ا

 • ابریشمی مقدم، حمید تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون به کمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 117-128]

 • ابوطالبی، وحید آشکار سازی مولفه های شناختی سیگنال مغز با استفاده از ضرایب ویولت [-1، شماره 1، 1383، صفحه 25-45]

 • استکی، علی بررسی کمی میزان تاثیر عضلات دست انسان بر موقعیت مفاصل انگشت اشاره و شست با استفاده از یک مدل استاتیکی سه بعدی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 15-23]

 • اورنگ، فریبا ساخت داربست کامپوزیتی متخلخل برای مهندسی بافت استخوان بر پایه ژلاتین و هیدروکسی آپاتیت، قسمت اول: نتایج کشت سلولی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 57-64]

 • اورنگ، فریبا اثر تغییر ترکیب شیمیایی بر رفتار رهایشی و مورفولوژی میکرواسفرهای پلی یورتان تهیه شده به روش تبخیر حلال [-1، شماره 2، 1383، صفحه 173-179]

ب

 • بارانی، زهره مدل سه بعدی برای کفی کفش بیماران دیابتی و بررسی نقش ماده سیلیکون ژل در تحلیل تنش و کرنش به روش اجزای محدود [-1، شماره 2، 1383، صفحه 111-116]

ت

 • ترکمان، گیتی پاسخ پوست به نیروهای فشاری اعمال شده در مدل خوکچه هندی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 93-100]

 • توابی، امیرحسین تاثیر خمش بر ابر کشسانی و مورفولوژی چهار نوع سیم ارتودنسی تجارتی از جنس نیکل– تیتانیوم [-1، شماره 2، 1383، صفحه 181-191]

ج

 • جان‌احمدی، مهیار یک مدل الکتروشیمیایی جدید برای مسیر مرکب قلبی بر مبنای جزییات کانالهای یونی غشا [-1، شماره 1، 1383، صفحه 77-92]

چ

 • چاوشی، سید محمد مدلسازی ریاضی نیروی اصطکاک بین لیگاچور و سیم ارتودنسی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 153-158]

ح

 • حسینی نسب، سید حامد پارامترهای موثر بر تنش های وارده به سیستم های پیچ پدیکل در ستون مهره تثبیت شده [-1، شماره 2، 1383، صفحه 159-172]

 • حق‌پناهی، محمد مدل سه بعدی برای کفی کفش بیماران دیابتی و بررسی نقش ماده سیلیکون ژل در تحلیل تنش و کرنش به روش اجزای محدود [-1، شماره 2، 1383، صفحه 111-116]

خ

 • خلیل‌زاده، محمدعلی آشکار سازی مولفه های شناختی سیگنال مغز با استفاده از ضرایب ویولت [-1، شماره 1، 1383، صفحه 25-45]

ر

 • رضایی پژند، جلیل مدلسازی ریاضی نیروی اصطکاک بین لیگاچور و سیم ارتودنسی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 153-158]

 • رفیعی نیا، محمد اثر تغییر ترکیب شیمیایی بر رفتار رهایشی و مورفولوژی میکرواسفرهای پلی یورتان تهیه شده به روش تبخیر حلال [-1، شماره 2، 1383، صفحه 173-179]

س

 • ساجدی، حامد روش جدید تحریک انتخابگر در کاشت حلزونی با استفاده از تحریک چند الکترودی غیر همزمان [-1، شماره 1، 1383، صفحه 3-14]

 • سعیدی، حسن مدل سه بعدی برای کفی کفش بیماران دیابتی و بررسی نقش ماده سیلیکون ژل در تحلیل تنش و کرنش به روش اجزای محدود [-1، شماره 2، 1383، صفحه 111-116]

ش

 • شرفی، علی اکبر پاسخ پوست به نیروهای فشاری اعمال شده در مدل خوکچه هندی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 93-100]

 • شیخ حسنی، علیرضا تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون به کمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 117-128]

 • شیخ مهدی مسگر، عبدالرضا سنتز کلسیم فسفات آمورف و بررسی انحلال پذیری در محیط شبیه سازی شده آکتیویته استئوکلاستی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 47-55]

 • شیخ مهدی مسگر، عبدالرضا رفتار تبلور و زیست فعالی در محیط شبیه سازی شده بدن در شیشه های زیست فعال سیستم MgO – CaO – P2O5 - SiO2 [-1، شماره 2، 1383، صفحه 143-151]

ص

 • صدرنژاد، سیدخطیب الاسلام تاثیر خمش بر ابر کشسانی و مورفولوژی چهار نوع سیم ارتودنسی تجارتی از جنس نیکل– تیتانیوم [-1، شماره 2، 1383، صفحه 181-191]

ط

 • طباطبایی قمشه، فرهاد یک مدل الکتروشیمیایی جدید برای مسیر مرکب قلبی بر مبنای جزییات کانالهای یونی غشا [-1، شماره 1، 1383، صفحه 77-92]

