آ

 • آذریان، بهاره توسعه‌ی فیلتری جدید برای استخراج لکّه‌های پروتیینی در تصاویر الکتروفورز ژل دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 183-202]

 • آیت الهی، احمد استخراج مرز بافت ادونتیشیای عروق خونی در تصاویر اولتراسوند داخل رگی مبتنی بر روش کمینه/بیشینه بهبود یافته و مؤلفه‌های هم‌بند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 325-337]

ا

 • ابریشمی مقدم، حمید مدل‌سازی اجزای محدود-بدون ‌مش مبتنی بر موجک در حل مساله پیشرو مقطع‌نگاری القای مغناطیسی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 69-86]

 • ابوطالبی، وحید طبقه‌بندی کننده دومرحله‌ای مبتنی بر نمایش تنک و کاربرد آن در تشخیص سرطان [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 45-56]

 • ابوطالبی، وحید بهبود عملکرد طبقه‌بندی‌کننده براساس نمایش تنک در سیستم‌هایBCI با به‌سازی فرایند استخراج ویژگی و استفاده از الگوریتم بهینه یافتن پاسخ تنک [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 305-323]

 • احمدزاده، ساناز پیش‌بینی الگوی فعّالیّت مطلوب عضلات انگشت شست هنگام عملکردهای حرکتی ترسیم و نوشتن حروف با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 293-304]

 • احمدی، میترا کاربرد نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه حمل داروی ریواستیگمین هیدروژن تارتارات [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 385-398]

 • امیدی، مهدی تشخیص ساختار وابستگی شبکه حرکتی مغز در دادگان fMRI حالت استراحت بیماری پارکینسون با استفاده از توابع مفصل [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 261-275]

ب

 • بابائی، سحر طراحی و ساخت حسگر زاویه مفصل با استفاده از ارتباط بی‌سیم بلوتوث مبتنی بر شتاب‌سنج [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 57-68]

 • برج‌خانی، مهدی فرستنده کم‌توان حسگرهای بی‌سیم پزشکی در باند فرکانسی MICS با قابلیت راه‌اندازی با استفاده از سیستم استحصال انرژی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 31-43]

 • برج‌خانی، هادی فرستنده کم‌توان حسگرهای بی‌سیم پزشکی در باند فرکانسی MICS با قابلیت راه‌اندازی با استفاده از سیستم استحصال انرژی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 31-43]

 • بریمانی، سهراب بررسی تاثیر شرایط مکانیکی در تعیین کمی سینرژی عضلانی حین رکاب‌زنی برای کاربردهای توانبخشی FES [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 101-111]

پ

 • پاکروان، منیژه بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 113-123]

 • پولادیان، مجید مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی به منظور بررسی اثر اندازه‌ی نانوذرات مغناطیسیِ حاملِ دارو در سیستم دارورسانی مغناطیسی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]

ت

 • تحسری، علی طراحی و مطالعه بیومکانیکی اوّلین کیج‌گردنی بومی‌سازی شده براساس تحلیل‌های اجزای محدود [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 203-212]

 • تشکری زاده، زینب تنظیم سطح گلوکز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک به روش تطبیقی مدل مرجع و پیش‌بین اسمیت اصلاح یافته [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 159-171]

 • توحیدخواه، فرزاد کاهش لرزش دست با استفاده از تحریک الکتریکی سطحی عضله [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 19-29]

ج

 • جزلائیان، محمد گزینش ویژگی‌های بهینه در مدل بیولوژیکی بازشناسی اشیا با حداکثرکردن اطلاعات متقابل [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 371-383]

 • جعفری، رضا مدل‌سازی اجزای محدود-بدون ‌مش مبتنی بر موجک در حل مساله پیشرو مقطع‌نگاری القای مغناطیسی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 69-86]

چ

 • چن، ین وی بهبود ساخت مدل شکل آماری بافت‌های غیرصلب با کمک الگوریتم Coherent Point Drift [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 213-227]

ح

 • حاج نوروزی، اباذر بهبود شاخص‏های رشدی گیاه ذرّت (Zea mays L.) تحت آبیاری با آب مغناطیده [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 173-181]

