آ

 • آریزا-گراسیا، میگل-آنگل مطالعه اثرات سناریوهای هندسی رایج ایمپلنت قوسی تکی و دوتایی در مدل قوز قرنیه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 3314-340]

 • آسیایی، ساسان بررسی شرایط سنتز بهینه نانوذرات اکسید سریم زیست سازگار با تراشه میکروفلوئید [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 61-70]

 • آیتی نجف آبادی، سید مهران تحلیل سینماتیکی مفاصل اندام تحتانی افراد دارای اختلاف طول پا در هنگام بالا رفتن از پله با و بدون استفاده از کفی جبران کننده [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]

 • آیتی نجف آبادی، سید مهران استفاده از تغییرات مرکز جرم جهت بررسی تعادل افراد دارای اختلاف طول پا در هنگام بالا رفتن از پله [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 131-140]

ا

 • احمدی پژوه، محمد علی تعیین پارامترهای مناسب تحریک الکتریکی انتخابی اعصاب محیطی میلین‌دار با جریان سینوسی فرکانس بالا به کمک شبیه‌سازی محاسباتی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 161-170]

 • اخلاقی، پدرام بررسی پایداری اولیه ایمپلنت های دندانی در بارگذاری-باربرداری فشاری دوره ای با استفاده از تصاویر میکروسیتی و روش همبستگی حجمی دیجیتال [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 141-150]

 • اخلاقی، پدرام بررسی پایداری اولیه ایمپلنت‌های دندانی: بارگذاری-باربرداری فشاری دوره‌ای برون تنی و تحلیل میکروالمان محدود [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 261-270]

 • اکبری‌فر، فاطمه بازسازی و تحلیل خطای حرکات صفحه‌ای بدن انسان با استفاده از حداقل یک مارکر با نصب آزاد روی هر قطعه [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-11]

 • امیری، یاسمن ارزیابی پارامترهای بیومکانیکی ریزسوزنهای پزشکی با طراحی زیست‌الهام در تعامل با پوست با استفاده از روش المان محدود [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 101-110]

ب

 • باریکانی، حمیدرضا بررسی پایداری اولیه ایمپلنت های دندانی در بارگذاری-باربرداری فشاری دوره ای با استفاده از تصاویر میکروسیتی و روش همبستگی حجمی دیجیتال [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 141-150]

 • بامداد، مهدی طراحی مکاترونیکی و پیاده سازی کنترلی دوچرخه هوشمند ثابت تمرینی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 11-20]

 • بانکی کشکی، حسین ارائه مدل نورونی جدید مبتنی بر رفتار آشوبگونه شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 211-220]

 • براتی، سارا بهینه سازی ساختاری استنت دریچه های آئورتی قابل پیوند از طریق کاتتر [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 301-310]

 • برادران رفیعی، علیرضا مطالعه اثرات سناریوهای هندسی رایج ایمپلنت قوسی تکی و دوتایی در مدل قوز قرنیه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 3314-340]

 • بغدادی، گلناز مدل شناختی ناوبری: تعامل هیپوکمپ و پیش پیشانی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 111-120]

 • بهرامی زاده سجادی، شیما مطالعه اثرات سناریوهای هندسی رایج ایمپلنت قوسی تکی و دوتایی در مدل قوز قرنیه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 3314-340]

 • بهزادفر، ندا تحلیل و پردازش سیگنال الکتروآنسفالوگرام در تشخیص خستگی زمان آموزش نوروفیدبک [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 311-320]

 • بهنام، حمید به کارگیری یادگیری منیفلد برای تشخیص بیماری دریچه میترال [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 201-210]

 • بهنام، حمید تحلیل ردیابی چشم در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و گروه کنترل در تکلیف خیره-شدن به حالات احساسی چهره [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 241-250]

 • بوکلر، فیلیپ مطالعه اثرات سناریوهای هندسی رایج ایمپلنت قوسی تکی و دوتایی در مدل قوز قرنیه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 3314-340]

ت

 • توحیدخواه، فرزاد مدل شناختی ناوبری: تعامل هیپوکمپ و پیش پیشانی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 111-120]

ج

 • جعفری کیا، صبا به کارگیری یادگیری منیفلد برای تشخیص بیماری دریچه میترال [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 201-210]

ح

 • حاج‌لطفعلیان، مصطفی بازسازی و تحلیل خطای حرکات صفحه‌ای بدن انسان با استفاده از حداقل یک مارکر با نصب آزاد روی هر قطعه [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-11]

 • حامدعلی، بهنوش تحلیل ردیابی چشم در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و گروه کنترل در تکلیف خیره-شدن به حالات احساسی چهره [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 241-250]

 • حسین ثابت، علی به کارگیری یادگیری منیفلد برای تشخیص بیماری دریچه میترال [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 201-210]

خ

 • خاوری، محمد طراحی مکاترونیکی و پیاده سازی کنترلی دوچرخه هوشمند ثابت تمرینی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 11-20]

