی تأثیر انعطاف پذیری دیواره دولایه ای متخلخل بر روی جریان فیلتراسیون در جریان ضربانی وغیرنیوتنی خون از یک شریانکاروتیدبا گرفتگی متقارن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 107-120]

 • فخاری زواره، علیرضا بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 133-141]

 • فرمند، علی ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 277-285]

 • فرهمند، فرزام طراحی، تحلیل و شبیه سازی عملکرد یک مکانیزم حرکتی ساده و مؤثر برای دستگاه تمرین راه رفتن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 121-132]

 • فرهمند، فرزام طراحی و تحلیل یک ابزار لاپاراسکوپی نوین برای اندازه‌گیری مشخصات بیومکانیکی ارگان‌های حجیم داخل شکمی در حالت زنده [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 311-319]

 • فنایی شیخ‌الاسلامی، طاهره طراحی و شبیه‌‏سازی کنترل‏‌کننده میکروپمپ تحویل دارو با استفاده از همبسته‌‏کننده موج صوتی سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 351-360]

 • فیروزآبادی، بهار مدل محیط پیوسته برای جریان اکتین _ مایسین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]

 • فیروزآبادی، بهار مدل‌سازی جذب ذرات میکرونی در نسل دوم مجاری هوایی ریه انسان بر اساس مدل هورسفیلد [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 255-264]

 • فیروزآبادی، سید محمد کاربرد تجزیه حالت تجربی سیگنال در حذف تداخل الکتروکاردیوگرام از سیگنال‌های الکترومایوگرام [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 13-20]

 • فیروزآبادی، سید محمد بررسی میزان تعین سیگنالهای مغزی در احساسات مثبت، منفی و خنثی در منابع حاصل از الگوریتم ICA [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 143-153]

 • فیروزآبادی، سید محمد بررسی و طبقه‌بندی سیگنال‌هایEEG مربوط به مشاهده، تجسّم و استراحت ذهنی افراد نقاش و غیرنقاش به وسیله نمای مقیاس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 321-331]

ق

 • قاسمی، حسین مدل‌سازی جذب ذرات میکرونی در نسل دوم مجاری هوایی ریه انسان بر اساس مدل هورسفیلد [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 255-264]

 • قالیچی، فرزان بررسی مقایسه‌ای نیروی اصطکاک در محل تماس بین سیم و شیار براکت ارتودنسی به روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 341-349]

ک

 • کاظمی راد، سیاوش طراحی، تحلیل و شبیه سازی عملکرد یک مکانیزم حرکتی ساده و مؤثر برای دستگاه تمرین راه رفتن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 121-132]

 • کبودوند، ندا استخراج و بررسی سینرجی‌های سنکرون در طول حرکت‌های سریع رسندة دست [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 297-310]

 • کهریزی، صدیقه کاربرد تجزیه حالت تجربی سیگنال در حذف تداخل الکتروکاردیوگرام از سیگنال‌های الکترومایوگرام [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 13-20]

گ

 • گلدوزیان، لیلی سادات ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 277-285]

 • گندمکار، زیبا تفکیک سالمندان با سابقة زمین خوردن از سالمندان بدون سابقه زمین خوردن با استفاده از دسته‌ ویژگی‌های جدید استخراج شده از الگوی متناوب راه رفتن [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 21-37]

 • گودرزی، زهره بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 133-141]

ل

 • لشگری، مصطفی بررسی مقایسه‌ای نیروی اصطکاک در محل تماس بین سیم و شیار براکت ارتودنسی به روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 341-349]

م

 • مالکی، مرتضی طراحی و شبیه‌‏سازی کنترل‏‌کننده میکروپمپ تحویل دارو با استفاده از همبسته‌‏کننده موج صوتی سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 351-360]

 • محلوجی‌فر، علی استفاده از طبقه‌بند PCVM در سیستم واسط مغز- رایانه کاربرفرما به منظور بهبود تشخیص حرکت پا [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 39-55]

 • محلوجی‌فر، علی کدینگ سیگنال ECG برای بهبود فشرده‌سازی به منظور استفاده در پزشکی از راه دور [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 265-276]

 • محمد ولیئی، محسن کدینگ سیگنال ECG برای بهبود فشرده‌سازی به منظور استفاده در پزشکی از راه دور [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 265-276]

