دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 113-214 

مقاله کامل پژوهشی

1. یک چارچوب پیشنهادی برای تشخیص هویت بر اساس خط محیطی دندان‏ها

صفحه 113-131

فریبرز محمودی؛ فرایین آیینی


3. مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند رشد عروقی تومور

صفحه 143-161

مهدیه روغنی یزدی؛ نادیا نقوی؛ فریده السادات حسینی