 • خدادادی، مجتبی تحلیل ردیابی چشم در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و گروه کنترل در تکلیف خیره-شدن به حالات احساسی چهره [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 241-250]

 • خرمی بنارکی، آناهیتا تحلیل ردیابی چشم در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و گروه کنترل در تکلیف خیره-شدن به حالات احساسی چهره [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 241-250]

 • خورشیدپرست، ستاره بررسی پایداری اولیه ایمپلنت های دندانی در بارگذاری-باربرداری فشاری دوره ای با استفاده از تصاویر میکروسیتی و روش همبستگی حجمی دیجیتال [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 141-150]

د

 • داننده حصار، امین چهارچوب مدل پایه ی بیزی بهبود یافته برای پردازش ECG در محیط‌های غیر ایستا [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 231-240]

 • داننده حصار، حامد چهارچوب مدل پایه ی بیزی بهبود یافته برای پردازش ECG در محیط‌های غیر ایستا [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 231-240]

 • دلاوری، هادی تحلیل مدل مرتبه کسری SEIR برای کووید 19 و بررسی مدیریت شیوع آن با یک کنترل کننده غیرخطی مرتبه کسری تطبیقی جدید [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 121-130]

 • دهقان پور ده عرب، الهام یک روش موثربرای تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از ویژگی های دستخط [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 321-330]

 • دوروشی، مریم تحلیل و پردازش سیگنال الکتروآنسفالوگرام در تشخیص خستگی زمان آموزش نوروفیدبک [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 311-320]

ر

 • رحیمی نسب، علیرضا تحلیل آماری تغییرات اتصالات ساختاری و کارکردی مغز در بیماران اسکیزوفرنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 221-230]

 • رضاییان، محمد رضا آشکارسازی اثر CEST از طیف Z تشدید مغناطیسی آغشته به نویز بر اساس مدل تحلیلی برگرفته از حل معادلات بلاخ-مک‌کانل [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 31-40]

 • رفیعایی، سید مسعود تحلیل سینماتیکی مفاصل اندام تحتانی افراد دارای اختلاف طول پا در هنگام بالا رفتن از پله با و بدون استفاده از کفی جبران کننده [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]

 • رفیعایی، سید مسعود استفاده از تغییرات مرکز جرم جهت بررسی تعادل افراد دارای اختلاف طول پا در هنگام بالا رفتن از پله [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 131-140]

 • روحی، غلامرضا بررسی پایداری اولیه ایمپلنت های دندانی در بارگذاری-باربرداری فشاری دوره ای با استفاده از تصاویر میکروسیتی و روش همبستگی حجمی دیجیتال [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 141-150]

 • روحی، غلامرضا بررسی پایداری اولیه ایمپلنت‌های دندانی: بارگذاری-باربرداری فشاری دوره‌ای برون تنی و تحلیل میکروالمان محدود [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 261-270]

س

 • ساویز، مهرداد تعیین پارامترهای مناسب تحریک الکتریکی انتخابی اعصاب محیطی میلین‌دار با جریان سینوسی فرکانس بالا به کمک شبیه‌سازی محاسباتی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 161-170]

 • سلجوقی، معصومه تشخیص بیماری‌های عصبی پیش‌رونده تدریجی با استفاده از ویژگی‌های زمان-فرکانسی متقارن سیگنال راه رفتن [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 41-50]

 • سلطانی فر، زهرا تحلیل ردیابی چشم در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و گروه کنترل در تکلیف خیره-شدن به حالات احساسی چهره [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 241-250]

 • سیدصالحی، سیدعلی ارائه مدل نورونی جدید مبتنی بر رفتار آشوبگونه شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 211-220]

ش

 • شهریاری پور، محدثه بررسی شرایط سنتز بهینه نانوذرات اکسید سریم زیست سازگار با تراشه میکروفلوئید [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 61-70]

 • شیخ الاسلامی، بهناز تفکیک افراد سالم و ADHD در دوران کودکی و بزرگسالی با استفاده از فضای فاز EEG مرتب شده توسط قطعات پوانکاره شعاعی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 21-30]

ص

 • صادقی بجستانی، قاسم تفکیک افراد سالم و ADHD در دوران کودکی و بزرگسالی با استفاده از فضای فاز EEG مرتب شده توسط قطعات پوانکاره شعاعی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 21-30]

 • صراف زاده قدیمی، نیما مطالعه اثر منحنی شعاعی لت روی عملکرد دریچه پلیمری به روش المان محدود [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 351-360]

ط

 • طالعی، طاهره بازنمایی ارتباطات عملکردی نواحی مغزی از روی سیگنال‌ EEG برای بررسی تمایز در الگوهای زمانی رویدادهای تصویری [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 361-370]

ظ

 • ظریفیان، ریحانه تفکیک افراد سالم و ADHD در دوران کودکی و بزرگسالی با استفاده از فضای فاز EEG مرتب شده توسط قطعات پوانکاره شعاعی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 21-30]