ع

 • عبدالمالکی، پرویز تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون به کمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 117-128]

 • عرشی، احمدرضا یک مدل الکتروشیمیایی جدید برای مسیر مرکب قلبی بر مبنای جزییات کانالهای یونی غشا [-1، شماره 1، 1383، صفحه 77-92]

 • عسگرزاده تبریزی، کریم ساخت داربست کامپوزیتی متخلخل برای مهندسی بافت استخوان بر پایه ژلاتین و هیدروکسی آپاتیت، قسمت اول: نتایج کشت سلولی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 57-64]

ف

 • فتورائی، ناصر شبیه سازی جریان خون در وسیله کمکی بطن چپ از نوع کیسه ای با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 129-142]

 • فرهمند، فرزام پارامترهای موثر بر تنش های وارده به سیستم های پیچ پدیکل در ستون مهره تثبیت شده [-1، شماره 2، 1383، صفحه 159-172]

 • فلاح، علی پاسخ پوست به نیروهای فشاری اعمال شده در مدل خوکچه هندی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 93-100]

 • فیروزآبادی، سید محمد روش جدید تحریک انتخابگر در کاشت حلزونی با استفاده از تحریک چند الکترودی غیر همزمان [-1، شماره 1، 1383، صفحه 3-14]

 • فیروزآبادی، سید محمد تاثیر پارامترهای پیش پالس کاتدی در تحرک انتخابی فیبرهای مایلین دار و استخراج شکل موج جدیدی برای تحریک الکتریکی انتخابی به کمک شبیه سازی تحریک الکتریکی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 65-76]

 • فیروزی، فرامرز شبیه سازی جریان خون در وسیله کمکی بطن چپ از نوع کیسه ای با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 129-142]

ق

 • قریشی، سعید تاثیر خمش بر ابر کشسانی و مورفولوژی چهار نوع سیم ارتودنسی تجارتی از جنس نیکل– تیتانیوم [-1، شماره 2، 1383، صفحه 181-191]

ک

 • کاتوزیان، حمیدرضا پاسخ پوست به نیروهای فشاری اعمال شده در مدل خوکچه هندی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 93-100]

 • کاتوزیان، حمیدرضا مدل سه بعدی برای کفی کفش بیماران دیابتی و بررسی نقش ماده سیلیکون ژل در تحلیل تنش و کرنش به روش اجزای محدود [-1، شماره 2، 1383، صفحه 111-116]

 • کارگرنوین، محمدحسین پارامترهای موثر بر تنش های وارده به سیستم های پیچ پدیکل در ستون مهره تثبیت شده [-1، شماره 2، 1383، صفحه 159-172]

 • کرمی، محسن پارامترهای موثر بر تنش های وارده به سیستم های پیچ پدیکل در ستون مهره تثبیت شده [-1، شماره 2، 1383، صفحه 159-172]

گ

 • گیتی، معصومه تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون به کمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 117-128]

م

 • محمدی، زهرا سنتز کلسیم فسفات آمورف و بررسی انحلال پذیری در محیط شبیه سازی شده آکتیویته استئوکلاستی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 47-55]

 • محمدی، زهرا رفتار تبلور و زیست فعالی در محیط شبیه سازی شده بدن در شیشه های زیست فعال سیستم MgO – CaO – P2O5 - SiO2 [-1، شماره 2، 1383، صفحه 143-151]

 • محمودیان، مسعود یک مدل الکتروشیمیایی جدید برای مسیر مرکب قلبی بر مبنای جزییات کانالهای یونی غشا [-1، شماره 1، 1383، صفحه 77-92]

 • مرادی، محمدحسن آشکار سازی مولفه های شناختی سیگنال مغز با استفاده از ضرایب ویولت [-1، شماره 1، 1383، صفحه 25-45]

 • مصطفی، عباس تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون به کمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 117-128]

 • معتمدی، سید احمد روش جدید تحریک انتخابگر در کاشت حلزونی با استفاده از تحریک چند الکترودی غیر همزمان [-1، شماره 1، 1383، صفحه 3-14]

 • مفید، محمود پاسخ پوست به نیروهای فشاری اعمال شده در مدل خوکچه هندی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 93-100]

 • مهنام، امین تاثیر پارامترهای پیش پالس کاتدی در تحرک انتخابی فیبرهای مایلین دار و استخراج شکل موج جدیدی برای تحریک الکتریکی انتخابی به کمک شبیه سازی تحریک الکتریکی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 65-76]

ن

 • نجاریان، سیامک شبیه سازی جریان خون در وسیله کمکی بطن چپ از نوع کیسه ای با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی [-1، شماره 2، 1383، صفحه 129-142]

ه

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا تاثیر پارامترهای پیش پالس کاتدی در تحرک انتخابی فیبرهای مایلین دار و استخراج شکل موج جدیدی برای تحریک الکتریکی انتخابی به کمک شبیه سازی تحریک الکتریکی [-1، شماره 1، 1383، صفحه 65-76]