 • حاجیان، رضا کاهش لرزش دست با استفاده از تحریک الکتریکی سطحی عضله [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 19-29]

 • حاجی بزرگی، مهدیه اندازه‌گیری خواص مکانیکی ورید سافینوس انسان با استفاده از آزمایش تورم [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 241-248]

 • حسین‌زاده، غلامعلی معیاری نوین برای رتبه‌بندی مقاومت تخمین‌گرهای ارتباطات کانال‌های EEG/MEG در مقابل آرتیفکت هدایت حجمی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-17]

 • حسین‌زاده، غلامعلی طراحی و بهینه‌سازی پالس‌های الکترومغناطیسی پیوسته برای مطالعه پدیده انتقال اشباع به واسطه تبادل شیمیایی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی با حل عددی معادلات بلاخ-مک‌کانل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 87-99]

 • حسینی ثانی، سید کمال تنظیم سطح گلوکز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک به روش تطبیقی مدل مرجع و پیش‌بین اسمیت اصلاح یافته [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 159-171]

 • حق‌پناهی، محمد طراحی و مطالعه بیومکانیکی اوّلین کیج‌گردنی بومی‌سازی شده براساس تحلیل‌های اجزای محدود [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 203-212]

 • حقیقی‌پور، نوشین تحلیل عددی تحریک فشاری سلول بنیادی مزانشیمی کشت داده شده با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و روش اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 135-149]

خ

 • خادم، علی معیاری نوین برای رتبه‌بندی مقاومت تخمین‌گرهای ارتباطات کانال‌های EEG/MEG در مقابل آرتیفکت هدایت حجمی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-17]

 • خضری، مهدی شناسایی حالت‌های عاطفی تصوّر شده‌ی ذهنی با استفاده‌از هم‌جوشی نتایج سیگنال‌های فیزیولوژیکی چندگانه [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 339-358]

 • خندان، وحید شبیه‌سازی نحوه‌ی‌ اثر داروی پپتیدی بر تجزیه‌ی واحدهای منومری از صفحه‌های توسعه یافته‌ی پروتیین آمیلوییدبتا‌‌ برای درمان بیماری آلزایمر [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 229-239]

د

 • دلاوری، مهدی بهبود ساخت مدل شکل آماری بافت‌های غیرصلب با کمک الگوریتم Coherent Point Drift [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 213-227]

ر

 • رسولی، آیسا مدل ساختاری میوکارد غیرفعّال گوسفند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 359-370]

 • رشیدی، لادن کاربرد نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه حمل داروی ریواستیگمین هیدروژن تارتارات [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 385-398]

 • رضائی، سحر شبیه‌سازی تشدید میدان مغناطیسی ناشی‌از نانوذرّات بر بافت همگن واقع در میدان مغناطیسی خارجی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 151-158]

 • رضائیان، محمدرضا طراحی و بهینه‌سازی پالس‌های الکترومغناطیسی پیوسته برای مطالعه پدیده انتقال اشباع به واسطه تبادل شیمیایی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی با حل عددی معادلات بلاخ-مک‌کانل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 87-99]

 • ریاحی عالم، نادر بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 113-123]

 • ریاحی عالم، نادر شبیه‌سازی تشدید میدان مغناطیسی ناشی‌از نانوذرّات بر بافت همگن واقع در میدان مغناطیسی خارجی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 151-158]

ز

 • زارع مایوان، حسن بهبود شاخص‏های رشدی گیاه ذرّت (Zea mays L.) تحت آبیاری با آب مغناطیده [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 173-181]

 • زمانیان، علی بررسی مورفولوژی و خواص فیزیکی شیمیایی داربست‌های زیست تخریب پذیر کوپلیمر لاکتیک گلیکولیک اسید ژلاتین به روش انجماد جهت‌دار [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 399-409]

س

 • سعیدی، محمدسعید شبیه‌سازی نحوه‌ی‌ اثر داروی پپتیدی بر تجزیه‌ی واحدهای منومری از صفحه‌های توسعه یافته‌ی پروتیین آمیلوییدبتا‌‌ برای درمان بیماری آلزایمر [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 229-239]

