آ

 • آذرنوش، حامد شکل‌گیری موج‌های مارپیچی در شبکه‌ای متشکل از نورون‌های دارای شار مغناطیسی مشتق‌پذیر یک‌نواخت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-93]

 • آقائی‌زاده ظروفی، رضا بخش‌بندی خودکار ماهیچه‌های مقطع ران با استفاده از روش چنداطلس سلسله‌مراتبی و الگوریتم FRFCM در تصاویر سی‌تی‌اسکن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 259-271]

 • آقاجان، حمید تحلیل اتصال‌های مغزی برای پیش‌بینی وقوع حمله‌های تشنج صرعی با استفاده از سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 189-207]

ا

 • ابراهیم‌زاده، الیاس مکان‌یابی کانون‌های صرع از طریق پردازش EEG-fMRI هم‌زمان و شناسایی خودکار اینترایکتال از EEG داخل اسکنر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 135-145]

 • ابوعلی، امید شبیه‌سازی عددی جریان هوا، انتقال حرارت و رطوبت در حفره‌ی بینی انسان قبل و بعد از جراحی مجازی توربینکتومی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-53]

 • احمدی آلاشتی، محمد شبیه‌سازی محاسباتی جریان هوا و ذرات معلق در ریه‌ی انسان: بررسی اثر گرانش [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]

 • افتخاری، مهدی روش انتخاب ویژگی بر اساس یادگیری زیرفضا و تجزیه‌ی ماتریس پایه برای داده‌های میکرو-آرایه‌ای DNA [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 223-234]

 • الماس‌گنج، فرشاد کاهش نویز تصاویر سی‌تی با اشعه‌ی مخروطی با استفاده از تحلیل مولفه‌های مستقل [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 17-30]

 • امداد، همایون شبیه‌سازی عددی جریان هوا، انتقال حرارت و رطوبت در حفره‌ی بینی انسان قبل و بعد از جراحی مجازی توربینکتومی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-53]

ب

 • بابااوغلی، امیر ارائه‌ی روشی جدید برای تشخیص خودکار بیماری دژنراسیون وابسته ‌به ‌سن ماکولا با استفاده از تصاویر مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 235-246]

 • باقری روچی، مهدی بررسی نحوه‌ی هم‌کاری عضله‌های کمری در حرکت خم شدن بالاتنه در سرعت‌های مختلف با استفاده از سینرجی عضلانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 177-187]

 • بوستانی، رضا تعیین اثر بازخورد بر منابع عصبی مولفه‌ی P300 [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 291-301]

پ

 • پرستش، فاطمه شکل‌گیری موج‌های مارپیچی در شبکه‌ای متشکل از نورون‌های دارای شار مغناطیسی مشتق‌پذیر یک‌نواخت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-93]

 • پرنیان‌پور، محمد بررسی نحوه‌ی هم‌کاری عضله‌های کمری در حرکت خم شدن بالاتنه در سرعت‌های مختلف با استفاده از سینرجی عضلانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 177-187]

 • پژوهان، محمدرضا انتخاب ویژگی مبتنی بر تئوری اطلاعات برای انتخاب ژن‌های موثر در تشخیص نوع سرطان با استفاده از داده‌های ریزآرایه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 337-348]

 • پورحسن‌زاده، فاطمه ارائه‌ی یک مدل رشد تومور ناهمگون با اثر سلول‌های موثر ایمنی بر اساس اتوماتای سلولی: بررسی مدل از نقطه‌نظر درمانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 159-175]

ت

 • ترمه، مهدیه بررسی تعادل دینامیکی راه رفتن با استفاده از مدل هفت عضوی در فاز تک‌تکیه‌گاهی بر اساس احتمال تحقق [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 361-372]

ث

 • ثابتی، ملیحه تعیین اثر بازخورد بر منابع عصبی مولفه‌ی P300 [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 291-301]

ج

 • جعفری، سجاد شکل‌گیری موج‌های مارپیچی در شبکه‌ای متشکل از نورون‌های دارای شار مغناطیسی مشتق‌پذیر یک‌نواخت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-93]

ح

 • حسینی، زهرا السادات مدل‌سازی بافت اپیتلیوم مری بر مبنای شبکه‌ای از نگاشت‌های کوپله با رویکرد تشخیص ضایعات پیش‌سرطانی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 69-84]

