دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-100 

مقاله کامل پژوهشی

1. پیشنهاد روشی جدید برای کند کردن رشد تومور بدون رگ

صفحه 1-18

سید حجت سبزپوشان؛ فاطمه پورحسن‌زاده


3. پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم ادغام DCA بر پایة تصاویر rs-fMRI و sMRI

صفحه 29-40

سید هانی حجتی؛ عطاالله ابراهیم زاده؛ علی خزایی؛ عباس باباجانی فرمی


مقاله پژوهشی مروری

7. تحریک الکتریکی مغز برای هدایت و جهت‌دهی حیوان

صفحه 83-100

امیر مسعود احمدی؛ سپیده فراخور سقین‌سرا؛ محمدرضا دلیری؛ وحید شالچیان