 • محمدی، حسین سنتز ترکیبات دو فازی تری کلسیم فسفات – هیدروکسی آپاتیت به روش واکنش حالت جامد: بررسی اثر درجه حرارت و نسبت Ca/P مواد واکنشگر بر نوع و مقدار فازهای تشکیل یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 201-207]

 • محمدی، راحله استفاده از طبقه‌بند PCVM در سیستم واسط مغز- رایانه کاربرفرما به منظور بهبود تشخیص حرکت پا [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 39-55]

 • محمدی، سامان طراحی، تحلیل و شبیه سازی عملکرد یک مکانیزم حرکتی ساده و مؤثر برای دستگاه تمرین راه رفتن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 121-132]

 • مختاری‌نیا، حمیدرضا تحلیل غیرخطی پایداری دینامیکی کمر در حین حرکات تکراری خم و راست‌ شدن تنه در دو راستای قرینه و غیرقرینه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 333-340]

 • مخلص‌پور اصفهانی، محمدایمان سامانة پوشیدنی اندازه‌گیری حرکت انسان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 361-369]

 • مرادی، محمدحسن پیش‌آگهی اپیزودهای افت فشار خون حاد با استفاده از ویژگی های فیزیولوژیکی و آشوبناک [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 163-174]

 • مسائلی، پدارم ارزیابی ردیابی حرکات دیواره قلب با استفاده از تطبیق غیرصلب تصاویر اکوکاردیوگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 237-254]

 • مشیری، بهزاد سامانة پوشیدنی اندازه‌گیری حرکت انسان [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 361-369]

 • مطیع نصرآبادی، علی بررسی میزان تعین سیگنالهای مغزی در احساسات مثبت، منفی و خنثی در منابع حاصل از الگوریتم ICA [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 143-153]

 • معینی سده، سمانه تحلیل غیرخطی پایداری دینامیکی کمر در حین حرکات تکراری خم و راست‌ شدن تنه در دو راستای قرینه و غیرقرینه [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 333-340]

 • مغربی، مرتضی بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 133-141]

 • مقاری، حمیدرضا ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 277-285]

 • مهرجو، مهری طراحی و شبیه‌‏سازی کنترل‏‌کننده میکروپمپ تحویل دارو با استفاده از همبسته‌‏کننده موج صوتی سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 351-360]

 • میرباقری، علیرضا طراحی و تحلیل یک ابزار لاپاراسکوپی نوین برای اندازه‌گیری مشخصات بیومکانیکی ارگان‌های حجیم داخل شکمی در حالت زنده [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 311-319]

 • میرزاکوچکی، بهنام بررسی مقایسه‌ای نیروی اصطکاک در محل تماس بین سیم و شیار براکت ارتودنسی به روش اجزای محدود [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 341-349]

ن

 • ناجی، محسن کاربرد تجزیه حالت تجربی سیگنال در حذف تداخل الکتروکاردیوگرام از سیگنال‌های الکترومایوگرام [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 13-20]

 • ناهیدی، سعید بررسی عددی تأثیر انعطاف پذیری دیواره دولایه ای متخلخل بر روی جریان فیلتراسیون در جریان ضربانی وغیرنیوتنی خون از یک شریانکاروتیدبا گرفتگی متقارن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 107-120]

 • نریمانی، رویا طراحی، تحلیل و شبیه سازی عملکرد یک مکانیزم حرکتی ساده و مؤثر برای دستگاه تمرین راه رفتن [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 121-132]

 • نظری نسب، داریوش طراحی و تحلیل یک ابزار لاپاراسکوپی نوین برای اندازه‌گیری مشخصات بیومکانیکی ارگان‌های حجیم داخل شکمی در حالت زنده [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 311-319]

 • نیک منشی، محمدرضا مدل محیط پیوسته برای جریان اکتین _ مایسین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]

ی

 • یاوری، افسانه پایداری و کنترل حرکت بدن انسان در طی اجرای حرکت تعادلی در ورزش ووشو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 75-84]

 • یوسفی آذر، مهدی پایداری و کنترل حرکت بدن انسان در طی اجرای حرکت تعادلی در ورزش ووشو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 75-84]