دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 279-367 

مقاله کامل پژوهشی

1. بررسی پارامترهای فیزیولوژیک دستگاه گردش خون با شبیه‌سازی عددی یک‌بعدی

صفحه 279-288

مهدی مولائی؛ محمدسعید سعیدی؛ بهار فیروزآبادی


4. پیش بینی افت فشار خون بیماران دیالیزی با استفاده از اطلاعات ضربان قلب و غلظت خون

صفحه 305-311

وحید ابوئی؛ فرزاد توحیدخواه؛ وحید رضا نفیسی؛ هانی شریفیان


5. روش‌های نوین الاستوگرافی بافت نرم با امواج فراصوت

صفحه 313-331

محمدحسن مرادی؛ محمدسجاد منوچهری؛ رضا ایرانی راد


7. انطباق تصاویر سی‌تی اولیه با فراصوت حین عمل به منظور تصحیح جابجایی بافت در فانتوم کبد با استفاده از الگوریتم انطباق دو مرحله‌ای

صفحه 351-358

فاطمه ناظم؛ علیرضا احمدیان؛ محمد جواد ابوالحسنی؛ نسیم داداشی؛ معصومه گیتی؛ محمد باقر شیران