آ

 • آقابزرگی صحاف، مسعودرضا به کارگیری جداسازی کور منابع سیگنال همبسته برای استخراج الکتروکاردیوگرام جنین بر اساس آمارگان های مرتبه دوم [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 301-310]

 • آقایی زاده ظروفی، رضا ارزیابی، تحلیل و طراحی یک سیستم آزمایشی کمک تشخیصی کامپیوتری به منظور بررسی تصاویر ماموگرام های دیجیتال در ایران [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 157-165]

ا

 • ابریشمی مقدم، حمید روشی برای بررسی هویت افراد بر اساس تصویر شبکیه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 311-318]

 • احمدلوی داراب، مجید شبیه سازی جریان خون و مقایسه پارامترهای همودینامیکی در بای پس های آئورت- کرونری و کرونری- کرونری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 111-117]

 • احمدیان، علیرضا ارزیابی، تحلیل و طراحی یک سیستم آزمایشی کمک تشخیصی کامپیوتری به منظور بررسی تصاویر ماموگرام های دیجیتال در ایران [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 157-165]

 • اسلامی، محمدرضا تاثیر ریزساختار و خصوصیات مکانیکی استخوان متراکم هاورس بر مسیر رشد میکروترک ها [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]

 • اسلامی، محمدرضا مطالعه رفتار بیومکانیکی بافت مغز توسط مدل های المان محدود الاستیک و هایپرالاستیک [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 281-288]

 • اسماعیل پور، جمال طبقه بندی اختلالات قلبی با استفاده از شبکه کوانتیزه کننده برداری و بر اساس ویژگی های استخراج شده از تبدیل ویولت [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-176]

 • اشرفی خوزانی، مهتاب سنتز کلسیم فسفات های آمورف کربناتی و بررسی سینتیک انحلال در محیط شبیه سازی شده سلول های جذب استخوان [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-51]

 • اهورایی، آزاده تشخیص نوع زردی و پیش بینی ابتلا به آن توسط شبکه های عصبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 63-69]

ب

 • بهنیا، سهراب طراحی تراگردان به منظور متمرکز کردن امواج فراصوتی برای گرما درمانی بافت های سرطانی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-8]

پ

 • پوردانیال، مهدی بررسی حساسیت خواص مواد در مدل المان محدود دقیق مهره اول ستون فقرات گردنی (اطلس) [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 289-299]

ت

 • ترکمان، گیتی اثر فشار عمودی پیوسته، تکرار شونده و متناوب بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی پوست خوکچه هندی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 215-225]

 • توحیدخواه، فرزاد تشخیص نوع زردی و پیش بینی ابتلا به آن توسط شبکه های عصبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 63-69]

 • توحیدخواه، فرزاد تصدیق امضا بر پایه فرضیه کنترل حرکات ماهرانه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 269-280]

ج

 • جعفریانی، هادی روشی برای بررسی هویت افراد بر اساس تصویر شبکیه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 311-318]

ح

 • حاجی ابراهیم تهرانی، فاطمه تشخیص نوع زردی و پیش بینی ابتلا به آن توسط شبکه های عصبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 63-69]

 • حسین‌زاده، غلامعلی شناسایی پارامترهای یک مدل غیرخطی از سیستم همودینامیک در تصویربرداری عملکردی تشدید مغناطیسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 29-37]

 • حصارکی، سعید اثر غلظت فاز مایع بر مدت زمان گیرش و استحکام فشاری سیمان استخوان هیدروکسی آپاتیت [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 105-110]

 • حق‌پناهی، محمد تحلیل المان محدود سه بعدی مهره دوم ستون فقرات گردنی (اکسس) به منظور بررسی شکستگی زائده دندانه ای [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 131-136]

 • حق‌پناهی، محمد بررسی حساسیت خواص مواد در مدل المان محدود دقیق مهره اول ستون فقرات گردنی (اطلس) [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 289-299]

خ

 • خالوزاده، حمید رژیم دارویی بهینه در شیمی درمانی کمکی قبل از عمل جراحی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحله III [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 319-334]

