ا

 • ابوالحسنی، محمدجواد پایش سریع و غیرتهاجمی دما در تصاویر فراصوت دیجیتال با استفاده از روش شارش نوری [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 47-54]

 • ابونجمی، محمد کیفیت سنجی تازگی تخم مرغ خوراکی به وسیله امواج فراصوتی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-65]

 • احمدیان، علیرضا پایش سریع و غیرتهاجمی دما در تصاویر فراصوت دیجیتال با استفاده از روش شارش نوری [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 47-54]

 • اعظمی، محمود ساخت داربست نانوکامپوزیتی ژلاتین/آپاتیت از طریق یک روش زیست تقلیدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 275-284]

 • اکرم، اسداله کیفیت سنجی تازگی تخم مرغ خوراکی به وسیله امواج فراصوتی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-65]

 • امین احمدی، بهنام بررسی رفتار خوردگی آلیاژ حافظه دار نیکل- تیتانیم در محیط های فیزیولوژیکی شبیه سازی شده با بدن برای کاربردهای پزشکی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 111-118]

 • ایمانی، رعنا مطالعه و ارزیابی هیدروژل ترکیبی آگاروز-ژلاتین به عنوان بستر حامل سلول برای به کارگیری در سلول درمانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]

ب

 • بندگانی، حدیث بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و پاسخ های سلولی بیوسرامیک ژیپس حاوی غلظت های مختلف استرانسیم [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 99-109]

 • بهرامی، فریبا مقایسه بیومکانیکی سازوکارهای کنترل وضعیت بین افراد سالم و افراد دچار قطع عضو یکطرفه زیر زانو حین انجام حرکات سریع ارادی بازو [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 171-178]

 • بهنام، حمید بهبود قدرت تفکیک محوری در ویبروآکوستوگرافی به وسیله ارسال امواج با طول زمانی محدود [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 25-31]

 • بهنام‌قادر، علی‌اصغر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات دارای منیزیم در محیط حاوی اسیدهای آمینه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 127-133]

 • بهنام‌قادر، علی‌اصغر سنتز و بررسی خواص نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت، فلوئورهیدروکسی آپاتیت و فلوئورآپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 151-160]

پ

 • پرویز، مریم سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 89-97]

 • پورعسگری، فرزانه بررسی چسبندگی و نفوذ سلول های مزانشیم به داربست متخلخل از کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ PLGA با روکش پلیمر سه قطعه ای [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 291-298]

ت

 • تحریری، محمد رضا سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 89-97]

 • ترابی، میثم تفکیک غیرخطی تصاویر وزن دار مغزی به منظور تشخیص بیماری آلزایمر [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 213-225]

 • ترکمان، گیتی بررسی قابلیت تصاویر اولتراسوند فرکانس بالا برای ارزیابی کمی کلاژن: مطالعه فانتوم و بافت زنده [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 15-24]

 • تفضلی شادپور، محمد اثر کشش استاتیک بر جهت گیری سلول های مزانشیمال انسانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-314]

 • توکلی، جهانگیر حل عددی تعمیم یافته معادله موج غیرخطی KZK در حوزه زمان [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 67-77]

ج

 • جانملکی، محسن مدلسازی اثر میدان مغناطیسی بر مسیر جت نانوفیبرهای تولیدی در روش الکتروریسی به منظور ساخت بهینه داربست های مهندسی بافت [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 265-274]

 • جانملکی، محسن اثر کشش استاتیک بر جهت گیری سلول های مزانشیمال انسانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-314]

 • جعفرنژاد، میلاده مدلسازی اثر عوامل بیومکانیکی بر قابلیت تغییر شکل پذیری یک سلول سرطانی بدخیم [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 299-306]

 • جلیلی، ساسان مطالعه و ارزیابی هیدروژل ترکیبی آگاروز-ژلاتین به عنوان بستر حامل سلول برای به کارگیری در سلول درمانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]

 • جوقه‌دوست، صدیقه سنتز و بررسی خواص نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت، فلوئورهیدروکسی آپاتیت و فلوئورآپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 151-160]

ح

 • حاجی حسنی، مجتبی حل عددی تعمیم یافته معادله موج غیرخطی KZK در حوزه زمان [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 67-77]

