دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 99-196 

مقاله کامل پژوهشی

1. مدل اتوماتای سلولی ترکیبی چند‌مقیاسة رشد تومور بدون رگ: اثر مواد غذایی و اسیدیته بر رشد تومور

صفحه 99-112

فاطمه پورحسن زاده؛ سید حجت سبزپوشان؛ علی محمد علیزاده؛ ابراهیم عصمتی


3. مدل‌سازی میکرو بایوحسگر آمپرسنج ساندویچی با لایة حفره‌دار

صفحه 123-136

امین رضا نقره آبادی؛ محمد حسین حیدرشناس؛ رضا باهوش کازرونی