 • خلیل‌زاده، محمدعلی تحلیل فعالیت الکتریکی مغزی ERP در بازیابی حافظه اپیزودیک [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 251-267]

 • خوشکارشلمانی، اصغر تعیین ضریب الاستیک دیواره شریان با استفاده از مدلسازی دیواره شریان و جریان خون [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 95-104]

 • خیاطی، رسول تشخیص نوع زردی و پیش بینی ابتلا به آن توسط شبکه های عصبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 63-69]

د

 • دلداری، آرین ارزیابی، تحلیل و طراحی یک سیستم آزمایشی کمک تشخیصی کامپیوتری به منظور بررسی تصاویر ماموگرام های دیجیتال در ایران [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 157-165]

 • دلیری جوپاری، مرتضی چسبندگی باکتری اشرشیاکلی در شرایط آزمایشگاهی به سطح پلی اتیلن ترفتالات تابش دیده با لیزرهای دی اکسید کربن و کریپتون فلوئوراید [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 19-27]

ر

 • ربیعی، سید محمود اثر غلظت فاز مایع بر مدت زمان گیرش و استحکام فشاری سیمان استخوان هیدروکسی آپاتیت [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 105-110]

 • رشیدی، سعید تصدیق امضا بر پایه فرضیه کنترل حرکات ماهرانه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 269-280]

 • رفیعی، علی حذف نویز لکه ای از تصاویر سونوگرافی به کمک سیستم بر خط فازی عصبی ژنتیک [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-93]

 • رمضانی سعادت آبادی، احمد شبیه سازی جریان خون و مقایسه پارامترهای همودینامیکی در بای پس های آئورت- کرونری و کرونری- کرونری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 111-117]

 • ریاحی عالم، نادر ارزیابی، تحلیل و طراحی یک سیستم آزمایشی کمک تشخیصی کامپیوتری به منظور بررسی تصاویر ماموگرام های دیجیتال در ایران [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 157-165]

 • رییسی نجفی، احمد تاثیر ریزساختار و خصوصیات مکانیکی استخوان متراکم هاورس بر مسیر رشد میکروترک ها [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]

ز

 • زارع، علیرضا چسبندگی باکتری اشرشیاکلی در شرایط آزمایشگاهی به سطح پلی اتیلن ترفتالات تابش دیده با لیزرهای دی اکسید کربن و کریپتون فلوئوراید [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 19-27]

س

 • سلیمانیان زاد، صبیحه سنتز باکتریایی هیدروکسی آپاتیت نانومتری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 137-146]

 • سهرابی، صبا تحلیل المان محدود سه بعدی مهره دوم ستون فقرات گردنی (اکسس) به منظور بررسی شکستگی زائده دندانه ای [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 131-136]

 • سیدصالحی، سید علی روش های اتصال گرای جدید بر گرفته از سامانه ادراک گفتار انسان به منظور بهبود بازشناسی گفتار ماشینی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 201-213]

 • سیف علی هرسینی، جلیل طبقه بندی اختلالات قلبی با استفاده از شبکه کوانتیزه کننده برداری و بر اساس ویژگی های استخراج شده از تبدیل ویولت [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-176]

ش

 • شرافت، احمدرضا طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی با استفاده از آمارگان مرتبه بالا [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 189-199]

 • شمس، سید محمد شناسایی پارامترهای یک مدل غیرخطی از سیستم همودینامیک در تصویربرداری عملکردی تشدید مغناطیسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 29-37]

 • شیخان، منصور تولید خودکار نوای گفتار به کمک مدل آمیختار عصبی-آماری با امکان انتخاب واحد در سنتز [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 227-240]

 • شیخ زین الدین، محمود سنتز باکتریایی هیدروکسی آپاتیت نانومتری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 137-146]

 • شیخ مهدی مسگر، عبدالرضا سنتز کلسیم فسفات های آمورف کربناتی و بررسی سینتیک انحلال در محیط شبیه سازی شده سلول های جذب استخوان [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-51]