 • حسینی دستگردی، زینب مدل‌سازی عددی سامانه‌ی دارو‌رسانی هوشمند چندلایه‌ی پاسخ‌گو به دما در حالت ناپایا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 349-360]

 • حیدری شیرازی، کورش بررسی تعادل دینامیکی راه رفتن با استفاده از مدل هفت عضوی در فاز تک‌تکیه‌گاهی بر اساس احتمال تحقق [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 361-372]

خ

 • خیری، فرشاد مدل‌سازی عددی سامانه‌ی دارو‌رسانی هوشمند چندلایه‌ی پاسخ‌گو به دما در حالت ناپایا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 349-360]

د

 • داودی، مهرداد بررسی نحوه‌ی هم‌کاری عضله‌های کمری در حرکت خم شدن بالاتنه در سرعت‌های مختلف با استفاده از سینرجی عضلانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 177-187]

 • درهمی، ولی انتخاب ویژگی مبتنی بر تئوری اطلاعات برای انتخاب ژن‌های موثر در تشخیص نوع سرطان با استفاده از داده‌های ریزآرایه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 337-348]

 • دلیری، محمدرضا تشخیص حالت‌های احساسی مبتنی بر EEG با استفاده از شبکه‌ی یادگیری عمیق [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]

 • دلیری، محمدرضا ارزیابی مدل‌های غیرخطی مبتنی بر توابع کرنل برای رمزگشایی نیرو با استفاده از سیگنال‌های پتانسیل میدانی محلی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 327-336]

 • ده‌تقی‌زاده، مهلا روش انتخاب ویژگی بر اساس یادگیری زیرفضا و تجزیه‌ی ماتریس پایه برای داده‌های میکرو-آرایه‌ای DNA [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 223-234]

ر

 • رئیس‌دانا، سمیه پردازش غیرخطی و آنالیز آماری سیگنال‌های EEG در بررسی خوشایندی و علاقه‌مندی به انتخاب یک کالا [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 117-134]

 • رحمانی، پریسا شبیه‌سازی عددی جریان هوا، انتقال حرارت و رطوبت در حفره‌ی بینی انسان قبل و بعد از جراحی مجازی توربینکتومی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-53]

 • رستمی، مصطفی معرفی یک مدل جدید چندجاذب برای سیستم پایداری وضعی انسان با هدف دنبال کردن دینامیک‌های خودسازمانده [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 55-68]

 • رضوانی اردکانی، سمیرا کنترل صرع در مدل ترکیبی قشر مغز و اپتوژنتیک با استفاده از کنترل کننده‌ی مد لغزشی انتگرالی فراپیچشی زمان معین [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 273-289]

ز

 • زاهدی حقیقی، سیده سعیده تشخیص حالت‌های احساسی مبتنی بر EEG با استفاده از شبکه‌ی یادگیری عمیق [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]

 • زبردست، هلگا مدل‌سازی عددی سامانه‌ی دارو‌رسانی هوشمند چندلایه‌ی پاسخ‌گو به دما در حالت ناپایا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 349-360]

س

 • سبزپوشان، سید حجت ارائه‌ی یک مدل رشد تومور ناهمگون با اثر سلول‌های موثر ایمنی بر اساس اتوماتای سلولی: بررسی مدل از نقطه‌نظر درمانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 159-175]

 • سخایی، سید محمود تشخیص حالت‌های احساسی مبتنی بر EEG با استفاده از شبکه‌ی یادگیری عمیق [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]

 • سعیدی، مریم اثر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای جریان مستقیم روی فعالیت‌های قشرمغز: مدل محاسباتی نورون-آستروسیت [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 303-314]

 • سلطانیان‌زاده، حمید مکان‌یابی کانون‌های صرع از طریق پردازش EEG-fMRI هم‌زمان و شناسایی خودکار اینترایکتال از EEG داخل اسکنر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 135-145]

 • سلطانی‌زاده، هادی ارائه‌ی روشی جدید برای تشخیص خودکار بیماری دژنراسیون وابسته ‌به ‌سن ماکولا با استفاده از تصاویر مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 235-246]

 • سیروس آذر، محمد مدل‌سازی عددی سامانه‌ی دارو‌رسانی هوشمند چندلایه‌ی پاسخ‌گو به دما در حالت ناپایا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 349-360]

ش

 • شاکری، سعید کاهش نویز تصاویر سی‌تی با اشعه‌ی مخروطی با استفاده از تحلیل مولفه‌های مستقل [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 17-30]

