آ

 • آذغانی، محمود رضا اثر سرعت پدال زدن و مقاومت در برابر پدال زدن در محل‌های ممکنة پدال زدن بر رفتار عضله‌ها و مفصل‌های پا در دوچرخة ثابت: مطالعة پارامتریک [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 19-28]

ا

 • ابراهیم زاده، عطاالله پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم ادغام DCA بر پایة تصاویر rs-fMRI و sMRI [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-40]

 • ابراهیمی، سعید طراحی و تحلیل دینامیکی برون‌پوش بازو با استفاده از تاندون کابلی برای حرکت مفصل شانه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 111-125]

 • احمدی، امیر مسعود تحریک الکتریکی مغز برای هدایت و جهت‌دهی حیوان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 83-100]

 • ارجمند، نوید تخمین المان محدود نیروهای وارد بر ناحیهی کمری ستون مهره‌ها با استفاده از سینماتیک اندازه‌گیری شده توسط تصویربرداری پزشکی در فعالیت خم شدن به جلو [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 327-335]

 • ارجمند، نوید تخمین نیروهای عضلات و مفاصل کمری تحت فعالیت‌های فیزیکی مختلف با استفاده از یک مدل ترکیبی بهینه‌سازی و الکترومایوگرافی از ستون فقرات [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 351-363]

 • اشرف‌زاده، فرح شناسایی تغییر الگوی دینامیک EEG در اختلال طیف اوتیسم مبتنی بر فضای قبض و بسط سیگنال [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 167-185]

 • الله‌وردی، آرمین مدل‌سازی سیستم دوتاخیری گلوکز-انسولین بر اساس اندازه‌گیری با سیستم غیرتهاجمی پیوسته [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 291-301]

 • ایزدی، فرزاد تاثیر بیماری سولکوس بر عمل‌کرد تارهای صوتی به روش محاسباتی بر‌هم‌کنش سیال و جامد [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 153-165]

ب

 • باباجانی فرمی، عباس پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم ادغام DCA بر پایة تصاویر rs-fMRI و sMRI [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-40]

 • بامداد، مهدی طراحی و تحلیل دینامیکی برون‌پوش بازو با استفاده از تاندون کابلی برای حرکت مفصل شانه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 111-125]

 • بانکی کشکی، حسین کاهش بعد داده‌های توالی جایگاه‌های پیوند روی ژنوم انسان با استفاده از شبکه‌ی عصبی عمیق اتوانکودر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 219-230]

پ

 • پورحسن‌زاده، فاطمه پیشنهاد روشی جدید برای کند کردن رشد تومور بدون رگ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-18]

 • پورحسن زاده، فاطمه تجزیه و تحلیل نقش پارامترها در رفتار آشوبگونة یک سیستم سرطانی و تفسیر بیولوژیکی آن [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 41-49]

ج

 • جعفری، امیرهمایون مدل‌سازی سیستم دوتاخیری گلوکز-انسولین بر اساس اندازه‌گیری با سیستم غیرتهاجمی پیوسته [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 291-301]

ح

 • حاجی‌زاده، مریم بررسی قابلیت اطمینان پارامترهای سینماتیکی زانو و نیروی عکس‌العمل پا در افراد با آسیب لیگامان متقاطع قدامی هنگام بالا رفتن از پله [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 201-210]

 • حبیب‌نژاد کورایم، محرم توسعه‌ی تئوری تماسی ویسکوالاستیک برای میکرو/نانوذرات زیستی استوانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 231-242]

 • حبیبی سوها، یوسف توسعه‌ی تئوری تماسی ویسکوالاستیک برای میکرو/نانوذرات زیستی استوانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 231-242]

 • حجتی، سید هانی پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم ادغام DCA بر پایة تصاویر rs-fMRI و sMRI [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-40]

 • حسین‌زاده، سیمزر بررسی تجربی قابلیت مکانیکی هیدروژل‌های آلژینات/فیبروئین به‌عنوان داربست مهندسی بافت رگ‌های خونی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 51-61]