 • سلطانی، نوید مدل ساختاری میوکارد غیرفعّال گوسفند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 359-370]

 • سلطانیان‌زاده، حمید طراحی و بهینه‌سازی پالس‌های الکترومغناطیسی پیوسته برای مطالعه پدیده انتقال اشباع به واسطه تبادل شیمیایی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی با حل عددی معادلات بلاخ-مک‌کانل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 87-99]

 • سلیقه راد، حمیدرضا بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 113-123]

 • سلیمانی، مریم بهبود شاخص‏های رشدی گیاه ذرّت (Zea mays L.) تحت آبیاری با آب مغناطیده [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 173-181]

 • سیری، سعید مدل ساختاری میوکارد غیرفعّال گوسفند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 359-370]

ش

 • شامخی، سینا توسعه‌ی فیلتری جدید برای استخراج لکّه‌های پروتیینی در تصاویر الکتروفورز ژل دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 183-202]

 • شاه آبادی، محمود مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی به منظور بررسی اثر اندازه‌ی نانوذرات مغناطیسیِ حاملِ دارو در سیستم دارورسانی مغناطیسی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]

 • شاه حسینی، هادی شهریار گزینش ویژگی‌های بهینه در مدل بیولوژیکی بازشناسی اشیا با حداکثرکردن اطلاعات متقابل [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 371-383]

 • شاه محمدی، انعام اله بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 113-123]

 • شرافت، سید احمدرضا شناسایی حالت‌های عاطفی تصوّر شده‌ی ذهنی با استفاده‌از هم‌جوشی نتایج سیگنال‌های فیزیولوژیکی چندگانه [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 339-358]

 • شیخائی، صمد فرستنده کم‌توان حسگرهای بی‌سیم پزشکی در باند فرکانسی MICS با قابلیت راه‌اندازی با استفاده از سیستم استحصال انرژی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 31-43]

ص

 • صادقی، محمدتقی طبقه‌بندی کننده دومرحله‌ای مبتنی بر نمایش تنک و کاربرد آن در تشخیص سرطان [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 45-56]

 • صادقی، محمدتقی بهبود عملکرد طبقه‌بندی‌کننده براساس نمایش تنک در سیستم‌هایBCI با به‌سازی فرایند استخراج ویژگی و استفاده از الگوریتم بهینه یافتن پاسخ تنک [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 305-323]

ط

 • طهماسبی انفرادی، ستار کاربرد نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه حمل داروی ریواستیگمین هیدروژن تارتارات [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 385-398]

 • طوسی‌زاده، سعید پیش‌بینی الگوی فعّالیّت مطلوب عضلات انگشت شست هنگام عملکردهای حرکتی ترسیم و نوشتن حروف با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 293-304]

ع

 • عظیمی، لیلا بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 113-123]

 • عقابیان، محمدعلی مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی به منظور بررسی اثر اندازه‌ی نانوذرات مغناطیسیِ حاملِ دارو در سیستم دارورسانی مغناطیسی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]

 • علی همتی، زکیه تحلیل عددی تحریک فشاری سلول بنیادی مزانشیمی کشت داده شده با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و روش اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 135-149]

ف

 • فاطمی، فاطمه مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی به منظور بررسی اثر اندازه‌ی نانوذرات مغناطیسیِ حاملِ دارو در سیستم دارورسانی مغناطیسی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]

 • فتورائی، ناصر اندازه‌گیری خواص مکانیکی ورید سافینوس انسان با استفاده از آزمایش تورم [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 241-248]

 • فتورایی، ناصر مدل ساختاری میوکارد غیرفعّال گوسفند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 359-370]

 • فروزان، امیرحسین بهبود ساخت مدل شکل آماری بافت‌های غیرصلب با کمک الگوریتم Coherent Point Drift [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 213-227]

 • فروزنده، فرزاد اندازه‌گیری خواص مکانیکی ورید سافینوس انسان با استفاده از آزمایش تورم [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 241-248]