 • شامحمدی، حسین شبیه‌سازی عددی جریان هوا، انتقال حرارت و رطوبت در حفره‌ی بینی انسان قبل و بعد از جراحی مجازی توربینکتومی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-53]

 • شجاعی، شاهرخ پیش‌بینی مقاومت عروق ریوی و فشار داخلی بطن راست بر مبنای داده‌های اکوکاردیوگرافی و شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]

 • شیخ‌پور، راضیه انتخاب ویژگی مبتنی بر تئوری اطلاعات برای انتخاب ژن‌های موثر در تشخیص نوع سرطان با استفاده از داده‌های ریزآرایه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 337-348]

 • شیخی‌وند، سبحان شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم کلونی مورچگان و شبکه‌ی عصبی مبتنی بر طبقهبند RUSBoost [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 209-222]

ص

 • صابری موحد، فرید روش انتخاب ویژگی بر اساس یادگیری زیرفضا و تجزیه‌ی ماتریس پایه برای داده‌های میکرو-آرایه‌ای DNA [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 223-234]

 • صاحبی کوزه‌کنان، رضا طراحی و شبیه‌سازی پمپ گریز از مرکز کوچک کمک بطنی راست [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 315-326]

 • صفری، سمانه پردازش غیرخطی و آنالیز آماری سیگنال‌های EEG در بررسی خوشایندی و علاقه‌مندی به انتخاب یک کالا [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 117-134]

ط

 • طباطبایی، سیدابوالفضل انتخاب ویژگی مبتنی بر تئوری اطلاعات برای انتخاب ژن‌های موثر در تشخیص نوع سرطان با استفاده از داده‌های ریزآرایه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 337-348]

ع

 • عباد، مهتاب شبیه‌سازی محاسباتی جریان هوا و ذرات معلق در ریه‌ی انسان: بررسی اثر گرانش [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]

 • عباسی، حامد پیش‌بینی مقاومت عروق ریوی و فشار داخلی بطن راست بر مبنای داده‌های اکوکاردیوگرافی و شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]

ف

 • فاطمی، مریم ارزیابی مدل‌های غیرخطی مبتنی بر توابع کرنل برای رمزگشایی نیرو با استفاده از سیگنال‌های پتانسیل میدانی محلی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 327-336]

 • فرامرزی، محمد شبیه‌سازی عددی جریان هوا، انتقال حرارت و رطوبت در حفره‌ی بینی انسان قبل و بعد از جراحی مجازی توربینکتومی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 45-53]

 • فلاح، علی تشکیل حرکت دست‌رسانی در صفحه با استفاده از مدل پیش‌بینی زیرحرکت [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 247-257]

 • فیروزآبادی، سیدمحمد اثر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای جریان مستقیم روی فعالیت‌های قشرمغز: مدل محاسباتی نورون-آستروسیت [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 303-314]

ق

 • قائمی، سحرانه شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم کلونی مورچگان و شبکه‌ی عصبی مبتنی بر طبقهبند RUSBoost [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 209-222]

 • قاسمی، رضا کنترل صرع در مدل ترکیبی قشر مغز و اپتوژنتیک با استفاده از کنترل کننده‌ی مد لغزشی انتگرالی فراپیچشی زمان معین [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 273-289]

 • قاسمی، فرناز کاهش نویز تصاویر سی‌تی با اشعه‌ی مخروطی با استفاده از تحلیل مولفه‌های مستقل [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 17-30]

 • قاسمی، فرناز تشکیل حرکت دست‌رسانی در صفحه با استفاده از مدل پیش‌بینی زیرحرکت [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 247-257]

 • قدسی، سعید تحلیل اتصال‌های مغزی برای پیش‌بینی وقوع حمله‌های تشنج صرعی با استفاده از سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 189-207]

 • قنبرزاده، افشین بررسی تعادل دینامیکی راه رفتن با استفاده از مدل هفت عضوی در فاز تک‌تکیه‌گاهی بر اساس احتمال تحقق [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 361-372]

ک

 • کیوان‌فرد، فرزانه آنالیز توام اتصالات کارکردی و ساختاری مغز در بیماران اسکیزوفرنی با رویکرد شبکه‌ای [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 147-158]

م

 • مالکی، علی تشکیل حرکت دست‌رسانی در صفحه با استفاده از مدل پیش‌بینی زیرحرکت [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 247-257]

