دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-111 
2. بررسی تغییرات پارامترهای سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی در حین بالارفتن از پله با ارتفاع‌های متفاوت

صفحه 17-31

مریم حاجی زاده؛ علیرضا هاشمی اسکویی؛ فرزان قالیچی؛ فرهاد طباطبایی قمشه؛ محمد رازی؛ گیزلا سولو


5. تعیین درجه‌ی بهینه مقطع پوانکاره سه‌بعدی برای تشخیص حملات صرعی با استفاده ازEEG

صفحه 59-69

صالح لشکری؛ محمد علی خلیل زاده؛ سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی


یادداشت کوتاه پژوهشی

8. بررسی تاثیر روند پیری بر تغییرات ارتباطات شبکه‌های کارکردی در افراد بزرگسال سالم

صفحه 99-111

سمیه ملکی بالاجو؛ داوود آسمانی؛ حمید سلطانیان زاده