 • حجتی امامی، شهریار مطالعه و ارزیابی هیدروژل ترکیبی آگاروز-ژلاتین به عنوان بستر حامل سلول برای به کارگیری در سلول درمانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]

 • حداد سلیمانی، زهرا مدلسازی لیزردرمانی بافت کبد با در نظر گرفتن اثر ذوب چربی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 189-197]

 • حصارکی، سعید بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و پاسخ های سلولی بیوسرامیک ژیپس حاوی غلظت های مختلف استرانسیم [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 99-109]

 • حصارکی، سعید سنتز نانوذرات کلسیم فسفات دارای منیزیم در محیط حاوی اسیدهای آمینه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 127-133]

 • حضرتی، فاطمه سنتز نانوذرات کلسیم فسفات دارای منیزیم در محیط حاوی اسیدهای آمینه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 127-133]

 • حقایق، مجید ارائه یک مدل تحلیلی به منظور بررسی پدیده ضربه به سر انسان و مطالعه معادلات حاکم بر آن [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 243-253]

 • حق بین نظرپاک، معصومه بررسی چسبندگی و نفوذ سلول های مزانشیم به داربست متخلخل از کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ PLGA با روکش پلیمر سه قطعه ای [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 291-298]

 • حقی پور، سیامک مدل سایبرنتیکی درد و فرایندهای حسی وابسته به حالت در شاخ خلفی نخاع [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 227-241]

خ

 • خراسانی، محمد تقی اثر کشش استاتیک بر جهت گیری سلول های مزانشیمال انسانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-314]

 • خلیل‌علافی، جعفر بررسی رفتار خوردگی آلیاژ حافظه دار نیکل- تیتانیم در محیط های فیزیولوژیکی شبیه سازی شده با بدن برای کاربردهای پزشکی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 111-118]

د

 • داوودآبادی فراهانی، سعید بررسی تحلیلی و تجربی واکنش تعادلی انسان در مواجهه با نوسانات تکیه گاهی در صفحه فرونتال [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 179-187]

ر

 • ربانی، حسین جبران ماتی تصاویر اولتراسوند با استفاده از الگوریتم تکراری گرادیان و بهبود کیفیت به وسیله پنجره تطبیقی و الگوریتم کاهش اغتشاش در حوزه ویولت مختلط [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-14]

 • ربانی، محسن اثر کشش استاتیک بر جهت گیری سلول های مزانشیمال انسانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-314]

 • ربیعی، محمد ساخت داربست نانوکامپوزیتی ژلاتین/آپاتیت از طریق یک روش زیست تقلیدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 275-284]

 • ربیعی، محمد سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 89-97]

 • رجایی، سید محمد ارائه یک مدل تحلیلی به منظور بررسی پدیده ضربه به سر انسان و مطالعه معادلات حاکم بر آن [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 243-253]

 • رجبی پور، علی کیفیت سنجی تازگی تخم مرغ خوراکی به وسیله امواج فراصوتی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-65]

 • رخشان، حامد بهبود قدرت تفکیک محوری در ویبروآکوستوگرافی به وسیله ارسال امواج با طول زمانی محدود [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 25-31]

 • رهنمای مشتاق، پریسا مطالعه و ارزیابی هیدروژل ترکیبی آگاروز-ژلاتین به عنوان بستر حامل سلول برای به کارگیری در سلول درمانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]

ز

 • زارع، مهرنوش بررسی رفتار خوردگی آلیاژ حافظه دار نیکل- تیتانیم در محیط های فیزیولوژیکی شبیه سازی شده با بدن برای کاربردهای پزشکی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 111-118]

س

 • سالاریان، مهرناز بررسی ساختار، خواص حرارتی و رهایش داروی نانوساختار رسی (هیدروکسید دوگانه لایه ای) حاوی داروی ایبوپروفن [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 119-125]

 • ستاره دان، سید کمال‌الدین کیفیت سنجی تازگی تخم مرغ خوراکی به وسیله امواج فراصوتی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-65]

 • سربلوکی، محمدنبی بررسی چسبندگی و نفوذ سلول های مزانشیم به داربست متخلخل از کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ PLGA با روکش پلیمر سه قطعه ای [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 291-298]

