دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-100 

مقاله کامل پژوهشی

1. شبیه سازی محاسباتی جریان هوا همراه با ذرات معلق در ریه انسان: بررسی اثر گرانش

صفحه 1-10

محمد احمدی آلاشتی؛ بهمن وحیدی؛ مهتاب عباد


4. شبیه سازی عددی جریان هوا، انتقال حرارت و رطوبت در حفره بینی انسان قبل و بعد از جراحی مجازی توربینکتومی

صفحه 31-40

پریسا رحمانی؛ حسین شاه محمدی؛ امید ابوعلی؛ همایون امداد؛ محمد فرامرزی


5. معرفی یک مدل جدید چند جاذب برای سیستم پایداری وضعی انسان با هدف دنبال کردن دینامیک‌های خودسازمانده

صفحه 41-50

مهدی یوسفی آذر خانیان؛ سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی؛ مصطفی رستمی