 • حضرتی، الهام اثر سرعت پدال زدن و مقاومت در برابر پدال زدن در محل‌های ممکنة پدال زدن بر رفتار عضله‌ها و مفصل‌های پا در دوچرخة ثابت: مطالعة پارامتریک [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 19-28]

خ

 • خدابخشی، محمد رضا تحلیل دینامیکی و دوشاخگی‌های مدل تودة نورونی جانسن-ریت و کاربرد آن در توصیف حملات صرعی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 63-81]

 • خزایی، علی پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم ادغام DCA بر پایة تصاویر rs-fMRI و sMRI [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-40]

د

 • داننده حصار، حامد تشخیص زودهنگام مرگ ناگهانی قلبی با استفاده از پردازش سیگنال قلبی و فیلتر کالمن تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 187-199]

 • داننده حصار، حامد پیاده‌سازی فیلتر ذره‌ای-‌حاشیه‌ای کالمن گسترش‌یافته به‌صورت مجذور مربعات در پردازش سیگنال ECG [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 275-289]

 • داودی، سعیده ارزیابی روش هم‌گامی فاز با استفاده از مقدار قفل‌شدگی فاز در آزمایش بینایی تمایز رنگ [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 265-273]

 • دلیری، محمدرضا تحریک الکتریکی مغز برای هدایت و جهت‌دهی حیوان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 83-100]

 • دلیری، محمدرضا ارزیابی روش هم‌گامی فاز با استفاده از مقدار قفل‌شدگی فاز در آزمایش بینایی تمایز رنگ [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 265-273]

 • دهقان هامانی، ایرج تخمین المان محدود نیروهای وارد بر ناحیهی کمری ستون مهره‌ها با استفاده از سینماتیک اندازه‌گیری شده توسط تصویربرداری پزشکی در فعالیت خم شدن به جلو [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 327-335]

 • دوائی مرکزی، امیر حسین تحلیل دینامیکی و دوشاخگی‌های مدل تودة نورونی جانسن-ریت و کاربرد آن در توصیف حملات صرعی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 63-81]

 • دیرانلو، امین بررسی تاثیر ضریب نفوذ بر انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین با چگالی کم در شریان کاروتید با دیواره‌ی چند لایه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 137-151]

ر

 • ربانی، محسن بررسی تاثیر ضریب نفوذ بر انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین با چگالی کم در شریان کاروتید با دیواره‌ی چند لایه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 137-151]

 • رمضانی باجگیران، شهریار شبیه‌سازی توزیع اکسیژن در داربست دارای شبکه‌ی کانال‌های میکروفلوییدیکی برای استفاده در مهندسی بافت [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 211-218]

ز

 • زارع میرک‌آباد، فاطمه کاهش بعد داده‌های توالی جایگاه‌های پیوند روی ژنوم انسان با استفاده از شبکه‌ی عصبی عمیق اتوانکودر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 219-230]

س

 • سالم، محیا طراحی و تحلیل دینامیکی برون‌پوش بازو با استفاده از تاندون کابلی برای حرکت مفصل شانه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 111-125]

 • سبزپوشان، سید حجت تجزیه و تحلیل نقش پارامترها در رفتار آشوبگونة یک سیستم سرطانی و تفسیر بیولوژیکی آن [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 41-49]

 • سبزپوشان، سید حجت پیشنهاد روشی جدید برای کند کردن رشد تومور بدون رگ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-18]

 • سجادی، مهدی بررسی تجربی قابلیت مکانیکی هیدروژل‌های آلژینات/فیبروئین به‌عنوان داربست مهندسی بافت رگ‌های خونی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 51-61]

 • سعادتمند، مریم شبیه‌سازی توزیع اکسیژن در داربست دارای شبکه‌ی کانال‌های میکروفلوییدیکی برای استفاده در مهندسی بافت [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 211-218]

 • سلیمی قادی، بیتا پروتکل مسیریابی انرژی کارا برای شبکه‌های بی‌سیم انرژی برداشت بدن [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 243-254]