ش

 • شایان، مهدیس سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 89-97]

 • شریفی، علی محمد مطالعه و ارزیابی هیدروژل ترکیبی آگاروز-ژلاتین به عنوان بستر حامل سلول برای به کارگیری در سلول درمانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 315-324]

 • شفیعی، سیده سارا بررسی ساختار، خواص حرارتی و رهایش داروی نانوساختار رسی (هیدروکسید دوگانه لایه ای) حاوی داروی ایبوپروفن [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 119-125]

 • شکرگزار، محمدعلی اثر کشش استاتیک بر جهت گیری سلول های مزانشیمال انسانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-314]

 • شکرگزار، محمدعلی سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 89-97]

 • شمسی، فاطمه مدلسازی اثر میدان مغناطیسی بر مسیر جت نانوفیبرهای تولیدی در روش الکتروریسی به منظور ساخت بهینه داربست های مهندسی بافت [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 265-274]

 • شیخ مهدی مسگر، عبدالرضا بررسی سینتیک انحلال کلسیم فسفات های کربناتی بی شکل در محیط شبیه سازی شده استئوکلاستی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 135-149]

ص

 • صادقی مهر، محسن بررسی تحلیلی و تجربی واکنش تعادلی انسان در مواجهه با نوسانات تکیه گاهی در صفحه فرونتال [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 179-187]

 • صولتی هشجین، مهران بررسی ساختار، خواص حرارتی و رهایش داروی نانوساختار رسی (هیدروکسید دوگانه لایه ای) حاوی داروی ایبوپروفن [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 119-125]

ع

 • عرفانیان امیدوار، عباس حذف خودکار آرتیفکت چشمی از سیگنال های مغزی با استفاده از ویژگی های آماری و زمانی- فرکانسی مولفه های مستقل [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 199-211]

 • علیرضایی، جواد پایش سریع و غیرتهاجمی دما در تصاویر فراصوت دیجیتال با استفاده از روش شارش نوری [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 47-54]

 • علیزاده، مسعود بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و پاسخ های سلولی بیوسرامیک ژیپس حاوی غلظت های مختلف استرانسیم [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 99-109]

ف

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین تفکیک غیرخطی تصاویر وزن دار مغزی به منظور تشخیص بیماری آلزایمر [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 213-225]

 • فتورائی، ناصر مدلسازی اثر میدان مغناطیسی بر مسیر جت نانوفیبرهای تولیدی در روش الکتروریسی به منظور ساخت بهینه داربست های مهندسی بافت [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 265-274]

 • فرجامی، یعقوب حل عددی تعمیم یافته معادله موج غیرخطی KZK در حوزه زمان [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 67-77]

 • فرسادزاده، بابک سنتز و بررسی خواص نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت، فلوئورهیدروکسی آپاتیت و فلوئورآپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 151-160]

 • فرهپور، نادر بررسی تحلیلی و تجربی واکنش تعادلی انسان در مواجهه با نوسانات تکیه گاهی در صفحه فرونتال [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 179-187]

 • فیروزآبادی، سید محمد مدل سایبرنتیکی درد و فرایندهای حسی وابسته به حالت در شاخ خلفی نخاع [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 227-241]

ق

 • قندهاریون، حسنا حذف خودکار آرتیفکت چشمی از سیگنال های مغزی با استفاده از ویژگی های آماری و زمانی- فرکانسی مولفه های مستقل [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 199-211]

ک

 • کاظم زاده، روزبه سنتز نانوذرات کلسیم فسفات دارای منیزیم در محیط حاوی اسیدهای آمینه [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 127-133]

 • کریمی، حسین مقایسه بیومکانیکی سازوکارهای کنترل وضعیت بین افراد سالم و افراد دچار قطع عضو یکطرفه زیر زانو حین انجام حرکات سریع ارادی بازو [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 171-178]

 • کسری، مهران اثر فشار هیدروستاتیک سیکلی بر سلول های دیسک بین مهره ای [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 285-290]

گ

 • گلی ملک آبادی، زهرا اثر کشش استاتیک بر جهت گیری سلول های مزانشیمال انسانی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 307-314]