 • فلاح، علی بررسی تاثیر شرایط مکانیکی در تعیین کمی سینرژی عضلانی حین رکاب‌زنی برای کاربردهای توانبخشی FES [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 101-111]

 • فیروزآبادی، بهار شبیه‌سازی نحوه‌ی‌ اثر داروی پپتیدی بر تجزیه‌ی واحدهای منومری از صفحه‌های توسعه یافته‌ی پروتیین آمیلوییدبتا‌‌ برای درمان بیماری آلزایمر [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 229-239]

 • فیروزآبادی، سید محمد شناسایی حالت‌های عاطفی تصوّر شده‌ی ذهنی با استفاده‌از هم‌جوشی نتایج سیگنال‌های فیزیولوژیکی چندگانه [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 339-358]

 • فیروز نیا، کاووس بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 113-123]

ق

 • قاسمی، مهدیه تشخیص ساختار وابستگی شبکه حرکتی مغز در دادگان fMRI حالت استراحت بیماری پارکینسون با استفاده از توابع مفصل [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 261-275]

 • قاسمی تحریر، فرزانه رهایش آهسته‌ی پیریدوستیگمین بروماید از هیدروژل قابل ‌تزریق و حساس به دمای کیتوسان در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 249-260]

 • قربانی، فرناز بررسی مورفولوژی و خواص فیزیکی شیمیایی داربست‌های زیست تخریب پذیر کوپلیمر لاکتیک گلیکولیک اسید ژلاتین به روش انجماد جهت‌دار [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 399-409]

 • قناتی، فائزه بهبود شاخص‏های رشدی گیاه ذرّت (Zea mays L.) تحت آبیاری با آب مغناطیده [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 173-181]

ک

 • کبروی، حمیدرضا پیش‌بینی الگوی فعّالیّت مطلوب عضلات انگشت شست هنگام عملکردهای حرکتی ترسیم و نوشتن حروف با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 293-304]

 • کرمانی، علی استخراج مرز بافت ادونتیشیای عروق خونی در تصاویر اولتراسوند داخل رگی مبتنی بر روش کمینه/بیشینه بهبود یافته و مؤلفه‌های هم‌بند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 325-337]

 • کریم زاده، ماه منیر کاربرد نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه حمل داروی ریواستیگمین هیدروژن تارتارات [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 385-398]

گ

 • گنجی، فریبا رهایش آهسته‌ی پیریدوستیگمین بروماید از هیدروژل قابل ‌تزریق و حساس به دمای کیتوسان در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 249-260]

 • گنجی، فریبا کاربرد نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه حمل داروی ریواستیگمین هیدروژن تارتارات [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 385-398]

 • گویا، علی توسعه‌ی فیلتری جدید برای استخراج لکّه‌های پروتیینی در تصاویر الکتروفورز ژل دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 183-202]

م

 • مالکی، علی طراحی و ساخت حسگر زاویه مفصل با استفاده از ارتباط بی‌سیم بلوتوث مبتنی بر شتاب‌سنج [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 57-68]

 • مالکی، علی بررسی تاثیر شرایط مکانیکی در تعیین کمی سینرژی عضلانی حین رکاب‌زنی برای کاربردهای توانبخشی FES [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 101-111]

 • مالکی، علی ارزیابی طبقه‌بندی کننده‌های LDA و LS-SVM برای تفکیک 52 حرکت و وضعیت دست برای کاربرد در پروتزهای مبتنی بر فعّالیّت الکتریکی عضلات [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 411-420]

 • محلوجی‌فر، علی تشخیص ساختار وابستگی شبکه حرکتی مغز در دادگان fMRI حالت استراحت بیماری پارکینسون با استفاده از توابع مفصل [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 261-275]

 • محلوجی‌فر، علی بازسازی تصاویر التراسوند پزشکی به شیوه‌ی روزنه‌ی مصنوعی با استفاده از پردازش بلوکی حوزه‌ی فرکانس به منظور کاهش بار محاسباتی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 277-291]