 • سیدصالحی، سیدعلی کاهش بعد داده‌های توالی جایگاه‌های پیوند روی ژنوم انسان با استفاده از شبکه‌ی عصبی عمیق اتوانکودر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 219-230]

ش

 • شالچیان، وحید تحریک الکتریکی مغز برای هدایت و جهت‌دهی حیوان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 83-100]

 • شاملو، امیر شبیه‌سازی دینامیک مولکولی اضافه شدن رشته‌ی PAS به داروی پپتیدی G-CSF و پیشنهاد توالی جدید برای رشته‌ی PAS به منظور بهبود عمل‌کرد داروی مورد نظر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 303-311]

 • شفیع‌خانی، سجاد مدل‌سازی سیستم دوتاخیری گلوکز-انسولین بر اساس اندازه‌گیری با سیستم غیرتهاجمی پیوسته [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 291-301]

 • شیخی‌وند، سبحان شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم تبرید و شبکه‌ی عصبی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 313-325]

ص

 • صادقی، سحر روش تجزیه‌ی حالت تجربی–تحلیل همبستگی متعارف با طبقه‌بند شبکه‌ی عصبی برای بازشناسی فرکانس پتانسیل برانگیختهی بینایی حالت ماندگار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 101-109]

 • صادقی، محمودرضا بررسی تاثیر ضریب نفوذ بر انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین با چگالی کم در شریان کاروتید با دیواره‌ی چند لایه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 137-151]

 • صادقی بجستانی، قاسم شناسایی تغییر الگوی دینامیک EEG در اختلال طیف اوتیسم مبتنی بر فضای قبض و بسط سیگنال [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 167-185]

 • صوفی کریمی، هیوا استخراج ویژگی‌ها جهت بازشناسی اشیا با الهام از بینایی انسان [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 337-349]

ع

 • عابدی، رسول تخمین نیروهای عضلات و مفاصل کمری تحت فعالیت‌های فیزیکی مختلف با استفاده از یک مدل ترکیبی بهینه‌سازی و الکترومایوگرافی از ستون فقرات [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 351-363]

 • عباسی، سمیرا بررسی اثر مدولاسیون رفتاری در قطار اسپایک سلول‌های پورکنژ بر طیف خروجی هسته‌ی عمقی مخچه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 127-135]

 • عطایی، غلامرضا تخمین نیروهای عضلات و مفاصل کمری تحت فعالیت‌های فیزیکی مختلف با استفاده از یک مدل ترکیبی بهینه‌سازی و الکترومایوگرافی از ستون فقرات [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 351-363]

غ

 • غلامی، عباس شبیه‌سازی دینامیک مولکولی اضافه شدن رشته‌ی PAS به داروی پپتیدی G-CSF و پیشنهاد توالی جدید برای رشته‌ی PAS به منظور بهبود عمل‌کرد داروی مورد نظر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 303-311]

ف

 • فتورائی، ناصر تاثیر بیماری سولکوس بر عمل‌کرد تارهای صوتی به روش محاسباتی بر‌هم‌کنش سیال و جامد [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 153-165]

 • فتورائی، ناصر تخمین نیروهای عضلات و مفاصل کمری تحت فعالیت‌های فیزیکی مختلف با استفاده از یک مدل ترکیبی بهینه‌سازی و الکترومایوگرافی از ستون فقرات [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 351-363]

 • فراخور سقین‌سرا، سپیده تحریک الکتریکی مغز برای هدایت و جهت‌دهی حیوان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 83-100]

ق

 • قالیچی، فرزان بررسی قابلیت اطمینان پارامترهای سینماتیکی زانو و نیروی عکس‌العمل پا در افراد با آسیب لیگامان متقاطع قدامی هنگام بالا رفتن از پله [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 201-210]

 • قدسی اثناعشری، تینا تجزیه و تحلیل نقش پارامترها در رفتار آشوبگونة یک سیستم سرطانی و تفسیر بیولوژیکی آن [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 41-49]