م

 • محلوجی‌فر، علی ارائه یک روش شکل دهی پرتو وفقی کارامد برای بهبود همزمان قدرت تفکیک و کنتراست تصاویر اولتراسوند [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 33-46]

 • محمدزاده اصل، بابک ارائه یک روش شکل دهی پرتو وفقی کارامد برای بهبود همزمان قدرت تفکیک و کنتراست تصاویر اولتراسوند [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 33-46]

 • محمدی، لیلا بررسی قابلیت تصاویر اولتراسوند فرکانس بالا برای ارزیابی کمی کلاژن: مطالعه فانتوم و بافت زنده [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 15-24]

 • مختاری دیزجی، منیژه مدلسازی لیزردرمانی بافت کبد با در نظر گرفتن اثر ذوب چربی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 189-197]

 • مضطرزاده، فتح اله ساخت داربست نانوکامپوزیتی ژلاتین/آپاتیت از طریق یک روش زیست تقلیدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 275-284]

 • مضطرزاده، فتح اله سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 89-97]

 • مضطرزاده، فتح اله بررسی سینتیک انحلال کلسیم فسفات های کربناتی بی شکل در محیط شبیه سازی شده استئوکلاستی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 135-149]

 • معرفت، مهدی مدلسازی لیزردرمانی بافت کبد با در نظر گرفتن اثر ذوب چربی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 189-197]

 • مقیمی، سحر بررسی قابلیت تصاویر اولتراسوند فرکانس بالا برای ارزیابی کمی کلاژن: مطالعه فانتوم و بافت زنده [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 15-24]

 • منصوربقایی، شهاب ارائه یک مدل تحلیلی به منظور بررسی پدیده ضربه به سر انسان و مطالعه معادلات حاکم بر آن [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 243-253]

 • مومن زاده، سیروس مدل سایبرنتیکی درد و فرایندهای حسی وابسته به حالت در شاخ خلفی نخاع [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 227-241]

 • مومن مهربانی، بهرام پایش سریع و غیرتهاجمی دما در تصاویر فراصوت دیجیتال با استفاده از روش شارش نوری [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 47-54]

 • میران بیگی، محمدحسین بررسی قابلیت تصاویر اولتراسوند فرکانس بالا برای ارزیابی کمی کلاژن: مطالعه فانتوم و بافت زنده [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 15-24]

ن

 • نادری، داوود بررسی تحلیلی و تجربی واکنش تعادلی انسان در مواجهه با نوسانات تکیه گاهی در صفحه فرونتال [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 179-187]

 • نریمانی، رویا مقایسه بیومکانیکی سازوکارهای کنترل وضعیت بین افراد سالم و افراد دچار قطع عضو یکطرفه زیر زانو حین انجام حرکات سریع ارادی بازو [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 171-178]

 • نعمتی، علی بررسی سینتیک انحلال کلسیم فسفات های کربناتی بی شکل در محیط شبیه سازی شده استئوکلاستی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 135-149]

 • نویدبخش، مهدی مدلسازی اثر عوامل بیومکانیکی بر قابلیت تغییر شکل پذیری یک سلول سرطانی بدخیم [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 299-306]

و

 • وثوقی وحدت، بیژن حل عددی تعمیم یافته معادله موج غیرخطی KZK در حوزه زمان [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 67-77]

 • وطن پرست، ربابه مقایسه بیومکانیکی سازوکارهای کنترل وضعیت بین افراد سالم و افراد دچار قطع عضو یکطرفه زیر زانو حین انجام حرکات سریع ارادی بازو [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 171-178]

ه

 • هادوی، سید محمد مهدی بررسی رفتار خوردگی آلیاژ حافظه دار نیکل- تیتانیم در محیط های فیزیولوژیکی شبیه سازی شده با بدن برای کاربردهای پزشکی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 111-118]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا مدل سایبرنتیکی درد و فرایندهای حسی وابسته به حالت در شاخ خلفی نخاع [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 227-241]

ی

 • یوسفی قره باغی، فرزاد سنتز نقاط کوانتومی هسته/پوسته CdSe/ZnS و بررسی اثربخشی آنها در مرگ سلول های راجی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 89-97]