ص

 • صدیقی، امیرسعید مطالعه رفتار بیومکانیکی بافت مغز توسط مدل های المان محدود الاستیک و هایپرالاستیک [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 281-288]

 • صولتی هشجین، مهران اثر غلظت فاز مایع بر مدت زمان گیرش و استحکام فشاری سیمان استخوان هیدروکسی آپاتیت [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 105-110]

ط

 • طالبی، قدمعلی اثر فشار عمودی پیوسته، تکرار شونده و متناوب بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی پوست خوکچه هندی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 215-225]

ع

 • عرشی، احمدرضا تاثیر ریزساختار و خصوصیات مکانیکی استخوان متراکم هاورس بر مسیر رشد میکروترک ها [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]

غ

 • غیاثی، صدیقه اثر فشار عمودی پیوسته، تکرار شونده و متناوب بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی پوست خوکچه هندی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 215-225]

ف

 • فتحی، محمدحسین سنتز باکتریایی هیدروکسی آپاتیت نانومتری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 137-146]

 • فتورائی، ناصر تحلیل جریان و انتقال حرارت در ویسکومتر همورئولوژیکی با استفاده از شبیه سازی به روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 9-17]

 • فرزانه، محمد رضا حذف نویز لکه ای از تصاویر سونوگرافی به کمک سیستم بر خط فازی عصبی ژنتیک [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-93]

 • فرمان زاد، فرهاد مطالعه رفتار بیومکانیکی بافت مغز توسط مدل های المان محدود الاستیک و هایپرالاستیک [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 281-288]

 • فریبرز، شهریار تاثیر ریزساختار و خصوصیات مکانیکی استخوان متراکم هاورس بر مسیر رشد میکروترک ها [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]

 • فلاح، علی اثر فشار عمودی پیوسته، تکرار شونده و متناوب بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی پوست خوکچه هندی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 215-225]

 • فلاح، علی تصدیق امضا بر پایه فرضیه کنترل حرکات ماهرانه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 269-280]

 • فیروزآبادی، سید محمد طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی با استفاده از آمارگان مرتبه بالا [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 189-199]

ق

 • قاسمیان یزدی، محمد حسن روشی برای آشکارسازی لبه بر مبنای مدل محاسباتی سلول ساده کورتکس اولیه بینایی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 119-129]

 • قالیچی، فرزان طراحی تراگردان به منظور متمرکز کردن امواج فراصوتی برای گرما درمانی بافت های سرطانی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-8]

 • قالیچی، فرزان شبیه سازی جریان خون و مقایسه پارامترهای همودینامیکی در بای پس های آئورت- کرونری و کرونری- کرونری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 111-117]

 • قشونی، مجید تحلیل فعالیت الکتریکی مغزی ERP در بازیابی حافظه اپیزودیک [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 251-267]

 • قلی پورسمرغاوه، مجتبی تحلیل جریان و انتقال حرارت در ویسکومتر همورئولوژیکی با استفاده از شبیه سازی به روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 9-17]

ک

 • کدخدا محمدی، عبدالرحیم طبقه بندی اختلالات قلبی با استفاده از شبکه کوانتیزه کننده برداری و بر اساس ویژگی های استخراج شده از تبدیل ویولت [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-176]

 • کریمی، محمد مهدی شناسایی پارامترهای یک مدل غیرخطی از سیستم همودینامیک در تصویربرداری عملکردی تشدید مغناطیسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 29-37]

گ

 • گرگین زاده، علی تحلیل المان محدود سه بعدی مهره دوم ستون فقرات گردنی (اکسس) به منظور بررسی شکستگی زائده دندانه ای [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 131-136]

 • گیتی، معصومه ارزیابی، تحلیل و طراحی یک سیستم آزمایشی کمک تشخیصی کامپیوتری به منظور بررسی تصاویر ماموگرام های دیجیتال در ایران [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 157-165]

م

 • محمدی، زهرا سنتز کلسیم فسفات های آمورف کربناتی و بررسی سینتیک انحلال در محیط شبیه سازی شده سلول های جذب استخوان [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-51]