ف

 • فتحی، گیسو تحلیل جبری سیگنال نیروی عکس‌العمل عمودی زمین برای تشخیص و تفکیک شدت بیماری پارکینسون [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 151-160]

 • فتورائی، ناصر بهینه سازی ساختاری استنت دریچه های آئورتی قابل پیوند از طریق کاتتر [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 301-310]

 • فتورائی، ناصر مطالعه اثر منحنی شعاعی لت روی عملکرد دریچه پلیمری به روش المان محدود [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 351-360]

ق

 • قادریان، پیوند تشخیص بیماری‌های عصبی پیش‌رونده تدریجی با استفاده از ویژگی‌های زمان-فرکانسی متقارن سیگنال راه رفتن [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 41-50]

 • قادریان، پیوند تحلیل جبری سیگنال نیروی عکس‌العمل عمودی زمین برای تشخیص و تفکیک شدت بیماری پارکینسون [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 151-160]

 • قادریان، پیوند یک روش موثربرای تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از ویژگی های دستخط [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 321-330]

 • قادریان، پیوند روش طبقه‌بندی کدینگ تنک و نمایش تحلیلی سیگنال الکتروانسفالوگرام برای تشخیص اختلال وسواس اجباری [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 341-350]

 • قالیچی، فرزان مطالعه اثر منحنی شعاعی لت روی عملکرد دریچه پلیمری به روش المان محدود [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 351-360]

ک

 • کاتوزیان، حمیدرضا مطالعه اثرات سناریوهای هندسی رایج ایمپلنت قوسی تکی و دوتایی در مدل قوز قرنیه [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 3314-340]

 • کاملیان راد، محسن تعیین پارامترهای مناسب تحریک الکتریکی انتخابی اعصاب محیطی میلین‌دار با جریان سینوسی فرکانس بالا به کمک شبیه‌سازی محاسباتی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 161-170]

 • کیوان فرد، فرزانه تحلیل آماری تغییرات اتصالات ساختاری و کارکردی مغز در بیماران اسکیزوفرنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 221-230]

گ

 • گرایلو، هادی فشرده‌سازی سیگنال‌های صوتی قلب نمونه‌برداری شده با نرخ بالا مبتنی بر نمونه‌کاهی و انطباق الگو [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 251-260]

م

 • مطیع نصرآبادی، علی بازنمایی ارتباطات عملکردی نواحی مغزی از روی سیگنال‌ EEG برای بررسی تمایز در الگوهای زمانی رویدادهای تصویری [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 361-370]

 • مقدم، مریم مدل شناختی ناوبری: تعامل هیپوکمپ و پیش پیشانی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 111-120]

 • منظری، فرزانه روش طبقه‌بندی کدینگ تنک و نمایش تحلیلی سیگنال الکتروانسفالوگرام برای تشخیص اختلال وسواس اجباری [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 341-350]

 • مهدی پور، علی تحلیل ردیابی چشم در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و گروه کنترل در تکلیف خیره-شدن به حالات احساسی چهره [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 241-250]

ن

 • نبئی، ملیکه بهینه سازی ساختاری استنت دریچه های آئورتی قابل پیوند از طریق کاتتر [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 301-310]

 • نصیرائی مقدم، عباس تحلیل آماری تغییرات اتصالات ساختاری و کارکردی مغز در بیماران اسکیزوفرنی [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 221-230]

 • نیرومند اسکویی، هانیه مطالعه اثر منحنی شعاعی لت روی عملکرد دریچه پلیمری به روش المان محدود [دوره 15، شماره 4، 1400، صفحه 351-360]

و

 • وحیدی، بهمن ارزیابی پارامترهای بیومکانیکی ریزسوزنهای پزشکی با طراحی زیست‌الهام در تعامل با پوست با استفاده از روش المان محدود [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 101-110]

 • وفایی زاده، مجید به کارگیری یادگیری منیفلد برای تشخیص بیماری دریچه میترال [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 201-210]

 • ویسی، امیر تحلیل مدل مرتبه کسری SEIR برای کووید 19 و بررسی مدیریت شیوع آن با یک کنترل کننده غیرخطی مرتبه کسری تطبیقی جدید [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 121-130]

ه

 • هاشمی اسکویی، علیرضا تحلیل سینماتیکی مفاصل اندام تحتانی افراد دارای اختلاف طول پا در هنگام بالا رفتن از پله با و بدون استفاده از کفی جبران کننده [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 51-60]

 • هاشمی اسکویی، علیرضا استفاده از تغییرات مرکز جرم جهت بررسی تعادل افراد دارای اختلاف طول پا در هنگام بالا رفتن از پله [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 131-140]

 • هنرور، محمدهادی بازسازی و تحلیل خطای حرکات صفحه‌ای بدن انسان با استفاده از حداقل یک مارکر با نصب آزاد روی هر قطعه [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-11]

ی

 • یعقوبی کریموی، رضا تفکیک افراد سالم و ADHD در دوران کودکی و بزرگسالی با استفاده از فضای فاز EEG مرتب شده توسط قطعات پوانکاره شعاعی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 21-30]