ک

 • کهربا، فرین تشخیص زودهنگام مرگ ناگهانی قلبی با استفاده از پردازش سیگنال قلبی و فیلتر کالمن تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 187-199]

گ

 • گل سرخ تبار امیری، مهدی پروتکل مسیریابی انرژی کارا برای شبکه‌های بی‌سیم انرژی برداشت بدن [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 243-254]

 • گل‌محمدی، پریسا بررسی تاثیر ضریب نفوذ بر انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین با چگالی کم در شریان کاروتید با دیواره‌ی چند لایه [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 137-151]

م

 • مالکی، علی روش تجزیه‌ی حالت تجربی–تحلیل همبستگی متعارف با طبقه‌بند شبکه‌ی عصبی برای بازشناسی فرکانس پتانسیل برانگیختهی بینایی حالت ماندگار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 101-109]

 • محبی، مریم تشخیص زودهنگام مرگ ناگهانی قلبی با استفاده از پردازش سیگنال قلبی و فیلتر کالمن تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 187-199]

 • محبی، مریم پیاده‌سازی فیلتر ذره‌ای-‌حاشیه‌ای کالمن گسترش‌یافته به‌صورت مجذور مربعات در پردازش سیگنال ECG [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 275-289]

 • محمدی، کریم استخراج ویژگی‌ها جهت بازشناسی اشیا با الهام از بینایی انسان [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 337-349]

 • محمدی، یوسف تخمین نیروهای عضلات و مفاصل کمری تحت فعالیت‌های فیزیکی مختلف با استفاده از یک مدل ترکیبی بهینه‌سازی و الکترومایوگرافی از ستون فقرات [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 351-363]

 • مشگینی، سعید شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم تبرید و شبکه‌ی عصبی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 313-325]

 • مظفری، محدثه توسعه‌ی تئوری تماسی ویسکوالاستیک برای میکرو/نانوذرات زیستی استوانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 231-242]

 • مظفری‌لقا، مرجان تحلیل پاسخ شنوایی ساقه‌ی مغز به هجای گفتاری/دا/ با استفاده از روش چندفراکتالی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 255-264]

 • منزوی، عباس شناسایی تغییر الگوی دینامیک EEG در اختلال طیف اوتیسم مبتنی بر فضای قبض و بسط سیگنال [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 167-185]

 • موحد، سیدمحمدصادق تحلیل پاسخ شنوایی ساقه‌ی مغز به هجای گفتاری/دا/ با استفاده از روش چندفراکتالی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 255-264]

 • موسوی، زهره شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم تبرید و شبکه‌ی عصبی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 313-325]

ن

 • نویدبخش، مهدی بررسی تجربی قابلیت مکانیکی هیدروژل‌های آلژینات/فیبروئین به‌عنوان داربست مهندسی بافت رگ‌های خونی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 51-61]

 • نویدبخش، مهدی تاثیر بیماری سولکوس بر عمل‌کرد تارهای صوتی به روش محاسباتی بر‌هم‌کنش سیال و جامد [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 153-165]

و

 • وثوقی، رضا مدل‌سازی سیستم دوتاخیری گلوکز-انسولین بر اساس اندازه‌گیری با سیستم غیرتهاجمی پیوسته [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 291-301]

 • وظیفه‌دوست صالح، علی تاثیر بیماری سولکوس بر عمل‌کرد تارهای صوتی به روش محاسباتی بر‌هم‌کنش سیال و جامد [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 153-165]

ه

 • هاشمی اسکویی، علیرضا بررسی قابلیت اطمینان پارامترهای سینماتیکی زانو و نیروی عکس‌العمل پا در افراد با آسیب لیگامان متقاطع قدامی هنگام بالا رفتن از پله [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 201-210]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا شناسایی تغییر الگوی دینامیک EEG در اختلال طیف اوتیسم مبتنی بر فضای قبض و بسط سیگنال [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 167-185]

ی

 • یوسفی رضایی، توحید شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم تبرید و شبکه‌ی عصبی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 313-325]