 • محمدزاده اصل، بابک بازسازی تصاویر التراسوند پزشکی به شیوه‌ی روزنه‌ی مصنوعی با استفاده از پردازش بلوکی حوزه‌ی فرکانس به منظور کاهش بار محاسباتی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 277-291]

 • محمد علیخانی، سمیه بهبود شاخص‏های رشدی گیاه ذرّت (Zea mays L.) تحت آبیاری با آب مغناطیده [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 173-181]

 • مشکات، بهروز اندازه‌گیری خواص مکانیکی ورید سافینوس انسان با استفاده از آزمایش تورم [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 241-248]

 • مقیمی‌راد، الهه بازسازی تصاویر التراسوند پزشکی به شیوه‌ی روزنه‌ی مصنوعی با استفاده از پردازش بلوکی حوزه‌ی فرکانس به منظور کاهش بار محاسباتی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 277-291]

 • مهاجرانی، سرور استخراج مرز بافت ادونتیشیای عروق خونی در تصاویر اولتراسوند داخل رگی مبتنی بر روش کمینه/بیشینه بهبود یافته و مؤلفه‌های هم‌بند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 325-337]

 • میران‌بیگی، محمدحسین توسعه‌ی فیلتری جدید برای استخراج لکّه‌های پروتیینی در تصاویر الکتروفورز ژل دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 183-202]

 • میرجلیلی، علیرضا بهبود عملکرد طبقه‌بندی‌کننده براساس نمایش تنک در سیستم‌هایBCI با به‌سازی فرایند استخراج ویژگی و استفاده از الگوریتم بهینه یافتن پاسخ تنک [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 305-323]

 • میری، مجتبی بررسی اطلاعات ناحیه‌ی هسته‌ی تومور و پری‌تومورال در تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در بیماران تومور مغزی گلیوما [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 113-123]

 • میری، ملیحه طبقه‌بندی کننده دومرحله‌ای مبتنی بر نمایش تنک و کاربرد آن در تشخیص سرطان [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 45-56]

ن

 • ناظمی، آفرین ارزیابی طبقه‌بندی کننده‌های LDA و LS-SVM برای تفکیک 52 حرکت و وضعیت دست برای کاربرد در پروتزهای مبتنی بر فعّالیّت الکتریکی عضلات [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 411-420]

 • نصیرایی مقدم، عباس مدل ساختاری میوکارد غیرفعّال گوسفند [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 359-370]

 • نقوی، نادیا تنظیم سطح گلوکز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک به روش تطبیقی مدل مرجع و پیش‌بین اسمیت اصلاح یافته [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 159-171]

 • نوجه دهیان، هانیه بررسی مورفولوژی و خواص فیزیکی شیمیایی داربست‌های زیست تخریب پذیر کوپلیمر لاکتیک گلیکولیک اسید ژلاتین به روش انجماد جهت‌دار [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 399-409]

 • نیکخو، محمد طراحی و مطالعه بیومکانیکی اوّلین کیج‌گردنی بومی‌سازی شده براساس تحلیل‌های اجزای محدود [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 203-212]

و

 • واشقانی فراهانی، ابراهیم رهایش آهسته‌ی پیریدوستیگمین بروماید از هیدروژل قابل ‌تزریق و حساس به دمای کیتوسان در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 249-260]

 • وحیدی، بهمن تحلیل عددی تحریک فشاری سلول بنیادی مزانشیمی کشت داده شده با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و روش اجزای محدود [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 135-149]

 • ولی‌زاده، گلاره مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی به منظور بررسی اثر اندازه‌ی نانوذرات مغناطیسیِ حاملِ دارو در سیستم دارورسانی مغناطیسی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]

ه

 • هوبخت، فاطمه رهایش آهسته‌ی پیریدوستیگمین بروماید از هیدروژل قابل ‌تزریق و حساس به دمای کیتوسان در شرایط برون‌تنی [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 249-260]

ی

 • یوسفی نجف‌آبادی، محمدرضا مدل‌سازی اجزای محدود-بدون ‌مش مبتنی بر موجک در حل مساله پیشرو مقطع‌نگاری القای مغناطیسی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 69-86]