دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 101-199 
5. تاثیر بیماری سولکوس بر عمل‌کرد تارهای صوتی به روش محاسباتی بر‌هم‌کنش سیال و جامد

صفحه 153-165

علی وظیفه‌دوست صالح؛ ناصر فتورائی؛ مهدی نویدبخش؛ فرزاد ایزدی


6. شناسایی تغییر الگوی دینامیک EEG در اختلال طیف اوتیسم مبتنی بر فضای قبض و بسط سیگنال

صفحه 167-185

قاسم صادقی بجستانی؛ عباس منزوی؛ سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ فرح اشرف‌زاده