 • مجری، افسانه بررسی پاسخ وابسته به زمان دیسک‌های بین مهره‌ای سالم و دژنره‌شده‌ی ناحیه‌ی گردنی با استفاده از مدل پوروویسکوالاستیک و داده‌های تست تجربی ریلکسیشن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 31-44]

 • محمدزاده، هدی تحلیل اتصال‌های مغزی برای پیش‌بینی وقوع حمله‌های تشنج صرعی با استفاده از سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 189-207]

 • محمدعلی‌نژاد، سجاد کنترل صرع در مدل ترکیبی قشر مغز و اپتوژنتیک با استفاده از کنترل کننده‌ی مد لغزشی انتگرالی فراپیچشی زمان معین [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 273-289]

 • مرادی، احسان تعیین اثر بازخورد بر منابع عصبی مولفه‌ی P300 [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 291-301]

 • مسیبی، مهدیه بررسی پاسخ وابسته به زمان دیسک‌های بین مهره‌ای سالم و دژنره‌شده‌ی ناحیه‌ی گردنی با استفاده از مدل پوروویسکوالاستیک و داده‌های تست تجربی ریلکسیشن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 31-44]

 • مهوری، جعفر مکان‌یابی کانون‌های صرع از طریق پردازش EEG-fMRI هم‌زمان و شناسایی خودکار اینترایکتال از EEG داخل اسکنر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 135-145]

 • مولائی، ملیحه بخش‌بندی خودکار ماهیچه‌های مقطع ران با استفاده از روش چنداطلس سلسله‌مراتبی و الگوریتم FRFCM در تصاویر سی‌تی‌اسکن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 259-271]

ن

 • نادری، نسیم پیش‌بینی مقاومت عروق ریوی و فشار داخلی بطن راست بر مبنای داده‌های اکوکاردیوگرافی و شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 105-115]

 • نجار اعرابی، بابک مکان‌یابی کانون‌های صرع از طریق پردازش EEG-fMRI هم‌زمان و شناسایی خودکار اینترایکتال از EEG داخل اسکنر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 135-145]

 • نصیرائی‌مقدم، عباس آنالیز توام اتصالات کارکردی و ساختاری مغز در بیماران اسکیزوفرنی با رویکرد شبکه‌ای [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 147-158]

 • نقیبی، سیده سمیه تشکیل حرکت دست‌رسانی در صفحه با استفاده از مدل پیش‌بینی زیرحرکت [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 247-257]

 • نوزادمکوندی، دانیال ارائه‌ی یک مدل رشد تومور ناهمگون با اثر سلول‌های موثر ایمنی بر اساس اتوماتای سلولی: بررسی مدل از نقطه‌نظر درمانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 159-175]

 • نیرومند اسکویی، هانیه طراحی و شبیه‌سازی پمپ گریز از مرکز کوچک کمک بطنی راست [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 315-326]

و

 • وحیدی، بهمن شبیه‌سازی محاسباتی جریان هوا و ذرات معلق در ریه‌ی انسان: بررسی اثر گرانش [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]

ه

 • هاشمی فشارکی، سید سهراب مکان‌یابی کانون‌های صرع از طریق پردازش EEG-fMRI هم‌زمان و شناسایی خودکار اینترایکتال از EEG داخل اسکنر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 135-145]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا مدل‌سازی بافت اپیتلیوم مری بر مبنای شبکه‌ای از نگاشت‌های کوپله با رویکرد تشخیص ضایعات پیش‌سرطانی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 69-84]

 • هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا معرفی یک مدل جدید چندجاذب برای سیستم پایداری وضعی انسان با هدف دنبال کردن دینامیک‌های خودسازمانده [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 55-68]

 • هنرور، محمدهادی بررسی تعادل دینامیکی راه رفتن با استفاده از مدل هفت عضوی در فاز تک‌تکیه‌گاهی بر اساس احتمال تحقق [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 361-372]

ی

 • یزدان‌پناه اردکانی، کهیار طراحی و شبیه‌سازی پمپ گریز از مرکز کوچک کمک بطنی راست [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 315-326]

 • یوسفی آذر خانیان، مهدی معرفی یک مدل جدید چندجاذب برای سیستم پایداری وضعی انسان با هدف دنبال کردن دینامیک‌های خودسازمانده [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 55-68]