 • محمدی، زینب سادات سنتز کلسیم فسفات های آمورف کربناتی و بررسی سینتیک انحلال در محیط شبیه سازی شده سلول های جذب استخوان [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-51]

 • مختاری دیزجی، منیژه تعیین ضریب الاستیک دیواره شریان با استفاده از مدلسازی دیواره شریان و جریان خون [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 95-104]

 • مرادی، محمدحسن حذف نویز لکه ای از تصاویر سونوگرافی به کمک سیستم بر خط فازی عصبی ژنتیک [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-93]

 • مستغاثی، بابک سنتز باکتریایی هیدروکسی آپاتیت نانومتری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 137-146]

 • مضطرزاده، فتح اله سنتز کلسیم فسفات های آمورف کربناتی و بررسی سینتیک انحلال در محیط شبیه سازی شده سلول های جذب استخوان [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-51]

 • مضطرزاده، فتح اله اثر غلظت فاز مایع بر مدت زمان گیرش و استحکام فشاری سیمان استخوان هیدروکسی آپاتیت [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 105-110]

 • معرفت، مهدی تعیین ضریب الاستیک دیواره شریان با استفاده از مدلسازی دیواره شریان و جریان خون [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 95-104]

 • معین، محمدشهرام روشی برای بررسی هویت افراد بر اساس تصویر شبکیه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 311-318]

 • معین زاده، منصور تاثیر ریزساختار و خصوصیات مکانیکی استخوان متراکم هاورس بر مسیر رشد میکروترک ها [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]

 • مفید، محمود اثر فشار عمودی پیوسته، تکرار شونده و متناوب بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی پوست خوکچه هندی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 215-225]

 • مقیمی، علی تحلیل فعالیت الکتریکی مغزی ERP در بازیابی حافظه اپیزودیک [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 251-267]

 • مهدی نوازمقدم، روح اله چسبندگی باکتری اشرشیاکلی در شرایط آزمایشگاهی به سطح پلی اتیلن ترفتالات تابش دیده با لیزرهای دی اکسید کربن و کریپتون فلوئوراید [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 19-27]

 • مهرشاد، ناصر روشی برای آشکارسازی لبه بر مبنای مدل محاسباتی سلول ساده کورتکس اولیه بینایی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 119-129]

 • میرزاده، حمید چسبندگی باکتری اشرشیاکلی در شرایط آزمایشگاهی به سطح پلی اتیلن ترفتالات تابش دیده با لیزرهای دی اکسید کربن و کریپتون فلوئوراید [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 19-27]

 • میرزاکوچکی، ستار طبقه بندی اختلالات قلبی با استفاده از شبکه کوانتیزه کننده برداری و بر اساس ویژگی های استخراج شده از تبدیل ویولت [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-176]

ن

 • نجاریان، سیامک مطالعه رفتار بیومکانیکی بافت مغز توسط مدل های المان محدود الاستیک و هایپرالاستیک [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 281-288]

 • نظر پور، کیانوش طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی با استفاده از آمارگان مرتبه بالا [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 189-199]

 • نوروزی، محمد رضا جداسازی سیگنال فیبریلاسیون بطنی بر مبنای مشخصات آشوبگون سیگنال های قلبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 53-62]

ه

 • همایی شاندیز، فاطمه رژیم دارویی بهینه در شیمی درمانی کمکی قبل از عمل جراحی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحله III [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 319-334]

ی

 • یزدان بخش، پدرام رژیم دارویی بهینه در شیمی درمانی کمکی قبل از عمل جراحی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحله III [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 319-334]

 • یزدان پناه، محمد جواد جداسازی سیگنال فیبریلاسیون بطنی بر مبنای مشخصات آشوبگون سیگنال های قلبی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 53-62]

 • یزدچی، محمدرضا روش های اتصال گرای جدید بر گرفته از سامانه ادراک گفتار انسان به منظور بهبود بازشناسی گفتار ماشینی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 201-213]